Jump to content

Трите съграждащи принципа


Ани

Recommended Posts

Трите съграждащи принципа

Не е срамно да умреш.

Срамно да умреш, е срамно.

Бо Ин Ра.

Бо Ин Ра: Когото Бог пази, него всички ръце не могат да убият, а когото Бог не пази, него всички човешки ръце не могат да опазят!!!

Друг Титан в Окултната Мисъл, друг проводник на Бога е допълнил всичко, което останалите са пропуснали или недоизяснили. Достоен е за Божий Син и служител.

Бо Ин Ра: Когато реши човек, че всичко знае и се сети за духовното, защото времето му е дошло, сам веднага разбира, че освен, че нищо не знае, е вече късно и да започне, а всичко, което е знаел до сега, просто не е вярно.

Красиви мисловни медитации с интерпретации върху тема Знанието и неговото незнание, но със стремеж да се изучи. Изключително верни и точни формулировки, които винаги са ме изправяли на крака и съм ръкопляскал сам в стаята си.

Бо Ин Ра: Когато глупавият победи, е за урок на другия.

Или: Бог търпи човека, не казва нищо, а ние човеците, не можем да търпим човека и Бог дори отричаме. А пътят към Бога е собственото ти съвършенство.

Платон: Началото на Знанието е осъзнаването на своето невежество. Така незнаещият е всезнайко от неосъзнаване.

Беинса Дуно: Без светлина в Ума няма разум. Да си мъдър е от Мисълта, но от Божията.

Бо Ин Ра: Да си мъдър е от Бога. Всичко е ТАКА. Необходимо е един да знае, а друг да не знае. Всичко е проверка.

Когато ми липсва вдъхновение, тези седем чета: Бог, Новия Завет, Беинса Дуно, Ошо, Бо Ин Ра, Щайнер и Лао Дзъ. Всичко, което знам и съм научил е благодарение на Бога, но много често те са ме вдъхновявали, когато Духът в мен е почивал. Чрез тях Бог даде всичко на Човечеството за ученичеството, сливането и Единението.

Бог в тях обичах безумно и непрекъснато ставах с Моя. Важно е да имаш глад, ненаситната потребност да общуваш с Духовното, да мислиш за Светата Троица, да Дишаш въздуха на Духът, душата и тялото, да живееш в Духът Му...

И тогава сядах да работя.

Прав беше Христос: Това е Живот вечен, да възлюбиш Него Единнаго Истиннаго Бога и Сина, когото е проводил, със цялата си душа и дух, ум, сърце, целебна сила и воля; с мисълта, че друга мисъл няма, освен тази и толкова велика и прекрасна!!!

Бо Ин Ра: Неизчерпаем Му е Източникът.

Беинса Дуно: Светилникът за човека е неговият Ум. Той е създаден от Духът и Душата, те са майката и бащата. Същото е положението и със сърцето. Негови родители са Духът и Душата. Който родителите си не обича, не-обича Светлината. Здравето на човека зависи от Светлината на неговия Ум. Помрачаването на Ума иде от безлюбието. Всичко се разрешава чрез Любовта, Мъдростта и Истината или казано по човешки му: живот, светлина, знание и свобода.

Всеки човек трябва да е носител на една  свещена идея за общото благо и да бъде готов да се жертвува за нея и да живее за нея.

На Изток работи Закона за Кармата, а на Запад - Закона за Наследствеността, но и двата се подчиняват на Трети, който казва: Всеки трябва да постъпва правил-но с всички същества, с които влиза в контакт.

Силата на човека седи в неговата мисъл.

Силата на човека седи в неговия Ум, който трябва да бъде приучен да се концентрира, за да можете да работите пълноценно. Обърналият врага към себе си може да каже, че е постигнал целта си, щом се е посветил изцяло на идеята - с мисъл, концентрация и внушение от разстояние да го спечели за Доброто.

Целта и Смисълът са:

- Да имаш приятелството на всички хора и природата.

- За да ви стане приятел природата, вашата светлина трябва да й свети. За да свети тя без прекъсване, се пазете от Злословия по адрес на Духа и на Душата. Лоши Помисли да нямате. Да не се унижавате като човек. Всички престъпления са дошли от затъмнение на ума.

Престъпността е резултат от:

- Неестествена полова деятелност на малкия мозък.

- Ненормалното развитие на социалните чувства.

- Ненормално развитие на съзнателните чувства.

- Прекалено силно развитие на полуинтелектуалните чувства (най-вече чувството на любостежение). То заставя човека да трупа богатства, а това рано или късно прераства в кражба. И петте са поради липса на Светлина в Ума. До една духовни причини.

Въпросът е как да се справим с живота, в който сега се намираме? Смисълът на живота сега и преди когато и да е, не стои в личното благо и осигуряване. Разбира се, че всички сме осигурени и презадоволени, но не знаем как да вземем от себе си, т.е. начинът е отново в нас - КАК? Но преди това ще обясним, че смисълът седи в Общото благо, а не в частното и личното. И богатството не стои в парите, а в тяхното използване:

- Да развием своите способности.

- Да засилим своята светлина на ума.

Друго богатство всъщност не съществува.

Нищо не зависи от външното, а от вътрешното.

Понякога ограничителните условия идват, за да изпитаме силата си да превъзмогваме, да побеждаваме, да постигаме, да поправяме и всичко това, до едно, става с ума, когато е в Светлина.

Това е човекът. Умът е човекът и Мисълта, но Божествените. Не се подвеждайте по човешките. Те са его и умуване.

Работещият за Свободата си човек знае, че трябва да използва максимално Трите Велики Съграждащи Принципа: тези на Ума, Сърцето и Волята. Свободата си всеки ще постигне, като запали в себе си огъня на Мъдростта, Любовта и Истината. Следва да добием Знанието и моментално да го приложим с цялото будно Съзнание, на което сме способни. Силата накрая идва само, защото всичко това е заедно. Вече си свободен!

Сега внимателно!

- В религиозен смисъл: Да живеем по Закона на Бога.

- На научен език: Да живеем за Човечеството с Човещина. Човещината е: да нахраниш, да облечеш, да дадеш, да помогнеш, да служиш, да обуеш, да просветиш, да се грижиш, да насочваш и т.н. Само човекът човечен е вечен.

Всичко е обединено и свързано в едно велико вътрешно Единство, наречено Любов или Единството на Любовта (от всички). Любовта, която изпълва битието, това очаква от нас. Тя е Жива. И има хиляди форми и степени на проява.

Сгреши жената в рая някога и още страдаме. Сега пазете се, мъже, да не повторите същата грешка! Бог разреши или допусна първата, предвиждайки я. Бог допусна първата половина от Цялото да сгреши, но ако и втората допусне същото, грехът ще е ужасен за всички. Когато жената сгреши, започва мъжът да царува, а жената да му служи. Сега на жената идва ред да царува, а мъжът да й служи, за да се предпази от греха, т.е. преди още да е сгрешил. И двете половинки трябва да се въодушевяват взаимно и от нищо друго да не се интересуват. Всичко друго има вероятност да ги тласне в греха.

СВОБОДА + БУДНОСТ = ЗАЩИТА

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...