Jump to content

БОГАТСТВО И БЕДНОСТ


Ани

Recommended Posts

БОГАТСТВО И БЕДНОСТ

Имаш ли, не си готов.

Нямаш ли, си готов.

Илюзия е, че нещо имаш,

 

че нещо притежаваш,

 

че нещо е твое. Не е.

Гол дойде и гол ще си тръгнеш.

Ошо.

Богатство и бедност поддържат силовата напрегнатост на човешкия организъм, от което то се нуждае, за да изпълни някога своето космическо предназначение: пожелавай богатството на другите, за да дойде и при теб. Бедност се носи с достойнство, а богатството е бреме, все някога ще се убедите!

Богатството на всеки е бреме, поверено му от човечеството: пази се да презираш - и двете са еднакво ценни за човека. Там където богатството расте, расте и бедността! Появява се бедност и бедност и едната е винаги по-богата от другата. ВСИЧКО В МАТЕРИАЛНИЯТ СВЯТ Е БЕДНОСТ!!!

Богатството е лошо, когато е ситост като пресищане и обезсилено е от мързела и леността, точно толкова, ако гладния заумира от глад. Бедността е за облажване, ако не означава лишения!!!

Днес е непростимо и един да страда от лишения на фона на общото имане. Дълг на човечеството е никой да не страда, ако брата е в тежко положение (като състояние) по собствена вина. За тук е помагането на нашите по-малки братя.

Богат ще е вечно всеки, който умее да ръководи и владее съдбата си, защото знае, че е в неговите ръце плюс всеки, който има благоприятна Карма. Постижимо е всичко, което може да се спечели с честен труд и здрав Разум, тогава не вредиш на противоположния полюс на бедните. Колкото и да сте богати винаги ще съществуват различия в количествата и качествата на вашите богатства, т. е. нещо трудно определимо и разрешимо. Всички различно виждат всички богатства къде са и кои са!!! Следва да задържиш полученото богатство. Следва да получиш и да задържиш каквото и да е богатство, само ако си способен да заплатиш пълната цена с пълноценни еквиваленти. Случва се да получиш и преди да си платил, както и обратното - да платиш и тогава да добиеш.

Следва не по-малкото изкуство - как богатството да бъде задържано.

Тежко, трудно и сложно е да се коментира най-шчекотливата тема от човешкото ежедневие, каквито са парите - тяхното имане и нямане, но някой трябва да обясни как точно стоят нещата, поне заблуда да няма, заблудени да няма.

ДУХОВНИЯТ ЗАКОН СОЧИ, че трябва всеки да мисли с цялата си воля, съзнание и вяра, за да образува формата и така да сметне всичко, че да му стигне докато е жив. Много малко могат това. Имаш право на неограничено богатство, но следва примирението, че всяко богатство по необходимост се заплаща ЕКВИВАЛЕНТНО щом получено е отвън, а си го имал в себе си!!! Изключения няма. Всеки получил богатство от завещание, например, ако не осигури по-нататъшна компенсация, ще загуби всичко, още повече, че било е съвсем наготово, т. е. всичко зависи от това дали точно според Духовния закон е сътворен импулса някога, за да дойде богатството правомерно. Лесно богатство, лесно изчезва, създадено когато е от импулс, но не поддържано от други импулси непрекъснато. Трудно постигнатото богатство пребъдва дори и у недостойни наследници. Тук няма несправедливост.

Беинса Дуно: По всяко време ти е дадена възможността да постигнеш това, на което си способен, а ти си способен да постигнеш онова, за което наистина владееш цялата си воля. Не смесвай желанията с волята си! Всяко желание може да се постигне, ако е изцяло в услуга на волята, като я скланя непрекъснато в указаната посока. Всяка своя насочена воля към богатството пази от завист!!!

За указаната тема не се наемаме да съветваме, защото е болезнена и сякаш дълбоко несправедлива, но ще говорим общо, по принцип и ненасочено, като вярваме, че ценни са Истините, които могат да ви изведат както до едното, така и до другото. Първото и най-важното казваме: И двете са ценни, защото са относителни, условни и уроци, през които всеки е минал или ще мине и пропуснат е нямало откак Парите съществуват и изобщо!!!

Беинса Дуно: Святи са парите - те са израз на всяка стойност създадена на земята от Духа чрез неговото въздействие върху материята. Парите са едновременно и междинното звено и носител на това въздействие.

Чужди пари не влагай в никое дело, защото не е ясен края, щом е казано ти да не участвуваш за другите. Духовните закони ще държат теб отговорен. Всеки сам се-беси награждава или наказва - това показват законите за Компенсация. В по-висшия смисъл на думата не съществува истинска парична собственост!!! Привидният собственик винаги е само временен разпоредител. Всичко зависи от всеки един. Когато се измъчваш за успеха на своя труд, ти нарушаваш Духовния закон и материалната ценност създадена от твоят труд не е красива. Какво казва Закона за Компенсацията: ЩЕ СЕ ДАДЕ КЪДЕТО ИМА И ЩЕ СЕ ВЗЕМЕ ОТ КЪДЕТО НЯМАТ, т. е. този, който развие волята да придобива добродетели, ще получава неочаквани за него резултати и щедрости. Този, който не полага воля да се промени, ще му се отнема, за да се принуди да узрее!!! Закона за Компенсацията регламентира, че с появата някъде на едно нещо, веднага на друго място се появява неговата противоположност, като полюс и антипод, т. е. на ниво +144 се появява компенсаторно ниво -144. Смисълът е да няма унищожение на милиони от един вид!!!

БЕИНСА ДУНО: ВСИЧКО В КОСМОСА Е СРЕЩА НА ПОЛЯРНИ ЦЕНТРОВЕ: ВСЕКИ ПОЛЮС ИМА НУЖДА ОТ СВОЯ ОБРАТЕН ПОЛЮС. КОГАТО ПОЛЮСИТЕ ЗАПАЗЯТ ПЪЛНАТАСИ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТ, ИМА ЖИВОТ И ЧОВЕК ЕВОЛЮИРА!!! !!! !!!

Неизвестността е нещото, което винаги е тревожело хората и е разваляло отношенията помежду им, защото странно как - винаги се получава така, че който обещава, трудно изпълнява или не изпълнява, т. е. ето начина да се учим на търпение, смирение и прошка. Желан урок от мнозина Духовни, но неразбран остава той за масите. Точността е качество на Бога и на истинския окултен ученик, но е дефект на останалите. Хората не го познават и дори му се присмиват. Изобщо човек не знае кое е БОГАТСТВО и защо, а ако не е - защо идва бедност!!!

Притежаването на парите не трябва да е самоцел, а трябва те да са в непрекъснато движение. От това движение на паричната маса, всички се храним и живеем. Забележителното е, че когато ги имаш си по-духовен. ТОВА Е ИЗРАЗНАТА ФОРМА НА ПАРИТЕ!!! Всичко дължи съществуването си и своя произход на Духовни ценности. Колкото по-високи са сумите, които дадена ценност може да задвижи, толкова по-ярко е нейното утвърждаване в материалния свят.

ЧОВЕКЪТ ДАЛ ВСИЧКО ОТ СЕБЕ СИ МОЖЕ ПОВЕЧЕ... И КОГАТО ДАДЕ И ТОВА ПОВЕЧЕ, ТОЙ Е ДАЛ И ЗАРАДИ ДРУГИТЕ - ТАЗИ САМОЖЕРТВА Е ГРАНДИОЗНО НЕОЦЕНИМА!!! !!! !!! Размяната на благата се осъществява - ценност за ценност -, ако няма какво да дадеш, не бива и нищо да очакваш. Затова използувай във всеки богат да виждаш ЗАЛОГ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОЯТА СОБСТВЕНА ЦЕЛ. Учи се да се радваш, че има богати, защото тяхното богатство е предпоставка за осъществяване на твоята воля!

По-важното е да не чакате печалба или краен резултат, а да работите, заради самата работа и заради самото творчество!!!

Скритата сила на парите никога не разочарова непоклатимото доверие съчетано със търпение. За всяка добре свършена работа, колкото повече са парите пуснати в действие и движение, отплатата е с лихвите.

Без скъперничество: когато се колебаеш да вложиш, ще изгубиш.

Външна и вътрешна страна има Богатството и Бог това знае. Не е без значение кой какво богатство иска и желае. Здравият, чутият и добрият са богати вътре!!! Паричният, имотният и материално богатият е външно такъв, но нека знае - това богатство е неспокойно, защото ТОВАР Е МАТЕРИАЛНОТО (все го мислиш и се страхуваш, вардиш го и се безпокоиш, притеснения имаш и главоболия), а СВОБОДА ВЕЧЕ НЯМАШ, вързан си.

Беинса Дуно: Уж господар си на богатството си, а не виждаш, че си му слуга и нещо по-лошо - болен си, стражар си, т. е. материалното богатство е господар на човека. Има разлика вътрешното от външното богатство в най-главното: едното никой не може да ти вземе, а другото - всеки! Виждали сме всякакви: добият някои неправомерно богатство по време и място или нечестно и ги видиш след време окаяни и с милион проблеми - стават по-голтаци от преди, но споделят: поне си отживях. Но не разбират, че са се самоубивали през цялото време. И под живот и под богатство хората разбират различни неща, коренно различни при Духовните и обратни при материалните. Отживелият си не вижда, че е мъртъв, но ТОВА НЕ СЕ ОБЯСНЯВА, а се преживява и после осъзнава, понякога късно естествено. Бог понякога допуска тези привидни шеги за назидание на бързането у младите да забогатеят преждевременно, както и имат възможността да видят на какво заприличват техните връстници от големите количества.

Сиромашия и бедност са две различни неща: бедният става рано да учи и работи, а сиромахът товар има на гърба си, от което не е доволен.

СУЕТА Е САМО ДА ЖИВЕЕШ БЕЗПОЛЕЗНО. Такъв трябва да се върже, защото само е ял и пил и се е самоубил, но да се запази оцелялото. Такива за Бога не мислят и Го не искат.

БОГАТ ЧОВЕК Е, КОЙТО УМЕЕ ДА ТРАНСФОРМИРА СЪСТОЯНИЯТА СИ ЧРЕЗ ДОБРОТО!!!

Богатство и бедност произвеждат два различни резултата в човека, защото бедни - доволни и недоволни има, както и богатите са като тях. Какво ще правим? Винаги два антипода, две противоположности с по два резултата. Кой ще изберете? Не е ли по-просто да си доволен и богат! Който не знае смисълът на живота и богат и беден, и доволен и недоволен, все ще е от другата страна - в болестите, бедността и недоволството. Това е така, защото си ДУХОВНО БЕДЕН, БЕЗ БОГ ЖИВЕЕШ И ДУШАТА СИ НЕ ПОЗНАВАШ!

Беинса Дуно: Парите са Духовен еквивалент на Стойностите, но нищо вечно не е с пари сътворено!!! Външното богатство е бедност. Ако вътрешно (духовно) си беден, гладен и нечист - болен си: забравил си, че ЕДИНСТВЕНО ВЪТРЕШНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НЕ ЗАВИСЯТ ОТ ВЪНШНИТЕ!!! Не се стремете към преходното, временното и тленното, каквото е материалното. Външно богат, а вътрешно беден, е БЕДНОСТ ИЗОБЩО. Щастливо съвпадение е богатият, силният и ученият да бъде едновременно с това и добър, но Добрият всякога има условията да придобие богатство, сила и знание - от него зависи да постигне всичко което желае, докато другия изпит взима и после му се взима...

Бениса Дуно: Когато цели категории страдат принудително от едни и същи хора заради постъпките на собственика (богаташ), отговорността на отделния човек придобива огромни размери - дали ще облекчиш или ще утежниш съдбата на тези хора. Където работиш, каквото работиш, за когото работиш, носиш отговорност за поверената ти работа. Нищо не можеш да свършиш калпаво. И всички допуснати от теб грешки и нарушения на Духовните закони ще имат за теб последици - това е ЗАКОН. Ще работиш, все едно, че за собствено предприятие работиш. И най-лошото заплащане не те освобождава от задължението да се съобразяваш с Духовните закони. Ще мислиш и за другите, ако не искаш да бъдеш ощетен, че станал си причина други да бъдат ощетени. Твоето възнаграждение се отмерва от Духовните закони винаги по най-справедлив начин, в точно съответствие с вложения от теб труд - така, че всичко от което сега си бил лишен един ден ще ти бъде върнато до стотинка. По същият начин, ако ти е дадено повече един ден това повече ще се наложи да връщаш. Постоянното компенсиране и равновесие осъществено от Духовните закони не прави никаква разлика между отделните стойностни форми - така ще ти се даде или ще върнеш, ако е имало несправедливост или надплащане. Парите са еквивалент на всички материални ценности, а за Компенсацията и за Равновесието е без значение и напълно безразлично, чрез кои от тези ценности се самопостига, в това число и чрез парите, точно като еквивалент на всички материални ценности.

Понякога забогатяването предшествува работата върху себе си!!! като обръщане, живот и служене на Бога. След всяко придобиване следва сиромашия до постигане на абсолютната Чистота в МЧСДЖКТ и вярването за абсолютна воля, разум, любов, съзнание и добро, т. е. нова забогатяване, но най-голямото!!!

Закона на Редуването в три етапа градира сиромашията до постигането на Бога:

- Сиромашия (отрицателно) - за освобождаване и извисяване.

- Нова сиромашия - за тотално освобождаване, т. е. висше издигане.

- Последна сиромашия - за постигнати вече светлина и Духовност. На всеки от трите етапа, след каквото и да е там издигане, следва ново забогатяване, по-голямо, по-трайно и по-истинско, а след Духовността - просто пожелаваш каквото ти трябва и го имаш - вече си в Божието Царство. Честито!

Три са шансовете дадени да се изпиташ:

- Можеш ли да приложи това, което имаш, независимо колко е, и вътрешно богат да станеш. Може ли, ще ти се даде като богат да удвоиш богатството си. Понякога се дава обратно - на младини да имаш, а като стар да си беден. САМО СВЪРЗАНИЯТ С БОГА ГИ УДВОЯВА!!! Такава е идеята за богатството, а БЕДНИ НЯМА!!!.

Беинса Дуно: Изкупувам всяка сиромашия от години, но никой до сега не е дошъл да обяви сиромашията си за продан, което означава, че няма, а онзи, който действително няма, се срамува да дойде, той трябва да се срамува. Ако успея нечия да купя, така моят ред ще мине, а пък те отново ще я чакат.

БЕДНИ ХОРА В СВЕТА НЯМА: ТИ ПРОСТО НЯМАШ КОЛКОТО ИМАЩИТЕ, НО ДА ИСКАШ ДА ИМАШ - при всичко в себе си-, НЕ Е ДАДЕНО. ЩЕ ИМАШ ТОЧНО ТОЛКОВА КОЛКОТО ТРЯБВА ДА ИМАШ. СЕГА Е ТВОЙ РЕД ПРОСТО ДА ИМАШ МАЛКО, НО ЩЕ ДОЙДЕ РЕД ДА ИМАШ И ПОВЕЧЕ - в зависимост от изпита е в момента. Накрая ще дойде време да имаш ВСИЧКО, но това не се добива отвън, а вътре в себе си ще намериш и имаш!!!

Дава се според Чистотата и Светлината, според Чистотата и Вибрацията, според степента на Съзнание, разбирането и знанието, но като ОПИТНОСТ, т. е. приложено.

Беинса Дуно: Бедността в тоя вид, в който я оповестяват опечалените и плачещите е човешко изобретение, смущение и притеснение, нямащо нищо общо с реалността такава каквато е за всеки. Лъжа е, че си беден: ти лъжеш себе си и хората. Бог знае, че ти по този начин и Него лъжеш, че не е вярно. ИМА БЕДНОСТ ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА. Вътрешната е кошмарна за собственика, а външната говори на собственика - в скоро време и този с външната ще има колкото този с вътрешната, де-мек ХИЧ!!!

Нещата се добиват със или без пари, ако не днес утре, ако не тук и сега, по-късно. Парите подразбират труд и учение с приложение. ВСИЧКО е ВЪВ ВАШИТЕ РЪЦЕ - Приложете го. ВСИЧКО Е У ВАС - Употребете го. Дайте пример, почнете първи, покажете, докажете, дайте, за да бъдете и пребъдете във Вечността!!!

Богатството се дава за едно единствено нещо, но до там през други пет се минава - учение, работа, служене, даване и взимане - ПОДВИЖЕН В ДВИЖЕНИЕ ВЕЧНО ДА СИ!!!

Беинса Дуно: Сиромахът беден е, защото три неща му липсват - ТВЪРДОСТ, ТЪРПЕНИЕ И ТРУДОЛЮБИЕ. Бедността се дава, за да те направи ДОБЪР. Щом придобие човек забогатява. Равенството и братството идват след проявление на любовта: само обичаният слагай редом със себе си и равен като брат.

МЪДРОСТ + ДОБРО = БЪДЕЩЕ

ЗНАНИЕ + ДОБРО = УЧЕНЕ

ХАРМОНИЯ + ДОБРО = ХАРМОНИЯ В РАСТЕ

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...