Jump to content

Тайната на Хармонията


Ани

Recommended Posts

Тайната на Хармонията

ВСИЧКО Е ХАРМОНИЯ.

ВСИЧКО Е В ХАРМОНИЯ.

ВСИЧКО Е МУЗИКА.

ЛОШОТО САМО ОТ БЛИЗО СЕ ВИЖДА!!! А по-близо от човека до Лошото нищо не е. Хармонията е зад лошото в човека, както Светлината в него е скрита зад мрака. Мрака в човека са неговите недостатъци, слабости, недъзи и пороци.

Беинса Дуно: Ако можехте да се видите отстрани... Ако можехте да се видите със очите на Духовния... Ако знаехте как миришете и изглеждате, не бихте се прегръщали толкова...

Стойте далеко един от друг. Спазвайте дистанцията. Близостта не е определяща за вашите чувства. Не се доближавайте, за да не виждате лошите си страни. Виждате ли ги, сте близо!!! Само далеко един от друг, вие ще виждате доброто помежду си. Затова лошото само от близо се вижда...

Иска, не иска, човек взима от заобикалящите го хора каквото му трябва и в зависимост от близостта дава всичко свое и взима всичко чуждо!!! Когато обмяната е неправилна, хората не се обичат, т. е. вярно е онова, което поддържа правилната обмяна. За да имате добри отношения и обмяна с хората, УЧАСТВУВАЙТЕ С НАЙ-ДОБРОТО ОТ СЕБЕ СИ В УМА, СЪРЦЕТО И ДУШАТА В МЧСДЖКТ! Който право мисли, чувства, говори и действува е защитен във взаимоотношенията си. Обхода, -казва Беинса Дуно - уважение и почитание взаимни, са важни неща в контактите ви. Когато двама души не се обичат - нещо им липсва, има недоимък между тях, нещо куца, нещо не върви или нищо, всичко буксува и за да се възстановят - ОТНОШЕНИЯТА НА ДРУГИ СА НЕОБХОДИМИ, външна намеса е нужна, за да донесат отвън това, което им липсва - най-често Любовта!!!

ЧОВЕК СЕ ИМПУЛСИРА ОТ ДВИЖЕНИЕТО: Импулсите събрани в Хармония движат целия Космос - това са правите МЧСД, т. е. където е Любовта, там са импулсите, там е Хармонията!!!

Как се става Добър? - По всички възможни начини в положителното, но Пет са Основата за постигането, възстаноняването и възвръщането на “замърсената” Хармония:

- Повярвалият в Любовта.

- Повдигналият мнението си за хората.

- Променилият мисленето си за човека.

- Приелият Бога.

- Промяната избралият.

Божествените МЧСДЖКТ всякога дават и носят блага, докато човешките са безплодни, но през тях се минава,за да се стигне до Божиите!!!

Беинса Дуно: Земята е училище и работилница, а не гостилница: ПРЕДИ ДА ДОЙДЕ РЕДЪТ, ЩЕ МИНЕТЕ ПРЕЗ БЕЗПОРЯДЪКА, ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА РАЗЛИЧАВАТЕ, РАЗГРАНИЧАВАНЕ И ОСТОЙНОСТЯВАТЕ...

ПРОТИВОРЕЧИЕ Е: Всичко от Бога да искате, а себе си да освобождавате от задължения и отговорност към себе си, хората и Бога!!!

СВОБОДА + ДУХОВНОСТ = РЪСТ

ДУХОВНОСТ + СВОБОДА = РЪСТ

ДВИЖЕНИЕ + ЗНАНИЕ = СЪЗНАТЕЛНА НАСОЧЕНОСТ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...