Jump to content

Пътят към светлината - книгата


Recommended Posts

Книгата за теглене  във формат PDF

ПЪТЯТ КЪМ СВЕТЛИНАТА

документален очерк за

Петър Георгиев Пампоров -

учител, есперантист,

последовател на Петър Дънов

1068028753_Untitled-00wed01.jpg.55d72f75

ръкописи и документи от личния му архив, спомени за него

Смолян, 2004 г.

*

Редактор,съставител, подбор и компютърен набор:

ЗОЯ НАЧЕВА

Коректор: РОСИЦА ПРИМОВСКА

Художествено оформление:

Проф. ДИМИТЪР СЕРЕЗЛИЕВ

*

Българска

Първо издание

Предпечатна подготовка и печат:

ПРИНТА-КОМ ООД

Формат 16x60x84

Издателски коли 13.5

Печатни коли 27

ISBN 954-9948-46-3

* * *

Посвещава се

на 110-годишнината

от рождението на Петър Пампоров

и 140 години от рождението на Учителя Петър Дънов

* * *

Книгата се издава със съдействието

на ТД “Държавен архив” - Смолян,

родственици на Петър Пампоров,

и Всемирно Бяло Братство - Смолян

Спомоществуватели:

Георги Белев

Асен Белев

Величка Белева

Красин Палагачев

Ирина Палагачева

Семейство: инж. Зарко Шемширов

и инж. Океана Кисимова - учители в Мадан

На добра воля за книгата работиха:

Зоя Начева

Росица Примовска

проф. Димитър Серезлиев - художник

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...