Jump to content

Сътворен си съвършен, безсмъртен и вечен


Ани

Recommended Posts

Сътворен си съвършен,

безсмъртен и вечен

Няма по-велико, свято и  свещено;

няма по-истинско, красиво и добро;

няма по-чисто, светло и топло

от Духовното и Божественото

- най-реалното нещо на света.

И това е първата, едната

и самата Истина.

Всичко останало, което за Истината чуете е второстепенно, слабо... и вече невярно.

МъЧиСеДаЖиВеЕш - във и със Доброто. В „доброто“ всички букви символизират слизането на Божествената Същност в материята в завършен вид на пет Етапа.

М = Мисъл

Ч = Чувство

С = Слово

Д = Дела

Ж = Живот

В = Всичко

Е е Е!

Лошото е необходимо за слаборазвитите, за да разберат Доброто и безсмислието на злото.

Носете САМО Щастие и Радост на абсолютно всичко що живот има и носи, за да е Доброто добро и добре за всички. Който от ДНЕС това започне да прави в Мислите, Чувствата, Словата, Делата и Живота си е Всичко, което Бог от човека иска, благославя го и нарича СЛУЖЕНЕ на Отца ни.

Бог от човека иска Трите Велики Принципа да носи и недвусмислено напомня, че това е Смисълът на Живота и ето как нарича: ДА ИМАШ РАДОСТТА, ЧЕ СИ ОБИЧАН И ОБИЧАШ - ОТ ЖИВО СЪЩЕСТВО, а СТРАДАНИЯТА, КОИТО В ЖИВОТА ЩЕ ВИ ПОСЛЕДВАТ,

СА СРЕДАТА, ПРЕЗ КОЯТО БЛАГАТА ТРЯБВА ДА МИНАТ И ДОЙДАТ ДО НАС, ЗАЩОТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ТЕБ, т.е. който не е минал през Любовта и Страданието, не може да бъде обичан. Без тези две човек не е способен да обича нито Бог, нито ближния, нито себе си. Смисълът е в Служенето, т.е. само служещият е в НЕПРЕХОДНАТА РАДОСТ!

Постигнал си Младостта, а какво е тя? - Тотално оползотворяване на Енергията, без натрупване на разпадни продукти (от излишества), които ни състаряват, т.е. колкото получиш от Космоса, толкова връщаш в СЛУЖЕНЕ. Красив Закон.

Тайната на Вечният Живот: Дошли сме на земята да се учим, но само някои го правят, а други не. От там са и доволството и недоволството. Два броя Подтици има, които са от едно цяло и трябва да се СМЕНЯТ. Всички сме части на Единството и сме създадени от Бога, за да провеждаме Духът Му в материята и да Го утвърждаваме, т.е. налагаме. Тук не става въпрос за човешките упражнения и опити в посока на Сътворението, а за щастието и нещастието, които са в същността на Младостта.

Беинса Дуно: Щастливият и нещастният се различават по своя организъм: Първият не иска да го познават, не иска да го знае никой, от нищо не се съблазнява и все стои като скрит, за да не дразни хората, т.е. той е последен, малък, слуга, но НЯКОЙ. За вторият остава обратното.

Духът в човека е, който благата носи и е индивидуален за всеки. Законът за Благата работи според нашите заслуги в Доброто!

Беинса Дуно: ЖИВОТЪТ НЕ Е ПРОИЗЛЯЗЪЛ ОТ НИКЪДЕ - ТОИ Е ВЕЧНО ПРЕБЪДВАЩА РЕАЛНОСТ, КОЯТО СЪЗДАВА ВСИЧКО.

Четири са Хипотезите за човешкия произход:

- От Пръст.

- От Бога.

- От никъде.

- От животните, което всъщност е едно и също, и всички до една са верни.

Четири неща отличават човека от всичко останало:

- Духът.

- Душата.

- Умът.

- Сърцето.

И четирите са Божествени Качества само за човека дадени от Бога да Го различават. Без умът няма светлина. Без сърцето няма радост. Без Душата няма свобода. Без Духът няма творчество. Всички Божествени Качества са Божествени ПРИНЦИПИ, които действуват в човека и го определят като такъв - ТОВА Е ВЕЛИКАТА ИСТИНА ВЪТРЕ В СВЕТА.

Какво е Истина? - ДА БЛАГОВЕСТВУВАМЕ! От Благовещение произлиза и означава:

- Да внасяме новото вътре в света от Горе.

- Да показваме само позитивното, доброто и красивото.

- Да носим само добрите вести.

- Да покажем методите и пътищата за това.

- Да СЛАВИМ И БЛАГОДАРИМ НА БОГА.

Беинса Дуно: Човек САМ ОПРЕДЕЛЯ СЪДБАТА СИ (ако е Духовен) според качеството на своето МИСЛЕНЕ. Негативното мислене привлича лошите и слаби сили и енергии в природата, и всичко - рано или къс-но - започва да изглежда зле. Неодухотвореният в това не вярва и слава на Бога!

Тайната е: Човек да не бъде алчен, ако иска да прогресира!!! Прогресът в материалния свят не е прогреса, за който говорим в Духовния... Разумният отдавна е спрял да се домогва до нещата посредством желанията и насилието във всички области на живота, защото НИЩО НА ЕДНО МЯСТО НЕ СЕДИ... НЕ СТОИ И ЕДНО И СЪЩО НЕ Е!!!

Как сме нарушили Закона за Растежа и Развитието?

- Със скоростта да притежаваме безразборно каквото ни падне...

- Веднага да придобиваме всичко, което ни се мерне пред погледа...

- Хищното преследване на величието, известността, славата, парите, властта и вещите.

Беинса Дуно: Във Великата наука на живота има и практична страна и тя в уникалната си гениалност казва: НЕОБХОДИМО Е ДА МИСЛИМ КАК И КАКВО МИСЛИМ, КОГАТО МИСЛИМ за КАКВОТО МИСЛИМ.

Знанието за Божественото Учение има смисъл, когато може да ни научи и покаже пътищата и методите за запазване на Младостта, Здравето, Силата и Красотата. Не може ли това, то не струва. Жизнеността си как да запазим, не научим ли от Знанието, то е мъртво. Единствената Велика Реалност са:

- Красотата.

- Здравето.

- Силата.

- Младостта, а всичко това е равно на ЖИЗНЕНОСТТА. т.е. това е ЖИВОТВОРЯЩАТА СИЛА...

Следващата Истина следва от самосебе си: ВСИЧКО Е ОТ БОГА!!!

А нам дадено е: ЗАВИНАГИ ДА БЪДЕМ БУДНИ СЛЕД КАТО СЕ СЪБУДИМ, където БУДЕН Е: КАК МИСЛИМ И КАК ЖИВЕЕМ!!!

Моментът на Дълголетието дойде отново чрез Беинса Дуно, от Бога директно: Старостта е задръстване на артериалната и венозна кръв с кал, когато кръвта спира да функционира правилно.

НАЧИН НА МИСЛЕНЕ: Дръжте в Мислите, Чувствата, Словата и Делата си само здрави, жизнени, красиви, силни, добри, чисти, светли и правилни ОБРАЗИ НА ЧОВЕКА!!!

НАЧИН НА ЖИВЕЕНЕ: Съзнателно и Любовно мислене за Доброто по принцип. Човек заболява защото не изхвърля нечистотиите от себе си, които са се натрупали поради Духовни причини и задръстват с времето кръвоносните съдове.

Следва: Усилване движението на кръвта, за да й се придаде сила.

Става: С повишаване вибрациите на организма.

Задължава: Възприемане на хармонично действащата енергия от природата.

Закон: АБСОЛЮТНО ВИНАГИ И ВСЯКОГА ДРЪЖТЕ В УМА И В СЪРЦЕТО СИ ВЪЗВИШЕНИ МИСЛИ И ЧУВСТВА, А В УСТАТА И ВОЛЯТА - ВЪЗВИШЕНИ СЛОВА И ДЕЛА ЧРЕЗ:

- Системата на Ритмично Дишане, три пъти на ден по шест пъти - вдишване и издишване със задържане на влизането и излизането на въздуха, с пълното съзнание за това, което правите от любов и с воля за постигането...

- Преди Изгрева на слънцето и по време на цялото му появяване на Хоризонта, ще приемате от Бога всичко, което е определил за вас с лъчите Си, Праната Си...

- Опрете гръб на някой столетник (дърво) и се опитайте да си поговорите за каквото и да е. После мислено го помолете като възрастен и стар господин -много чул и видял, да ви дари със своята вечна Хармония, Здраве и Младост, заедно със Спокойствието си, Удовлетворението си, Удоволствието си, Вдъхновението си и Блаженството свое.

Честито на стигналите до тука.

ВСИЧКО Е В МИСЪЛТА, СЛОВОТО И ПРИЛОЖЕНИЕТО като начин за познаване на Бога.

Слушай, малък неродени още човече!!!

Кой, ако не Ти и кога, ако не Днес, и къде, ако не Тук...

Как, ако не Добре, с какво, ако не с Добро и с Любов.

Защо? - не питай!

Още спиш.

Питаш ли, още сляп си...

Ошо: ДА РАЗБЕРЕШ ИСТИНАТА: Ето Тайната на Тайните. Запомнете: реално е единствено наблюдаващото, свидетелствуващото Съзнание. Най-напред се помъчете да увеличите Съзнателността си. Когато вървите по улиците, не вървете като автомати, а осъзнавайте всяко свое движение, всяко вдишване и издишване. Нищо не пропускайте върху, което очите ви спират. Нищо без внимание не оставяйте. Участвувайте активно във всичко, което правите в будност. Като Част от Цялото се опитай всичко да обхванеш...

Успенски: Частта може не само да бъде равна на Цялото, но дори да бъде по-голяма от него.

Упанишадите: Можеш да вземеш цялото от Цялото, но цялото да остане. Можеш да вкараш цялото в цялото, но цялото да остане цяло.

Ошо: Да си човек означава да мислиш!!! Да слезеш под нивото на мисълта значи да се превърнеш в животно. Да отидеш оттатък мисълта, означава да бъдеш Божествен. Само логичният ум задава въпроси, а Умният Ум знае отговорите или ги намира, когато му трябват. Духът е Мисъл. Спрете ли да дишате и умът спира. МИСЛЕНЕТО Е НЕВИДИМАТА СТРАНА НА ПРОЯВЯВАЩОТО СЕ НАВЪН ДИШАНЕ. Умът съществува в някаква система, а в основата на тази система лежи Дишането.

Патанджали: Нищо няма да промените само с мисълта за промяната. Трябва да създадете реална ситуация, която да направи промяната възможна. Всичко онова, което мислите, че виждате около вас, е ваше собствено творение: с „ДА“ то се подобрява, а с „НЕ“ се самоунищожава; всичко е според вашият Разсъдък. Вие не мислите. Вие само имате мисли. Истински мислител можеш да бъдеш само в доброто и в позитивната разсъдъчност. Неосъзнатият няма две мисли в главата си, които да си взаимодействат. Мислите ви са като зърната на броеницата, а мисленето като нишката, която ги държи заедно. Липсва в човешкото мислене вътрешната връзка, която би държала мислите ви свързани и заедно. Имате мисли, но нямате мислите, т.е. нямате вътрешната връзка. Само в Самадхи се появява истинското мислене. Първото, което ще трябва да разберете без да треперите е, че мислите, които в главата си имате, не са ваши. Просто сте ги събирали. Мислите имат свой собствен живот и прехвърчат от глава на глава, като милиарди прашинки пронизани от лъч светлина в тъмна стая, в която само преди малко е тупано нещо прашно и мръсно.

Ошо: Способен на истинско мислене е само онзи, който е в състояние да вижда красотата, истината, добротата, цветята, който дори и в най-черната нощ, знае, че следва утре - такъв човек само, може да създаде свои собствени мисли. Мисленето е качество на вътрешното ни същество. Какво означава да мислим? Да мислим означава да накараме съзнанието да остане на висота при разрешаването на някакъв проблем. За какъвто и да е проблем, се изисква максимално ясно Съзнание за достигането до правилното разрешение. Човекът на Мисълта използва Съзнанието си всеки път, когато възниква проблем. При срещата с проблема в главата ви изниква или възниква мисъл, която не е резултат от спомен - в това е разликата.

Патанджали разделя хората на два модела: Хора на мислите и хора на Мисълта. Знаещият и можещият да мисли е на уважение и за уважение. Пътят бил Разсъдък-Размисъл-Блаженство. Само егото се подхранва от Отрицанието, защото не може да съществува само, трябва му двойнственост. При ДА, то няма работа, няма борба и то изчезва.

Ошо: Да кажеш НЕ е най-рафинирано насилие. Така егото е агресивно и пълно с насилие. Не е префинена важност: човекът изказващ го има нужда от значение да бъде, важен да бъде, необходим да бъде, търсен да бъде. Целият е изтъкан от его. Не ви дава усещане, че сте значим. Никога НЕ не казвайте. Можете да го трансформирате лесно с ДА и това е важно за самите вас. Само търсещите знаят да живеят в Аурата на ДА. Егото е продукт на негативното ви отношение и се нуждае жизнено от подкрепата на Не. Казвате ли само ДА вие сте човек без его. С НЕ отричате, унищожавате. Не, е унищожител. Никога не го използвайте!

Ошо: Суеверието е ненужна вяра. Вярата е мъртвото упование. Упованието е живата вяра. Опитайте се да схванете разликата. Вярата. Вярата е суеверие, упованието е бунт. Упованието те лишава от вярата, с която си се родил. Бракът и женитбата са като вярата. Любовта е като упованието: трябва да израснете с нея - любовта е приключение. Вие не се раждате в религията, религията трябва да се роди във вас. Именно тогава религията се превръща в упование - това не се предава в наследство. Децата ви сами ще търсят своята религия.

Ошо: Правилната разсъдъчност и правилното мислене са в основата на Самадхи, а за истинското самадхи ви е нужно упованието. Всеки трябва да открие свой собствен храм - само тогава той е истински жив. С поколенията упованието и религията преминават в секта, в дълг, във вяра. Затова религия на заем не взимайте.

Моята религия е Учението на Бога, донесено от Великите Посветени. Духовната привързаност или привързаността към Духовността, вредна ли е като недостатък или вътре в човека - не е. Привързан можеш да бъдеш, че към материалното, но е слабост.

ВИРИЯ (санскрит) е биоенергия - пълния енергичен феномен, наречен човек, т.е. вие самият като енергия, до която може да се достигне само чрез Усилие (кундалини). Това означава тотална преданност, всеотдай-ност, съсредоточеност, отдаване тялом и духом - цялостно, без резерви и задръжки. Привързването е добро, когато е за дадена кауза (духовна), но трябва да е в временно, а не „до гроб“.

Всичко негативно идва от разделянето.

Тайната на истинската медитация е в участието - когато ходите дълбоко в себе си, винаги си спомняйте, че именно вие ходите, че именно вие Сте, не загубвайте нито за миг това. Каквото и да правите, гледайте вътрешният ви център да е там, да наблюдава, да свидетелствува. Това е вече постигнато Чисто Съзнание за АЗ СЪМ. Него не забравяйте и с него всичко правете - Бог е то във вас - това цялото „аз съм“.

Ошо: Стрелата с двата върха е към обекта и към Вас. Такова нещо е припомнянето: стрелата с двата върха в двете посоки всичко да става. Това е най-трудното нещо в света - едновременно да си навън и вътре в себе си, т.е. обектът и субектът ЕДНОВРЕМЕННО да присъствуват в съзнанието ви. Който успее „едновременното“ да постигне, ще зърне Сатори, ще излезе от тялото си. Смисълът е едновременно в себе си да носите и външното и вътрешното, т.е. трябва едновременно да имате съзнание за света и за себе си. Т.е. вашата стрела трябва да е насочена едновременно в две диаметрално противоположни посоки. Тогава си свидетел, зрител, страничен наблюдател - ти не си нито обекта, нито субекта. Или: Постигнете чрез вяра, усилие, припомняне, концентрация и разграничаване. Сега вече Вирия е пълно обвързване с Каузата, пълно усилие, с цялата енергия, която имате.

ЧОВЕК, АКО ЕДНО НЕЩО НЕ НАУЧИ, ПАК ЩЕ МУ СЕ СЛУЧИ.

ЧОВЕК, АКО ЕДНО НЕЩО САМ НЕ ПРОЗРЕ, ВСЕ НЯКОГА ЩЕ ГО РАЗБЕРЕ.

Човек не може да мисли без знание, без информация и без съзнание.

Човек не може да мисли без да пожелае това сам. Вниквайте в нещата, за да не ви се смеят. Мислете върху всичко, което до вас идва и допадне ли ви го правете. Мислете върху всяка буква, сричка, дума и изречение, мислете и върху смисълът им. Мислете върху свързването и върху свързващите. Мислете върху съюзите.

Беинса Дуно: Първи в света са дошли съюзите, а после предлозите и едва тогава думите. Първи в света са дошли гласните и после съгласните. Който това знае ще се научи да говори, а после и да мисли.

Значенията за всичко са повече от Три, но най-малко Три са винаги. С Бог отпред, лесно се работи и леко работите стават. Още като ви погледне, си си свършил работата, ако преди това сам си я поподхванал, т.е. не чакаш, а си помагаш. Никой от Горе не помага, ако не го погледнеш, защото не знае за какво, а и да знае, ако сам не си почнал, не прихожда.

Обичайте Бога, Който Го няма! И спрете да обичате себе си, защото ви има. Обратното е. Обратно направете. Не обичайте себе си, защото ви няма, а обичайте Бог, защото Го има. Защото, ако Него Го нямаше, и нас нямаше да ни има. Обичайте Бог, Който го има, а себе си (като ви няма) е все едно дали ще обичате, ако преди това нищо друго не сте обичали. Важното е Бог да обичате, дори и да ви няма, защото Бог е единственото Нещо, Което го Има и Е. Какво от това, че ви няма, обичайте го!

Каква е Тайната на Обичта? Вие Го обичате, но не Го знаете. Как е възможно да се обича нещо, което го няма? И другото не е възможно: Нещо което го няма да обича нещо което го има. Представяте ли си да ви обича нещо, което го няма. Запомнете: едно от двете, човек трябва да избере и прави, и второ: не е възможно вас да ви има и да обичате нещо, което го няма. Мислете, какво остава!

Две са верните неща:

- Той ви обича, щом ви е сътворил и оставил.

- И вие също Го обичате, от благодарност.

Най-важното е: ДА ОБИЧАТЕ ВСИЧКО С ЦЯЛАТА СИ

НАЛИЧНА ЛЮБОВ. Любовта е, която трябва да работи в ефира и тя това прави и не се интересува какво е имане и нямане, кой го има, кой го няма. Любовта не мисли като нас. Знае, че е любов и трябва да дава, други функции няма и защо да си губи времето във празно философстване. Тя знае, че има на кого щом ще дава и повече не мисли.

Затова ви молим:вас, които ви няма, да обичате Бога, Който Го има! Добре звучи и подсказва, че и вас ви има, т.е. не е безнадеждно положението. Щом обичате, ви има. Всеки, който обича, го има. Няма го само живеещият в безлюбие. Излишен е спора кой е сянката тогава, илюзията. Ще дойде време и ще разберете.

КОЙТО БОГ НЕ ОБИЧА, ГО НЯМА!!!

Славете Бога! Служете на Бога! Благодарете на Бога! Давайте за Бога! Благославяйте Бога! Следвайте Бога! Искайте Бога! Викайте Бога! Търсете Бога! Учете за Бога! Учете се от Бога! Работете за Бога! Вървете с Бога! Гледайте от Бога! Ще познаете Бога, о, вие имащи всичко в нямането си!

КАКВОТО И ДА КАЗВАТЕ, ПРАВИТЕ И МИСЛИТЕ ВСЕ Е БОГ.

Ошо: ПРАВИ ГО СПОНТАННО!

Беинса Дуно: СИЛЕТЕ БОГ!!!

Бо Ин Ра: Извън и във себе си, ПРОЯВЯВАЙТЕ ГО!

И целият твой живот без Бога не струва и копейка, освен, че е безценен, неопределим и твой!!!

Така Красотата в света е резултат на нехармоничното действие на силите на човека и това действие на силите в него ние наричаме ДОБРО, т. е. Доброто стои зад Красотата. Няма ли го Доброто зад Красотата, такава красота няма смисъл. Красотата е пластичната отзивчивост на лицето, което предава вътрешното състояние на Душата. Красотата е нещо постоянно. Красотата има една основна черта, която при цялото многообразие на формите не се губи, нито изчезва: ТОВА Е ВЕЛИКОТО ДОБРО!!! Само Доброто свързва човека с хармоничните сили на Природата и Висшия Разумен Свят. Възходящите сили в природата във външните си проявления са свързани със благородните метали - злато, сребро, платина и др. Красивите хора носят благородството във своята кръв.

Който натрупа голямо богатство, то не е негово, а ограбено и последствията са ужасни. Разрушителното е, че притежаваш нещо, което не е твое, т.е. ограбил си и лишил други, за да имаш ти нещо, което в това количество не ти и трябва. МИСЛЕНОТО влияние на ограбените хора има страшно негативно въздействие върху техните ограбвани, понеже считат, че е откраднато тяхното богатство. Богатството и Сиромашията са временни задачи, условия и възможности за развитието на човека в материалния свят. Съвършен никой не може да стане, без да е минал и през двете доброволно и съзнателно. Съвършенството единствено ги примирява. Красотата и грозотата са като богатството и сиромашията: условия със различно предназначение и смисъл.

При грозотата се създават вътрешни качества и добродетели у човека, това са т.нар. благородни качества. У който природата ги създаде, целта й е - да бъде грозен, за да се обърне навътре към себе си, да придобие, и после на тях да разчита. Постигне ли Добродетелите, природата му дава красива форма, за да видят всички резултатите й и всеки да ОСЪЗНАЕ тези толкова важни Добродетели. Грозотата е метод, който природата използва ВЪЗПИТАТЕЛНО за ВЪЗПИТАНИЕТО на човека, а красотата е нейното естествено състояние. Сега при ограниченото състояние на Съзнанието Красотата причинява само неприятности. За да се развият Добродетелите и способностите у човека са му необходими естествени методи за самовъзпитанието му, които възрастват единствено чрез твоето лично сеене на твоята нива!

Беинса Дуно: Бог възраства у човека само това, което той лично е засял (т.е. потрудил се е), посадил и разработил, т.е. постигнал е сам и пръв.

Каквото от мисли и желания посеете в себе си това ще ви се и възрасти и даде като придобивка и постижение за вашето по-нататъшно развитие.

Беинса Дуно: Човек сее, а Бог възраства. Човек сее и Бог възраства - така гласи законът за Самовъзпитанието. Внимавай какво сееш от твоите мисли и желания. По възрастналото се определя Съдбата на човека!!!

Силата на Божието Учение седи в даването на правилните методи и природните закони, за вътрешното самовъзпитание на човека. Чрез вътрешното самовъзпитание човек придобива РАЗШИРЕНИЕТО!!! Чрез вътрешното самовъзпитание човек придобива РАЗШИРЕНОТО СЪЗНАНИЕ и новото стъпало на своето Развитие. Той пробужда и доразвива сам всичките си дарби, способности и таланти и това е така, защото е разбрал, че не е сам и Бог стои зад него, и всичко му дава, когато ПОИСКАЛ Е!!!

Беинса Дуно: В човека са вложени всички възможности на битието.

СВОБОДА + ЖЕРТВА = СЛУЖЕНЕ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...