Jump to content

Всичко дължим на Бога


Ани
 Share

Recommended Posts

Всичко дължим на Бога

Бог е Във всеки,

но В Духовния е повече...

Без Духовното си отделен –

Единственото не е твое...

Без Съзнанието за Духа

си полу-, във всичко свое.

Длъжници сме и ще се разплатим като Служим на Волята Му. Без Духовността, човек не разбира за какво става въпрос. Само избралият Духовното е ГОСТ на Доброто. Става с Пост, Молитва и Чистота в мислите, чувствата, словата, делата, желанията, контактите, разбиранията и възгледите. Духовното е за силни хора, за хора с характер и воля, за хора със съзнание и разум, за хора с вяра и любов, за хора със нравственост и естественост. Духовното е само за способните, да сложат край на лошото в себе си, но безкомпромисно и завинаги.

Нищо не убеждава човекът в Доброто, както личния пример на Духовния. Духовният знае, че Законите са, за да се изпълняват и спазват, и прага не прекрачва. Духовният е Божи човек, но още Син не е станал. Има разлика между син, Син и СИН.

Най-великият момент в живота на Духовният човек е, когато усети Божието ПРИСЪСТВИЕ в себе си - тогава той е Син. Този Син разбрал е и знае, че САМО ТЪРСЕЩИТЕ БОГА СА ГОТОВИ ДА ГО ВИДЯТ И САМО НА ТЯХ СЕ СЛУЧВА ДА ЧУЯТ ДУМИТЕ, КОИТО БОГ ИЗГОВАРЯ НА ВЪЗКРЪСНАЛИЯТ СИН - ПРИ СРЕЩАТА МУ НА ДУШАТА С ДУХА!

Всеки според Степента си на Развитие усеща Божието Присъствие в себе си и няма такъв, който такова да няма. Най-често това е схващането, че ПРИСЪСТВУВАME НА ЗЕМЯТА, а ДЪЛБОКО В СЕБЕ СИ ИМАМЕ УСЕЩАНЕТО ЗА НЯКАКВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, КАКТО И ИЗВЕЧНИЯТ И ИСКОНЕН СТРЕМЕЖ КЪМ ОТЦА НИ!!!

Предназначението е: НА ЗЕМЯТА СМЕ, ЗА ДА ИЗПЪЛНИМ БОЖИЯТА ВОЛЯ!

Три неща в себе си Духовният не спъва:

- ЧЕ Е ПРОВОДНИК НА ВОЛЯТА МУ.

- ЧЕ ЧРЕЗ ДУШАТА СИ ЩЕ Й СЛУЖИ.

- ЧЕ Е ЧАСТ ОТ ТВОРЕНИЕТО МУ И С ЧАСТ ОТ ВЕЛИКАТА МИСИЯ...

Духовният не се съблазнява, изкушава, а само изпитва. Като Част, Проводник и Душа той знае, че Божията Воля в него не се съблазнява. Съблазнява се само живеещият без Бога, без Душата Му и без Идеал...

Смисълът е: ВСЕКИ ПРЕД СЕБЕ СИ КАТО СЪЗДАДЕ КРАСОТА, ВСИЧКО ИЗВЕДНЪЖ ЩЕ СТАНЕ ПРЕКРАСНО...

Духовният Свят се проявява чрез Душата и Духът, а тялото - чрез физическия свят - чрез ума, сърцето и волята, където Връзките са:

- Умъ-Дух-Мисъл

- Сърце-Душа-Чувства

Знанието за Духовността се заключава в това: ВСЕКИ ДА РАЗЛИЧАВА ЖЕЛАНОТО ОТ НЕЖЕЛАНОТО!!! Душата определя Духовността у човека, според участието, разрешено й от нас. В този смисъл, ВАЖНО Е КАКВО ДУШАТА ЖЕЛАЕ И КАКВО - НЕ, защото нещата вън и вътре са желателни и нежелателни, важни и маловажни. ВАЖНО Е САМО ТОВА, БЕЗ КОЕТО НЕ МОЖЕШ - сега вече си и желаното и желанието и желаещият и желателно е да започнеш съзнателно да вярваш, че си Духовен.

Да си здрав и облечен - за това работи човека.

Да си Духовен и Добър - на това ще се учим вечно.

Беинса Дуно: Всичко, което човек притежава от сътворението, като дадености от Бога, трябва да съхранява в себе си грижливо, но за да бъде възможно това, трябва да познава света, в който живее:

- Материалният свят е създаден и съставен от всички неща, които имат ДВИЖЕНИЕ, но сама по себе си материята е инертна, още неорганизирана, неподвижна, в застой. Най-слабото й движение е вече признак на живот. Единствено Животът дава Импулс на материята!!! Единствено Животът дава Подтик на материята да се движи!!! Само Животът, когато проникне в материята е способен да създава безброй разнообразни форми от нея!!! ЖИВОТЪТ Е ТОЗИ, КОЙТО ОФОРМЯ МАТЕРИЯТА. ЖИВОТЪТ Е ДУХОВНОТО В ЧОВЕКА. Този Живот е ДАР ОТ БОГА. Благодарение на този живот материята се облагородява, възпитава, разкрасява и одобрява, т. е. само чрез този Живот материята започва да еволюира. Където има еволюция, там има движение: ЩОМ НЕЩО СЕ ДВИЖИ, ТО ЕВОЛЮИРА. Където има движение, там е Живота. Животът е един от елементите на Духовния свят!!!

- Божественият свят се отличава с Мисъл и Разумност. Всяко движение включва в себе си Разумността.

- В Духовният свят ЖИВОТЪТ ВНАСЯ в неподвижното, в материята ПОДВИЖНОСТТА И РАЗУМА. Следователно, когато свържете неразумната и неподвижна форма (от материя) с Движението и Съзнателния Живот, тя започва да придобива смисъл за човека!!!

Човекът е съставен от Три Елемента:

- МАТЕРИЯ - неподвижна.

- ЖИВОТ - подвижен.

- Разумно и Съзнателно Начало, което даденост е от Висшият Разумен Свят. Тези Три са Реалността. Материята е основа за проява на Живота, но не е най-важно-то. Движението е основа за проява на Разумното.

Беинса Дуно: Животът е ДВИЖЕНИЕ. Животът като движение не зависи от материята, нито разумността зависи от движението на живота. Те не произлизат едно от друго, но служат взаимно като основа за ПРОЯВАТА едно на друго. И така както човекът отрича Бог трябва да очаква някой да дойде и да му оправи инсталацията!!!

Изводи: Красотата на материята се състои в нейната неподвижност. Задвижили се, тя променя естеството си...

Когато Движението-Живот стане неподвижно и то изменя естеството си. Затова застой, покой и недвижение са опасни, чакай болести.

Всеки, който свърже Живота си с Движението ще бъде млад и здрав, докато всяко обездвижване (подобно на материята) състарява. Само материята почива и е неподвижна, а ДВИЖЕНИЕТО Е КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА!!! ДВИЖЕНИЕТО Е КАЧЕСТВО НА ДУХОВНОСТТА НА ЗЕМЯТА, А ГОРЕ ДВИЖЕНИЕ НЯМА!!!

Който работи и се учи, увеличава шансовете си за дълъг живот.

Появили се Мисълта се радвай - имаш и Третият елемент, а те са Разумът и Съзнанието. У всеки ги има, но са в покой, пасивни като заспали, благодарение на човека, живеещ само в материята.

Най-после стана ясно, защо е толкова важно ДУХ и МАТЕРИЯ ЕДНО ДА БЪДАТ И СВЪРЗАНИ!!!

Мисъл и разумност работят съзнателно: дадено е да учиш, да работиш, да почиваш и да мислиш!!!, но ЗНАЙ: не е дадено и не си дошъл на земята само да живееш. Не е в човешките възможности да реши всички въпроси, но ДУХОВНОТО ОТ МАТЕРИЯТА НИКОГА НЕ РАЗДЕЛЯЙ ПОВЕЧЕ!!! Те са неразделни, неразделени са и сега, но защото така живееш си като сакат и болен...

Не си пратен на земята да умуваш: какво нещо е живота, но да го живееш с РАЗУМ, Съзнание и по Любов. Не е твоя работа да фолосфствуваш - до къде се простират границите на този и онзи свят или пък колко са съществуващите светове. Тези въпроси не са в компетенцията на никой и никой не може да разреши, за да имаш и ти глупавото желание НАВЪН да излизаш. На какъв се правиш!?!

Как ЧОВЕКЪТ (Душа и материя) трябва да живее (но само ако иска):

- “Трябва” означава и “нетрябва” - според изборът е:

- Неподвижен за престъпленията ще бъдеш.

- Силен в неправеното на лошото.

- Лош за негативното в себе си.

- Нетърпим и неотстъпчив пред съблазните и изкушенията.

- Не допускай да се движиш за отрицателното!

Това е, което дължим на Бога, ако искаме да заслужим СИН ДА СЕ НАРИЧАМЕ. Става като Бог обичаме и служим на Волята Му. Живей като Светец!

МЪДРОСТ + СЛОВО = ЖИВОТ

МЪДРОСТ + БЕЗСМЪРТИЕ = СВЕТЕЦ

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...