Jump to content

Откриване на Школата на Всемирното Бяло Братство (общият клас за млади и стари и специалния клас)


Recommended Posts

ОТКРИВАНЕ НА ШКОЛАТА НА ВСЕМИРНОТО БЯЛО БРАТСТВО

(общият клас за млади и стари и специалния клас - само за младежи)

То започва от (.......) 1921 г. почти едновременно. Всяка сряда вечер по 1 час в салона на ул. “Оборище” за общия клас и всеки петък вечер за младежкия клас. Отначало дните не бяха точно определени, но отпосле стана традиция, в сряда - лекции за общия клас, за млади и възрастни, и в петък - само за млади (мл. клас).

В общия клас Учителят говореше на по-достъпен език, като се съобразяваше със слушателите, много от които са учили само в първоначалното училище. В младежкия клас Учителят говореше по-специално на научен език, засягайки проблеми от математиката (алгебра, геометрия), естествените науки, окултните науки - астрология, хиромантия, физиогномия и пр. Ядрото на мл. клас бяха студенти от университета от разни факултети и гимназисти. Някои от младежите, останали без средно образование, се заеха в частни курсове да изучават материала от средните училища, за да могат да разбират по-добре лекциите на мл. клас. Учителят даваше теми за развиване и в двата класа, от които се правеше обобщение - резюме. Даваше задачи, упражнения за дишане. Например една задача беше: всеки сам да направи екскурзия до Витоша - нашият бивак - денем и нощем. Друга задача беше дадена: да се изкачи на Мусала - денем с група и сам; нощем с група и сам. Така учениците се освобождаваха от страха, съмнението и придобиваха живи опитности.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...