Jump to content

Нотации с Дотации


Ани

Recommended Posts

Нотации с Дотации..

ЗНАНИЕТО Е ДОБРОТО - ПРИЛАГАЙ!

Беинса Дуно.

Всички знания не струват нищо, ако не се прилагат в подходящо за целта време, място и точно кой е избраният да го реализира. Обикновено са двама и повече... до десет. И в Знанието е важен НАСТОЯЩИЯТ МОМЕНТ - ТУК И СЕГА, ДНЕС за всеки човек!

ВСИЧКО Е ЗНАНИЕ!!! Закъсня малко тази тема, но имаше смисъл така да бъде...

Работи със Знанието и не допускай да се отдалечаваш в предположения, прогнози и експерименти. И запомни: разумните постъпки са положителни числа, а неразумните - отрицателни. От минус Нула до минус Шест, Нула е по-голямото, т. е. нямаш да даваш и си спокоен. При Нула няма какво да губиш - имаш едно яйце, което още не се измътило. Имащият положителни знания не говори, мълчи, а каже ли нещо, веднага го прави.

Истинското Знание включва теория и Практика.

Всяко време своето знание изисква, но винаги теорията съответствува и се покрива с практиката. Истинското Положително знание се добива, когато човек СВЪРЗВА МИНАЛО, СЕГАШНО И БЪДЕЩЕ В ЖИВОТА СИ: мъчнотиите в живота идват, защото човек не знае ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН (даден) СЛУЧАЙ КАКВИ МИСЛИ И ЧУВСТВА ДА ИЗПОЛЗУВА. Знанието има смисъл, когато се приложи в живота, т. е. Истинското Знание се познава по резултатите. Знаещият мисли право и вярва във всичко, което Бог е направил. Светлината в човека подразбира ЗНАНИЕТО. Знанието за разлика от вярата седи в ограниченото, обхваща настоящето и предшествува Вярата!!! Бог непрекъснато изпитва разумното постоянство в човека: кажеш ли нещо, направи го, след като си позволяваш да участвуват без покана. Поел ли си ангажимент, е същото - не стой свързан като натоварен, т. е. разтовари се на дело и от отсрещния.

БЕИНСА Дуно: Ако твоят болен се оправи, ти можеш да се молиш, ти знаеш да се молиш или отново се съди по резултата.

ВЪН ОТ ЗНАНИЕТО НЕЩАТА НЕ СА ЯСНИ ПО НИКОЙ НАЧИН!!! Здравият не иска да е болен, а болният иска да е здрав. Всички от ЕДНОТО бягат и другото желаят, и това определено показва пътя на индивида, по който ще върви. Кой иска да е грозен? Общият стремеж е към красивото, силата и богатството, т. е. положителното.

ЗНАНИЕ: Ключът за отварянето вратата към Бога е: вяра, воля, искам, знам и мога, а през цялото време е ДАВАНЕ!!!

ЗНАНИЕ: Първата Причина на Първичната материя за всеки човек е: В БЪДЕЩЕ СИН ДО БАЩА ДА ЗАСТАНЕ И БЪДЕ БОЖЕСТВЕН, КАКЪВТО БЕШЕ.

ЗНАНИЕ: Ти въпроси нямаш. Пълен си с отговори. НЕ - нямаш и все в ПОЛОЖИТЕЛНОТО И ДОБРОТО ГЛЕДАШ, защото друго няма: ТАКА НИЩОТО ЩЕ ОСТАНЕ НИЩО, ДОКАТО ДОЙДЕ ВРЕМЕ ДА РАЗБЕРЕШ, ЧЕ Е ВСИЧКО И ВСИЧКОТО!!! Само като гледаш в положителното, “нищото” ще стане нещо, т. е. ще започне да изглежда, а ти да виждаш. Естеството на НИЩОТО е такова - да става НЕЩО. НИЩО НЯМА, ЩОМ НЕЩО ЗАПОЧНАЛО Е В НАЧАЛОТО! Нищо не може да започне без нещо да е имало, каквото и да е - това е Знанието, в това вярвай! Гледай живота, а не света - той е ОПРАВЕН, ОПРАВЕН, ОПРАВЕН, ЦЕНЕН, и това не е твоя грижа. ТВОЯТА ГРИЖА Е ДУХОВНОТО ДА ПРЕГЪРНЕШ С МАТЕРИАЛНОТО И БЛАЖЕН БЪДЕ АКО ПОВЯРВАШ И ТРИЖДИ БЛАГОСЛОВЕН, АКО ГО НАПРАВИШ!!!

ЖЕРТВА + ЗНАНИЕ = ПРОСВЕТА

ИСТИНА + ЗНАЕНЕ = ЗНАНИЕ

ЗНАЕНЕ + ЗНАНИЕ = ЗНАЕНЕТО Е СТЪПАЛО В ЗНАНИЕТО

ЗНАНИЕ + ЗНАЕНЕ = ЕВОЛЮЦИЯ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...