Jump to content

Силата на човека


Ани

Recommended Posts

Силата на човека

В изпълнението волята на Бога

е силата на човешката Душа,

Беинса Дуно.

А Волята на Бога е: МИСЛЕТЕ!

Най-силна е вашата Душа, когато Доброто Мисли. Силата на човека се крие в неговото разумно слово или в умението да мълчи, както и в разбирането и приложението на търпението и смирението. Силата на човека се крие в неговото говорене, но всичко изречено трябва да бъде на място, точно и вярно, т. е. САМАТА ИСТИНА ДА БЪДЕ. Друг освен Истината не познавайте, т. е. ИСТИНАТА ЗА ИСТИНАТА ДА БЪДЕ!

Човекът може всичко да постигне само при едно условие:

- ЛЮБОВ КЪМ БОГА!!!, ако има!

И това е напълно достатъчно. Силен, чист и прав по ум, сърце, Душа и Дух, човекът може всичко. Правенето на Правилното Добро става с тези четири и не без тялото. Без материята не може в материята. Не вярвам сега да си въобразите, че е лесно и просто. Работата е много, но всичко от нас зависи!

Две неща в Съзнанието си носете:

- ДОКАТО РАБОТИТЕ СЛУЖЕТЕ и

- ДОКАТО ГОВОРИТЕ СЕ МОЛЕТЕ!

Всъщност това човек прави от рождението си, но не знае.

Беинса Дуно: Който едновременно познае и Мълчанието и Словото, ще се ползва от Благата на Пента-Грама-та. Така се събуждат всички нейни дадености за Работа у човека. Никой не може да живее без тях. Те са въздуха, водата, светлината, тишината и топлината ЕДНОВРЕМЕННО и едновременно с това са и Храната, Лекарството, Целта, Пътя, и Смисъла.

Ако не можете да мълчите, ГОВОРЕТЕ САМО ИСТИНАТА, все едно мълчите. Нищо от себе си не крийте, защото не можете! Нищо от себе си не крийте, за да не се самоубивате! Който истината в себе си казва е свободен! Който истината извън себе си признава е Духовен! Само Духовните живеят в Светлина, и Живот имат преизобилно. Никога не преувеличавайте и не намалявайте, ако не сте готови затова и за последствията! Само Будният може да лъже, но това знание ще остане неразбираемо за мнозина. Само Будният може да предвиди в бъдеща перспектива, как неговата привидна лъжа ще се превърне в Истина и плодовете й ще са добри. Когато нещата се правят съзнателно и за добро, всичко е разрешено, за който може да определи вярно и правилно границите между правилно и неправилно, между вярно и невярно, между лъжа и истина, между добро и лошо. Както добре знаем, доброто за едни е лошо, а за други и обратно. Запомнете: Само истински будният ИСКА, ЗНАЕ и МОЖЕ; ПРАВИ, СЛУЖИ и ДАВА; ЛЮБИ, МИСЛИ и СЪЗНАВА, а това е равно на това ДА ИМАШ ВСИЧКО и се нарича ДУХОВНА БУДНОСТ, т. е. ВЕЧНОСТ!!!

Пуснете лъжата да си иде и само истината казвайте или мълчете! Никой не ви задължава да лъжете щом имате избора и да мълчите. Изтръгнете из корен лъжата от себе си, изгонете я изведнъж, отхвърлете я завинаги и го сторете рязко!

Ошо: Лъжата пуснете да си върви, да се прибере в миналото. На лъжата мястото й е в миналото.

По същия начин не се борете с нищо земно и от материя, а го пропускайте да заминава. Ако сте забелязали, то винаги бърза, за да изпревари Бога и извърши своите пакости, но ВИНАГИ ЗАКЪСНЯВА!!!

За да няма място къде да отседне-, за да няма у вас празнина, сложете в Ума и Сърцето си Истината, Любовта и Доброто и в един миг ще откриете, че сте постъпили Мъдро. Когато приемете Добродетелите, ще установите изведнъж, че сте с ново Съзнание.

Така Бог работи с Правдата, слагайки я непосредствено след Истината. На всяко негативно в себе си, не се бавете, а противопоставете противоположното нему. С антиподите лошото заменяйте, а това е прочутото Добро. Никога на освободеното място от лъжата празно място не оставайте, а веднага запълвайте с даденостите на Духа и неговите качества от II принцип.

Който цял ден за Истината Мисли, вече я е сложил в себе си и се ползва от благата й. Истината умее и знае да работи за Духовния човек; тя е зажадняла и закопняла ДА ПОМАГА и ДАВА, ДА СЛУЖИ и ДА СЕ ЖЕРТВУВА!

Божието Име пазете и дръжте в Душите си и се стремете То да бъде свято,  свещено и чисто, светло, искрящо и добро. Любете Бог, както Той ви люби! Учете се от Него! Нека той да ви бъде Водача!

Беинса Дуно: Когато дойдат страданията аз нямам нужда от нищо-така мислете. Когато дойдат радостите аз имам нужда от всичко. Всичко това е, за да се ползвате. Всичко е в Ползата, а тя е изумителна:

- Да видиш Невидимото

- Да слушаш Нечуваното - Да чуеш Неслушаното

- Да съзреш Безкрайното- Да познаеш Единния

- Да се слееш с Духът му - Да се единиш с Бога

- Да станеш Духовен - Да заслужиш Син да се наричаш

Само от Бога се страхувайте и от нищо друго не, защото друго няма!!! Всеки друг страх ще внесе във вас грях. Не го допускайте.

Истината за лъжата: Който лъжата не познава е постигнал всичко.

Беинса Дуно: В живота си винаги ще се движите между полюсите на Доброто и злото, но за Истината бъдете истинни. От човека три неща се искат: Любов към Бога. Любов към Истината и Любов към Любовта.

Който Бог не люби е мъртъв. По-умрял от нелюбещи-ят няма. Живеещият в безлюбие е безбожник, защото Бог в себе си няма. Само Бог, Любовта и Истината носят живота в себе си, и го даряват на служещите им. Който истината не обича, той не е свободен. Който

мъдростта не люби, той не познава Светлината. Който любовта не люби, той не познава Бога. Без живот, светлина и свобода, това не е живот, а наличност без присъствие, т. е. НЕМОТИВИРАНА МАТЕРИЯ. Мотивирана материя става, когато Бог отзад Контакта включи, но за този контакт трябва да се работи, за да се заслужи.

Без Трите Съграждащи Принципа живота е тъмнина, робство и смърт. Без Бога нямаше да ни има. И сега нямаше да има, кой на кого това да каже, нито кой да го чуе. Затова: И в най-трудните моменти от живота си бъдете за Истината! каквото и да ви струва! Сам със себе си пред себе си споделяйте, признавайте, изповядвайте, поправяйте, служете, давайте и любете, а всичко друго оставете, забравете и не помнете, за да имате Мир, Покой и Хармония! Такова нещо е Вдъхновението, Съзерцанието и Молитвата за живот в живота ви. Нищо от себе си не крийте! Участвувайте в абсолютно всичко без страх от добро и лошо. Участвувайте във всичко, което днес правите с пълното съзнание, че е за добро и то такова да бъде.

Беинса Дуно: По ваша преценка една седмица от своя живот изберете и в нея се отдайте в НЕМИСЛЕНЕ ЗА СЕБЕ СИ. Следете за резултата, но без компромиси. Помислите ли поне веднъж за себе си, почнете отново. На когото е тежко да не мисли за себе си, да избере красотата или любовта и за тях да мисли, но само за тях, без разсейване, а съсредоточено и концентрирано - около тях да трупа всичко което може и знае за същите. Отговорът в края сам ще дойде и той ще започва с „Ще...“ и ще бъде съставен само от Три думи, от които последната ще бъде Бог. Това упражнение е за непостигналите нищо, защото са живели до този момент механично, недуховно и буквално. Те трябва да открият коя е третата Дума между „ЩЕ... Бог“.

СВОБОДА + ЖИВОТ = ВОЛЯ ЗА ЖИВОТ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...