Jump to content

Пътят на ученика


Recommended Posts

ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА1)

I. Оглашени, верующи и ученици

II. Условия за ученичество

III. Качества на ученика

IV. Изисквания от ученика

V. Задачи на ученика

VI. Постижения на ученика VII. Възприемане на Духа.

Увод. Божественото учение

Школата на Всемирното Бяло Братство

Смисълът на живота

(Липсват ръкописите на първите три раздела във фонда. Бележка, З.Н.)

IV. Изисквания от ученика.

Какво се изисква от човека, а специално от ученика? Да бъде здрав на физическия свят. Да бъде чист в духовния свят. Да бъде справедлив в Божествения свят. Това са три положения, тясно свързани помежду си. Каквото е здравето за физическия свят, такова нещо е чистотата за духовния свят и такова нещо е справедливостта за Божествения свят. За да бъдеш справедлив, трябва да имаш истината в себе си. Заради тази истина именно Бог е възлюбил човека. (55-56 - Великото и красивото, I т. VII г. об. кл.)

Първата работа, с която трябва да започнете, е чистенето. От ученика се изисква външна и вътрешна чистота. Българинът пък специално трябва да бъде справедлив. Това се изисква от целия български народ. Това се изисква и от учениците в България. От всички се изисква съзнателна работа върху себе си, за развиване на своя ум, на своето сърце и на своята воля. (57 стр.)

Как работи ученикът?

Който иска да работи съзнателно като ученик, той ще влезе в лабораторията. Тази лаборатория е невидима. В нея може да влезе само онзи ученик, който има искрено желание да работи, да се самовъзпитава. (113 стр.)

Ученикът трябва да се развива всестранно. Той трябва да работи едновременно и на физическия, и в духовния свят, като не прави разлика между работата в единия и в другия свят. По този начин той ще засегне едновременно четирите свята: физическия, астралния, умствения и причинния. Разрешаването на великите задачи в живота се крие в причинния свят. Човек не може да разбере живота, докато съзнанието му не се подигне до причинния свят. Всички трябва да подигнете съзнанието си до причинния свят.

В света има оглашени, вярващи и ученици. Истинският ученик ще познаете по духовния му живот. Един от друг учениците се различават по степента на своята духовност.(127) Всеки от вас трябва да има свещ, която, като се изнесе вън, в бурна нощ, да не гасне. На мнозина свещите изгасват в бурите на живота. Свещта представя човешкото съзнание, което често се помрачава. Казваме тогава, че свещта на човека е изгаснала и той забърква пътя. (128)

Едно е важно за ученика: да има будно съзнание. Ако съзнанието му е будно, той малко ще учи, много ще разбира и повече ще прилага.

Щом е влязъл вече в правия, т.е. в тесния път, за ученика не представя никакво противоречие обстоятелството дали е взел дясната или лявата страна. Той има строго определена цел -нагоре! Като върви нагоре, не е важно дали ще вземе лявата или дясната страна. (146 стр.)

Ученикът трябва да се въоръжи с търпение, да чака. Има желания, които скоро зреят; има желания, за узряването на които се изисква дълго време. Същото е и с плодовете. Всички желания са постижими, но търпение се изисква. Търпеливият ученик дава възможност на желанията си добре, спокойно да зреят. (146-147 стр.)

Който има повече нисши желания, но пожелае да се развива духовно, той трябва да научи закона на присаждането Когато се натъкнете на едно ниско желание в себе си, не го убивайте, не го коренете, но върху него присадете едно добро желание. Не е лесно да корени човек желанията си. Ако изкорени едно желание, ще израсте друго. Природата си служи с присаждането. Ако доброволно не прилагате присаждането в живота си, тя сама ще ви се наложи, ще извърши присаждането върху вас. (147-148 стр.)

Разумният, способният ученик се учи от малките неща. (148 стр.)

Ученикът трябва да носи значки, от никого не забелязани. Неговите значки трябва да светят вечер, в тъмните нощи на неговия живот. Ученикът трябва да има в себе си свещ, която не гасне. “Така да просветнат делата ви пред человеците!” Всеки човек трябва да придобие безсмъртния огън в себе си, от който постоянно да гори, без да изгаря, да свети, без да угасва.

Когато ученикът е слаб, невидимият свят е снисходителен към него. Като изгасне свещта му, те отново я запалват. (149-150)

Много от учениците бързат, искат да имат големи постижения. Те трябва да знаят, че придобивките не се виждат на земята. (150)

От ученика се изисква всеки ден да уяква духом. Щом духът му се засилва, той може повече да издържа и по-лесно да решава задачите си. Бъдете силни по дух и всичко, каквото желаете, ще постигнете. (150 стр.)

Задачата на ученика е да се стреми да разбира нещата правилно, за да може сам да си помогне. Каквото мисли човек, това придобива. (159 стр.)

Първата работа на ученика е да развива своята вяра. (161 стр.)

Първото нещо, което се изисква от ученика, е обич към знанието. За тази цел вие трябва да имате свободен ум, да не се ограничавате. Свободен ум се подразбира ум с полет, със стремеж нагоре. Тъкмо дойде в ума ви една светла, красива мисъл и вие вземате перото да пишете. (165)

Като ученици, вие трябва да работите върху себе си, да трансформирате излишните енергии в мозъка си, особено тази, в задната част на мозъка. Тази енергия е причина почти за всички болести, за всички отрицателни състояния. Понякога тази излишна енергия се натрупва зад ушите, както и около слепите очи на човека и го прави нервен, раздразнителен, готов да се сърди, да се обижда за най-малкото нещо. (46 стр.)

Човек трябва да бъде самостоятелен, да не зависи от никого. За да бъде самостоятелен, човек трябва да бъде свързан с Първата Причина. Вън от тази връзка той не може да бъде самостоятелен, да има свобода. (47 стр.)

На ученика е нужно и самообладание. Чрез самообладание ученикът развива своя ум, своето сърце и своята воля; от друга страна то помага за усилване на паметта, за подобрение на физическото му здраве, за подобрение отношенията между приятелите му. (216 стр.)

Човек трябва да живее безкористно. Безкористието трябва да бъде неговият идеал. (132 стр.)

Като ученици на окултна школа от всички се изисква точност. Всяко нещо трябва да става точно на време. Невидимият свят е много точен. (144 стр.)

Всяко нещо, което се говори, трябва да бъде изпитано, проверено. Говорите за търпение, без да сте изпитвали търпението си. Често по липса на търпение вие изгубвате последното благо, което ви се готви. В последния момент иде благото, но вие сте напуснали поста си. Мнозина се намират в това положение: работят, подвизават се, докато един ден се обезсърчат и напуснат всичко. Ученикът трябва да има търпение да чака. За всяко нещо той трябва да се яви на определеното време и място със завършена работа. Каквато работа започне, ученикът трябва да знае, че може да я свърши навреме. Никакво отлагане! (144 стр.)

Освен това, от вас се изисква безстрашие. През най-големите бури да минавате, ще вървите напред. Космите ви може да настръхват от страх - важно е да не спирате по пътя, нито да се връщате назад. Напред трябва да вървите! (145 стр.)

Мнозина търсят лесния, широкия път. Те не знаят, че широкият път е най-мъчният. Защо? Защото той в началото само е широк, а колкото повече навлизате, явяват се големи съпротивления, тръскания. Този път в началото е лек, приятен, а в края става страшен, непоносим. Значи в широкия път мъчнотиите са в края и отзад, а в тесния път мъчнотиите са в началото и отпред. В тесния път тилът е всякога свободен. Тесният път е правият път в живота.

В правия път мъчнотиите са пред лицето на човека; те са естествени мъчнотии, а също така и необходими за човешкото развитие. (145 стр.)

Хората бързат много. Нека потърпят малко. Животът, който очакват, ще дойде. Ако имате търпение, новият живот ще дойде и ще донесе всичко, каквото желаете. Ако сте умни, за един ден ще дойде; ако сте глупави, след хиляди години ще дойде. Как можем да поумнеем? Като вършите волята Божия. (80 стр.)

Първо ще свършите нещо за Бога, а после за себе си. В това време ще дойде някой отвън да свърши вашата работа. (181 стр.)

Като ученици вие трябва да работите, да придобивате знания, богатства, сила. Ако ученикът очаква на дядо си и на баба си, ако поставя успеха си и знанието върху труда на другите, той е на крив път. За тази негова мисъл той ще бъде изпъден от училището.

Само онзи може да бъде ученик, който има обич към знанието, обич към своите учители. Смърт може да има, но вън от училището. В училището има само учене. Там се изучават уроците на живота.

Друго положение, до което човек трябва да се домогнс, е да се научи да рисува. Изкуството действа възпитателно. Право е това, но не трябва да очаквате само на великите художници. Всеки човек трябва да се учи да рисува. (292-293 стр.)

Не може да бъде художник онзи, който не разбира математика и геометрия. Геометрията е основа на художеството. Който работи върху себе си, който рисува, пее, учи, той по-лесно носи страданията. (294 стр.)

Художеството е един от добрите методи за трансформиране на енергиите. Щом сте неразположени, вземете рисувате-лен лист, молив и започнете да рисувате за себе си. Не е нужно да излагате картините си на показ. Правете изложби за себе си. Когато ви е скучно, нарисувайте един висок планински връх, покрит с дебел сняг, който на места само се топи и образува потоци, извори, реки. После нарисувайте една долина, опъстрена с различни цветя. На друга картина нарисувайте голяма река, покрай която са насадени плодни дървета. (294 стр.)

Като рисувате с въображението си, ще трансформирате състоянието си и ще станете весел, радостен. (295 стр.)

Чрез изкуството човек възпитава и своя дом. (297 стр.)

Окултният ученик трябва да прилага. Каквото знание придобие, той трябва да го приложи. От ученика се изисква не обикновено приложение, но приложение, в което има творчество, гениалност, изобретателност. В приложението всеки трябва да прояви своя талант. (298 стр.)

Като ученици вие трябва да изучавате съществените неща в живота, за да различавате постоянното, непреходното от непостоянното, от преходното. Като се домогнете до това различаване, вие ще измените начина на живота си. Учениците трябва да живеят по нов начин, по Божествения закон.

Щом влезе в училището, детето трябва да се подчинява на законите, които там съществуват. Такъв е редът и порядъкът и в живата природа. От всички се изисква работа, учение и приложение. Каквото научите, прилагайте! (302-303 стр.)

Задача на ученика.

Сега, като ученици, задачата ви е да дойдете до положението на гения, на светията, на ангела. Ученикът е кандидат за ангел. Когато стигне това положение, дава му се висока служба, да участва в създаване на някаква слънчева система. Различни служби се дават на ангелите. (Малки и големи придобивки, II т., VII г., об.кл. 51-52 стр.)

Едно се изисква от вас: да работите съзнателно, е любов и без никакъв страх за утрешния ден. (53 стр.)

Ученикът трябва да знае положително какво е състоянието му в даден момент, какви мисли и чувства го занимават. (54 стр.)

Желая на всички ви да бъдете верни на Божествената мисъл, да се преобразите вътрешно. Работете, учете и не се съмнявайте. Знайте, че докато сте ученици, вие ще учите и ще ви изпитват. Вие сте дошли на земята да учите. Дадени ви са задачи, които непременно трябва да решите. Ще решавате и ще ви изпитват. Животът на земята е красив, докато има изпити. Без изпитания животът няма смисъл. Да ви изпитват, това значи да се интересуват от вас. (55-56 стр.)

Като ученици, вие трябва да бъдете носители на красивото и възвишеното в света. В школата се дават ред случаи, дето можете да прилагате вашите мисли и чувства. Например някой от учениците се проявява неправилно: започва да буйства, да изопачава истината, да злослови по адрес на новите идеи, на новото учение. Това са неща допуснати от разумния свят като предметно учене. Учениците трябва да се учат от тия неща. (89)

Когато видите някаква неправилност в Школата, че някой се отклони от правия път, т.е. изкриви малко пътя си, не питайте защо става това, не хвърляйте камъни върху него, да увеличавате стъпките му, но помагайте му по някакъв начин да се почувства като в свой дом, между близки, които се интересуват от неговото положение. (90-91 стр.)

Не е имало случай в аналите на човечеството да служи човек на Бога и да не му се е въздало стократно. (91 стр.)

Като ученици трябва да знаете, че и вие се намирате в такава обвивка, в такава черупка, като тази на яйцето, и всеки чака определения за него час, да се пукне тази обвивка, да излезе животът оттам; всеки чака да се пукне пъпката, да се разцъфти и да разнесе навсякъде своето благоухание.

За това се изискват четири неща от ученика: Любов, светлина, мир и радост. В изявяването на тия неща е смисълът на живота. (92 стр.)

Сега и на вас, като ученици, казвам: Отречете се от старото, от преходното, за да влезете във вечното, в абсолютното.

Ако искате вратите на природата да не се затварят за вас, живейте според нейните закони. Тогава тя ще разкрие тайните си за вас, ще ви направи достойни нейни наследници. (126-127)

На окултния ученик не се позволява да се основава на догадки и предположения. Каквото знае, той трябва да го знае абсолютно, без никакво изключение. Божественото съзнание е онази вътрешна мярка, онзи вътрешен професор, който довежда човека до положителни, до абсолютни знания. (258 стр.)

Като ученици на Великата школа вие трябва да работите искрено върху себе си, да създадете благоприятна почва, в която посетите семена да растат и да се развиват правилно. Това значи да си създаде ученикът правилни отношения към Първата причина на нещата, към своя Учител и към себе си. Какъв ученик е този, който днес е доволен, разположен към Учителя си, а утре е недоволен или се чувства обиден от него. Това не е ученичество. Това е материалистично схващане на нещата.

Стремете се да разбирате нещата по Божествен начин. Докато сте в личния живот, вие ще разглеждате нещата от положение на самосъзнанието. Щом живеете в свръхсъзнанието, ще разглеждате нещата по Божествен начин. (258-259 стр.)

Ученикът трябва да впрегне силите си и да работи във всяко направление. (268 стр.)

Всеки ще бъде поставен на изпит да се провери неговата вяра и любов към Бога. Който издържи изпитанията, ще получи двойно благословение. (270-271 стр.)

Сега, като ученици, от вас се иска да бъдете смели и решителни, да се учите от страданията.

Първо ви предстои събуждане. Някои от вас засега спят, други мечтаят, трети са заняти със специални мисли. Няма разумен човек, на когото може разумно да се говори. (271 стр.)

Окултната наука е ценна за ученика главно със своето практическо приложение. (272 стр.)

Като ученици от вас се иска стабилност на ума и сърцето. Който няма тази стабилност, той е осъден на заболяване. Хората заболяват от чрезмерна чувствителност, но не и от много мислене. Правата мисъл закрепва човека, но не го разболява. За да се кали, за да не боледува, човек трябва да внесе хармония между своите мисли и чувства. (389 стр.)

Умът на човека винаги трябва да се контролира от разумността, а сърцето - от добротата. Разумността носи светлина за ума; добротата носи топлина за човешкото сърце. (390 стр.)

Който иска да продължи и подобри живота си, той трябва да го посвети в служба на Бога.

За ученика е важно да бъде добър и разумен. Ако е неразумен и своенравен, той нищо няма да придобие. Учителят не се интересува от неразумните и своенравни ученици.

На пътя на ученика невидимият свят е поставил сита, едри и ситни, чрез които ще изпита кой е добър и кой разумен, кой е смел и решителен и кой страхлив. Невидимият свят не обича ученици, които са неразумни и страхливи, които са готови за бълхата да изгорят цял юрган.

Ученикът трябва да бъде внимателен, да цени времето, чувствата на човека, да не се натрапва. (408-409 стр.)

Ученикът трябва да бъде послушен, но на кого? На Божественото в себе си. Всякога слушайте Божественото в себе си, за да можете правилно да се развивате. Когато Божественото в човека говори, той изпитва известен подем в своите мисли, чувства и постъпки. (416-417 стр.)

Като ученици от всички се изисква послушание. Абсолютно вътрешно послушание - това е първото условия, което се иска от ученика. Послушанието е първият закон, върху който се гради хармонията. (74 стр.)

Ученикът на новото учение проявява Божественото и в мислите, и в чувствата, и в постъпките. Ако проявявате Божествени чувства, а мислите и постъпките ви не са Божествени, вие сте ученици на старото учение. Новото учение подразбира хармония между мислите, чувствата и постъпките на хората. Божественото се проявява в малки неща, а не в големи. (Добри и лоши условия, III т., VII г., об. кл. 21 стр.)

Ученикът на новото учение трябва да върви по пътя на своя Учител. Този път изключва користолюбието. От ученика се иска абсолютно безкористие. Чиста мисъл - свободна от всякакви заблуждения и благородно сърце, без никакви човешки ограничения, това се иска от ученика. Вътрешно, между ума и сърцето на човека, трябва да има единство, хармония. (22 стр.)

Не е лесно ученикът да устоява на сегашните условия на живота. За да се развива правилно, за ученика е нужна благоприятна среда. Когато честността, справедливостта, милосърдието у човека са силно развити, и да попадне в лоши условия, той ще излезе от тях и ще заживее чист, добър живот. (30 стр.)

Аз говоря за онези, които искат да бъдат ученици, на които умовете са просветени. Който не иска да бъде ученик, той не може да се просвети и ще остане назад. Никой няма да го чака, защото времето е скъпо, не може да се губи. Днес часът, минутата, секундата е скъпа. Бърз е процесът на развитието на човешката душа. Ние сме в месец май, когато всичко бързо расте. Който е в месец май, той трябва да бърза, да създаде своите органи, които да съдействат за облагородяване на ума, сърцето и волята му.

Сега от всички се иска добър, хармоничен живот. Помнете, че лошият живот на хората е причина за всички болести, страдания, сиромашия, бури, земетресения, циклони. Лошите мисли и чувства са причина за злото в света. (46-47 стр.)

Задачата на ученика е да учи, да минава от положението на риба в това - на птица; от положението на птица в положението на млекопитаещо; от млекопитаещо - в човек. Всичко живо трябва да се движи, да върви напред. Нека у всички остане идеята да вървите напред. (65 стр.)

Който съзнава, че е дошъл на земята да учи и да се развива, той трябва да учи, да работи, да се моли на Бога да просвети ума му, да облагороди сърцето му, да усили волята му, паметта му, вярата му, да оправдае своето съществуване и да реши задачата, за която е дошъл. (84 стр.)

Задачата на ученика е да придобие знание, сила, чистота. Тези придобивки се основават на любовта. (92 стр.)

Мощно нещо е любовта! Докато любовта е в човека, той е готов на всички жертви.

Като ученици на Великата школа вие трябва да започнете с любовта, която носи живот, която дава подтици, импулси. (104)

Който иска да стане любимец на Бога, той трябва да стане светия - т.е. човек на светлината и любовта.

За да напредва, човек трябва да има висок идеал. Няма ли висок идеал, той ще живее като обикновен човек. “Бъдете съвършени, святи, като вашия Отец небесни.” (105 стр.)

Стремете се към висок идеал - тогава да живеем като Христа. Той живее като велик поет, като велик философ, като велик учен, като велик музикант, като велик художник, като велик мъдрец, като велик естественик. Той е образец на всичко. Навсякъде и във всичко Той е пръв. Христос е дал простор на Божественото в себе си. “Ако пребъдете в любовта ми, вие ще правите чудеса по-големи от тези, които аз правя.” С това Той иска да каже, че Божественото е достояние на всички. Затова всички трябва да се стремим да живеем като Христа. За да постигне това, човек трябва да бъде готов на всички жертви. (106)

Всичко може да критикува човек, но дойде ли до Бога, там трябва да се изпълни със свещен трепет и благоговение, със свещен идеал. По това трябва да се отличавате като ученици. И ученикът някога е бил въглен, но сега е диамант. Той е минал и минава през такова налягане, което е в състояние да превърне въглена в диамант. Ученикът се отличава по това, че може да пречупва светлината, както диаманта, вследствие на което придобива вътрешна стойност. Той е твърд като канара. Никой не е в състояние да разколебае неговата вяра и убежденията му. Ученикът има свойството на диаманта - свети. На неговата топлина и хляб може да се пече. Каквито са свойствата на диаманта, такива са и на ученика. Важно е да знаете, че ученикът съдържа в себе си свойствата на диаманта. (177-178) Щастието казва на човека: Ако ти възлюбиш истината и свободата, аз всякога ще те следвам, ще ти бъда задна стража.

Велик момент е придобиване на щастието. За ученика този момент е една от задачите на неговия живот. Не е ученик и не може да бъде ученик онзи, когото щастието не следва, за когото щастието не е задна стража. Не е ученик и не може да бъде ученик онзи, който не държи в душата си идеята за постигане на щастието. Да бъде човек щастлив, защото Бог го е погледнал и му се усмихнал, това осмисля неговия живот.

Да придобие щастието като задна стража в живота си, това е задача на всеки човек. (180-181 стр.)

За учениците на окултната школа има една опасност. Те могат да умрат от преизобилие, от пресищане, от преяждане. Окултните ученици са големи гастрономи. Те искат да разрешат всички житейски въпроси: как е създаден светът, причините за злото, реален ли е животът, какъв е неговият смисъл и т.н. Вследствие на тази голяма алчност за знания те преяждат, разстройват стомаха си. (219 стр.)

Когато окултния ученик заболее, той не трябва да прибягва до лекар. Защо? Защото тази болест му е дадена като задача за разрешаване, в която да приложи своя ум и своето сърце. За да се излекува, ученикът трябва да приложи следната формула: JI2 М4 Р5. Той трябва да вземе две части любов, четири части милосърдие и пет части разумност, да ги смеси заедно и да образува от тях разтвор, с който да се лекува. (153-154 стр.)

Тази рецепта е дадена само за учениците. Благодарете на Бога, че ви е дадена, за да се ползвате от нея. Без опити нищо няма да придобиете. (154 стр.)

Окултният ученик трябва да работи върху себе си, да стане господар на ония мисли и желания, които са в негова вреда. Той трябва да знае как да се справя с тях. Ученикът трябва да разбира физическия живот, за да може разумно да се справя с борбата, която изпъква между физическия и духовния живот, т.е. между плътта и духа. Плътският живот разрушава красивото, което човек е съградил в себе си. Той представлява червей-чета, които влизат в корените на дървото и прегризват малките коренчета, докато един ден цялото дърво изсъхне. Дървото умира, а червейчетата продължават да живеят. Те са големи индивидуалисти. Те не признават идеята за общност, за братство. Ако хората живеят като червеите, всеки за себе си, къде е красотата на живота? (259 стр.)

Силата на ученика се заключава във вътрешната връзка между неговата душа и Бога, в будността на неговото съзнание. Който не е придобил тази будност, който не е господар на съзнанието си, при най-малката вътрешна борба в себе си, при най-малкото изпитание той всичко изгубва. Духовен човек е онзи, на който съзнанието не се прекъсва при никакви борби, при никакви изпитания. Този човек се движи в светлина и никога не се спъва. (260 стр.)

Имаш право да живееш, но нямаш право да грешиш. Недъзите, слабостите, грехът, това са паразити, които живеят за сметка на един живот по-висок от техния.

Една от задачите на ученика е да се справи с паразитите на физическия, на сърдечния и на умствения свят. Щом намери паразит в себе си, от който свят и да е дошъл, веднага трябва да го изхвърли навън.

Ученикът трябва да познава произхода на недъзите си и на добродетелите си, да знае по какъв начин да работи с тях.

“Познай себе си!” - казва Сократ. Това се отнася за всеки човек, специално и за ученика. (264-265 стр.)

Силата на ученика седи в схващане целокупността на фактите, а не на тяхната отделност. Силата на ученика седи в запазване на вътрешната връзка в живота, в единството на неговото съзнание. Силата на ученика седи в приложение на великия закон - Любов към Бога и любов към ближния. (275 стр.)

Сега всички трябва да се подложите на пълно пречистване: физическо, сърдечно и умствено. Със старото трябва напълно да ликвидирате. Работете върху себе си, да се справите е личния елемент у вас, който е взел надмощие над духовния. (278-279)

Пазете се от преяждане. То носи всички нещастия и зли-ни в живота. Човек не трябва да преяжда нито на физическия, нито в духовния, нито в умствения свят.

Каквато работа започне, човек трябва да я извърши в съвършенство. Пише ли, рисува ли, свири ли, той трябва да бъде съвършен във всичко. (280 стр.)

Когато човек започва да мисли само за себе си, това не е нищо друго освен дрънкане на неговите букои. (287 стр.)

Като ученици на окултната школа вие се нуждаете от чистота. Вие трябва непрестанно да се чистите. По естество човек е чист, но трябва да пази своята чистота. Детето трябва да пази чиста дрехата си, е която майка му го е облякла. Задачата на ученика не се заключава в това, как да се чисти, но той трябва да пази своята чистота. (291 стр.)

Да обличате всеки ден чиста, нова риза, това значи всеки ден да възприемате по една нова мисъл. Новата мисъл внася нещо красиво в живота.

От всички млади и стари се иска взаимно почитание и уважение. От всички се иска хармонични отношения.

Ученикът трябва да има правилни, красиви движения.

Какво правят някои от окултните ученици? Преди да са завършили ученичеството си, преди да са решили своите задачи, те стават учители, започват да учат другите хора. Не, ученикът трябва да бъде учител само на себе си, няма защо да учите хора. Каква полза ще допринесете на човека, ако го научите как да търгува? (293 стр.)

Първото нещо, което се изисква от вас, е да бъдете строители. Каквато работа и да ви дадат, да можете де я направите тъй точно, така добре, като добри зидари. Както градите къщи-те си, така да строите и вашите мисли и чувства, да образувате от тях здрава устойчива сграда. (294-295 стр.)

Добре е човек да има търпението и устойчивостта на дъба. (174 стр.)

Търпението е път, метод за постигане на всичко онова, което човешката душа желае. (39 стр.)

Като ученици на живота, на Божественото учение, вие ще кажете в себе си: “Каквато работа ми се даде, веднага ще я започна без отлагане.” Мнозина отлагат работите си за друго някое прераждане. В следното прераждане работите ще бъдат толкова сложни, че няма да остане време да завършите изоставените работи от сегашния си живот. (Великото и красивото, I т., VII г., 286 стр.)

Който иска да бъде ученик на новото учение, трябва да люби, да учи и да обича истината и свободата. Люби, учи и свободен бъди, това е мотото на новото учение. (Трите родословия, V г., 1935/36, 22 стр.)

Най-добрите условия за учене и за повдигане на сегашния човек са на земята. И на този свят има университети, музикална и художествена академия, но всеки не може да постъпи за ученик.Там цензът е по-строг, отколкото на земята. Там не се приемат посредствени ученици. Колкото са щедри и великодушни съществата на онзи свят, толкова са строги и взискателни. (29-30 стр.)

Който разбира законите на живота, подчинява се на съдбата си и върви напред. Той не роптае против условията и се справя лесно с тях. Трябва ли ученикът да роптае против (условията) програмата на училището, в което следва? Щом е ученик, ще учи уроците си добре, без да роптае срещу учителите и предметите, които му се преподават. (Трите родословия, 177 стр.)

Който иска да бъде ученик на Христа, трябва да се храни с Божието слово. Значи ловото става жертва на човешката душа. Словото оживява, започва да го учи как да се жертва за другите. Когато висшето се жертва, човек се освобождава. Жертвата има отношение към любовта. Само любящият може да се жертва. Любовта предизвиква любов. (202 стр.)

Който има ум, може да се справи с мъчнотиите; който има сърце, може да се справи със страданията; който има воля, може да се справи с противоречията.

За ученика, който иска да учи и да върви в правия път, думата “не мога” не съществува. (Възможности за щастие, 9 стр.)

Като търси вината за своите погрешки в окръжаващите, във външните условия, той си служи с бялата лъжа. (9 стр.)

За онзи, който служи на Бога, всичко е възможно. (10 стр.)

Слово - Търново, 1911 г.

Бъдете верни на своето призвание! Отец мой ще превърне всичко за ваше добро. Имайте пълна и съвършена вяра в Отца на виделината, от когото произтичат всичките блага на земята. Отец, който ви е пратил на земята да се учите в послушание, желае да растете в Неговата Истина свободни. В тази Истина Аз пребъдвам и вие пребъдвате, както и Аз. Помнете: скръбта, това е повдигащата се Божия ръка за вас. Мъчнотиите, това са Божиите благословения, които ви се изпращат. Отец ми ви люби, бъдете и вие подобни Нему. Той е благ и дълго-търпелив към всички, старайте се и вие да следвате Неговите пътеки.

Любовта, това е животът. Тя е вътрешната връзка с небето, която ражда здраве, щастие, блаженство. Волята на Отца е вие да бъдете здрави духом, щастливи по сърце, да придобиете блаженството на живота. Вашите тела са храм на Бога. Вашите души - това са химните, които образуват небето. Вашите духове - това са Божествени лъчи, които се изпращат за изкупление и благото на света. Бъдете прилежни и трудолюбиви в живота си. Имайте мир в душата си, Божи мир.

Помнете! Вие не принадлежите на себе си; вие сте служители на Бога Живаго и ако пребъдете в неговата воля и аз да пребъда във вас и ще явя себе си вам. Бъдете смели и решителни, защото аз съм с вас.

Помнете! Този кораб не потъва. Мир на вашите души!

Молете се да възтържествува Божията Истина и чрез нея Господ да озари света; да възтържествува Божият живот и чрез него да ви се дадат всичките блага, да възтържествува Духът на Отца моего и Отца вашего, да се възцари Той и Той да бъде все и вся. Чада, имайте любов помежду си. Макар и да ви дадат целия свят, отхвърлете го! Защото благото на живота е само Господ - “Дерзайте, Аз победих света!” Ще се изпълни не волята на света, на Лукавия, а волята на Отца моего. На Мене е дадена всяка власт на небето и на земята.

Из беседа от 11.VI. 1916 г. - 20 гл. Откр.

Този век съответства на ония времена, за които се говори в притчата за поканените на сватбата, а те не са отишли. В този век ще се даде достъп на ония, които досега са били вън, като социалисти, нихилисти и другите, а не на ония, които са се броили уж като християни, обаче не изпълнявали, освен формулата на християнството.

Спомнете си за видението на Данаила, т.е. за образа, който видял на сън. Сега сме в ония времена, които се представят чрез пръстите на краката на Данаиловата фигура, т.е. във времето на десетте велики царства: седем в Европа, едно в Америка и две в Азия.

През тия времена ще се установи Царството Божие. Ето, виждате как тия царства се стремят към обединяване, съюзяване, въобще към обща конфедерация.

Тия царства постепенно ще отслабват. Ще бъдат заместени от Царството на Бога. Неговото Царство ще бъде духовно и разумно във всяко отношение т.е. редът, порядъкът и правдата ще бъдат в душите на хората. От невидимия свят ще дойдат ония хора, които са били направени по образ и подобие Божие, т.е. светиите. (Посл. год. 14-15)

Те ще завладеят сегашния свят и ще турят ред и порядък. Преди 8000 г. в рая е имало голяма борба между Адама и злото или между Бялото Братство и Черното. Тогава Адам бил победен и Ева станала наложница. Сега първият човек ще победи. Сега жените се продават, мъжете също. Ето защо трябва да дойде първата жена, която е била направена по образ и подобие Божие, а не тази сегашната, която е направена от Адамовото ребро.

Чрез закона на страданието трябва всички да възкръснат. Някои от вас и сега мислят да си правят къщички. Напразно, мина вече това време.

Сега Господ ще отвори Книгата (на живота) на миналото и тогава ще ви се обясни какви сте били в миналото, по-рано, след това ще дойде Възкресението.

Най-напред ще дойде съденето на най-добрите хора. Който се оплаква сега, че Господ го съди, той не разбира що иска. По-добре съденето да се върши сега при мировото съдилище, отколкото да остане за горния касационен съд. По първия начин са били съдени светиите. Бъдете мъже и носете съдбата си с мъжество, за да бъдете освободени чрез Възкресението; трябва непременно по-рано да бъдете съдени. Едно само е необходимо. Да се молим на Господа да бъде милостив към нас. Да плачете, нищо няма да ви помогне, а трябва да имате дълбоко смирение. След това ще дойдем на земята с Христа и тогава няма да има бракове като сегашните. През 1914 г. започва епохата на Водолея, която ще трае 2160 години. Ангелът на благовестието е, който носи Новото учение. От 1914 г. се е започнало съденето на света и ще продължи усилено 50 години. Те са 50 юбилейни години, ликвидационни години. Не се смущавайте за последствията. Никоя сила не може да измени Божия път. Всички ще минат 7 пъти през огън и ще станат кротки, умни, добри и смирени. “Вълкът и агнето ще живеят заедно.” Под вълци се разбират хора със скрити зъби и нокти, които не разсъждават, а само хапят и дращят. Всички досегашни учения като християнство, будизъм, мохамеданство, теософия и др. в тяхната формална, външна страна си изиграха ролята. Сега ще дойде новото учение на Христа, което ще ви възкреси. Никой да не съди другиго. Ако получите мира, то означава, че ще възкръснете. Аз вярвам, че и на вас ще ви се даде поне най-последното място.

През целия този 20 век ще бъде съдбата на света. През 21 век ще стане връщането при баща си - като блудния син. Той е век на силен духовен подем и установяване нов порядък съгласно изискването на Господната църква. А в 22 век ще се възстанови Царството Христово на Земята.

______________________________

1) ДА-Смолян, Фонд №698, оп.1, а.е. 86, л. 1-22 (Този ръкопис на Петър Пампоров представлява негови разработки по темата “Пътят на ученика " като част от подготвяната книга за Бялото Братство и Школата)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...