Jump to content

Школата на Христа. Задачи на ученика


Recommended Posts

ШКОЛАТА НА ХРИСТА. ЗАДАЧИ НА УЧЕНИКА

Главната задача на ученика е да изучава, да наблюдава своя вътрешен живот, да познава себе си, да намери своето място като малка величина в Космоса. Вселената е жив организъм. Задачата на всеки едного е да познае себе си. Да познаем Бога, значи да познаем себе си, да познаем Единствения, Който ни обича, Който ни е пратил в света, Който ни дава светлина, мир и радост на душите. Цялата ваша еволюция седи в това да познаете отличителната си черта като ученици. Първата ви задача е да определите посоката на своето движение, посоката към съвършенство, както посятото житно зърно се стреми към слънцето.

Пътят към Бога се намира в съвършенството. “Любете Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила, любете ближния си като себе си, любете и враговете си!” Този стих има мистичен смисъл. Вие като ученици трябва да разберете дълбокия смисъл на този стих. Това е задача за вас, която за в бъдеше трябва да разрешите. Любовта трябва да се постави като връзка в отношенията на хората. Тази е задачата на ученика: да покаже на хората как трябва да живеят помежду си. Задачата на ученика е да се запознае със своя Учител. По форма Учителят може да е на земята във физическо тяло облечен, но по същество той не живее на земята, а на небето. Вашата първа работа е да спечелите любовта на вашия Учител. Не търсете Христа вън от себе си, но считайте, че сте присадени на Христа, както пръчките на лозата и се стремете да научите неговия език. Първата дума на този език е Любовта. Всеки трябва да се запита: Обичам ли Христа? Любя ли Го? Възлюбих Христа! Задачата на ученика е да придобие знание, сила, чистота. Тези придобивки се основават на Любовта. Без Любов ученикът не може да се развива. Като ученици на Великата Школа вие трябва да започнете с Любовта, която носи живот, която дава подтици, импулси. Любовта осмисля живота. За ученика велик момент е придобиването на щастието. Този момент е една от задачите на неговия живот. Не е ученик и не може да бъде ученик онзи, когото щастието не следва, за когото щастието не е задна стража. Не е ученик и не може да бъде ученик онзи, който не държи в душата си идеята за постигане на щастието. Да бъде човек щастлив, защото Бог го е погледнал и му се усмихнал, това осмисля неговия живот. Да живеете като души помежду си, това е задача, която всеки ученик трябва да реши. Трудна задача е, но разрешима. Ученикът трябва всеки ден да придобива нещо ново. Ученикът трябва да има предвид съграждането на своето ново, духовно тяло. Никаква друга задача не трябва да ангажира неговото висше съзнание. Задачата на ученика е да се учи, да се движи, да върви напред. От всички се иска възвишен морал, който да издържа на всички мъчнотии, на всички бури и ветрове. Който не учи, ще повтаря класа. Човек трябва да използва възможностите, които се крият в него. Възможностите дават условия за развиване на ума, сърцето и волята на човека. В мислите и чувствата трябва да се внесе разширение и дълбочина, на волята трябва да се предаде интензивност. Изкуство е човек да дойде до положение да превръща обидните думи в музика. Ще знаете, че противоречията в пътя на ученика са необходими за неговото физическо, умствено и духовно развитие, те са необходим закон в развитието на ученика. Задачата на ученика е да се стреми да разбира нещата правилни, за да може сам да си помогне. Каквото мисли човек, това придобива.

Първата задача на ученика е да се научи как да се освобождава от безпокойствата. Ученикът трябва да преодолява всички мъчнотии и препятствия в живота си. Той трябва да изучава своите мисли, чувства и желания, за да види каква е тяхната посока на движение. Ще мислите усилено, докато разработите мозъка си. Това е задача на ученика. Всичко се крие в съзнанието на човека, затова именно оттам трябва да започне работата си. Чистене на съзнанието - тази е задачата на ученика. Да чистите съзнанието си, това значи да трансформирате съзнанието си от по-ниско в по-високо състояние. За тази цел има два метода: чрез филтриране и чрез дестилиране. Филтрирането е метод на сърцето, а изпаряването - на ума. Една от задачите на ученика е да се оправи с паразитите на физическия, на сърдечния и на умствения свят. Щом намери паразити в себе си, от който свят и да е дошъл, веднага трябва да го изхвърли навън. Друга задача на ученика е да знае да пее. Който не знае да пее, той не може да бъде ученик. За окултния ученик музиката е един от важните елементи, който му служи като броня да го предпазва от външните и вътрешни неблагоприятни условия. Музиката служи за равновесие, закрепва човека. Като ученици вие трябва да изучавате астрология, да я прилагате в живота си. За да успее в музиката, човек трябва да я изучава в най-благоприятната година, най-благоприятния месец, ден и час.

Задачата на ученика седи в това да подмладява всички клетки в организма си, а не частично. За тази цел трябва да се научи да говори на клетките си. Всеки ден преди да започне работата си, ученикът трябва да поздрави клетките на тялото си, като започне от клетките на мозъка, на очите, на носа, на ушите и постепенно слиза надолу. Ще поздрави клетките на дробовете, на сърцето, на стомаха, на червата и най-после ще поздрави себе си - своя ръководител. Една обща задача за учениците от школата е 365 часа през годината да работите за Господа. Тя е една задача, която трябва да се разреши от школата. Един час на ден да посветиш в работа за Бога - то е според разположението ви. Този час подразбирам времето, в което твоето съзнание се пробужда - работи за Господа и в този един час да усетиш една радост. Най-малкото в това време иди да гледаш един болен. Този час ще го турите най-първо за Господа, за братството. Всеки ден ще казвате: Аз ще работя за Господа. На 22 септември ще направим празник на работата, на труда. Сега, като ученици, задачата ви е да дойдете до положение на гения, на светията, на ангела. Ученикът е кандидат за ангел. Като стигне това положение, дава му се висока служба, да участва в създаването на някаква слънчева система.


 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...