Jump to content

Посочвай Пътя на Спасението!


Ани

Recommended Posts

Посочвай Пътя на Спасението!

(Светата Троица)

Никой не може да намери

доказателствата за Бога

в материалното!

В яйцето е скрита Загадката на цялата Вселена. Яйцето Горе е първото, а кокошката долу е първото. Всички истини за Истината се крият в ЯЙЦЕТО. Целият свят е едно увеличено яйце... Около това яйце е Светия Дух. Кокошката на земята е форма, а от яйцето се развива формата. Яйцето е форма на Духа!

Модел от друга Цивилизация за нашата, не си струва да вземем и ползваме, за да не повтаряме това, което вече го има при нея. Смисълът е ДА СЕ ЕКСПЕРИМЕНТИРА, защото модела е един и същ. Този модел навсякъде е приложен, но при други условия и друг СИН БОЖИ СЕ ПРОЯВЯВА, доказал вече способността си да реализира Божии Идеи. Този Син във всички светове носи в себе си всичките измерения!!!

Беинса Дуно: Отворените Интервали на Хармонията са вълните, които идват на определени интервали от време до нас, а Хармонията се постига с Духа и няма нищо общо с Равновесието. Те са противоположни. Човекът се нуждае от Хармонията, но от Равновесието -не. Хармонията се дава и поддържа след СЛИВАНЕТО.

Емпедокъл най-добре от всички е показал защо Божественото е толкова трудно за разбиране, така също Бог и Духовното, т. е. Невидимото: Същността на Бога е Кръг, чийто център е навсякъде, а обиколката - никъде.

ЕПИФИЗАТА у човека, 9-та Чакра отзад при Връзката с Духа е органът, който в бъдеще ще се развива и ще ни служи за определянето на Истината. Свързана е с черния дроб, който в организма на човека спомага за оставянето на истинската храна, а боклука пропуска. После храната прави на белтъци, като един вид Отсейвач, и така действува в нас. Понякога и човекът не отсява Истината с Разума си, а му е дадено да може, но не иска. Този избор, този избор, който Горе нищо не струва!

Кажи „Аз мога...“, но не мисли, че „Аз“ си ти. Мисли, че Аз е Духът, а в „АЗ мога...“ - Аз е Духът, а МОЖЕНЕТО е негова функция.

Духът на Истината е във вас, но отзад. Всеки има Дух Покровител - Наставник - Учител. Който в младостта си е останал непорочен, девствен, предан, верен, чист и честен, ще успее да стане Духовен. За останалите много сериозна работа е нужна. Години, поне три са необходими, но в абсолютна чистота, почти стерилност. Нормалните периоди са от десет до тридесет години. Всичко зависи от АБСОЛЮТНОТО РЕШЕНИЕ, КОЕТО ЩЕ ВЗЕМЕТЕ, какво в себе си ще съдържа - по ваш избор - за постигане, като цели, мотивация и знания. Останалите ще почакат. Готов си, когато Го усетиш, когато усетиш, че не си сам в себе си, т. е. въпреки твоята воля ти е било дадено да Го постигнеш като Го познаеш, но това не е онова Познаване, когато ТОЙ ТИ ГОВОРИ. Бъди внимателен и наблюдавай как ще ти се случи и какво в тебе ще преобърне това. Щом Го разпознаеш, БЪДИ АПОСТОЛ от днес завинаги!!! И помни: Бъди естествен, обикновен и човечен човек. Забрави, че има неща за правене, постигане и служене. Ако не мислиш за тях, по-добре ще ги правиш

Човешката Душа е безсмъртна, независима, самостоятелна, единствена, индивидуална и само за теб.!!! Когато месо ядем, ние консумираме целият страх и ужас на животното, които то е преживяло преди смъртта си при самото убиване. Ядеш от нещо, в което имало е Душа като твоята, без абсолютно никаква разлика като субстанция. Разликата е в плътността и латентността. При алкохола картината е още по-тягостна. Той превръща животинските ни страсти в яростен огън и човек спира да се владее и контролира, поради което често последствията от това безумие са фатални и невъзвратими. Млякото нанася физиологични шокове на организма, поради липсата на фермент, който да го разгражда, още след третата година на рождението ви. Ядете нищо, за което на всичкото отгоре хабите и енергия, за да изхвърлите. Цигарите са опиум, наркотик в по-забавена форма, който бавно, но сигурно ви убива като започва от клетките; разрушава ги и прави нежизнено способни. Месото яде от нашите енергии, наркотиците ядат от нашите сили. Месото чрез нашата енергия се чисти от негативната: само се поставете за миг на мястото на закланото и одраното, и виж КАК НОЖА СЕ ЗАБИВА В ТЕБЕ, представи си го. Тайната на животинската Душа е зашеметяваща!!! Те се ръководят от ОБЩА ДУША, много по-развита от нашата, която ръководи всички. Тази Обща Душа се грижи за чедата си и нищо ненаказано не оставя, а го ЗАЯВЯВА на твоята индивидуална, и ти биваш наказан!!! Къде отиде Любовта ни към животните. Само, който ги обича, не яде месото им!

Сливането на Душата с Духа е Дар, а не постижение. Стойте винаги до Помнещият ви и Записалият ви на дланта Си. Пробуди с Духа си плътта, нищо че и двете не познаваш. Приелите и постигнали Духа ще бъдат посветени и пречистени за ЖИВОТ ВЕЧЕН!!! Бог се постига с вяра и любов; които ги има ще Го познае.

Всеки може да възлюби живота, но не може да го придобие, защото не е наш, а на Бога. Животът е в Душата на човека, а не в тялото му! Животът не е наш, както и самите ние! Животът ни е подарък от Отца, за да се удостоверяваме като падаме и се извисяваме, за да Му служим и правим всичко за Цялото. Ето защо не коригирайте природата в себе си и в същото време помнете, че Разнообразието е необходимо за развитието на човешкия Дух. Не се насилвайте от неестествени неща, а се върнете към Първичността, към първичната си природа. Такива каквито сте сега, трябва обезателно да се коригирате и да се върнете в изходно положение.

Беинса Дуно: Всички Души, дошли на земята да се усъвършенствуват, са излезли от Бога, обаче пътят, по който Душите идат на земята не е един и същ. Идвали сте от растения, но и други начини за раждане има. Един от тях е ВСЕЛЯВАНЕТО!!! А има и четвърти: търсете да разберете правилното отношение между слабото и силното.

Лао Дзъ: Човек следва земята. Земята следва небето. Небето следва Дао, а Дао следва ЕСТЕСТВЕНОСТТА!!!

БОГ Е ЕДИН и ЕДИН-СТВОТО е във всичко. Всеки е ЕДИНСТВЕН и ЕДИНСТВЕНОТО е във всичко!!! Бог е в сърцето и Душата на човека като Идея, която Мисълта превръща във форма: Съвършенството зависи от задържането на Душата, Контакта с Духа и качеството на Мисленето!!! Каквото и да направим за Отца ни Той богатее, а ние двойно. Само лошото се връща и възнаграждава четворно човека, който го е направил.

В този смисъл ЕДНАКВОСТ в света няма поради ПРОМЯНАТА, но в същото време знайте - в името на братството помежду ни, - че всички сме един човек и всеки от нас може това, което могат и останалите (но избутването е голямо). Винаги са ни изненадвали и озадачавали хората, които като чуят за Духовното веднага скачат и настръхват (сякаш закон за забраната му има, а нищо чудно и това да се случи, но нека не правим никога лошото, още повече в мислите си!) като кучета или стършели и ти показват без да те познават, че вече те мразят. Каква щедрост и какво разхищение на ценни чувства за Истината. В такива моменти подозираме, че такива като посочените си въобразяват, че са истинските и единствени защитници на смъртоносния материализъм, който като за последно ги е оковал. Не се приемайте толкова на сериозно, мили хора! И по-зле от вас има, както и по-добре. Човекът на земята (във форма) изобщо не е най-добрият начин на Съществуване!!!

Когато тъпчеш тялото си, тъпчеш Душата си. Душата има свойството да уголемява това що взима. Не схващаш ли колко ти е дадено, но не умееш да използваш. Само Духовните желания Бог чува и може... Бог молитвите за зло не чува и това е единственият случай, когато е глух, но не е виновен, защото ниските вибрации не достигат до Него - слаби са и не се качват до ушите Му. И добре, че е така, иначе човечеството да е заминало до сега от молитви за лошо и зло помежду си.

Всичко, което изглежда, че могат хората, само така изглежда. ВСИЧКО БОГ ПРАВИ!!! А освен това Бог може да прави и всичко останало, което хората не могат. Който каже, че Бог не иска, той пък съвсем нищо не може.

Познай себе си означава, всеки да познае Висшето Божествено Начало в себе си, т. е. да ПОЗНАЕ БОГА в себе си чрез Сливането с Духът Му. Всякога Висшето е смачквало формите на нисшето като недовършено, нескопосано, недоправено и недопечено, за да изгради „от това гърне“ ново! Всеки за себе си ще отговаря и за своя метод, външното да не го занимава, такава е Истината!!! Твоят път е за тебе, а не за мене!

Беинса Дуно: В Божественият свят трябва да се върви с най-малкия страх и най-малката тъмнина. На това е равно фир-фюр-фен-тао-би-аумен, т. е. не се отклонявайте, не вредете, не се месете и не бързайте!

Три са Пътищата, които обозначават безконечността на Науката в английското наляво, надясно и чрез въртене и обръщане на място, или методите чрез които хората търсят да примирят противоречията в живота си: Или да използват силите на Природата, или чрез Служенето на Божественото. Методът с овладяване силите на Природата вече доказа, че прави човека лош, събужда егоизма в него и го кара да се чувства велик. С Природата в Природата ще живеете и няма да се делите, нито ще я побеждавате, а ще се учите от нея. Първото и важно нещо е да изучавате себе си, но като Божественост..., за да имате право едва тогава да твърдите кога тежкото е леко и лекото - тежко.

Лао Дзъ: Тежкото е основа на лекото. Във вълнението главно е Спокойствието. Първата истина за човека Платон я е дал разбрано, когато ни е насочил ДА МИСЛИМ за себе си като за ДЪРВОТО, но с корена нагоре! Това случайно ли е науподобено и науподобаващо!?! Където корените на дървото са нашите ръце, а клоните му нашите крака.

Дървото като твърдо доказана материална част от физическата вселена и неин типичен представител, изглежда така, когато е посадено в земята и до него човека обърнат е обратно, защото... Разликата е зашеметяваща. Човекът прилича на дървото, но е посаден в небето, а не в земята както него, а са досущ еднакви.

ДЪРВОТО И ЧОВЕКА

Духовният човек е свързан с небето и Бога чрез главата и мисълта си, а дървото е свързано със земята чрез главата си.Корените в дървото са долу, а в човека горе. Клоните в дървото са горе, а краката на човека са стъпили на земята. От човека се иска да се моли и да проси, и да иска от Бога, а не от земята, защото посаден е като Небесно дърво, но обърнато според посаждането.

Попитали едного защо ходи надолу с главата и нагоре с краката, а той им отговорил: Искам да покажа на хората, че сме като дърветата, но сме посадени не в земята, а в Небето. Нека знаят моите братя, че не са дървета и земята им е горе, а не под тях!!! !!! !!! И завършил мистериозно: САМО С БОГА МОЖЕМ ДА БЪДЕМ ВСИЧКО, КОЕТО НЕ СМЕ СЕГА!

Но трябва Вяра. Вярата е звяра в Духовната ни клетка - това е Бога твой в сърцето и Душата с Любовта Си. Живеещият с Бога и според Бога може да се храни само със СЛОВОТО МУ, а запетайките да изплюва, и !, и? и т. н., защото те са семето НА Всевишнаго и Всемогъщаго. Животът е ЗАПОЧНАЛ И ТРЪГНАЛ като СЪТВОРЕН от една точка и едно тире, т. е. от една запетайка.

ВЕЛИКО ПРАВИЛО Е: Вътрешното утвърждаване във външното се потвърждава: ЩЕ СЕ ГРИЖИШ ЗА ЧОВЕКА КАТО ЛЕКУВАШ ЗДРАВЕТО МУ НА ДЕЛО, А НЕ С ОБЕЩАНИЯ И ДОБРИ НАМЕРЕНИЯ, за да прераснат те в изпълнение и служене, а добрите намерения в Любов, от която ти имаш жизнена потребност и необходимост.

Закон: Като контактуваш с Бога в себе си мисли за Него като за МЪЖЕНА едновременно. До тогава надежда да Го намериш и познаеш нямаш!

Лао Дзъ: ДАО е безименно, просто и мъничко, но никой в света не може да Го подчини. ДАО ражда нещата, а ДЪ ги отглежда, отхранва, възпитава, усъвършенствува, узрява и се грижи за тях, защитава ги. ДАО създава, но не присвоява и не притежава; Дао нищо, нищо няма. Дао нищо свое няма. Означава да действуваш, но да не се хвалиш. Да ръководиш, но да не командваш. Това е Той, най-дълбоко ДЪ... - Бог. Опитайте се, ако не ви хареса като всичко, поне да ви хареса като най-малкото!!!.

Мисията на Творението и неговия Смисъл е ДА СЛУЖИ на човека и Бог, а те да му го върнат. Бог се отчита, но човека не ще. Който съзнава илюзията на материалния свят ще се освободи от страданието. Всичко, което на този свят работи СЪЗНАТЕЛНО цели Три неща за човека:

- ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ.

- СПАСЕНИЕТО МУ.

- СЛИВАНЕТО МУ С ДУХА И БОГА.

Знаещият за Духа ОТЗАД и за ВЕРИГАТА (в себе си) не страда!!!

ПОД ВСЯКО И ВСИЧКО СЕДИ ИСТИНА ЕДНА -БОГ.

П. П. Не е лошо да те няма; по-лесно е, когато те има, но все едно, че те няма.

Целият ни живот на земята е СЛУЖБА.

Голямата ЗАДАЧА на човека на земята е ДУХОВНО РАЗВИТИЕ на същия.

ЕДНА ИСТИНА: Светлина и убежище в себе си търси и ще намериш.

ДУХОВНОТО Е: Безкрайно Божествено и Вечно ТЪРПЕНИЕ. Качествата на Търпението са свързани с ТИШИНАТА, с ВЕРИГАТА, с ВДЪХНОВЕНИЕТО, т. е. НАЙ-ЧИСТОТО. КОПРИВАТА най-лесно става на чиста кръв!!!

БОГ: Когато съберете повече Вяра ,ЩЕ МЕ УСЕТИТЕ.

ЖЕРТВА + БУДНОСТ = СЛУЖЕНЕ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...