Jump to content

Учение, работа и служене


Ани

Recommended Posts

Учение, работа и служене

Където и да се намира човек,

каквото и да прави,

все Изпити взима,

чрез всяко нещо,

което му се случва днес –

от сутринта до вечерта.

Невеж човек не е, но не е и подтиснат. Тиранин няма. Човек сам си е и тиранина, и темата и подтиснатия, защото малко знае. Всеки човек е една Идея на Бога, а животът му е опитването на тази идея. Крайната Цел е чрез човека и неговия живот да познаем Истината.

Беинса Дуно: Главната задача на човека в Живота е ДА СЕ РОДИ.

Какъв си ти и защо си, трябва сам да откриеш, за да си полезен.

Дзен: Какъв е звукът от пляскането с една ръка? Медитирайте върху това. Или: Кажи една дума със затворена уста и се вслушай в нея и в звука.

Беинса Дуно: Бъдещият човек е малкото свойство и същество на Истината. Такъв ще е и той в новия представител на VI Раса, от която вече има родени в Америка, където единствено засега условията разрешават това.

Две неща в този Свят има: Бог, Големият и малкият човек около, които никакъв свят няма: всичко е в твоята глава, а моят свят си е в моята глава. Човек е това, което е, благодарение на мисълта си. Благодарение на мислите, желанията и идеите човек е в Бога.

Човек е роден умен, мислещ и паметлив, но не го използва.

Човек е роден добър, но странно защо предпочита да е различен.

Човек е роден с Душа, но стои привързан към материята...

Човек е роден Божествен, а предпочита егото си.

Човек е роден здрав, чист и светещ, но всичко наопаки започна да върши, само и само, за да не бъде здрав, а болен.

Човек е роден, за да продължи поколението от неговия кръг, за да не е пълна Илюзията, че той създава и рода дава.

Човек е роден, за да живее, но не го прави.

С тези първични и първоначални задачи човек е слязъл някога на земята, плюс петте най-стари, които притежава от рождение - да върви, спи, яде, пие и диша. Три основни текат през животът му с две подпомагащи - Любовта и Служенето, и те са Пробуждането, Осъзнаването и Единението, което първо минава през Сливането.

Защо човек предпочита лошото? - Защото лошото мисли само за себе си, което харесва и на човека или е заблудил другите, че такова му е желанието. Изброените до тук 16 задачи са като междинни средства за постигането на Петте Крайни - Съвършенство, Мъдрост, Любов, Свобода, Знаене и Истина.

Беинса Дуно: Любовта носи Живота и Силата, Мъдростта носи Светлината и Знанието, а Истината носи Свободата и Простор. Само Съвършенството носи Бога, от Когото е и произлязло. За Свободата остана Дългът и Отговорността, т. е. Разумната Зависимост!!! За да живее човек в Мир, Хармония и Ред Бог е започнал да го води за ръка.

Буда: Всичко е основано, водено и оформено от Съзнанието, т. е. без Съзнанието никой нищо не може. С Бог в себе си ще вървиш по пътя към Бога и господар бъди на Съзнанието си в Будност и Приложение с Любов!!

Толкова много не знам, че УМИРАМ от срам. Разгледайте в „умирам“ кое е важното и какви дадености има: - Ум, Ра, Ми, У=Аз, М е Мисъл, Мъдрост и Молитва едновременно (три неща винаги). И въпреки това умирам от срам. Двете М искат да бъдат използвани два пъти повече отколкото останалите. Още: Мир има, Има има и Ура има. Къде тогава смърт видях: какво умиране и защо умиране.!!! Да не се излъжете само да кажете някъде, че смъртта е нещо лошо. Недейте! Ще ви се смеят. Това е освобождение, нов живот, в друг свят, в ново тяло и с безброй още дадености. Всяка дума сама за себе си говори, но трябва вие да ги чувате и слушате съзнателно и задълбочено, т. е. съсредоточено и мислейки. Духовните знаят, че смъртта е преход от една материя в друга, или от една енергия в друга, т. е. по-висш етап от живота на човека. Който умее да преживява докато мисли е цялостен.

Човекът е ценен, когато се движи в Бог Големия и Бог Малкия не се движи в него, защото без Бог човек не може да се движи, т. е. ОСЪЩЕСТВЕН ЧОВЕК Е ЧОВЕКА, КОЙТО СЕ ДВИЖИ. ВСИЧКО Е ПРОСТО, КОГАТО ГО ЗНАЕШ!!! Движението е, което одухотворява и прави човека човек; човек да изглежда и човек да бъде.

Формулата е: Спрете да разделяте, а се учете да разграничавате, да различавате и да разбирате.

Дзен: Когато обикновеният човек добие Съзнание, той става Мъдрец. Когато мъдрецът придобие разбиране - става - става обикновен човек. Така Духовното и материалното не делете, но подчинете слабото на силното, т. е. приемете, че всичко което не виждате го има.

Беинса Дуно: КОГАТО МИСЛИ ПРАВО, ЧОВЕК ХРАНИ ДУШАТА СИ. СЛАБ ЧОВЕК Е САМИЯ!

Означава, че който е сам е слаб, но никой сам не е. Къде е мястото на слабостта тогава и за каква слабост изобщо става въпрос, щом никой не е сам? Защо въобще се говори за слабост? - Човек хем не вярва, хем не разбира, хем не знае, харесва му да е глупав и прост и това да не знае. Подобен е случаят с „Нищо случайно не е и нищо случайно няма!“. Кой иска да е слаб! Никой. Е! И?

А сме слаби. Сам е материалиста, който Духовното не познава. За него е самотата. Той не е и чувал с какво е обграден, осигурен и ударен...

Смях и неверие по лицата наяве излиза, но ние съветваме да не бързате. Всеки, който сега не се смее, има шанса да се смее последен, само ако е оставил Движението, Действието и Дейността. Те не са за утре, а за днес. Последен ще се смее само онзи, който ВЕЧЕ е започнал да работи, учи и служи. Но се молете същевременно да нямате срещу си работохолик, който да ви стресне и уплаши със неизтощимата си енергия за работа. Такъв човек никога не се е смял и работата ви е спукана, ако се сетите, че той може да се засмее. Той винаги ще се смее последен, защото никога не се е смял, но може всякога да ви изненада. Познати са в света безброй Божии пчелички, които изглеждат като че ги няма, но смеем да твърдим, че не са те, които ги няма. Те и сега и сега работят и нищо друго освен Бог не виждат, но не спират да работят за Цялото. В окултният свят упорито се твърди, че благодарение на тях половината свят е дърпан нагоре, докато останалата част го тегли в пропастта. Какво да се прави - уроци.

Беинса Дуно: Дръжте в ума, сърцето и волята си мисълта за Бога като Любов и всичко що Душата ви желае ще постигнете! Лош е, който човешкото добро в зло превръща или го изопачава. Бог оглежда се в чистите сърца и само Него сърцето ни вижда, иска и търси. Само към Него човек се стреми, защото Душата ни е в Духът Му, а сам Бог е в Душата ни...

Човек може всичко, ни информират непрекъснато, но трябва да спре да коментира другите.

Беинса Дуно: Човек не може да измени съдбата на другите, ако отсъствува вътрешното му желание да се възползва!!!

Но зломислещият това може. Така думата БДИТЕЛНОСТ навън е на място, след като уточнихме, че другата - БУДНОСТ, се отнася до човека вътре.

Само ОТВОРЕН човек ще се излекува от страха и няма да има нужда от никакви огради, бариери и защити. Всичко, което трябва да мине през теб като изпитания ще мине така и така. От каквото имаш нужда ще получиш, за да се изправиш, да поправиш и се повдигнеш, макар и сега да не разбираш, че точно това е, от което се нуждаеш. Докато Осъзнаеш. Страхът се лекува със страшни неща. Страданията са част от страшните неща. Затвореният, ограден и защитен не може уроците си да взима, защото нищо не го докосва. Само доброто и чистотата ще ви научат да се предпазвате от другите, които не харесвате.

Беинса Дуно: Любовта в човека се пробужда и провокира насилствено, но със съзнателна обич към всичко, което днес срещате или срещу вас идва и не ви подминава. Ако иска да ви подмине, вие не го допускайте.

На чулият и разбрал това нямаме какво повече да кажем. ПРАВЕТЕ ДУХОВНИТЕ НЕЩА, ЗА ДА ВЪЗРАС-ТВАТ ТЕ У ВАС. Въпросът не се свежда до реализирането на желанията, които имате, а до това, какви са те и струва ли си човек да ги постига. За тук е избирателната ви способност.

Кой човек не може да бъде изненадан в живота си от лошото? - Само будния във себе си и бдителния навън. Той времето си цени и учи. На такъв Бог ще заговори и той ще го чуе и разбере. Който Бог познае, две думи от Него ще чуе и те завинаги ще останат в Съзнанието му, като пътеводна звезда в тъй дългата Нощ...

Сега, ако някой ти каже, че ти си боксьора, ръкавиците и спаринг партньора, ще повярваш ли?Какъв боксов мач те очаква - САМ СЪС СЕБЕ СИ. И по-добре е така, отколкото друг да се цели в носът ти...

По Три неща човек познава, че има Благоволението на Бога:

- Че има време.

- Че му е дадено време да работи за Бога съзнателно и с любов.

- Че му е даден шанса да почне.

Такова благоволение и за „лошия“ идва, когато стане добър.

Беинса Дуно: Преди да се приготви човек за срещата си с Бога, трябва Истината да посрещне, която е нещо по-различно от всичко до сега. Гледай в огледалото лъва, който идва срещу теб и разстоянието между вас е само един скок, вместо да изпадаш в див и необуздан нарцисизъм, който никога никой не е довел до добро. В това седи силата на Духовния човек: Когато му се покаже страшното в Страшното огледало да има куража и смелостта да види и приеме, както красивото така и грозното в себе си.

Няма по-достойно и честно нещо от това, застанал пред огледалото на собствената си съвест и съзнание да кажеш истината за себе си на себе си такава каквато е, а не такава каквато на теб ще ти харесва, само защото онази е тъжна. Всичко, което си бил, признай и се покай, но само веднъж, и прошка искай и обещай, че ще се поправиш или вече си се поправил, и не го казваш само, но го и правиш. Човек трябва винаги да е готов да срещне истината за себе си.

И да не изпадаш в скръб и отчаяние, че лошо си живял и колко бели само си причинил. Най-страшната грешка от всички е да отнемеш живота си, който не е твой и не ти принадлежи и не познаваш.

Никога не мисли, че не си достоен, че не си готов Духовен да бъдеш. Нищо не е по-глупаво от това, понеже си сгрешил, да се бухнеш примрял в гузната си съвест и да започнеш да се самопревръщаш в боклук от угризения. Кажи: „Било каквото било“ и се промени, завърти се на 180 градуса и започни да живееш по новому. Това е смисъла на Огледалото и ти си страшното, което пред него стои, а не то. Всичко останало е суетност и леност. Не търси снизхождение, опрощение, разбиране, помощ и съжаление или каквото и да е там човешко отношение!

Човешката еволюция в Храненето е: Канибализъм, месоядство, риба, без месо, без мляко, без растения, без плодове и накрая ще се храним само с мисълта си!!! Това време не е далеко. Горе с Мисълта си правят всичко, от което имат нужда и не е необходимо да губят време. Праната единствено всички свойства има - изпълва човека и го обогатява, оздравява го и сила му дава. Енергията, която човек извлича за тялото, ума и сърцето си, взима от нея и това е и храната за Душата, но той това не знае. Човекът енергията си ,не произвежда в себе си, а я получава чрез тази храна, която съдържа всички останали. В този смисъл храните се поделят на материални и Духовни, и служат на човека, за да има сила.

Първата крачка на всичко е да признаем доброто на всичко и да проявим любовта си към него съзнателно. След това следва да изброим причините за падането на човека, но не за да го критикуваме или одобряваме, а за да прозрем обратния път, т. е. какво не е направил той, за да го направим ние и се завърнем при Отца си.

Беинса Дуно: Бог не може да живее без ние да падаме!!!

Бог не може да се повдига без ние да слизаме!!!

Бог не може да расте (като Творение) без ние, Синовете Му да прилагаме Закона на Смаляването???

Без Движението не може. Трябва да го има движението. Движението е причина за падането. Движението е развитие и промяна, за да няма еднообразие, а за да съществува Великото Разнообразие.

Когато заслужим да се свържем с Веригата отзад, Три неща се дават на човека:

- Душата се слива с Духът.

- Човек узнава за Бога...

- Бог ни дава първите Учители от Веригата.

Всички до Бога сме, и учители, и ученици. Всеки сам

е и Учител, и Ученик. САМО БОГ Е УЧИТЕЛЯ, а всички ние по отношение на Него сме ученици. Всички до един ще се учим от Висшето, а то от още по-висшето и така до Горе, т. е. ние се учим от висшето, а нисшето ние учим. Това е непреривен процес, защото Божието Знание е вечно и в развитие. И нека сега никой не се страхува, че виждате ли какво ще правим, когато всички се изучим! Това е едно от невъзможните неща...

В потвърждение на всичко до тук, искаме да припомним нещо много важно за нас и всички от моя Кръг, от моята Елипса, от моята Верига, от Седемте си тела, от етерния си двойник, от идеалната си втора Горе и на първо място заради Бога:

- Аз не съм който това казва.

- Не съм и аз този, който мисли.

- Знам, че много са по-висшите от мен, които тотално ми помагат. Затова невежеството не ме обижда, а го приемам за своя слабост, но това . импулсира да продължа да работя, уча и служа на Бога, ближния и себе си с цялото си Съзнание и Любов, които имам на разположение, т.е. събудени в себе си. Знам, че нищо не знам и това е слабо казано. От тук произлизат и много от грешките на хората, особено, когато тръгнат с „Аз“ в словата си. Не бъдете неблагодарни, некоректни, непочтени и неблагонадеждни, т. е. неспасяеми! След Великото Знание следва Великото Знаене, което вече знаем какво е. Само Бог нещата дава и с тях ни приземява да му служим като учим и работим само.

Какво не знаем, за да се снишим и признаем, че сме само едни скромни проводници и нищо друго: Никой не може да разбере абсолютно всичко за едно нещо от началото до края, а Бог това е измислил.

По-правилно е да питаме: „Какво знаем?“ - И на двата въпроса отговорът е НИЩО. Това, което не знаем е много повече от всичко, което знаем и това е скромно казано. Всичко, което знаем е толкова малко, че спокойно можем да го причислим към графата „Тотално невежество по собствени причини“. Не съществува нито едно нещо в този свят, за което да кажем, че знаем всичко! И това, което за едното нещо не знаем, нека знаем, че и никога няма да научим, т. е. всичко което се отнася за едното нещо, никой не знае освен Бог. Или казано съвсем честно: За каквото и да е, не знаем нищо, а не нещо. От край до край за едно нещо, всичкото никой не знае. Човек едва, едва се е докоснал и то съвсем елементарно и повърхностно до нещата и не трябва да претендира, че знае повече от когото и да било, за да не се излага и защото ще изглежда просто лъжец в очите и ушите на знаещите това.

Защо това е така е много просто? - Всяко нещо, което тук и сега е това или онова, вече не е същото, докато го казвахме само. Трите секунди, които изгубихме, за да го споделим, са цяла вечност в неговото развитие, спрямо Развитието Изобщо. Тук и сега това, което е, вече не е, а отдавна е било и е само един спомен. Щом всичко всеки миг се развива, расте и променя, как очаквате ние да го изучим, пък и да разберем!!! Висша нескромност е подобна претенциозност, но какво да се прави...

Не съществува нищо, чиято същност да е неизменна. Не съществува нищо, което да не се променя и в това седи цялата Тайна.

Променяй се, ако не се харесваш, но помни!, че без Знанието не може никой, знанието трябва да имаш, поне за това, което включва в себе си „истинското харесване“. Подобно нещо е когато в Бога вярваме, за Бога говорим или за Бога мислим, но нищо за Бога не правим, нищо за Бога не прилагаме, Бог не проявяваме, за Бога не живеем, на Бога не служим, Бог наш не любим.

„Правене“ означава и трите „Д“ - Движение, Действие и Дейност да използваме всеки миг в живота си, т. е. в движение и с действие да извършваме всяка наша дейност. Човешкото мислене е слабо, за да ни задоволява какво за Бога свой правим. Ние не знаем какво за Бога да мислим, за да сме доволни, и той от нас. Може би всичко онова, което не правим е време да започнем. Да почнем ДА ПРИЛАГАМЕ!

Би трябвало да се срамуваме, че нищо не знаем, но и нищо по въпроса не предприемаме. Първото, което

веднага трябва да започнем е ДА УЧИМ. После ДА РАБОТИМ. Да Работиш за Бога означава:

- Да изразяваме Божията Любов във всички посоки, т. е. да предизвикваме почти насилствено и съзнателно любовта във себе си към всяко живо същество.

- Работа на земята няма - това е, което не знаехме. Какво тогава остава ни? САМО ДА УЧИМ. За Служенето е ясно: знаем, не знаем, служим. ДА ЖИВЕЕШ ОЗНАЧАВА СЛУЖЕНЕ, да си жив е начин да служиш от само себе си. Работата не означава труд или някаква физическа дейност. Работата означава да работим и в трите свята едновременно. Работа не означава изобщо каквато и да е работа в земния смисъл на тази дума. Работата в Духовен и в Божествен план означава само едно: ПРАВО, СВЕТЛО И ЧИСТО ДА МИСЛИМ ОТ ДНЕС ДО КРАЯ НА ЖИВОТА СИ. Всяка Божия идея да приемем и приложим със съвета на Първия. Да служим на Божията Воля, на Неговите Закони и да Го любим. Системно да променяме себе си за добро в мислите, чувствата, словата и делата. Да хвалим, славим, благославяме, величаем и благодарим на Бога, за да расте Творението Му. Всичко това да правим, не само днес и утре, а завинаги, докато един лъч не станем и Той не ни прибере при Себе Си. Всяка наша проява като служене, промяна и славене, да става СЪЗНАТЕЛНО, за да поднесем на Бога Новото си Съзнание.

Какво означава човек да бъде облекчен от собствената си Карма? На какво е равно това да бъдеш освободен от връзките, които са били неизбежни и заради, които си слязъл на земята, но си забравил? Какво означава Пътят ти да бъде светъл, чист, прав, труден, стръмен, но благодатен?

Какво означава човек да бъде четири пъти умножен на себе си? - Означава да е минал през четирите фази на живота, а това са четирите свята, или казано по-просто: АКО ЧОВЕК ЗНАЕШЕ ДА УМНОЖАВА САМ СЕБЕ СИ, ЩЕШЕ ДА ПОЗНАЕ СВОЯТА РЕАЛНОСТ, А ТОВА Е ПЪТЯ НА УЧЕНИКА: да познае Четирите Свята, да ги извърви, да познае Бога и да продължи да става Съвършен.

Думата „УЧЕНЕ“ означава: Трябва да знаем от къде да започнем, как да употребим и как да узнаем... Какво направление да дадем на знанието си, което сме придобили, като посоката на Учението и ученето трябва да следва известен план, цел и смисъл. Всяко Учение и знание, до което ние се докосваме, е определено точно за нас и посоката, която ние ще му придадем е важна за крайния резултат на живота ни.

Ако не сте точни в малкото, не можете да бъдете и в голямото. Точността е едно от условията за съграждане на човешкия характер.

Всяка наука е полезна за човека дотолкова, доколкото той е точен и изпълнителен към себе си. Така приложението на моралът започва от човешкото тяло и чак след това е излизането навън към съществата, т. е. както постъпваме към себе си, така ще постъпваме и към другите - невъзможно е да бъдеш към себе си небрежен, а към другите внимателен. По подобен начин сиромашията ражда Добродетелите, а богатството ги отглежда.

Когато обидите някого, думите си назад не можете да върнете, но ще трябва да си послужите с нови - по-силни от първите, с които ще заличите всичко горчиво, което сте нанесли с първите в сърцето на вашия човек. При щастието ще отидете, а няма да чакате то да дойде при вас. Това са добрите и Духовни Слова.

Да служиш означава да задоволяваш онзи, когото твърдиш, че обичаш. Земният живот служи като подготовка - да пробудиш човешкото си Съзнание, а не да живееш както ти скимне.

Лао Дзъ: Който се учи всеки ден, умножава своите знания. Който служи на Дао всеки ден, намалява своите желания. Непрестанното намаляване достига до бездействието. Бездействува, но няма нищо ненапра-вено от Него. Знанието на Хармоничността се нарича Постоянство. Знанието на постоянството се нарича просветеност. Обогатяването на живота се нарича щастие. В нещастието живее щастие, в щастието се таи нещастие. Кой знае тяхната граница?

Хората трябва да се научат да бъдат прости и скромни, да ограничават личността и да потискат страстите (желанията). Дао е винаги без желания. Всички неща се връщат към него, но то господар не им става. Безименното, простото, малкото и безкрайното, е начало на Небето и Земята. Безименното е просто, освободено от желания. Нежеланието носи спокойствие и се самостабилизираш от само себе си.

Дзен: Това, което учителят е затворил в някаква форма, ученикът трябва да разруши, да разчупи, за да не се превърне в черупка. Не питай безкракия защо продава сандали. Всеки добър ученик е Дзен в развитие, Дзен в действие. Никога не забравяй първия тласък към Учението - кой ти даде. Във всяко мълчание има разбиране и неразбиране, съгласие и несъгласие. Най-добрата помощ по Дзен е да не се помага - Потиска се вътрешното израстване щом се помага. Такъв е смисълът на страданието - не търси помощ. Стъпи на върха без да сядаш и се потопи на дъното без да стъпваш. Изучаващият Дзен трябва да се старае да прави каквото и да било по едно и също време (да участвува във всичко по всяко време). Ако видиш риба на върха на дървото, това не е върха. Върхът е на върха на дървото. Има разлика между моят учител и нашият учител. В тебе е учителя, ти си и ученика: преживявай, осмисляй и осъзнавай вътре в себе си. Побеждавай всяко зло в себе си търпеливо и с добро.

Усъвършенствувай Учението на своя велик учител ученико, докато му станеш брат. Само в себе си слушай, в сърцето и ще станеш съвършен. Учи Учението и се опомняй, но се стреми да различаваш. Ако не можеш, не е трябвало изобщо да почваш. Щом си изненадан, гласът не е Онзи, Който до сега чака.

СВОБОДА + ЗНАНИЕ =

СТРЕМЕЖ КЪМ РАЗВИТИЕ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...