Jump to content

Божията Воля


Ани

Recommended Posts

Божията Воля

Каква е?

Имайте Вяра!

Какво е?

Служене и жертва.

Божията Воля седи в СМИСЪЛА на ЖИВОТА.

Смисълът на живота е: да: седи: във: като:

- В повдигане Съзнанието си като трептение и вибрация.

- В изпълнението на Божията воля.

- В не-бързането ще изчезне страданието.

- В живота без време и пространство.

- В приемането и познаването на Любовта.

- В съединението на нисшето с висшето в нас.

- В сливането на Душата с Духа.

- В единението на Духът ни с Бога.

- В знанието да бъдем последни, слуги и малки.

- В опознаването и разбирането на Доброто.

- Да обичаме хората като Души.

- Да правим каквото казваме и каквото мислим.

- Да Бъдем полезни за Цялото.

- Да обичаме всички без изключение.

- Да обичаш и да те обичат.

- Да осъзнаем привилегията да си слуга в закона на служенето.

- Да се научим да търсим пентаграмата в себе си, а не отвън.

- Да осъзнаем, че от еднообразието само злото ще ни извади

- Да осъзнаем, че само страданието ще ни изведе до Бога.

- Да възвърнем първичната си чистота, непорочност и добродетелност.

- Е в общото благоденствие и щастие.

- Е в пробуждането на колективното Съзнание.

- Е в познаване на Живия Бог в нашата Душа, там е силата ни.

- Е в Божественото мислене.

- Е в човечността, състраданието и саможертвата.

- Е във вечното постигане на Любовта.

- Е в Любовта към Бога.

- Е в Смирението, Търпението и Мълчанието.

- Е в учението, работата и служенето.

- Е в света на чувствата, където се таи волята в Духа. Сърцето е ВСИЧКО.

- Като ти обичаш, а не някой тебе да обича.

- Като Бог във всичко обичате, а после формата.

- Като се стремите към домогване до свободата, истината, съвършенството, знанието и вечността.

- Като използвате разумно сърцето, ума, Душата, Духа, тялото и делата си в мислите, чувствата, словата и постъпките за Бога, ближния, врага и себе си в трите свята на Бога, за да ги повдигнем и направим Божествени.

- Като се стремим към непостигнатото, неустановеното, невидимото, непознатото и - необходимото. Коя е причината за привличане на мъжа и жената? - Стремежът към постижения и хармония, към обогатяване и развиване, но мисловно.

- Като се държим отворени, открити, отпуснати и независими.

- Като се молим, медитираме и използваме мантри. Молитвата е всичко.

- Като се стремим вечно будни да бъдем, готови, истинни, добри и любещи.

- Като лошото оставим, не помним и забравим.

- Като за всичко се съветваме с Бога и пред всичко слагаме волята Му.

- Седи в правенето всекидневно на добрини.

- Седи в развиването на всички добродетели в себе си.

- Седи в славене, благодарности, благославяне и признание на Бога.

- Седи в служенето на хората безкористно и предано.

- Седи, като ти Душата, любиш в другия Душата и осъзнаваш, че всичко това и в двете посоки прави Бог в двамата.

- Седи в постигането на Висшето Съзнание, наречено Свръхсъзнание.

- Седи да държиш свързани винаги и помежду им:

- Отец, Дух и Син.

- Ум, сърце и воля.

- Материален, Духовен и Божествен свят.

- Любов, мъдрост и истина.

- Живот, Знание и Свобода.

- Мисли, чувства и дела.

- Съвършенството, безсмъртие и вечност.

- Смирение, търпение и състрадание.

- Мълчание, послушание и милост.

- Мисъл, Съзнание, движение.

- Будност, бдителност и внимание.

- Чистота, Светлина, вибрации.

Най-вероятното изпълнение на Божията воля седи в убеждението, че си ПРОВОДНИК, КАНАЛ, СВИДЕТЕЛ, ТРАНСЛАТОР, НАБЛЮДАТЕЛ.

С = Свидетел

П = Проводник

Ъ = Ъндърграунд (Ад)

Т = Транслатор

Н = Наблюдател

И = Измислен

К = Канал

Не звучиш много добре, не изглеждаш съвсем КАТО, но съвсем близо, ако продължиш да живееш МЕХАНИЧНО, АВТОМАТИЧНО, СТАТИЧНО, ХАОТИЧНО, БЕЗСМИСЛЕНО и БЕЗ БОГ.

НАСОКА В ТАЗИ ПОСОКА Е... БОГ и затова слушай внимателно!!! Шансът е огромен, но последен... и това не казваме ние, а други преди нас.

1. Който ти е дал Душата, Духът, Тялото, Умът и Сърцето, той ще се грижи за тебе и го прави. Как мислиш, ще се справи ли щом до тук е стигнал? Не се съмнявай.

2. Не са хората, които ще оправят света, но хората трябва да станат проводници на Божията воля, която ще оправи света. Който приеме да стане проводник ЩЕ СЕ ПОВДИГНЕ - това е условието за всеки човек.

3. Човекът е в състояние да постигне в един живот:

- Осъзнаването, че висшето е той, а не животното в него.

- Сливането на Душата с Духа.

- Единението на Духа с Бога.

Човекът е способен да направи всичко, което е вложено в него.

4. Три неща се искат при Възкресението:

- Една любов, на която връзките не са били късани.

- Едно знание, което никога не е било опетнявано.

- Една истина, която никога не е отстъпвала от своя път.

5. Ние сме за Разумния живот, а не за повърхностния, елементарния и обикновен такъв, а по Бога и Духът му.

6. Никога не съдете. В света никой няма пратен за съдия.

7. Няма да си давате мнението, кой какво върши. Кой какво върши - това си е негова работа. Щом вие искате да прогресирате, не се занимавайте с чуждите работи. Кой какво прави не ви интересува, но се учете от него.

8. Обичайте, и доброто, и лошото. Бог ще превърне злото в добро за онези, които Го обичат. Бог ще превърне злото в добро за онези, които го обичат. Затова не питайте защо злото е в света. Злото е само причина, за да дойде във вас следващата добродетел!!! Желайте доброто на другите без да се месите, щом не са ви повикали. Спънката е в разположението да помагате. Не помагайте, на които нямат разположение да служат на Божията воля.

9. Много са интересни хората. Друг ги е направил, друг ги е сътворил, друг ги е ударил и надарил, друг ги е оживил, друг ги е изправил, друг ги е осигурил, друг ги ръководи, а те се страхуват! Ако беше въпрос да ни е нямало, до сега, да ни се е случило. Предназначението на човека е непрекъснато да се учи!!!

Беинса Дуно: Тялото и трите му системи дръжте в изправност. Всички негативни мисли разрушават симпатиковата нервна система. За всичко благодарете, за да не се даде път на разрушението във вас чрез каквото и да е. Когато човек благодари, дава път в себе си на позитивното, и положителното, на благородните си мисли и чувства, които ще го свържат с Бога.

10. Мисията на човека е ДА ЖИВЕЕ И ПОСТИГНЕ СЪВЪРШЕНСТВОТО...

11. Човек не е само тялото, което ние виждаме. Окултистите твърдят, че човек имал седем тела. Три от тях били постоянни и не знаели какво нещо е смърт. Другите четири били обвивки, като две от обвивките претърпяват смърт, защото са си свършили работата, а другите две претърпявали само промяна, т.е. човек трябвало два пъти да умре, за да влезе в процесите на промените. След преминаването на две смърти и две промени, човек влизал в един свят на блаженство и щастие, където, когато влизал в контакт с реални неща, влизал в областта на безсмъртието или в областта на Божествената любов. До тогава човек само ще организира силите си и своите елементи, които образували четирите обвивки. Тогава човек ще може сам да използва тези сили и да види тези богатства, които са скрити в него. И тогава ще потъне от срам заради собствената си неосъзната слепота, че е мислил себе си за сиромах.

12. Силата на човека се възпитава чрез страданието. Всички страдания, през които минаваме са нарочно определени. Всичко се поставя на изпит, за да се провери издръжливостта му, за да се проверят силата и знанието ни, да се справяме при всички условия. Сам човек не може да бъде господар на съдбата си: само двама като се съюзят това е възможно - Бог и човека.

13. Беинса Дуно: В дълбочината на вашето „битие“ има едно същество, което е тихо и спокойно и не се смущава от нищо. У всеки човек има един Божествен човек, който се проявява и който е неизменен; разчитайте на него. Външният човек у вас се безпокои, притеснява, страхува и е недоволен.

14. Щастлив да е всеки, както аз бях, изпълнявайки Божията воля,че му се е паднало да извърши част от нея.

15. Бог е в учащите, работещите и служещите, които и живеят разумно - това е Бог, за когото всички питате - това е вярата в Живия Бог, в Който непрекъснато се съмнявате. Оставете живеещите в тъмнината, но будните и живеещите в светлата част на земята да спазват законите. Тогава сте във волята Божия.

16. В дълбочината на човешкото сърце още никой не е прониквал, да види какви дълбоки са ПОМИСЛИТЕ на човека.

17. Тъмнината е равна на студа и светлината е равна на топлината, каквито равни са мъжът и жената. Този е законът, който върви пред всичко и дава по какви линии вървят нещата.

18. Петте от Пентакъла са Мисълта и Съзнанието, които създават човека като Обективно същество, но човек още не е завършен в своето развитие. Съвършеният план за човека още не е реализиран. Човекът е дълга идея на Бога определена да стане за голям брой години. Човекът е пълен с незавършени процеси в своя организъм. Това, което сме ние с нашата земя, е неповторимо и никъде го няма, но подобни колкото щеш има. На всяка планета органическите форми са в зависимост от планетата и нейното отстояване от слънцето. При разглеждането на всички въпроси и проблеми на Природата и живота, трябва да имаме една основна идея един принцип, който да ни служи като ръководна нишка в лабиринта на фактите и явленията. Този основен принцип е: битието е един жив, разумен и целокупен организъм и има тясна връзка и зависимост между всички процеси и явления, които наблюдаваме в живота и в природата, за да се обясняват правилно и правдиво те. Човешката раса не живее само на земята. Човешката раса живее в разни степени на Съзнание и на развитие по отношение на планетите и слънчевите системи, които населява. Човешката раса живее едновременно по всички слънчеви системи. В това може да не вярвате, но е факт. Хората от различните системи взаимно си влияят. Не влияят звездите върху човека, а съществата, които живеят върху тях. Не Сатурн влияе на хората на земята, а хората на Сатурн им влияят и обратно, съобразно степента на своето развитие. Всичко взаимно си влияе и всички са различно организирани и различно изглеждат.

Най-висшите типове от човешката раса са на Слънчевата система, на Слънцето. Земята се намира най-ниско в най-гъстата част на материята и нейният човек е най-сплотен с материята. Не искайте да го доказваме - продължава Беинса Дуно, а и не е задължително да вярвате, но никога нищо не отхвърляйте и не отричайте! Съществува едно философско положение, според което не можем да твърдим или отричаме нещата, които не съществуват. Ако нещата не съществуват, те не могат нито да се твърдят, нито да се отричат. Сегашните хора мислят, че животът може да съществува само при тези условия, каквито са нашите и в тази форма каквато е нашата на земята. Когато завърши учението си на земята, човек получава диплом и отива в друг свят да живее, където само Божията воля се прави и по нея се живее, на нея се служи, а през останалото време се благодари на Отца ни.

ДА БЪДЕ ВОЛЯТА ТИ, ТАТКО НАШ... И СЛАВАТА ВО ВЕКИ!

Божията воля е най-разумното нещо, което съществува във Всемира. По делата тя се гледа, колко сме разумни, как прогнозираме и програмираме нещата, работим ли за благото и доброто на абсолютно всички живи същества.

Често питаме защо сме пратени на земята? - Да се събудим, пробудим и будни бъдем, и бдителни, и естествени. Само децата са готови да изпълняват Божията воля. Да е ръководно място в живота ни Разумността, която има предвид общочовешкото, а не личното. Само Бог прави идеалните неща. Добрият живот е изпълнение на Божията воля. Да изпълним всичко, каквото Бог е наредил.

Беинса Дуно: Същността на нашето повдигане зависи от самите нас: от изпълнението на Божията воля, т.е. от изпълнението на великия природен ЗАКОН на РАЗУМНОСТТА, който прави човека СВОБОДЕН!!!

От Силата на човешката Мисъл зависи при колко висока температура може да издържи човек, защото 42 градуса в никакъв случай не е недостижимата. Има едно състояние, при което човек не може да изгори при концентрирано Съзнание, което показва, че той може да бъде господар на огъня. При концентрираното Съзнание няма изгаряне, изгаряне не е възможно.

Беинса Дуно: Най-голямото доказателство, че Христос е възкръснал е когато всеки възкръсне.

Грехът сам по себе си няма тежест външно, но е ужасно нещо, понеже парализира волята. Човек след всеки грях чувствува тежест и скръб. Студът в очите на ласкателя и лицемера е вид електричество, което можете да впрегнете на работа като му заявите невъзмутимо и безпрекословно, че не е господар на света. Злото е негативна енергия и по отношение на любовта представлява една трета от света, то единствено създава Великото Разнообразие!!!

Любовта е Силата, която организира нещата. Ще дойде време ще организира и човешкия организъм, но не стойте и не чакайте всичко това наготово, а работете, за да го разберете и приемете. Участвувайте във всичко с любовта си!!! Просто я прилагайте, т.е. раздавайте без оглеждане, сметки и предпочитания. Избирателност няма да имате, за да разберете смисъла. Прилагайте любовта си с всичкото знание, което имате и не спирайте да учите. Съблюдавайте преди всичко едно: да е за доброто и благото на Цялото.

Трябва да знаете как да си изберете жена, защото жената е сърцето на мъжа. И знайте! - че жената е едно сърце, което трябва да съответствува на твоето битие, но не обикновеното, а разумното, съзнателното и олюбеното.

Беинса Дуно: Смисълът на всичко е, като туриш това сърце в себе си до своя ум, да си в Хармония с него и с Цялото. Ако сърцето на една жена не пулсира в хармония с ума на мъжа, тя не е за него и той не е за нея. ПО ВСЕКИ ДРУГ НАЧИН, ПО КОЙТО ДВАМА СЕ СЪБИРАТ, ЩЕ ИЗВЪРШАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!!! Докато Бог не създаде Ева, Адам нямаше Духовно сърце и тогава му просветна Рая и той започна с ума си да мисли: без резервоара на сърцето никой не може да мисли; без резервоара на ума никой не може да обича. Тогава Адам беше пред прага на пробуждането на Самосъзнанието.

Смисълът е: Каквото и да обичате, първо Бог в него обичайте и после неговия Носител (носач). Обичайте Твореца, а не жената повече от Бога или мъжа, или нещо друго, повече от Отца ни.

Който в себе си е обединил мъжът и жената (както Бог) и му се роди дете - Аз-ът (Божественото) човек е господар на себе си и може да добие вече ясна представа за Бог.

Беинса Дуно: Бог индивидуално се открива на човека и на всеки различно, и според степента на неговото развитие. Затова всеки трябва да бъде верен на това, което носи в себе си. Можеш да помогнеш само на оня, който има вяра в Бога, а не на този, който няма или не се интересува. И на имащият вяра в Бога може да помогне само такъв като него, а не друг. Да задоволяваш нуждите на всички същества и на всички хора, това е една велика философия, това е вътрешен процес...

Без организирано тяло, никой на никого не може да помогне, т.е. от - такъв се, изисква най-малкото да е работил върху себе си. Едно и то съзнателно и волево и да е любил Бога - второ. Чрез изпитанията Природата ни освобождава от ненужния багаж, който ни спъва по пътя НАГОРЕ към Бога.

ИСТИНАТА: Сам мога това, което не мога, и никой не може това, което не трябва!!!

Хората умират, и при благоприятни и при неблагоприятни условия!!! Грехът започва от сърцето и тогава дойде умът, но нито сърцето може да издържи на напора на греха, нито умът може да издържи на напора на престъпността. Грехът дойде чрез жената, а престъпността чрез мъжа. И цялата сегашна раса се изпитва. И чрез страданията сега се изправя човешкото сърце, за да омекне. Човешкото сърце не може да се изправи без страданието. За да се изправи човешкото сърце, то трябва да страда. А чрез наказанието се изправя човешкия ум. Наказанието влиза в живота като поука на природните закони от страна на човечеството.

!!!И страданието и наказанието ще бъдат разрешени, ако всеки дойде до Съзнанието, че е проводник на Божията любов и предназначението му е да изпълнява Божията Воля и то с любов! Слагайте пред абсолютно всичко Будност, Съзнание, Разумност, Любов, Служение, Учене и Отговорност и всичко негативно ще отстъпи!!!

Беинса Дуно: Помнете, че сега всеки е касиер и пазител на Божиите блага, които са блага за всички негови братя, които също имат, но трябва ДА РАЗМЕНЯМЕ - В ТОВА Е СМИСЪЛЪТ!!! !!! !!! Имаме, за да даваме и получаваме, защото всички дават!!! Това е Доброто, което всеки трябва да прояви!!! Добро е организиращата сила в нашата Душа! И когато Доброто работи вътре в човека, тогава у него се заражда подтика да обича хората!!!

Бог може да е милостив, но ние как ще използваме тази милост! Времето и пространството са идеи. Вечността на нашия Триизмерен свят съставлява само една малка част от едно четириизмерно състояние. Кубът, който в Триизмерния свят е тяло, в четириизмерния свят е само страна на тяло, а за да образуваме Тесаракта са необходими осем куба от Триизмерния свят. Следователно една Вечност от Триизмерния свят, за да приведем в четвърто измерение, трябва да я увеличим осем пъти. Тогава какъв трябва да бъде четириизмерния свят, за да се разбере четириизмерното пространство? Т.е. човекът трябва да има едно ново Чувство, за да разбере, приеме и схване Тесаракта. И невидимите неща в света представляват тела от по-високо измерение: неща, които се движат много бързо остават невидими или ако са огромни по размери (енергийни). Сегашният човек схваща само Статиката и Механиката на живота, но Динамиката не може да схване!!! !!! !!!

Характерни белези на българина: Винаги гледа отрицателно и това го убива. Жестокостта му се дължи на желязото и нека не мисли, че всичко е създадено произвол-но.

МЪДРОСТ + ИСТИНА = БОГ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...