Jump to content

Силата на човешката Душа


Ани

Recommended Posts

Силата на човешката Душа

Доказателството,

че този живот не е единствен, е

наличието именно на

Духовното Учение.

Илюзията е:

непознаване на истинския начин

на съществуване на всяко нещо...

Илюзията е:

възприемане на нереалните неща

като реални...

Илюзията води

произхода си от невежеството.

Беинса Дуно: Всеки сам трябва да осъзнава, че трябва да бъде добър и никой няма право да казва на другите, че трябва да бъдат като него.

Горе знаят, че ИНДЕФЕРЕНТНИ няма. Горе знаят, че всеки е добър много или малко и това е напълно достатъчно. Малко добрият е материалиста, а много добрият е Духовният човек. Който по този начин мисли ще открие, че лошо няма, но на земята го има като степенувано добро, за да осъзнава човек, имайки степените за сравняване и градиране.

Новото разбиране за живота е, че СИЛНОТО от човека излиза.

Беинса Дуно: Преди да се оправи света ние трябва да се оправим. Обратното не е възможно, защото всичко става благодарение на човека. Той е Силата на земята - в него е и правенето и ставането на нещата. Съзнанието за колективност, мислейки единствено и само за Цялото, а не за себе си е вярното мислене, за да се покрие най-после със смисъл понятието КОЛЕКТИВНО СЪЗНАНИЕ, което не е нищо друго, а В ИНДИВИДУАЛНОТО СЪЗНАНИЕ ДА МИСЛИМ ЗА КОЛЕКТИВНОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ!!!

Болният може само да руши, защото в основата си мисленето му е погрешно - той е горд, надменен и високомерен. Където не присъствуват Законите като ИЗРАЗ на Божията воля, Доброто не може да вирее, света не може да се оправи и смисъла на живота не може да се разбере.

ЗАКОН: Всяко Добро, което направите на незнаещ, е агресия.

Всяко Добро, което направите на неискащ, е насилие. Всяко Добро, което направите на сляп е намеса.

Не можеш да събуждаш заспалия, щом не се е наспал, защото Тй искаш. Доброто, което искаш да му направиш принудително, защото ти така мислиш, е лошото, което ти не знаеш, че му правиш. Той не иска. Той не иска и да знае. Той още спи...

Под предлог, че имаш благороден мотив, порив, подтик или импулс, не можеш да сееш Божието Учение, където трябва и където не трябва, т.е. ще чакаш да бъдеш потърсен, помолен или да ти бъде поискано. Не можеш никого да събудиш в полза на Духовното, ако той, спи. Това е вреда, а не помощ!

Подобен е случаят с Учителите от Невидимия свят: те не ти досаждат, докато сам не подадеш желание за това. По цял ден можеш в тях да се блъскаш, но като не разбираш за какво става въпрос, ти оставаш в старите рамки на стария живот.

Беинса Дуно: Ти сам Учителят свой ще видиш, а той по погледа ти ще разбере какви са ти нуждите. Следи дясното си рамо. Там е кацнал като пиле. Когато ти го видиш, ще ти се обади и той, но не преди това.

Ако човек избере по-малкото добро от друго по-голямо, защото помислил е, че всичко сам може и прави, той напред не може да върви. Нагоре с его не може. Горе приемат с Божественото, а не с егото.

Никога не помагай щом не си поканен. МОЖЕШ ЕДИНСТВЕНО ДА НАСОЧВАШ И ДА СЕ ГРИЖИШ, НИЩО ПОВЕЧЕ! Опитваш се да бъдеш проводник на нещо, което никога няма да влезе в другия. В заспалият, Божия Дух не може да влезе. В херметичното, твърдото и недораслото, Духът на влиза. Вижте ги само как гледат, когато имаш неблагоразумието да им говориш за Духовното.

Беинса Дуно: Светът ще се оправи, когато всеки сам в Съзнанието си вкара Общочовешката идея за Благоденствието на абсолютно всичко, т.е. на Всеобщото. Такава е Божията воля, а под воля разбирайте РАЗУМНОТО, което управлява...

Това в превод означава, че както цигулката е символ на човека, защото е инструмент в човешките ръце, така и човекът е ИНСТРУМЕНТ в ръцете на Бога!!! Тайната, която отделя мъртвата от живата природа е СВЕТИЯТ ДУХ НА БОГА!!!

Ние всички живеем в името на Отца и човека, т.е. в името на Цялото.

Ще живеем в името на Цялото като му служим заради Думите си; това от нас очакват и искат. Техният стремеж и копнеж е неугасим към Духа и нашето място е тук, това да им осигурим... Ще живеем в името на Цялото като учим, работим и живеем, за да даваме от себе си отричането, в името на Отца, да е за благото, мира и доброто на абсолютно всички живи същества, защото всички сме братя и до един се обичаме.

Важно е да се научим да ценим живота, който ни е даден като подарен! Това е първата крачка към интелигентността - да се научим да ценим своя живот, живота на другите и живота на Духа в Бога (Душата си). Правим ли това ще получим любовта. Доброто е ИЗРАЗ на тази любов. Любовта единствена всичко трансформира. Любовта е основата на живота; тя живота носи и дава. Така ще затворим Кръга и всичко ще дойде на мястото си. МОЖЕ ДА ОЦЕНИ ДОБРОТО КАТО ИЗРАЗ НА ЛЮБОВТА САМО БЕЗКРАЙНО ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ!!!

Беинса Дуно: Който се съмнява в обичащият Го до смърт, не е жив! Който се съмнява в обичащият Го, смърт причинява на себе си. Който се съмнява в Бога, Който ни обича и цялата си любов на нас дава чрез човека, който ви обича, е мъртъв материалист... Бог, Който ви е дал живота, ви е дал и любовта си, а вие продължавате да се съмнявате, е липса на интелигентност, а не имане. Тогава имате право да се съмнявате и в останалото - в самия Бог, в света и в съдбата си. Всеки човек е Господар на съдбата си, но благодарение на невежеството си остава неин роб. ЧОВЕК МОЖЕ ДА СТАНЕ КАКВОТО ПОЖЕЛАЕ! ТОЙ Е ГОСПОДАР НА СЪДБАТА СИ!

Какво още не разбираме? Как ли? КАТО МИСЛИМ!

Беинса Дуно: В изпълнението волята на Бога е силата на човешката Душа.

Тази  свещена идея дръжте в Мисълта си и тя вместо вас ще свърши всичко във вашия живот! ТЯ СВЕТИ!!!

Беинса Дуно: Идва нещо много хубаво в света, което никога не е идвало; и туй което никога не е ставало, сега ще стане. Нищо не е в състояние да го спре (нито власт, ни пари, ни сила, нито „добри намерения“).

Едно от Чудесата на Бога (било дълги векове мит) вече е една остаряла Истина и тя се е сбъднала в Америка. ДНЕС има хора родени със синя кръв от Шестата раса, а това е доказателството, че не става въпрос за никакви благородници, а за ред поколения тотални вегетарианци, които са спазвали Духовността в истинския смисъл на думата, за да отпадат една по една бариерите по пътя към Бога. Една от легендите на фантастиката, която се мъчеха да ни представят... се „сбъдна“. Човекът още причината не знаеше, но сега я научи. ВЪЗВИШЕНОСТ, БЛАГОРОДСТВО, ДУХОВНОСТ, ЧОВЕЧНОСТ И БОЖЕСТВЕНОСТ СА ВЛОЖЕНИ В ЧОВЕКА, но той покрил ги е с прах и затова не вижда. Тайната на дълголетието е в чистото хранене, в чистите мисли, чувства, слова и дела...

От нас, което се иска е да бъдем готови, будни и съзнателни.

От нас, което се иска е да бъдем разумни, чисти и добри.

От нас, което се иска е да бъдем изразители на Божията Воля.

От нас, което се иска е да бъдем служители на Бога.

От нас, което се иска е да Любим Отца с цялата си Душа и Дух, ум и сърце, вяра и воля и никога да не спираме да го правим.

Служенето на Божията воля Е: ПЪТЯТ НА ДОБРОТО!!!

Избралите Пътя на Доброто ще бъдат ВСИЧКОТО, Цялото, Едното и от паднали ще се завърнат при Милостивия! Силата и Доброто са синоними.

Мъчат се да ни убеждават, че доброто и злото са такова нещо: доброто е нагоре, а злото - надолу. Но ние казваме, че и долу можеш да бъдеш добър;, по-надолу от това ДОЛУ щом няма, ти не можеш да бъдеш по-малко добър. И ако си лош, по-лош от това, което си, не можеш да бъдеш. И двамата могат единствено да останат - добрия - по-добър, а лошия - добър. Въпрос на личен избор - кой път човек ще хване. И по двата пътя резултатите са различни, но в края си винаги водят до Доброто. Човекът не е лош, изборът му е лош по някога и не толкова лош, колкото необмислен. Човек е просто слаб, а не лош. Лоши хора няма. Има хора заспали и слаби. Нагоре и надолу също няма. Надолу има по отношение на горе, но долу, още по-надолу, няма за къде, няма за къде. Долу, по-надолу няма. Долу, още по-надолу няма. Нещо е горе само по отношение на друго нещо, което е Горе!!! Т.е. там където си днес, тук и сега, си долу, ако има горе или си горе, ако има долу, но долу да си и за долу да говорим няма как!!! Можеш да говориш само за горе!!!

Беинса Дуно: Човекът като се движи надолу иска да има резултатите и постиженията на едно движение нагоре. Няма как. Но да не се обезсърчава. И движението надолу е Божествен път нагоре, но по-бавен!!!

Един сам човек не може да оправи света развален

от всички живели до сега, милион години. Но би постигнал неимоверно повече, ако избере път нагоре, който път именно работи в полза на Цялото. Както висшите идеи дават реален завършек на всяко добро начинание, така и човекът като висша идея трябва така да мисли, за да расте и се развива.

За Висши Идеи се смятат Братството, Любовта, Патриархалността и Единството, а Съвършенството е на първо място, но то още е напълно неразбираемо за повечето от нас, за да не кажем - всичките. Под слабо, не разбирайте болно, за да разберете смисъла на това, което говорим!

Първа и основна задача на всеки дошъл на земята човек е: В ЕДИН ЖИВОТ ВСЕКИ САМ ДА ПОВДИГНЕ СВОЕТО СЪЗНАНИЕ С ЕДНА СТЕПЕН ПО-ГОРЕ И ВИБРАЦИЯТА СИ ДА СЪЗДАДЕ ПО-ВИСША, КОЕТО ВСЪЩНОСТ Е ЕДНО, НО РАЗДЕЛЕНО, за по-лесно разбиране.

Служете с любов. Служете с Любовта. Служете по любов, служете от любов. Служете заради самата любов, за да оправите света и го управлявате!!!

Беинса Дуно: Управляването е вътрешен закон. Който иска да управлява трябва да дава всичко от себе си, все едно, че не управлява, а е управляван. Това е равно на СЛУЖЕНЕ и по-служене от това няма. Има служене само там, където управляваният само взима, а управляващият само ЩЕ дава, защото знае закона за Даването какво дава...

Пожелаваме на всички да влязат в закона на ВДЪХНОВЕНИЕТО!!!

ПЪТУВАЙТЕ В ДУХЪТ МУ!!!

СВЕТЛИНА + ПРОМЯНА = ДОБРО

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...