Jump to content

ЧОВЕКЪТ Е БОГ, А НЕ ПОДОБИЕ


Ани

Recommended Posts

ЧОВЕКЪТ Е БОГ,

А НЕ ПОДОБИЕ

(ЗНАНИЕ + ИНТУИЦИЯ = РАСТЕЖ)

Тези девет те правят човек, но свързани с Бога:

БОГ е, който умее:

- ДА СЛУЖИ

-ДА УЧИ

- ДА РАБОТИ

- ДА БЛАГОДАРИ

- ДА СЛАВИ

-ДА ЛЮБИ

-ДА ДАВА

- ДА СЕ МОЛИ

- ДА Е БУДЕН

Беинса Дуно: “Денят на Бога” не е нищо друго освен ВЪЗМЕЗДИЕ ЛИЧНОСТНО НА ЧОВЕКА - КАКВОТО СЪТВОРИЛ СИ СИ ЗА СЕБЕ СИ, ЗА ТЕБЕ Е!!! !!! !!!

Който така работи ще има Светлина, Въздух, Вода, Топлина и Храна, а това е всичко, което му трябва на човека в МЧСДЖКТ, за да бъдат те каквито трябва..., т. е. НЯМА КАКВО ДА НЯМАШ - тогава си бъди различен и не се страхувай. Човешка слабост е да си препълва джобовете, запасявайки се за бъдещето, без да осъзнава, че може и да не го дочакаме с този си начин на живот, т. е. едва ли ще му се наложи да използува или всичкото ще му трябва. Странно “животно” е човекът - трупа като че ли ще живее милион години, а живее сякаш ще умира утре... Кое той не разбира или ние...?

Беинса Дуно: Да обърнеш човека към Бога в самия него и да преработиш неговите разум, съзнание и тяло, да го преобразиш чрез промяната, е труд милионгодишен и всеки, който се заблуждава, че е постигнал, се заблуждава, едва прохожда и това не разбира. Не е дадено на всеки да бъде учител, месия или водач - само такива могат да излизат навън от себе си и да учат и поучават хората. Минава се през учител, за да стигне човек до Бог да бъде, в Бог да бъде, ЕДНО ДА БЪДАТ!!!

УЧИТЕЛ Е, КОЙТО СВЕТЛИНА, ТОПЛИНА И СИЛА ИМА, синхрон и хармония в МЧСДЖКТ, както и придобил е вече любовта, мъдростта и истината и работи с тях свързано, заедно, успоредно, паралелно и едновременно!!!

Сега човекът е проводник и канал на Божественото като блага, енергии, дадености...

Бог от човека Три неща иска:

- Да бъде здрав.

- Да работи за Него.

- Да Го обича.

ЧОВЕКЪТ НЕ Е РОДЕН ДА ЖИВЕЕ ЗА СЕБЕ СИ, А ЗА БОГА: ЖИВЕЙТЕ И УМИРАЙТЕ ЗА БОГА. Който умира за ВЕЛИКОТО минава от по-нисък към по-висок свят.

Беинса Дуно: Един единствен начин на живот дава Смисъла на всеки ЖИВОТ: ТОЧНО, КОГАТО СИ ЗДРАВ ЩЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАШ ЗА ЗДРАВЕТО СИ, ЗА ДА НЕ БОЛЕДУВАШ НИКОГА!!! !!! !!! - това е разковничето на голяма част от Щастието! Дошъл си да учиш, работиш и служиш, а редът за Познаване е: себе си, ближния и Бога, но за да стигнеш до Познаването ще правиш всичко с Бога, после навън и накрая за себе си!!!

САМОТО СТАРАНИЕ, УСИЛИЕ И УПРАЖНЯВАНЕ ДА БЪДЕШ БОЖЕСТВЕН, ВЕЧЕ ТЕ ПРАВИ БОЖЕСТВЕН -това е Новата Вяра, Новото Отношение, Новото Съзнание, равно на Новия Живот!!!

Важно за човекът е да знае - до къде е той и от къде започва Бог да му помага! Бог Възраства, Развива, Пречиства и Дава нещата, а от теб се иска да провеждаш и сееш Божествено Божественото!!!

Беинса Дуно: Човек разваля света и човек го оправя.

Човекът развалил е светът и човекът ще го оправи, за да се научи, на него да разчита. Бог мостове непрекъснато му създава, за да може Новия човек да управлява, а не да разваля!

ЧУЕШ ЛИ СЕ ДА КАЗВАШ: БОГ Е МИЛОСТИВ! - ТИ СИ ГО ПОЗНАЛ!!! !!! !!!, т. е. страданията през които си минал се считат за достатъчни и си готов за Духовния живот. Човек не е фактор в своя живот! - той е само изразител, Син и проводник на Онзи, който Бог се нарича и работи в него!!!

Трудно смилаемо противоречие: Мъчно е да обясниш, защо даден човек ти харесва и защо друг не ти харесва. И най-харесваният понякога не постъпва добре и най-лошият понякога постъпва добре. ДОБРЕ И ПРАВИЛНО НЕ Е ЕДНО И СЪЩО ЗА ВСЕКИ!!! Лошото и Доброто не представят самия човек, нито дават представа за него... Отговорът е:

- Без правилни отношения към Бога не можеш да разбираш хората, затова ВИНАГИ ИЗЯСНЯВАЙ ОТНОШЕНИЕТО И ВРЪЗКАТА СИ КЪМ ПЪРВАТА ПРИЧИНА.

- Без правилно отношение към Бога не можеш да разбираш и себе си: в заблуждения живеят хората, отричащи и неприемащи Бога.

- От всеки се очаква принос, колкото и малък да е в Божествен план, за да напомняш на Бога, че се стремиш към Образа и Подобието, което беше...

Беинса Дуно: ВРЪЗКАТА С БОГА Е ДВУСТРАННА, ОСЪЩЕСТВИМА И РЕАЛНА, САМО КОГАТО САМ ПОСТИГНЕШ ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ЧИСТОТА, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, т. е. вече си без Карма - само такъв ще се доближи до честотата на Висшия Разумен Свят, тогава ще видиш Висшите Разумни сили и те ще ти обърнат внимание!!!

Беинса Дуно: Връзката с Бога съществува за всеки още със създаването му при Сътворението, но ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ОСЪЗНАВА, РАЗБИРА, ПРИЛАГА: искайте, търсете и се молете!!!

Беинса Дуно: Връзката с Бога е Слънцето, но и него

съзнателно дръжте в мисълта и сърцето, за да сте в постоянна хармония, а ти непрекъснато се усъвършенствувай.

Беинса Дуно: Само ПРАВАТА МИСЪЛ, макар и понякога да ви се струва еднообразна и скучна, ще ви задвижи към Бога!!! Еднаква е ЗАДАЧАТА на всеки: ДА СЛУЖИ!!! Условията са, и добри, и лоши, но никога фатални и катастрофални. Предвидено е точно ти да издържиш, но от теб зависи...

Беинса дуно: Всички състояния на човека се дължат на неговите мисли и чувства, а те според Знанието му са - положителни и отрицателни. Който знае минусите да превръща в плюс е щастлив. Търсете да учите, служите и прилагате Знанието си и Щастието само ще дойде, защото ЩАСТИЕ БЕЗ ЗНАНИЕ НЯМА!!! !!! !!!

ИНТУИЦИЯ + ЗНАНИЕ = УСЪРДИЕ

БУДНОСТ + ЗНАНИЕ = УЧЕНЕ

ДУХОВНОСТ + ЛЮБОВ = ПОЗНАВАНЕ НА БОГА

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...