Jump to content

Причини и следствия (поуки от последици)


Ани

Recommended Posts

Причини и следствия

(поуки от последици)

СЛУЧАЙНОСТ НЯМА,

Случайно нищо не е...

Случи се - е предвидено!

БО ИН РА: ВСИЧКИ СЛУЖАТ И ИМ СЕ СЛУЖИ!!!

Три Резултата (решения) Има:

- Всички служат, и знаещи, и незнаещи това.

- На всички им се служи - като вътрешна потребност у всеки това да прави за другите, желание у всеки има да е полезен.

- На всички им се служи - никой не е пропуснат, да му бъде служено от останалите.

Такова нещо е СЛОВОТО! В него са и причините и следствията. Всяко нещо е причина и следствие едновременно, но в различни посоки: за едно си причина, за друго си следствие спрямо външното. Така са и другите по отношение на тебе.

Беинса Дуно: На земно ниво Знанието не се постига със силата на Мисълта, а единствено с учене, работа и служене, т. е. чрез Практика, която съдържа в себе си Приложението и Опитността като ПРЕЖИВЯНИ...

Бо Ин Ра: На земно ниво Знанието не се постига със Силата на Мисълта, а единствено с поведенчески начин на живот и то ежедневно. Дадено е да владеем тук на Земята над земните неща. “Вече не и още не” са паяжината на земното знание, за което никой истински мъдрец горе нищо не знае. Когато останат само “вече” и “още” ти ще бъдеш възкръснал!

Беинса Дуно: Знаещият, обектът на знанието му и познатото са в симбиоза само, когато са в движение, действие и дейност...

Бо Ин Ра: Вечното знание е нещо друго: нещо като едновременно проникване на Цялото само в себе си, където самият Знаещ (1), предметът на неговото знание (2) и познатото (3) се намират в състояние на Единство и Единение, т. е. взаимно са проникнати.

ТОВА СЕ ЗНАЕ И Е НАЧИНЪТ ДА СЕ “ЗНАЕ”...

Стремете се към СИГУРНОСТ, за да добиете способността да тълкувате земните си ПРЕЖИВЯВАНИЯ!!! За основа имайте: ЛОШОТО ИЗКУШАВА, А ДОБРОТО ИЗПИТВА!!!

Всяко Следствие позволява да се направи заключение относно породилата го причина и от всяка Причина се очаква да доведе до определено следствие. Когато земният човек бъде изправен пред Следствие, което е различно от неговото наблюдение, понеже Причината за него остава скрита, той предпочита да говори за случайност, т. е. когато не можеш да откриеш Причината за дадено следствие ти наричаш това случайност.

Всичко, което става на земята не може да се откъсне от зависимостта на Причина и Следствие. Дадена Причина поражда Следствие, което на свой ред става Причина за ново Следствие, но ти не виждаш лоста, който отклонява събитията, не виждаш инструмента.

Говорещият за случайности няма възможности за познание! И начинът на търсене е грешен - не търсиш там където трябва и следва случайно съвпадение. Причината за всяко невероятно събитие се крие в Невидимия свят и е чисто и просто един импулс, чийто произход е най-различен!!! Най-често са породени от интелигентни същества недостойни за твоето възприятие или недостъпни и са също толкова физически: и двата свята са вплетени един в друг, но в различни измерения. Причините най-често са в зависимост от волята на Висши Духовни Индивиди! От интелигентните същества и тези индивиди е всеки импулс.

Мислете върху закономерността - Закон и Мерене!!!

Беинса Дуно: Създаващите тези волеви импулси същества от невидимия свят не всеки път са “добронамерени или злонамерени - едно е", но като създатели винаги остават скрити.

Зад всяко събитие стои ВОЛЯ и ако ти си Духовен (а и дори да не си) си длъжен да обърнеш внимание!!! на всички случайности!!! и съвпадения в своя живот!!! Защото е срамно да знаеш това, че те сигнализират по този начин, за да осмислиш всяко достигнало до теб събитие, независимо за добро или за лошо, но във всички случаи е за добро, знаещ защо, и да не предприемеш нищо! Запомни: Всяко събитие е признак, който те задължава да направиш изводи, заключения и извадиш поуки! Как става ли? Когато твоята воля е устремена към съмнителна цел, то случаят ти ще бъде съзнателно насочен към прегрешенията и порока от нисшите носители на Невидимия свят (физически), т. е. ще те поемат недобро-намерените... Пътеката ти - пред теб, ще бъде утъпкана от съмнителната ти цел, но в края е пропаст, а не цел (такава цел няма!!!). Следват изкушение след изкушение, които ти изобщо не си търсил!

ИНТУИЦИЯ + СЛОВО = ПРОГНОЗА

ИНТУИЦИЯ + МИСЪЛ = ПРОГНОЗА

БУДНОСТ + ИНТУИЦИЯ = БЕЗГРЕШНОСТ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...