Jump to content

Всемирният Учител


Ани

Recommended Posts

Всемирният Учител

Беинса Дуно

Даде Божието Учение

приблизително,

с приближение,

но с УПОВАНИЕ.

Ако го беше дал наготово - пълно и изчистено, със отговорите, щяхме бързо да установим, че не се помни... Лесното притъпява Бдителността и Будността на човека и той се приспива от чудната му перспектива. Казваш, че всичко е ясно, всичко разбираш и само след миг обаче лично установяваш, че всичко си забравил. Не остава нищо в тебе, което да те ангажира, запали и насърчи, когато мисленето е пренебрегнато от Леснината, а 4 е на леснина!!!

Прочиташ, разбираш и забравяш, ако не приложиш или не осмислиш, за да осъзнаеш. Когато нещо остане неразбрано, започваш да го чоплиш и то се закодира в паметта, появяват се въпросите и нуждата от отговори, почти жизнено необходими за ИЗПРАВЯНЕТО... Участвуваш, правиш и опитваш, и винаги нещо ще осъзнаеш, а точно такова нещо е РАЗВИТИЕТО във всяка Еволюция.

Достатъчно е обещанието му, че който Го изучи ще му се яви и ще се срещнат, а това е повече от всичко, за което един ученик може да мечтае!

Посочвайки гъбата с оцета един учител попитал: „Какво е това?“, а Учителят му отвърнал: - ВСИЧКО Е ЕДНО.

Най-красивата езуитска Мисъл, която през живота си съм чувал е тази за убийците и самоубийците: Само убийците щедро раздават Безсмъртието, а самоубийците го връщат обратно!!!

| И друга помня за Спасението: БОГ Е ПРОТЕГНАЛ

РЪКА КЪМ ТЕБ И ТИ СИ ПРОТЕГНАЛ СВОЯТА, НО СИ СЕ ОБЪРНАЛ, Срещата се очаква, но не се уточнява... Кажете ми кога ще се срещнете (щом има отричане, невежество, неразбиране и безлюбие или неверие, бездуховност и тъга)! Ако един от двамата не търси, срещата не е възможна...

А Третата е капак: НИЩО не противоречи на НЕЩО. И НЕЩО не противоречи на НИЩО. И нищо на нищо не противоречи и нещо на което и да е друго нещо не противоречи!

Беинса Дуно: На други места отговорите на всички свои въпроси съм дал, но до там ще мислите, за да познаете Мъдростта и се развиете.

Попитали веднъж Беинса Дуно:

- Учителю, вие какво не знаете?

- Не знам какво е грях.

Благодарим на Петър Дънов за Беинса Дуно с цялата любов, която Бог ни е дал и имаме. Вечна да е славата му и Божието Царство да е негов дом.

Беинса Дуно: Всеки от гнева си ще се отърве, като се откаже от многото си желания. Ще имате:

- Единство на Съзнанието.

- Великата Разумност.

- Светла Мисъл.

- Чисто Сърце.

- Силна воля.

- Здрав гръб.

- Благородна Душа.

- Вяра на истинност.

- И мъдър Дух.

Беинса Дуно: Който прави каквото иска, после ще прави каквото не иска!

МЪДРОСТ + ЖЕРТВА = СМ1/1РЕНИЕ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...