Jump to content

Божествената школа. Изпити на ученика


Recommended Posts

БОЖЕСТВЕНАТА ШКОЛА. ИЗПИТИ НА УЧЕНИКА

Щом станеш ученик, изпитите веднага дохождат. Значи ученикът се изпитва, а обикновеният човек е свободен. Никое страдание няма да избегне от ученика.

Той ще мине през съмнения и през изкушения, но винаги ще бъде буден, ще държи връзка с Бога и ще се учи от всичко, което животът му носи. Колкото по-високо се издига, толкова по-големи бури ще преживее. Да знаете, че ще се изпитате, през сито ще минете. Изпити ще дойдат, ще видим сега кой ще издържи докрай, кой ще се усъмни. Всеки ще бъде поставен на изпит да се провери неговата вяра и любов към Бога. Който издържи изпитанията, ще получи двойно благословение. Ученикът трябва да мине през света, да мине през съблазните и изкушенията. И ако издържи на всичко, той е ученик. Който е минал през съблазните и нечистотиите на живота и запази чистотата си, той може да се нарече ученик.

Сега във всички ви е влязла мисълта, че когато ученикът тръгне в духовния път, трябва да се откаже от материалния живот. Това е криво схващане. Ще работиш в света, докато свършиш работата си, т.е. докато победиш света. Както духът и материята живеят заедно, така и човек се нуждае от материалния и от духовния свят. Вие ще бъдете изпитани е богатство, е власт, със знания и тогава ще ви се повери доверието на Учителя на Белите Братя, че няма да развалите Славата Божия, че няма да изопачите Истината, Мъдростта, Любовта, Правдата, Добродетелта. Слави ли се името Божие, славим се и ние. Това е правило в Бялото Братство. Вие казвате, че имате Любов и аз ще опитам вашата Любов. Аз съм дошъл да изпитам Любовта ви. На вас, учениците, които сте тук, ако ви кажа 3/4 от богатството си ще го внесете още сега, още тази вечер на братството, вие ще кажете тъй: “Ще си помислим малко.” Знайте, че и туй ще дойде. Така аз ще ви туря на изпит. И най-после, като ви прекарам през всички изпити и вие ги издържите, ще завършим школата, тогава ще влезем в новата епоха, дето “нито се женят, нито за мъж отиват, но са като ангели”. Сега вие сте уплашени, не сте още ученици. За да станете вярващи, направете един опит да видите колко ще издържите: за цял месец да прекарате без пари. Ще работите по 2 часа на ден с труд да изкарате прехраната си. Само по този начин ще опитате как работи Божествения закон. Всички неща са предвидени и разумно предопределени. С раждането си още, на всеки човек е определен известен кредит, на който той може да разчита. Щом осигурите прехраната си, то ви е достатъчно. Окултният ученик трябва да се освободи от мисълта, че без пари не може да се живее. Този опит именно има за цел да ви освободи от страха, от мисълта за утрешния ден. Вие трябва да разчитате на онзи велик закон, който регулира всички неща. Изпитите ви ще стават все по-трудни. Привилегията на ученика се заключава в това, че той ще прекара всички мъчнотии и страдания съзнателно, ще знае защо и за какво идат. В края на века сте дошли, вие все имате една мисия, която трябва да свършите. Ученикът трябва да знае защо е дошъл. Като има тази задача в ума си, той ще бъде свързан с небето. И неговата воля, неговото сърце, неговият ум ще може да се калят и той ще бъде свързан с Братството. Бялото Братство ще ви даде упътване, вътрешно разположение. Помнете: на всеки човек са дадени толкова изпитания, колкото са необходими за развитието му. Като ученик ти трябва да кажеш: “Господи, готов съм да изпълня програмата тъй, както си я наредил. Да бъде твоята воля!” Който има ум, може да се справи с мъчнотиите, който има сърце, може да се справи със страданията, който има воля, може да се справи с противоречията.

За ученика, който иска да учи и да върви в правия път, думата “не мога” не съществува. За онзи, който служи на Бога, всичко е възможно. “Невъзможното за човека е невъзможно за Бога”. А ученикът казва: “С Бога всичко мога!”

За да разрешавате лесно мъчнотиите си, бъдете трудолюбиви и способни ученици. Изкуство е да живеете в света и пак да останете чисти. В света да бъдете, но светът да не бъде във вас. Защото вътре във вашата душа е Бог.

За да може да се справя с изпитите на тази Божествена школа, човек като ученик трябва да изучава методите за трансформиране на състоянията, за преминаване от един полюс в друг. Да побеждава злото с добро, омразата с любов, лъжата с истината. За да се справи с мъчнотиите си, човек трябва да държи в ума си поне една свещена идея като основа на живота си. Истински герой е онзи, който побеждава и най-големите си мъчнотии.

Всичко се постига само чрез Любовта, която носи в себе си Мъдростта и Истината. Като възприемете в себе си тази мисъл, вие ще усетите нов подтик в себе си, нова светлина. Най-великата сила в света, това е съзнателната Любов и когато тя влезе в човека, в него се развиват потайни сили, за които човешката душа копнее. Когато в нас влезе Божият Дух, Любовта, най-великата сила в света, тогава ние ставаме смели и решителни и ще намерим, че туй благо, което търсим, е вътре в нас. Бог на Любовта трябва да легне като основа в душата ви.

Него ще намерите и на земята, и на небето и Той като ви проговори, адът веднага става рай. Принципът е: само за Бога можем да работим и само Него можем да любим безгранично, и само Нему можем да се доверяваме. Важен е този принцип. Само Бог е съвършен, само Той е безграничен, нито се изменя, нито се променя и само в Неговия силен Дух можем да намерим всичко онуй, за което нашата душа копнее. Ще гледате дали във вашия дух, във вашата душа, във вашия ум, във вашето сърце царуват тия велики Божествени добродетели: Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата, Добродетелта. То е силата. Вие ще си кажете: “Ние искаме всички да калим нашата воля, да стане тя диамантена и пред никакви мъчнотии и изпитания да не се поколебаем. Ще разберете един велик закон, че всякога, като изгубиш равновесието на духа си, не можеш да работиш.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...