Jump to content

Гледащият вижда, а не обратно


Ани

Recommended Posts

Гледащият вижда, а не обратно...

ПЪТЯТ е едно постоянно

завръщане в Бога...

Научи се да виждаш навътре така, както до сега виждаше навън - това е усещането, че съществуваш!!! Постоянното вглеждане и взиране навътре ще ти открие шанса да разгадаеш причинната същност в Реалното и да различиш в него сетивната форма на външния свят като НЕЩО - едно и също, но сведено единствено до ВИД ВЪЗПРИЯТИЕ.

Реалното - това са скритите реални сили на битието.

Като част от Вечната Действителност Реалното носи в себе си всички възможности на тази действителност.

Бо Ин Ра: Опитът да виждаш навътре, тъй както виждаш навън СЕ ДОБИВА, когато разбереш, че благодарение на тези скрити ДУХОВНИ сили НА ПРАБИТИЕТО, е произлязъл целият физически свят, който ни заобикаля, както и всички възможно съществуващи светове са проявена форма на тези първопричинни сили.

Съзнанието ти не е творец на Реалната Действителност, защото е част от нея. Самото то е една от скритите Духовни сили. Целта е Духовното Единение на станалият Духовен човек с воля, с Волята Божия за СЛАВАТА на Отца ни. Става чрез отдаване: ДА БЪДЕ ТВОЯТА ВОЛЯ ГОСПОДИ!

Насетне е необходимо да поддържате постоянна Духовна нагласа, че това е възможно, че с ВЯРА и ВОЛЯ си вече близо. Повтаряме: Необходима е постоянно поддържана Духовна нагласа на цялото мислене и чувствуване чрез Съединяване и Сливане, без следа от съмнение!!!

ПОВТАРЯМЕ: Свържи своята индивидуална насоченост на волята с Вечната Воля на Бога в най-вътрешното си царство на Духа, а това е сърцето в себе си, където е и Душата. Този е начинът да преобразиш животното в себе си - СЪЗНАНИЕ ЧРЕЗ СЪЗНАНИЕ - в човек, после Душата човешка с Духа - ВОЛЯ ЧРЕЗ ВОЛЯ (съзнание чрез съзнание) и накрая Духът си с Бога - ЕДИНЕНИЕТО-, ДА БЪДЕ БОЖИЯТА ВОЛЯ!

Бо Ин Ра: Начина да се преобразиш от земен човек в Духовен човек е СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ и всеки момент да очакваш, ГОТОВ и БУДЕН в СЪЗНАНИЕ, ДЪЛГООЧАКВАНАТА ПОМОЩ НАДУХА, който също отдавна чака този момент, но до него никога не е спирала за тебе чрез препокриване в мислите, чувствата, словата и делата.

Светият Дух с твоят Дух са в непрестанна връзка, но понякога качеството е различно и това изцяло зависи от тебе - ТИ КЪДЕ СИ ПО СЪЗНАНИЕ СПРЯМО БОГА И ЛЮБОВТА МУ!!! Колкото по-често се съобщаваш с Бога, толкова по-плътна става тази връзка и се скъсява, приближава се до тоталното сливане с тебе, когато ТВОЯТ ДУХ И ДУХ БОЖИ ЕДНО ЩЕ СТАНАТ, но това все още не е ЕДИНЕНИЕТО С БОГА...

За нас най-важното остава - да не спираме да работим в тази посока и се формираме Духовно в посока на Съвършенството, без да мислиш за Него като очаквано събитие.

ЕЖЕДНЕВНОТО УПРАЖНЯВАНЕ КАТО РАБОТА, Е ОСВЕЖАВАНЕ НА ТОЗИ КОНТАКТ. Задълбоченото преживяване на тази нагласа е поддържане на Връзката в работна фаза, защото знаеш, че всичко способствува за СЛИВАНЕТО от Невидимия свят, този контакт да стане ФАКТ и се нарича СЪЗНАТЕЛНО САМОУСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НАСТРОЙКАТА ЗА СЛУЖЕНЕ И СЛИВАНЕ, В СЪЗВУЧИЕ С БОЖИЯТА ДУХОВНОСТ ВЪВ ВСИЧКО, КОЕТО ДНЕС ПРАВИШ, ДО СТЕПЕН ДА НЕ МОЖЕШ И ДА ИСКАШ ДА ЗАБРАВИШ!!! Т. е. уплътняване е смисълът, чрез работа - учене, служене и упражняване, без да бързаш и без да очакваш.

Трайно поддържаната нагласа сама себе си устремява към отдаване и сливане, което в един момент ПРОСТО СТАВА, ПРОСТО СЕ СЛУЧВА - вече е факт и се нарича ПОСТОЯНСТВО В ПОСТОЯНСТВОТО...

Нищо не е по-скъпо от това Възкресение, което е междинната фаза между Първото и Третото твое задължение като Духовен. Тук “задължение” няма насилствена функция, а е естествен резултат от първичното превъзпитаване на животното в тебе с Човека - Душа в тебе, като два вида Съзнание. Нужно е нисшето да бъде подчинено на Висшето, за да се изградят основите за Сливането, последващото сношение на Душата с Духа.

Очаквай преобразяване, което ще почувствуваш осезателно в себе си след всяка права МИСЪЛ, ЧУВСТВО ИЛИ ПОСТЪПКА. По делата ни ще ни познаят - това са плодовете. Само съзнателен и любящ в будност Ти (Духовният) ще отиваш спокойно към Бога и е познато от милиони години под названието ВЕЛИКОТО ВЪЗДЪРЖАНИЕ (като виждане и възпитание).

Бо Ин Ра: Какво се е случило? - Създал си в себе си СИЛОВ ЦЕНТЪР, който е готов да те свърже поради извисяване и докосване до висша вибрация на Съзнание, с подобни силови центрове. ТЕЗИ ЦЕНТРОВЕ СА НОВИТЕ ВЪЗПРИЯТИЯ ЗА РЕАЛНОТО - единствено съществуващо на земята (за тук са думите на Христос за виждането и слушането).

Стигналите до тук могат да се уплашат или заблудят, че е невъзможно Сега или е МНОГО ЛЕСНО и затова го разсрочват, за когато стане. И двете са погрешни. Ти не си разбрал смисъла.

БО Ин Ра: Дълго търсилият в теб, прави тази връзка възможна и получаваш Духовна помощ от онези (от Веригата ти), които отдавна чакат този момент - помогнал си сам да ти помогнат и те, защото повече от всичко и всякога са искали да помагат на всеки устремил се към Единението с Отца, но преминал преди това през Сливането на Душата с Духа. Целият този феномен се нарича

САМОУСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ и не е възможен по никой друг начин, т. е. ИСКА СЕ ТВОЕТО ПРЯКО И СЪЗНАТЕЛНО УЧАСТИЕ. Техен висш дълг е да го правят... Приеми тази помощ...

Вече спокойно можем да говорим за РЕАЛНОСТ, ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ и ИСТИННОСТ каквито са, а не каквито ние мислехме, че са. Отражения са на тази Действителност и Реалност и мигом ще осъзнаеш, че тази е Първата Истина за теб.

Вникнал вътрешно виждаш всяко възприемане, което не докосваш, не действуваш, а само наблюдаваш с бдителност и будност за всичко, което става около и в тебе, но съсредоточен, концентриран и спокоен, без да превръщаш в механичен навик, а ще го преживяваш с любов и в мълчание. ВАЖНОТО Е ДА ЗАПОМНИШ, ЧЕ НЕ ДЕЙСТВУВАШ, а всичко което ти се случва ти просто провеждаш, през теб преминава и така си и става - точно както трябва. Човек с участието си много от започнатите неща разваля по три причини: от незнаене, от бързане или автоматична-механичност във всичко, което прави.

Бо Ин Ра: Само в покой ще дадеш възможност на тези сили да изкристализират и се сраснат в нов силов център, който е напълно независим (от тук нататък) от мозъчните мисловни функции. Смирено и търпеливо наблюдаваш как невидимите Духовни помагачи от Невидимия свят встъпват в осезаем контакт с теб потърпевшият. Важното е ние да продължим да поддържаме практическото си поведение в своя ежедневен живот такъв какъвто беше, но вече ВЪВ и СЪС СЪЗНАНИЕ, и наричахме ТРАЙНО ПОСТОЯНСТВО В УПРАЖНЯВАНЕТО НА УПРАЖНЕНИЕТО “СЛИВАНЕ НА ДУША И ДУХ”. За да не ви звучи грубо и неточно заменете цялото действие със израза - ПРАКТИЧЕСКО ДУХОВНО ПОВЕДЕНИЕ В СЪЗНАНИЕ И ЛЮБОВ, С БУДНОСТ.

Твоето Духовно вглъбяване продължава в същата повтаряща се последователност и постоянство като постепенност на отдаване, т. е. укрепваш нагласата си към Духовното системно и непрекъснато.

Следва по-неприятната част, но само Умният нарича СЪЗНАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ С ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ. Започват изпитанията като страдания или страданията като изпитания (едно и също е), за ДО НАСТРОЙВАН Е, ПРЕЧИСТВАНЕ И ПРОСВЕТЛЯВАНЕ!!!

БО ИН РА: УКРЕПВАЙ СИЛИТЕ ВЪТРЕ В СЕБЕ СИ ЧРЕЗ ВЯРА И СЕБЕВГЛЕЖДАНЕ КАТО ОПОЗНАВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ, докато ти бъде възложено лич-но духовно ръководене, но никога не действува!, преди да получиш сигнала за това възлагане. Идването й е възможно, и вътре, и отвън, чрез слушане на Първия Глас или чрез ближен и подобен отвън.

Всецяло отдаден в служба на Бога: Да бъде волята Му, ще схванеш най-важното: ПЪРВО Е СЛИВАНЕТО С ВОДАЧА, КОЙТО ЕДИНСТВЕН ДЕЙСТВУВА, А НЕ ТИ ПРОВОДНИКО!!! - такова нещо е оставяне на Волята Му, което може той, можеш и ти, но първо наблюдавайки и недействувайки.

Защо толкова държи на бездействието Бо Ин Ра и често ни подсеща, да не забравяме? - Защото не ти нещо правиш или някога си правил (тук става въпрос за истинските неща), а се разбрахме, че ПРОВОДНИКЪТ САМО ПРОВЕЖДА, А НЕ ПРАВИ, веднъж защото нищо няма за правене, второ - това не е в човешките възможности като даденост. Само наблюдаваш и ще учиш: РАБОТА НА ЗЕМЯТА НЯМА!!! !!! !!!

Който си въобразява, че е фактор, че е нещо, стои в Егото и добре прави - ИМА РАБОТА, но нека го успокоим, че е мъртъв. Не той, а егото отново в него е, което работи, а не проводника. Ролята на проводника е ясна: обхваща всичкото, което е, както е и му осигурява идеални условия за преминаване, в чистота, светлина и проводимост, за да дойде време и проводника от земен да стане жив, защото всичко е за тебе, но умния не задържа - използува и пропуска, взима и оставя да премине.

Всяко задържане задръства, запушва и внася мрак в Проводника.

Бо Ин Ра: Всеки Духовен център ще ти бъде разкрит за опознаване единствено, ако учителя ти сметне за необходимо или има намерение за това, СЕ НАПРАВИ ОСЕЗАЕМ. ТАЗИ ОСЕЗАЕМОСТ ще видиш У СЕБЕ СИ КАТО СЪПРЕЖИВЯВАНЕ, но не действувай!, ЗРЯЛ И ЗРЯЩ ДОКАТО СТАНЕШ!!!

Знак за сливането ще ти бъде даден, едва когато нещо важно ОСЪЗНАЕШ И РАЗБЕРЕШ: ТВОЯТА ИНДИВИДУАЛНОСТ Е ВЕЧНА И НЕРАЗРУШИМА, и ето - момента е налице - ДАВА ТИ СЕ СПОСОБНОСТТА ДА ВИЖДАШ И СЪЗНАВАШ ЕДНОВРЕМЕННО ВСИЧКИ ИНДИВИДУАЛНОСТИ НА ТВОЯ ДУХ. До тук не действуваше, но отсега нататък можеш, защото всичко ще можеш...

Как и защо стана? - ще питаш. Въпросът е “какво стана?” - ТВОЕТО БЕЗДЕЙСТВИЕ КАТО ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ДАДЕ ПРИНОС В СОБСТВЕНОТО ТИ РАЗВИТИЕ И ТЛАСНА РАЗВИТИЕТО НА ЕВОЛЮЦИЯТА НАПРЕД, А ИНДИВИДУАЛНОТО ТИ СЪЗНАНИЕ Е ВЕЧЕ ЧАСТ ОТ ОБЩОТО, т. е. ЕДНО С ЕДНОТО, С ЦЯЛОТО. Понеже това постигна - ПОВДИГАНЕ НА ЦЯЛОТО ЧРЕЗ СЪЗНАТЕЛНО СИ И ДУХОВНО СЛУЖЕНЕ НА БОГА, ТИ ПОЛУЧАВАШ БОЖИИТЕ БЛАГА - ВИЖДАНЕ, СВРЪХСЪЗНАНИЕ (не още, но е на път) РАЗБИРАНЕ и ЗНАНИЕ.

НЕ КАЗВАЙ НИЩО НА НИКОГО! НЕ КАЗВАЙ НИЩО НА НИКОГО! НА НИКОГО НИЩО НЕ КАЗВАЙ! НИЩО НЕ КАЗВАЙ НА НИКОГО, за да не ги загубиш...

ЗАКОН: ЗАБРАНЕНО Е ВСЯКО РАЗГЛАСЯВАНЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВАТА: това, което не се казва, се вижда, но ти не знаеш нищо по въпроса. Ти светиш и оставаш в услуга на Човечеството като достоен!!!

Упражняването продължава и в Новото Съзнание в ежедневния ти живот от тук и завинаги в Служене още по-усърдно на Божията воля, но вече като СЪЗНАТЕЛЕН ПРОВОДНИК. Ако забелязваш, нищо не се е променило, най-важното - СЛУЖЕНЕТО - остава и ти, който ще служиш - ПРОВОДНИКА! За да не излезеш извън или отвън себе си, ще подсетим, че за тук е Великата СКРОМНОСТ, като скритост, търпение, смирение и мълчание...

КАКВА Е НЕГОВАТА ВОЛЯ? - участвувай любовно във всичко, което днес ти се случва съзнателно и гледай то да е за доброто на Цялото!!!

ЖЕРТВА + ИСТИНА = ИСТИНСКА ЖЕРТВА

ЖЕРТВА + СВЕТЛИНА = ВЪТРЕШЕН ОГЪН

ИСТИНА + ДУХОВНОСТ = ЗРЕНИЕ

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...