Jump to content

ИЗПЪЛНЯВАМЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ


Ани
 Share

Recommended Posts

ИЗПЪЛНЯВАМЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ

По Волята Божия

да учим и служим

за Славата Божия,

и да благодарим!

На първо място е изпълнението на Божията Воля, а после на твоята. И изпълнението на твоята воля е по Божията воля, но човек не знае. Каквото и да прави човек, Божията Воля изпълнява. Разликата е в приложението на Съзнанието - със или без Съзнание го правим.

БОЖИЯТА ВОЛЯ Е ВСИЧКО!!! Това е Любовта, която чрез Мъдростта завърта колелото, а не като сега - на-сам-натам, без смисъл и съзнание, без мир.

БОЖИЯТА ВОЛЯ Е ЛЮБОВТА!!! - всичко друго е производно, неин резултат. Ето ви и началото, и двигателя и резултата - все Любовта.

ДАВАНЕТО Е ЗАКОН, чрез който разумният изпълнява Божията Воля.

Божията Воля е хората да се обичат, но не като братя, а защото са братя! Божията Воля се изпълнява за здраве.

Живеещият по Божията Воля се кредитира. Спре ли, спира и кредита. Духовният човек се осигурява, задоволява и всячески му се помага. Невероятни са помощите за Божиите служители, но запомнете: за УТРЕ, а не с години.

Божията Воля е: пет неща винаги да използуваме, за да не намери място в нас злото и лошото да не се изявява: - това са Любовта, Съзнанието, Доброто, Разума и Будността.

Божията Воля съдържа в себе си само един единствен компонент: ПРАВИЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БОГА. А това заключава: Истината да казваш винаги и във всички случаи; да имаш правилно отношение към хората, т. е. винаги да си в посока на доброто и положителното.

Всички се чудят, каква е Божията Воля: с чистота, добро и святост живей!, за да придобиеш силата с всичко да се справяш, без да те интересува - в добрите или лошите дни на твоят живот си, и сам ще можеш да разбереш каква е Божията Воля. Дръж далече от себе си негативното и му противопоставяй доброто!

БОЖИЯТА ВОЛЯ Е: ДА УЧИМ, РАБОТИМ И СЛУЖИМ НА БОГА, ближния и себе си чрез мъдростта, истината и любовта в трите свята - в ума, сърцето и с Душата, т. е. с доброто, каквото е и предназначението ни, т. е. първото е: да Служим на Доброто, за да можем всичко, и ни се даде всичко. КОЙ НЕ ИСКА ДА Е СВОБОДЕН!

Служене на Божията Воля означава: ОТ ДВАТА ВАРИАНТА, КОИТО ВИНАГИ ИМАШ КАТО ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБОР, ДА ПРЕДПОЧЕТЕШ ПРАВЕДНИЯ, ДОБРИЯ, ВЕРНИЯ И ПРАВИЛНИЯ, И ДА ИЗПОЛЗУВАШ ЗА ДОБРО...

Служенето на Божията Воля не предполага да се оставим в Божиите ръце, а служене с цялата Душа, Дух, сърце и ум, воля и сила.

КАКЪВ ТРЯБВА ДА СИ, ЗА ДА ИЗПЪЛНЯВАШ БОЖИЯТА ВОЛЯ? - ЧОВЕЧЕН!!!

Божията воля е: всичко добро в мисли и чувства изпълни и вярвай! Изпълняващият Божията Воля е здрав; той в мислите, чувствата, словата и делата свои, постъпва право и правилно.

Изпълняващият Божията Воля знае и познава Законите за смаляването и увеличаването, т. е. чрез трансформация на енергиите си - прекарвайки личните си чувства през Съвестта - човек избягва страданията, излиза от противоречията и изглажда недоразуменията си.

Само Духовният човек, който е буден и съзнателен може да възприеме и разбере Божията Воля: прилагайте тази висша воля! Прилагайки тази воля вие ще чуете Гласът Му - тих, красив и насърчителен...

Беинса Дуно: Като изпълнява Божията Воля човек работи за себе си, а полезния на себе си е полезен на другите и е полезен за Цялото.

От тук и девизът: Искам да изпълня Божията Воля, за да бъда полезен на себе си, ближния, Бога и Цялото. Без Истината не може да се изпълни Божията воля.

Всичко от Бога имате, но когато дойде до изпълнение на Божията Воля - отстъпвате: ПРЕДАТЕЛСТВО Е.

ПЪТЯТ Е: Любов, Съзнание и Разум по Божията Воля. Божията воля се изпълнява единствено от здрави, силни и богати Духовно хора - КАКВАТО ДАДЕНОСТ Е ВСЕКИ!!!

И непознаващият Бога е дарен с Благата - Е БИЛА НЕГОВАТА ВОЛЯ!!!

Хиляди са готови да изпълняват Божията Воля, но нямат знанието “КАК” - ето ви вътрешната и външна слепота: човек харесва и двете, но се сърди като му кажеш, че е прост.

Кога се отварят Духовните очи на човека? - Когато дълбоко в себе си усетиш и доловиш потребност в Душата си от Бога и сам пожелаеш да прогледнеш, за да служиш на Волята Му, законите Му, Съзнанието Му с Любов, т. е. готовият да служи и изпълнява Божията Воля ПРОГЛЕЖДА ДУХОВНО. Той Карма няма или е в процес на приключване - тя го е напуснала, а не той я е ликвидирал!!! Сам е спомогнал за изчистването си, доказвайки правите си възгледи, намерения, цели и мотиви, като идеи, желания и знания.

Неготовите да изпълняват Божията Воля ще чуват и ще гледат, но нищо няма да слушат и виждат, сякаш не на всеки е определено да бъде с отворени очи и уши за ВЪН и ВЪТРЕ във времето, за да възприеме Словото Божие - Учението Му. Никой отвън това не определя, а сам човек РЕШАВА, дали иска да вижда или му харесва сляп да бъде.

Бог от милиони години очаква едно нещо от човека, за да го спаси и това е Изказаното Слово в Молитва!!! - ДА БЪДЕ ВОЛЯТА ТИ, ГОСПОДИ!

Бог срещу нас идва, но ние сме му обърнали гръб и нито Него виждаме, нито благата, които в нас е оставил и имаме. Създаден си от външното, опознай го, за да опознаеш себе си - Е НАЧИНЪТ: ПОЗНАВАНЕТО Е ОТВЪН НАВЪТРЕ. Между толкова техника, човек е станал механичен, обездвижен и слаб - всичко му се поднася и никакъв труд по пътя си няма, а ДВИЖЕНИЕТО НОСИ ЖИВОТА... Затова човек не изглежда истински, реален и съществуващ въпреки, че е като жив!!!

Човек трябва да върши Божията Воля, за да се свърже с Неговата Любов: тогава Божието Дело ще бъде и за теб - БОГ ДА ЖИВЕЕ В ЧОВЕКА, А ЧОВЕК - В БОГА!!!

Качеството “Любов към Бога” се развива с Божията Воля ПРЕД ВСЕКИ, за да се даде път на Божественото Начало във всеки живот, т. е. пътя за СПАСЕНИЕ И САМОУСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ е този.

Затова не мисли, че си дошъл да страдаш, а МИСЛИ, ЧЕ СИ ДОШЪЛ БОЖИЯТА ВОЛЯ ДА ИЗПЪЛНЯВАШ, и изведнъж мъчнотиите, проблемите и противоречията ти ще изчезнат или поне ще намалеят, а останалото ще осъзнаваш и приемаш с благодарност и радост, щом си умен, разумен и любящ.

С Божията Воля пред себе си и с Божественото Съзнание, на човекът всичко започва да му се оправя и подрежда. Не става отведнъж, но подобренията започват да следват от все по-добро към по-добро.

Божията Воля, който върши е свободен и силен...

ПРАВ В МИСЛИТЕ, ЧУВСТВАТА, СЛОВАТА И ДЕЛАТА СИ ПО БОЖИЯТА ВОЛЯ!!! Само Добър и Духовен човек, може да се наеме Божията Воля да изпълнява, на Божията Воля да служи, Божиите закони да спазва, и да Го обича. Какво ще кажат хората, не се интересувай, а гледай в Бога с любов и по Него изправяй Пътя си - ТОГАВА БОГ ВИЖДА, ЧЕ ВОЛЯТА МУ РАБОТИ, ТИ СЛУЖИШ И СИ НА ПЪТЯ ДА ГО ПОЗНАЕШ, защото и Духа и Душата познаваш и с тях си служиш, докато на Него служиш!!! Така добитото и веднага приложено Знание за доброто на Бога, ближния и себе си е вече изпълнение на Божията Воля.

Всичко, което Божията воля може да желае от Духовния човек е: светли мисли, топли чувства, широка Душа, единен Дух, прави слова, добри дела изпълнявани от любов и за доброто на Бога, ближния и себе си.

В Божията Воля седят - Воля, Добро, Разум, Любов, Съзнание, Будност и Приложение в Мълчание, Търпение, Смирение и Молитва. Новото и без нас ще дойде, но не е ли жалко да си зрител и осъден, не е ли жалко да не си участвувал, няма ли да е жалко, че си бил изобщо жив, а си пропуснал. Срамно е да нямаш принос, да стоиш настрана и да гледаш, чакайки “пилето и на твоето рамо да кацне”! Ще ти кажем: Не останаха пилета отдавна! Такива като теб след смъртта им записват в графата - загубен, изгубен, погубен = мъртъв, край!!!

ВОДИ ДОБРОТО! По какво ще те познаят. Как подобното ще се забележи, за да те направи подобно. ПОЛОЖИТЕЛНОТО Е ВОЛЯ ЗА ДОБРО, а отрицателното е само гола воля!!!

КАЗАНО Е: Всяка промяна на посоката се прави чрез един човешки Дух, когато човек гледа нагоре. Два са Начините: - Нагласа на Волята и Всеотдайна Молитва, т. е. когато пред Нагласената Воля сложиш Съзнателност и си в гореща Молитва, Бог помага, спускайки Своя Дух Искра, само ако гледаш нагоре. Надолу други помагат.

Беинса Дуно: Истинското Божие Всемогъщество е от веки обусловено от волята за САМОПРОЯВЛЕНИЕ и не действа върху тази самоопределеност..., така и твоята свободна воля (избор) трябва да реши, да се самоопредели, за да се самопрояви, според избраната от нея насока.

Защо Божията Воля избира проявление към Прогрес? А твоята воля избира регреса! - От собствено избраното определение, следва и логичното му съпротивление, т. е. варирай, а не аварирай!

НЕОБХОДИМОСТ включва в себе си като смисъл две неща:

- Необходимост от помощ

- Необходимост от оцеляване.

Това “необходимо” е естествено ти да го желаеш. Това необходимо е естествено ти да желаеш. Излез на светло да те видят; мисли, за да те чуят; търси, за да те открият и намерят: БОГ ЗА ТЕБЕ МИСЛИ И ТЕ ЧАКА, а ти за себе си не мислиш. Странно изглеждаш отстрани: вярваш в Бога, а не вярваш, че го има. Някаква сила Го наричаш, но истинското Му Име се страхуваш да изречеш. Знаеш, че е Бог, но не знаеш има ли Го или няма, двоумиш се. Толкова ли е трудно да вдигнеш ръце нагоре, да се повдигнеш на пръсти, стремейки се към небето и вярвайки страстно, че желаеш Го, ясно да изразиш мечтата си: ДА БЪДЕ ВОЛЯТА ТВОЯ ГОСПОДИ, БОЖЕ МОЙ, ОТЕЦ НАШ!!! И благодари.

Страстта си за тук харчете: мисълта може да е жива и да образува форми, но тя не може да изживява това, което мисли и прави - това не й е дадено, не е заложено в нея. Сърцето е за това, но ще държите заедно. Непостижимо е за мисълта ИЗЖИВЯВАНЕТО и ПРЕЖИВЯВАНЕТО. Тайната е в правенето на нещата и тяхното изживяване, като преживяване, докато го правиш!! но само за доброто и добре да бъде...

ЕДИНЕНИЕ означава: ВСИЧКИ ДА ЖИВЕЯТ ЗА БОГА.

Спазването на Божиите Закони е възможно само там, където има ЗНАЕНЕ + ИСТИНА!

НА БОЖИЯТА ВОЛЯ ВСИЧКО ПОДЧИНЯВАЙ - ТОВА Е СЪЗНАНИЕ!!!

СВЕТЛИНА + ЖЕРТВА = МИСИЯ

СЛОВО + СВОБОДА = НОВАТОР

СВОБОДА + ИСТИНА = ЗРЯЛОСТ

СВЕТЛИНА + ЖЕРТВА = ДЪЛГ

ЖЕРТВА + МЪДРОСТ = СЛУЖЕНЕ

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...