Jump to content

Вечните неща (разрез)


Ани
 Share

Recommended Posts

Вечните неща

(разрез)

Кой е този, който...?

На Бога ще служи с любов...

по волята Божия за

СЛАВАТА Божия!!!

Всичко плюс човекът. Нас ни интересува последния.

Човекът се състои от Дух, Душа и Тяло, което е от скелет, месо, сухожилия, системи, крайници, глава и пътища. Духът, Душата и Тялото трябва да работят заедно и едновременно - умът да мисли, сърцето да чувствува и волята да действува.

ЧОВЕКЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ ВЯРА В БОЖЕСТВЕНИЯ ДУХ (от когото е произлязъл) И РАБОТА В СЪГЛАСИЕ С НЕГО!!!

- Вярвай в Душата, която всеки момент чувствува.

- Вярвай в тялото си, чрез което си в общение по ум, сърце и воля със своите ближни. Умът, сърцето и волята са прояви на тялото.

Човекът трудно вярва в това, което не вижда.

Човек вярва на това, което вижда (вън) и чувствува (вътре). Когато вярваш във всичко вън от себе си и вътре в себе си ще намериш и методите за работа.

СВЕЩЕНИЯТ ХЛЯБ ЩЕ ДОВЕДЕ ЧОВЕЧЕСТВОТО ДО СЛОВОТО.

СЛОВОТО ПЪК ЩЕ ДОВЕДЕ ЧОВЕКА ДО ИСТИНСКИЯ ЖИВОТ.

ЖИВОТЪТ СЪС СЛОВОТО ПРИДОБИЕШ ЛИ, ЧРЕЗ ХЛЯБА ЩЕ ПРИДОБИЕШ СВЕЩЕНАТА ВОДА, СВЕЩЕНИЯТ ВЪЗДУХ И СВЕЩЕНАТА СВЕТЛИНА!!!

Човекът се изпитва по Три начина:

- Външно - чрез ближните,

- Вътрешно - чрез всичко, което е и

- Чрез Бога, Който ви обича най-много от всички, и този изпит е най-трудният. Затова работете върху себе си, но вътрешно и без самокритика, самообвинения и самоосъждане. И трите са вредни, както вътре така и отвън.

Никога своите мнения не налагайте, без да ви искат. Казвай: Аз така разбирам нещата, аз така мисля, аз така чувствувам, аз така бих постъпил. Не налагай мнението си. Остави хората да преценят.

Беинса Дуно: ЧОВЕКЪТ НЕ СЕ ИЗУЧАВА ОТ РИСУНКИ, портрети и снимки, а на живо. ВЕЧНО НЕЩО Е ЧОВЕКЪТ...

Човекът е ВРЪЗКАТА между материалния и Духовния свят - той ги свързва като МОСТ, по който слизат и се качват: висшите същества надолу, а нисшите същества -нагоре!!! Ако “мост” те обижда, ти живота не разбираш. От всеки мост не става. Само силният е мост.

Беинса Дуно: Слабият всеки отбягва, защото сам се е отбегнал.

Кои са елементите на Божията Дейност, за да се изпълни Божията Воля? - Благата се придобиват чрез волята, ума и сърцето в мислите, чувствата и делата във Трите свята чрез Мъдростта, любовта и истината към Бога, ближния и себе си, за Съвършенство, безсмъртие и Вечност; коя е седмата Тройка?, се пита... в задачата, а трябва да са девет или десет; това още не сме разбрали...

Беинса Дуно: Човекът е съществото, чрез което Бог се проявява по особен начин! Преди човекът любовта била е непозната. С неговото идване идва и любовта, като фактор на битието. Бог направи Небето и Земята. Къде видяхте и чухте за Ад да се говори и къде в тая красота за ада има място! Бог земята устрои с любов, а беше неустроена и пуста. И започнаха всички към земята да гледат, да видят що е това Любов - ЧУДО!

ЛЮБОВТА НА БОГ Е НАВСЯКЪДЕ, НО ЕДИНСТВЕНО НА ЗЕМЯТА СЕ ПРОЯВЯВА ПО ОСОБЕН НАЧИН, ПОРАДИ

КОЕТО МОЖЕ САМО ТУК ДА СЕ ИЗУЧАВА!!!

Сега си МОСТ - ВРЪЗКА за минаване на Любовта; мост за Божията Любов, с която нашият живот ще се осмисли.

Беинса Дуно; Роденото казват Първия въздух поело и казало “ва" и започнало да мисли. Като деца на Мисълта много не направихте, но се очаква, влизайки в Любовта, да осмислите живота си по-пълно и по-добре. ЧОВЕКЪТ ЗАСЛУЖИ С ЛЮБОВ ДА СЕ РАЖДА, А НЕ ДА СЕ МОЛИ ЗА БОЖИЯТА МИЛОСТ! 35 000 вида е любовта и се очаквало през всичките да минем...

ИСТИНАТА: Преди Бог да те възлюби, ти трудно можеш да дадеш същото на ближния. НАШЕТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Е ДА ИЗЯВИМ БОЖИЯТА ЛЮБОВ!!! !!!

Беинса Дуно; Резултатите са във физическия свят, условията в Духовния, а законите и принципите в Божествения свят!

Беинса Дуно; Биологически човек е мъж и жена едновременно - дясната половина е мъжка, а лявата - женска. В дясно правите линии са повече, а в лявата - кривите, т. е. срещали са се жени с нищо женско в себе си, както и женствените мъже не са рядкост. Жената трябва да се създава от сега нататък, защото никое животно няма женските изпитания; всичките са по-привилигировани от човека - това е целта на природата, да я облагороди по-бързо като по-късно създадена и извадена от Бога.

Закон: Всеки, който иска да бъде обичан истински, трябва да носи Божественият образ в Душата си. Обичан ще бъдеш чрез Доброто, а не заради Доброто. Доброто не е нещо материално, то е извод на Любовта. ДОБРОТО Е ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОВТА В МАТЕРИАЛНИЯ СВЯТ!!! !!! !!! Който може да приложи Любовта във физическия свят, той е влязъл в областта на доброто. В този смисъл Доброто не се дели от Любовта - ТЕ СА НЕДЕЛИМИ. Човек не може да каже,че е направил Добро, но може да каже, че е приложил Любовта в Доброто!!! !!! !!!

Мъдрост: ГОВОРЕТЕ ЗА ВСЕЛЯВАНЕТО НА БОГА ВЪВ ХОРАТА, ЗА ДА ДОЙДЕ, и НЕ ГОВОРЕТЕ ЗА ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ НИКОГА!

Тайна: Грешките поправяйте, но с Мисълта, че Грешката е Добро, а поправената грешка - двойно, т. е. допусната грешка е за добро, а поправената - за двойно по-добро. ТАКА ГРЕШКАТА СЕ ДОПУСКА В ЖИВОТА, ЗА ДА СЕ УВЕЛИЧИ И УДВОИ ДОБРОТО В ЧОВЕКА!!! !!! !!!

Сега схващате ли СМИСЪЛЪТ на Двойния грях, лъжата и Двойното Добро на поправената грешка. Разстоянието от лъжата до грешката и от двойния грях до двойното добро?

КОЙТО ПО ЗАКОН НЕЩАТА ВЪРШИ, А НЕ ПО СЪЗНАНИЕ И ЛЮБОВ Е ЛЪЖЕЦ!!! !!! !!! ЧОВЕКЪТ ИЗВЕДНЪЖ И РЯЗКО ЩЕ СЕ ПОПРАВИ, И ВЪЗСТАНОВИ ПЪРВОНАЧАЛНАТА СИ СЪЩНОСТ (като чистота) САМО, АКО СПРЕ ИЗВЕДНЪЖ ДА ЛЪЖЕ, като не му се признава нито намаление, нито преувеличение на Истината - това е ПРАВОТО и ДОБРОТО!!! !!! !!!

Човешка слабост е, че безотговорно пилее енергията си, стоейки в лошото и на всичкото отгоре - неразумно!

ДА СИ СВИДЕТЕЛ НА НОВАТА ЕПОХА, КОЯТО БОГ Е СЪЗДАЛ ВЕЧЕ - КАКВО ПО-ВЕЛИКО БЛАГО ОТ ТОВА! Да влезеш от Мрака в Светлината не е ли ДАР? Сега си признаван да се родиш отново, т. е. никой не може да влезе в Божието Царство, ако не мине през вратата на Любовта, за да придобие ВЕЧНИЯ ЖИВОТ.

ОСВЕН ЧОВЕКА И ЖИВОТА Е ВЕЧЕН...

СЛОВО + ЛЮБОВ = ПОЕЗИЯ

ЛЮБОВ + ДУХОВНОСТ = ДАРБА

ЖЕРТВА + СЛОВО = УЧЕНИЕ ЗА ЛЮБОВТА

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...