Jump to content

Духовно раждане


Recommended Posts

ДУХОВНО РАЖДАНЕ

Периодът на разочарование от старите форми на религията, на съмнение и отрицание беше кратък благодарение на голямата светлина, която получих от съчиненията на Толстоя. Той е преживял също вътрешна криза, след която открива смисъла на живота в учението на Христа.

Това беше в началото на 1910 г. Почнах да чета малката книга на Толстоя “Християнско учение” Това беше цяло откровение за мен. Въпросите за душата, за Бога, за смисъла на живота, които именно ме интересуваха, са разгледани кратко и

ясно. Какво разбрах от нея?

Всеки човек, щом почне да се съзнава като отделно самостоятелно същество, желае благо за себе си. Животът е стремеж към благо, към щастие. Това, което желае благо за себе си, то е душата, Божественото начало, “Азът”. Но тази душа е във всички други хора (и живи същества). Изпърво човек мисли, че това желание на благо се отнася до неговата личност, до неговото тяло. Обаче животът му показва, че и другите хора искат лично щастие. Явява се борба на всички против всички, страдания, остаряване и най-после смърт. Следователно, такъв живот няма смисъл. Щом обаче отнесем желанието на благо към душата, която е една с всички хора, ние разбираме, че благото е духовно, то е любов към всичко живо. Всеки въплътен човек е едновременно двойно същество - тяло и душа, с противоположни стремежи, както и растението има корени, които се стремят надолу в земята да черпят сокове и клони, които се стремят нагоре към слънцето, за да възприемат светлината и топлината му. Човек има два противоположни стремежа, той иска да стане звяр или ангел, но не може да стане нито едното, нито другото. Разрешението на това противоречие е: “Човек е ангел, който се ражда от звяра, духовно същество, което се ражда от животинското”. И целият земен, телесен живот не е нищо друго освен това раждане. На земята човек ще живее в тялото си, но ще служи на Духа, на Бога, на Любовта. Това, което желае благо в човека, то е душата, а тя е лъч от Бога. И тази душа, тези лъчи на Бога дават живот не само на всички хора, но и на всички живи същества.

Душата е любов. Душата желае благо на себе си, т.е. на всички живи същества - защото тя е една във всичко живо, тя е Божият лъч, който иде от Слънцето на Живота - от Бога. Да познае човек себе си, това значи да познае, че той е душа, разумно същество, което иска щастие на всичко живо. Както Слънцето грее и топли всичко наоколо, така и неговите лъчи, душите разнасят светлината и топлината на всички. Бог е Отец на Светлината, а ние сме неговите деца - душите, живи, слънчеви лъчи. Чрез нас всъщност Бог проявява своята любов към всички, както слънцето проявява своята любов чрез светлината и топлината.

Животът има смисъл, когато ние, живеейки в тялото, служим на любовта, на Отца. Любовта към Бога като Слънце и извор на живота и любовта към всичко живо, като проявени слънчеви лъчи, в това е смисълът и безсмъртието на живота.

Духовното раждане на човека е в съзнанието, че ние не сме тела, а живи, безсмъртни души, слънчеви лъчи, чрез които изявяваме Любовта като основен закон. Щом в нас се пробуди това съзнание, ние вече разбираме живота като стремеж към съвършенството на Отца: “Бъдете съвършени като вашия Отец небесен”. “Бъдете милосърдни като вашия Отец небесен”. Това е нашият идеал на живота. Идеалът е перпендикуляр, който ни води към Слънцето. Но ние живеем във физическо тяло, което иска да яде, да почива, да се размножава - има своите нужди. Душата е слънчев лъч, а тялото е гъста материя, която пречи да се изяви светлината, да се прояви Любовта. Целият живот е усилие светлината да се изяви чрез физическото тяло, да одухотвори материята. Как ще стане това? Когато човек престане да греши. Греховете са привички, останали от животинския, телесния живот. Когато човек живее, за да яде, да се удоволствува и също когато преяжда, той греши. Когато яде месна храна, добита чрез убийство на живи същества, той прави грях. Когато човек се храни с чиста, растителна храна, без да преяжда, а за да задоволи глада си, той се освобождава от лакомството и невъздържанието. Когато човек, вместо да пие чиста вода, употребява спиртни питиета, той греши против себе си и природата го наказва; когато човек, вместо да диша чист въздух, пуши, замърсява въздуха, той греши. Когато диша чистия въздух, той изправя грешката си. Пиянството, развратът, алчността, користолюбието, гневът, гордостта, празността са основните грехове. Въздържанието, целомъдрието, скромността, безкористието, кротостта, смирението и трудолюбието са основните седем добродетели. Греховете пречат да се прояви единството на живота, да се прояви Любовта. Добродетелите пък помагат да се изяви светлината на разума и любовта, т.е. душата. Душата е слънчев лъч, т.е. слънчева Любов. Когато кажем “душа човек”, ние разбираме човек на Любовта, който е готов да прояви жертва всеки момент.

За да прояви човек любовта, той трябва да се освободи от греховете или привичките да служи само на тялото. Обаче той не може да се освободи от тях, ако по-напред не се освободи от съблазните, т.е. от оправданията на греховете. Съблазните са лъжливи разсъждения, чрез които се оправдават и невъздържанието, и празността, и опиянението с тютюн и алкохол, и гневът, и блудството.

(Главните съблазни са: съблазънта на отлагането, на другарството, на семейството, на национализма. Ти си още млад, трябва сега да си поживееш, а като остарееш - тогава ще служиш на Бога, на идеала, на Любовта. Докато човек е млад, той отлага да прояви добродетелите, да се бори с греховете; по-после се оправдава със семейството, с държавата и пак отлага, а като остарее - той вече не може да служи.)

За мене малкото съчинение “Християнско учение” от Л.Толстой беше цяло откровение. В него се посочват основните грехове, от които човек трябва да се освободи; главните съблазни, които оправдават греховете или пороците; и измамите на вярата, които са най-голямото зло - сляпото следване на изопачените религиозни учения. Великите Учители - основателите на религиите, като Буда, Зороастър, Христос и др., са извори на чиста вода, носители на светлина, на възвишени идеи и главно - те са образци на чист живот, на безкористно служене на идеала на съвършенството.

Водата в извора е чиста, но в реката - не е чиста. Последователите на тези религии са внесли лъжливи тълкувания и така са изопачили великите учения. Пий от извора! Христовото учение е изопачено - съзнателно и несъзнателно.

Учението на Толстоя е връщане към извора - към чистото учение на Христа, както то е изложено в Евангелието. Толстой посвети последните 28-30 г. след своето духовно просветление, да изнесе чистите идеи на Христа за всемирното братство.

В своите съчинения: «Изповед», «Моята вяра», «Царството Божие», «За живота», «Пътят на живота» и др. той разказа за своите търсения, за светлината на Мъдростта, как намира смисъла на живота - в Любовта.

Аз препоръчвам всички тези съчинения на будните и търсещи смисъла на живота души. Тези съчинения са написани с такава искреност, с такава любов към истината, че са оказали огромно влияние върху читатели от всички народи. Толстой стана съвестта на човечеството от 20 век. Той се изповяда пред цял свят и възприе идеите на Христа, с които като с прожектор освети цялата западно-европейска цивилизация - по име християнска, а по проявите си - езическа.

Толстой отрече войната, насилието, лъжата, робството във всичките му видове и форми (класовото робство - милитаризма, капитализма, клерикализма). Той разобличи езуитското учение: целта оправдава средствата, с което църквите оправда-, ват убийството за добри цели. Всички оправдания на лъжата, убийствата, насилията, егоизма са отречени с такава последователност, каквато досега никой реформатор не е проявявал.

Толстой стана гласът на Живия Бог и моралната му сила се изяви с небивала мощ. Ганди, Ромен Ролан и др. писатели станаха негови ученици и продължиха в същата насока. Ганди приложи методите на ненасилието в борбата за политическо освобождение на Индия.

(Аз ще продължа със своите скромни опити да приложа идеите за братство, любов, чист и природосъобразен живот.)


 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...