Jump to content

ВСИЧКО, КОЕТО ТИ СИ, НЕ Е ТВОЕ


Ани

Recommended Posts

ВСИЧКО, КОЕТО ТИ СИ,

НЕ Е ТВОЕ...

ПОЛОЖИТЕЛНОТО ДАВА,

А ЛОШОТО ВЗЕМА!

ЧОВЕК ЖИВЕЕ И УМИРА,

ЗА ДА ДАВА.

Беинса Дуно.

Беинса Дуно: Позволено е да станеш Бог, но ако даваш... Задържаш ли ще загубиш. Бог те задължава да споделяш имането си с ближния и да благодариш, че кармично се чистиш. Който отговорно служи с любов и будно съзнание всичко ще получи, без да се налага да връща.

Пътят е: морална съпротива на всяко нисше желание! Само Духовни нека бъдат желанията ви: Любовта живее, за да дава, заради самото даване и да обича, заради самата обич и знае неизмеримата награда, че само така се расте и не иска нищо за себе си, защото не е необходимо - няма къде да го сложи, припълнена е...

Всяка Любов ще бъде разочарована, ако повече иска, отколкото дава.

Закон за Компенсацията: никога не очаквай, от когото и да е, да получиш повече, отколкото си дал. Ако ти дават повече отколкото заслужаваш, в най-скоро време ще трябва да се разплащаш, за да не ти се вземе дължимото точно, когато най-малко очакваш и по начин, по който няма да ти хареса. Всяко несъблюдаване и несъобразяване с Духовните закони, носи след себе си като последици ПЛАЩАНЕ, ПРОШКА НЯМА - това е все едно да искаш заради твоите грешки да бъде нарушен космическия ред. Отърви се от тъпото и мрачно суеверие на дивака. Укрепи вярата си в неизмеримото Цяло.

Даваш ли някому, остави го свободен и мълчи, не се хвали и не говори - вързани сте в еднообразието на повторението. Не чакай благодарности или връщане: свободен оставен, човека, ще се поучи и ще благодари. Повторението е качество на Реалността.

ЕДНА арабска поговорка казва: Онова, което се е случило веднъж, повече същото не се повтаря, но само два пъти да се е случило, със сигурност ще има и трети път.

Беинса Дуно: Когато човекът отегчавате, отегчавате Духът - това е умора, огорчава се Духът от постоянното ви недоволство и неблагодарност. Той раздава чрез вас, а вие пъшкате!!! Мърморят, и богатият, и бедният.Да пожелаеш нещата у другия е самоосакатяване. Благодари на Бога затова, което ти е дал и гледай слънцето сутрин, когато изгрява. Бог не се повтаря - друго следва утре да получиш, защото не е възможно все да нямаш, освен ако не си легнал да мреш от безделие, мързел и лентяйство. Споделяй благата, които имаш с близките си, защото Бог ти ги е дал и когато види, че даваш, ще ти даде още повече. Но не пилей, не разхищавай и с разбиране давай!

Идеалът на Новото Учение поставя следната задача за реализация на всички: СЛУЖЕНЕ НА БОГА ПО ВОЛЯ, ЗАКОН И ЖИВОТ, ЕДНОВРЕМЕННО, И В ЧЕТИРИТЕ ПОСОКИ - УМ, СЪРЦЕ, ДУША И ДУХ!!!

Беинса Дуно: Човек е съставен от плюсове и минуси, които взаимно се регулират: Плюсът ти показва, че имаш да даваш, а минусът, че имаш да взимаш. Взелият трябва да даде. Постоянно вземане няма, няма и постоянно даване - смяната е задължителна, редуването се спазва: КОЙТО Е ДАВАЛ ЩЕ ВЗИМА И КОЙТО Е ВЗИМАЛ ЩЕ ДАВА. Разтовареният отново ще взима.

Беинса Дуно: Даването е първият процес, втори е вземането. Природата първо е дала, а след нея всички. Единицата е бащата, двойката - майката и тройката - детето. Тройката взима от двойката, т. е. детето взима от майката. 2-3 е динамичният свят. Ето ви относителността, в която нещата са верни по отношение на едно и неверни по отношение на друго. Благодарение на тази относителност на нещата, не може да се говори за абсолютни величини или абсолютна Истина, защото статично

- всяко число след едно е по-голямо от предишното, но от гледище на живата ДИНАМИЧНАТА МАТЕМАТИКА Е: най-голямото число е Едно и тогава следват другите, т. е. 2-3=1, а при статичното 3-2=1. Така едното око е положително, а другото отрицателно, едната ръка дава, а другата взима, единият крак е плюс, а другият минус...

Истината дава, а лъжата взима: взетото без позволение те кара да лъжеш - така Ева взе от забраненото и веднага се роди Лъжата. Тя мислеше, че всичко ще научи и като Бога ще стане - това беше първата лъжа. Нищо не научи, но изгуби и това, което знаеше и имаше. Така младият се заблуждава, че вече всичко знае и се самозалъгва. Радвайте се на малкото, което придобивате.

Всичко, което човек прави на земята, смята за своя собственост, но забравя, че нищо няма и не е негово, защото придобил е, взел и следва да даде.

Беинса Дуно: За слабия са повечето възможности, докато силния се смята за завършен процес: слабия само взима, а силния дава. От силният се очаква най-доброто добро да прави - да раздава всичко. Щом имаш да даваш, върни си дълговете! Щом имаш дай и не мисли за утре, време и място, на кого да дадеш. Давай, но разумно, защото всеки е в изпитание, да не обсебиш урокът му. Просто облекчи страданията му. Дава се на нуждаещият се, бедният, болният, гладният, голият и босият, а на лошите не се дава - ТОВА Е НАЙ-БЕЗСМИСЛЕНОТО ДАВАНЕ, ефективно и в двете посоки. Дадеш ли на злия - това е неразбиране на процеса “даване”!

Мъдрец е, който умее да помага от ум, сърце, Душа и Дух, защото силен е, воля и вяра има, и знания.

Смъртта подразбира Закона на Даването (отваряне на сърцето към света изобщо): само след смъртта си човек всичко оставя, дава и раздава. Даването е добродетелен акт.

РЕШАВАНЕТО НА СПОРНИТЕ ВЪПРОСИ СЕДИ В ДАВАНЕТО, А НЕ КАКВО ДА ВЗЕМЕШ: даващият без мярка, когато и комуто трябва, двойно ще получи - доброто за него иде, а взимащия - само зло го чака!!! Може да дава всичко от себе си и своето дори, само онзи, който няма никакво ограничение на Божественото в себе си, докато взимащият само е спрял Божественото в себе си, т. е. спънал го е, ограничил го е и сам си причинява страданията и лошото.

Беинса Дуно: Днес хората откриват, рационализират и узаконяват за себе си, но нека знаят, че още с първото откритие в света, което са патентовали е за зло, защото ДИРЕКТНО Е НЕПРИЛОЖИМО ДОРИ ОТ ТЕБ САМИЯ, АКО ПЪРВО ВЪРХУ СЕБЕ СИ НЕ ГО ИЗПОЛЗУВАШ И ПРИЛОЖИШ НА ПРАКТИКА; за да стигнем и до всички днешни патенти за бомби, ракети и картечници. Всяко изобретение в най-суровият му вид е против човека -то не дава, а взема. Всичко изобретено трябва да е за човека, той да се ползува, но за ЖИВОТ, а не против ЖИВОТА. В този случай патентоването е застраховане, да не попадне лошото в неразумни ръце. И друго: Всяко откритие щом е за зло, е за добро винаги, но рано се е появило в сравнение със степента на човешкото съзнание, което ще го експлоатира винаги нецелесъобразно. Няма го и разума, за да го използува каквото е - за доброто на човека.

СВЕТЛИНА + МЪДРОСТ = ИСТИНА

СЛОВО + ИНТУИЦИЯ = ИЗЯВА НА ИСТИНАТА

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...