Jump to content

Истината за ИСТИНАТА


Ани
 Share

Recommended Posts

Истината за ИСТИНАТА

Цялото Творение е

заради доброто на Душата!!!

Истината за Истината е,

че тя не е Знание!!!

Еликсирът на Безсмъртието е:

ИСТИНАТА!!! - ПО НЕЯ ЖИВЕЙ!!!

Истината е прадълбоката тайна на всички тайни - пра-изворът на Вечното. Истината е всичко, което дълбоко в тебе намира потвърждение като вече утвърдено, стига да си изпълнил предпоставката даваща ти правата да получиш потвърждения. Предпоставката - сътворен ИМПУЛС Е ТРУДЪТ!

Истината е Живот: чрез СЛУЖЕНЕТО ДА ДОСТИГНЕМ НАЙ-ВИСШАТА СВЕТЛИНА НА БОГА - ВИДЕЛИНАТА. Всеки натам ще бъде заведен, но трябва да е приел Духовното, т. е. никоя Истина не се дава наготово. За всяка Истина се работи със Служене и който я има, за да не я загуби, трябва да я разпространява, умножава, раздава и уголемява, т. е. ПРОМЯНАТА приелите в себе си, ще я притежават.

Сега всички лъжете, защото до един търсите Истината там дето я няма. Не лъжете в мислите, чувствата, словата и делата и ще съзрете Истината. Човешка слабост е да се преувеличава или намалява всяко нещо... Ето защо девизът е: САМО ИСТИНАТА, ЦЯЛАТА ИСТИНА, САМАТА ИСТИНА, ГОЛАТА ИСТИНА. Никога по-малко или повече, защото грях е и неточност, а Духовният с това е известен, че е точен.

Жива Истина е: Благата Вест за Божието Царство, че е вече на земята, но до сега не беше. Бог най-голямото си БЛАГО ДАДЕ, в което е цялата Му ЛЮБОВ, а вие за тази Истина ще работите до кръв!!!

Истина № 1: Човешката Душа е независима от твоя организъм, безсмъртна е, самостоятелна и независима...

Истина № 2: Целта е ПРЕЖИВЯВАНЕ на Духовната Действителност...

Истина № 3: Да се попадне чрез мисленето в Истината не е възможно никога и при никакви обстоятелства...

Всяка форма на живот е проява на човешката мисъл и се образува и влияе от твоята мисъл в твоето Съзнание. Несъзнавайки каква вътрешна сила притежаваме, ние рушим вместо да създаваме и се самоунищожаваме. Тук там се срещат проблясъци, а възможността за Творчество е безгранична (щом сами можем да създаваме собствената си действителност). Ти си, и Светлината, и Мисълта, и Твореца, и Бога...

Истина № 1: Всяко обяснение е вярно. Всяко твърдение е вярно. Нищо не е в противоречие и конфликт -единствено ъглите са различни. Каквото и да кажеш за невидимият свят е вярно...

Истината № 2: УСЛОВНО ВАЛИДНО Е ВСИЧКО: вярно е само онова, което е Истина тук и сега, в настоящето, днес, а утре тази Истина може и лъжа да стане. Рецептата е: вживяване в Духа с Духа!!!

Истина № 3: Истината не е нищо друго освен УПОРИТО ТЪРСЕНЕ: тя не е краят, а самият ПЪТ!!!

Бо Ин Ра: Можеш да определиш себе си, но не и външния свят. Определяйки себе си, ще помогнеш и на другите да се определят...

За крайното познаване на Истината, земните - интелигентност, култура, изкуство, знания, научност и уче-ност, философия, религия и други, НЯМАТ значение изобщо...

Истина № 1: Благороден начин на живот. Благородна сериозност в размишлението като осъзнаване. Благородният вид мъдрост. Благородното спасение на свободата...

Истина № 2: Истина и Мъдрост е всичко онова, което САМ преживяваш в Духовната си действителност, а това се случва на ден по три пъти...

Истина № 3: Бо Ин Ра: Най-дълбока Мъдрост дава собственото ти мислене!!! Не мисли мрачно, тъжно и лошо за бъдещето - това пречи на Духовното му възприятие, издигане и извисяване.

Беинса Дуно: Защо човек преувеличава или намалява Истината? - Преувеличаването се дължи на желанието у човека-личност, да усилва ефекта, да предразполага или умаловажава: обикновено той своето украсява, а чуждото подценява, защото себе си надценява, а другите по-малко признава. Не чакай незаслужени, неистински и неискрени похвали за това, което не е. Не очаквай също така някого да зарадваш, че чуждото не уважаваш, а твоето все страхотно изглежда. Хората не са толкова щедри, колкото на теб ти се струва или очакваш за ларш, ларш ще получиш. Разумният винаги ще те познае, а Духовният ще си тръгне!!! Изкуство е човек да предава фактите такива каквито са и точно както са - това означава човек да живее в Истината, а останалото приближава към двойния грях - лъжата. Истината казвай и прави каквото щеш! Останалото е празно дърдорене, ако се досещаш колко енергия изхабяваш и изразходваш за глупости, когато се напъваш да усилиш или намалиш ефекта от “Аз ли!” - аз съм супер, свръх, о не, аз ли, аз съм кретен!”. Не очаквай съчувствия, поздравления или съжаление. Ще ти се зарадват, че има и по-зле от тях и ще ти завиждат, ако си повече от тях. Все загуби. Затова Мълчание!

Кой казва, че животът е борба!? - Животът не е борба!

ИСТИНАТА НОСИ СВОБОДА, ПРОСТОР и РАЗШИРЕНИЕ, а това е ВСИЧКО ЗА ВСИЧКО!!! Всички Истината искат, но тя не се говори: самата Истина, самата Действителност не се дава - само факти и символи се изнасят.

Беинса Дуно: Истината се дава само на заробения като развържеш оковите му, на гладния като го нахраниш, на жадния като го напоиш, на задушения като го изнесеш на въздух, на босия като го обуеш, на заблудения като осветиш пътя му - ИСТИНАТА в тези случаи е ПОКАЗВАНЕ НА ПЪТЯ, по който всеки трябва да върви, след което откриваш - как и кога Истината освобождава от ограничителните условия (любовта).

Велика Истина: На Праведният, Добрият, Духовният никой не може да отнеме главата, никой живота му не може да вземе, никаква случайност не се признава и такъв случай до сега в човешката история няма. НЯМА!!! ПО това той се отличава: раменете му никога не се разделят от главата. За когото има такава възможност -ТОВА Е ВЪТРЕШНА ОПАСНОСТ!!!

Истината за създаване на вътрешна връзка с Бога, като начини и методи, е една - ЛЮБОВТА: Духът и Душата са в ума и сърцето, т. е. физическият човек трябва да Възкръсне - това е първият начин на живот, а в Духовният човек Възкресението е идване на Любовта на земята!!! За Божествения свят остава - СЛИЗАНЕТО НАДУХА НА ЗЕМЯТА. Тези са трите начина и метода. ТРЯБВА ДА СЕ ВЪЗКРЪСНЕ В ТРИТЕ СВЯТА - да възкръсне тялото, Душата и Духът ни на земята - ТОВА е ИСТИНСКОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ!!!

Умиране и раждане е възкресение във физическия свят - прераждането. Възкресение в Духовния свят е връщане на човека в света без никакви противоречия, а възкръсналият в Божествения свят - подразбира придобиване на Вечния Живот!!!

Истината за сегашният хляб, въздух, вода и светлина е неясна, замъглена, нечиста и мрачна и се чудим защо сме спънати - това са вътрешните състояния на човека.

Беинса Дуно: по пътя към Истината се върви със Светлината, Въздуха, Хляба и Водата с всичката ни благодарност от сърце и ум, на които сме способни в Душата и Духът си, т. е. благодари, че си в Правия Път! Разгледай символите и на Четирите и ще осъзнаеш колко смешен си, когато искаш всичко едновременно. Не е необходимо всичко, което желае, човек да придобие..., защото не всичко е съществено: има неща желателни и съществени, нежелателни и несъществени, има и неща нежелателни...

Несъщественото се отлага. Съществена е само Любовта, в която са тези четири плюс още осем до 12. Любовта искай да придобиеш: любовта носи живота, доброто, силата и благодарността!

Любовта към Истината е: Качеството “Любов към Бога” се развива с Божията Воля пред всичко и всеки, за да се даде път на Божественото начало във всеки живот.

За да: за да не би да ти се... иска още!

Истината освобождава: знаещият Истината е свободен!

Истината, която освобождава: Търси красивото в Живота.

Търси Красивото в Природата.

Търси Красивото в себе си, което може да измени живота ти.

Чуждият живот е чужд: с живота на животните никой няма право да разполага и да се разпорежда! Чуждото е отрова за твоя организъм, на него се дължат противоречията. Стремете се да се очиствате от чуждите вещества в себе си - мазнини, месо и сланини, за да дойде волята ви на мястото и лицето ви да светне. Който се смущава е пълен с боклуци в сърцето! Важното е да се изчистиш, не е важно, че са в тебе!

Беинса Дуно: Цветето ухае, но това е външно, факт, но не е Истина, а с внимание в себе си ще вземеш пример от вън, от цветето и ще ухаеш за себе си, за всички и за Бога. Цветята не късай, но внимавай какво правят. Не кради от Природата, а се учи. Не желай да притежаваш всичко, а го изучавай и то само ще дойде в живота ти! Крив е всеки метод за постижение, който в основата си нещо взима!

Придобилият Истината е намерил Смисълът на живота си, а това е Вечния Живот. Всяка Истина е 1/2 истина и всяка лъжа е 1/2 лъжа. Нещата имат ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА СТРАНА, но вътрешно невежия не ги познава, нито се опитва да се ограмоти или поне повярва. Знаещият поне нещо прави, до някъде е стигнал и основанията му са винаги от някаква опитност. Във всяка лъжа има Истина и във всяка Истина има и по малко лъжа -афоризъм, но не анахронизъм! Един факт, който минава за Истина, не е абсолютна Истина, а само факт. НЕЩАТА СА В ЗАВИСИМОСТ!

ВАЖНОТО ЗА ИСТИНАТА: ИСТИНА Е ВСЯКО ЗНАНИЕ (теория, хипотеза, наука, религия), КОЕТО ВНАСЯ В ЧОВЕКА УПОВАНИЕ, УСПОКОЕНИЕ, РАЗПОЛОЖЕНИЕ, ВЯРА, ВЪОДУШЕВЛЕНИЕ, УДОВЛЕТВОРЕНИЕ и ВДЪХНОВЕНИЕ, т. е. светлина в ума, топлина в сърцето, разширение в Душата, подем в духа, желание за дела - работа, и все в тоя порядък. Всяко твърдение трябва да бъде израз на Истината: ИСТИНЕН ЧОВЕК ДА БЪДЕ!, което съществува в природата - този е Критерия!!!

ИСТИНА, ЗНАНИЕ И ЛЮБОВ СА СВЪРЗАНИ: Знанието дава свобода. Без Знанието Истината няма как да дойде в човека. Любовта, самата любов не изключва знанието, напротив - който Знанието пренебрегва, той любов няма. Ще държите тези Три вечно свързани: САМО ЗНАНИЕТО С ЛЮБОВТА ОСМИСЛЯТ ЖИВОТА И ГО ПРАВЯТ ИСТИНЕН!!!

Истински човек е само страдалият човек. Той е близо до любовта и само той Истината ще познае, а само придобилият Истината ще живее в Светлината й, такава каквато е!

Беинса Дуно: Измама е, когато мислите, че Истината казвате. Никой не може това, защото ИСТИНАТА - ТОВА Е ЧОВЕКЪТ!!! А ИСТИНАТА ЗА ЧОВЕКА Е БОГА!!! КАКТО ЧОВЕК МИСЛИ, ЧУВСТВА, ПРИКАЗВА И ПОСТЪПВА -това е Истината. Казал: Аз казвам Истината - е неразбиране: като изнася един факт, човек прибавя обяснения и коментари, които не съществуват!!!

Истина е: КОГАТО ДОБРО ПРАВИШ. За да е пълно твоето добро, в него трябва да участвуват всички мисли, чувства, желания и дела, защото само от сърцето е нищо!!! Само от сърцето и без ума (без знанието) - СИ НИЩО. Толкова ли за елементарно взимате Доброто, за да го осакатите само в слово или в дело, т. е. в едно, без пълната му Програма от набор...

Благата вест за Истината се предава от уста на уста, но не на всеки, защото всичко е Истина, но не по всяко време...

Беинса Дуно: не казват Истината и тези, които твърдят, че друг свят съществува,без да са го видяли, както и другите, които отричат съществуването му, без да са ходили там. САМО ПРОВЕРИЛИЯТ ФАКТИТЕ МОЖЕ ДА ГИ ИЗНАСЯ И ЗНАНИЕ ИМА.

Как човек може да се освободи от лъжата? - Като я накара да работи за него. Учен, съзнателен и разумен е, който може лъжата да използува вместо Истината, т. е. да извади от нея Истината и я използува!!! !!! !!!

Истината не се побира в човешкия език. Истината, това са правите възгледи за живота, даващото, което никога не взима. Истината е Знанието, че всичко в материята е временно и променливо; всичко е относително и преходно, и от тези четири ни идват всички противоречия!

ИСТИНАТА: С ЧУВСТВАТА РАБОТИ МИСЛОВНО, А С МИСЪЛТА - ЛЮБОВНО. Смисълът е да осъзнаеш и двете като са дошли, какво оставили са и какво за теб са свършили. Не е ли красиво: лъжата на работа, а Истината ще ни учи! В обичащият Истината, лъжата отстъпва, не припарва.

Беинса Дуно: Лъжата в истински Духовния човек не идва, а остава в архивите на живота!!!

БОГ Е ВЪЗЛЮБИЛ ИСТИНАТА В ЧОВЕКА...

Истината не е лесна за възприемане, за асимилира-не: трудно е да признаеш в себе си, че си програмиран, защото си несъзнателен и поради това нисш - по собствен избор, такъв да бъдеш и да останеш. Способността на човека - да различава нещата, трябва да се развива, за да достига човек до Истината - това е една от големите му задачи!!!

Истината има отношение към всяка индивидуалност: докато си зависим от външното, ти не си в истината. Докато си в зависимост от знанието на хората - ти не си мъдър. Докато си в зависимост от живота на другите -ти живот в себе си нямаш. Ужасно тежко нещо е зависимостта от външното - ето ви изпитанията, които сами си доставяте, по собствен избор и тогава не питайте за страданията.

Истината е да работите с Трите велики и творящи принципа, закони и методи на Бога: Любовта - за сърцето, Мъдростта - за ума и Истината - за да развиете волята, тялото и силата си.

Най-мъчното нещо в света е да повярваш на Истината, защото понякога от нея много боли и трудно се приема за такава.

Беинса Дуно: Научилият се да вярва на Истината, т. е. на всички за всичко, е над материята. Бог надарил е човека със Интуиция, Внушение и Гласът Си му е завещал - да се учи и вслушва в съветите Му, а човек не ги използува, защото не вярва. Тогава се прибягва до външното, след като вътрешното (най-ценното е пренебрегнато), а то е всичко лошо, каквото се сетите на степен “умиране”. Желание у всеки вътрешно, трябва да има, за познаване на Първата Истина: ИСТИНАТА СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ ЧОВЕКА СПОРЕД ОТНОШЕНИЕТО МУ КЪМ НЕЯ!

Има истини достъпни и истини недостъпни: всичко зависи от готовността на ума за тях. Колкото и истини да изброиш на глухия и слепия, той ни една няма да чуе, защото ниско е съзнанието му, будността и любовта, т. е. не е събудил доброто в себе си и за Бог не се е сетил още.

Беинса Дуно: Човек мисли освен чрез мозъка си и чрез очите. Човешкият Дух се изразява чрез очите като мисъл в човека, като ПЪТ КЪМ ИСТИНАТА!!! Истина е онзи камък, който всички алхимици от хилядолетия търсят, но само някои го притежават...

За приятел и близък търсете Истинския човек, Истинския човек, Духовния Човек, той е винаги ДОБЪР - това е, което ви трябва.

Същото се отнася и до отношенията: БОГ: ЧОВЕК и ЧОВЕК: БОГ!!!

Какво става, когато човек лъже? - Свива се всичко в него от кръв до тъкани, защото първото което той прави е: ЗАПОЧВА ДА СЕ СТРАХУВА СЛЕД ЛЪЖАТА.

Дръж на Истината, но не критикувай и не съди. И НИКОГА НЕ СИ ВЪОБРАЗЯВАЙ, ЧЕ САМ СИ ИЗМИСЛИЛ НЕЩО: ВСИЧКО Е БЛАГОДАРЕНИЕ НА СВЕТЛИНАТА, КОЯТО ИЗБРАЛ СИ С НАЧИНА СИ НА ЖИВОТ, КАТО СЪЗНАНИЕ, Т. Е. ВИБРАЦИЯ!!!

Когато човек лъже, затъпява, губи ума си и втвърдява сърцето си.

Имащият Истината в Словото е човекът, на когото всички вярват.

Само чрез любовта може да се роди Истината за това - КОЙ КАКЪВ ЖИВОТ ВОДИ и тя единствена задължава разумния да се осмисля и изправя, но всеки в настоящето, винаги тук и сега, днес.

Истината е пътят, по който идва Знанието...

За Истината до сега никой определение не е дал и Истината за това е проста: как да дадеш Истината за едно нещо, като това е все едно да дадеш Истината за всичко от минус безкрайност до плюс безкрайност, защото ПРОСТО ВСИЧКО Е ИСТИНА.

Що е Истина? - Истина е всичко, което САМО СЕ ЗАЩИТАВА.

Истината за живота гласи: Във всеки да влезе Божественото Съзнание, за да се изрази Законът за Божествената любов, т. е. възприелият Истината има и живее в светлина.

Беинса Дуно: най-много след един век всяка лъжа ще бъде откривана веднага от Човека с интуиция.

Как човек става длъжник на Бога? - Когато условията дадени му да работи, в най-различна възраст от живота си използува само за живеене, т. е. прахосва дните си. Истината тук е, че за да нямаш задължения ще мислиш, за всичко, което ти се дава - НЯМА ЛИ ДУХОВЕН, ЧУВСТВЕН И МИСЛОВЕН ОТЕНЪК!!! Всяка мисъл, чувства и желание ПРИЛОЖИШ ЛИ, не си длъжник. Нищо от тези мисли, и чувства не е твое и нямаш право да приемаш, а да не приложиш. Вече си и крадец - оставил си в себе си нещо мъртво, което напразно до теб е дошло. Горе по делата и постъпките съдят от коя страна на Кредита стоиш.

Същото е и с чувството: имаш ли го, дай му път и му създай условия да се изяви, да свърши някаква работа и никога не го потискай:

Какъв е смисълът да е добро то, но бездейно, като безполезно... Само живеещият в Истината може да изпълнява Божията Воля.

Беинса Дуно: Творението след Сътворението е било описано с думи прости достатъчно на брой да се съберат върху един изумруд, но хората не повярвали и времето забравили, че всичко е толкова просто и гениално, че започнали да го описват в томове и ИСТИНАТА потъмняла от многото обяснения и разяснения.

Истината за Истината е много проста: ТОВА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОУМЯВА САМО СЪС РАЗУМА, НО И СЪС СЪРЦЕТО, т. е. не става само с мисълта и интуицията, а чрез любовта и сърцето, защото ИСТИНАТА Е ПРЕКИЯТ ПЪТ КЪМ ВСЕМИРНАТА ДУША. Самото съществуване на този свят е гаранция и едновременно доказателство за съществуването на друг един - по-висш, по-съвършен и още по-красив...

Бог ни е създал заедно с този свят, за да можем чрез видимите неща да разберем невидимите - НЕГОВИТЕ ПОСЛАНИЯ И ЧУДНАТА СИЛА НА МЪДРОСТТА. Именно това наричаме ние ДЕЙСТВИЕ: НАЧИНЪТ НЕЩО ТИ ДА НАУЧИШ И НАБЕРЕШ УМЕНИЕ И ОПИТ!

Един от най-простите Закони в света казва: ИСТИНАТА Е ПРЕД ОЧИТЕ ВИ, но защото е толкова проста и невероятна, и толкова близо, човек не вярва. Човек не забелязва нищо, защото не вижда, а не вижда, защото е сляп или спи.

ИСТИНА + ЗНАНИЕ = ПРАВДА

ИСТИНА + ЛЮБОВ = БОЖИЕ

ТВОРЕНИЕ ИСТИНА + МЪДРОСТ = БЕЗСМЪРТИЕ

ИСТИНА + СМИРЕНИЕ = МЪДРОСТ

СМИРЕНИЕ + ИСТИНА = ПОСВЕЩЕНИЕ

ИСТИНА + ЕВОЛЮЦИЯ = СВЕТЛИНА

ЕВОЛЮЦИЯ + ИСТИНА = ВЕЧНОСТ

ИСТИНА + ЖИВОТ = БОГ

ЖИВОТ + ИСТИНА = БОГ

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...