Jump to content

Статия “Впечатления на професор Ломоние от Всемирното Бяло Братство”


Recommended Posts

Статия от Петър Пампоров

„ВПЕЧАТЛЕНИЯ НА ПРОФ. А. ЛОМОНИЕ ОТ ВСЕМИРНОТО БРАТСТВО“

През това лято са посетили ИЗГРЕВА - колонията на ВСЕМИРНОТО БРАТСТВО и Рила, седемте езера, където е летния лагер на БРАТСТВОТО, 50 чужденци. Групата от Франция е предвождана от г. проф. Ломоние (Историко-филологическия факултет на Тулузкия университет), заинтересувани от учението и живота на ВСЕМИРНОТО БРАТСТВО, те са дошли да се запознаят по-отблизо и непосредно с идеите и практическите методи на новото учение. Ето как изразява своите впечатления г. проф. Ломоние, преди своето заминаване във Франция.

“Преди години ние търсихме в самите нас и вън от нас тоя едничък синтез на сърцето и ума или, иначе казано, на науката, религията и изкуството. Сега ние намерихме вече тоя синтез на ЛЮБОВ, МЪДРОСТ и ИСТИНА, на братство, красота и доброта; и искаме да изявим с висок глас пред всички българи нашата голяма радост и нашата дълбока признателност. Впечатленията и духовните уроци, които ние всички отнасяме със себе си от нашия кратък престой на Рила и на ИЗГРЕВА, надминават всичко онова, което можехме да си представим по-рано; те са такива, че самият наш живот се е преобразил от тях завинаги.

Учителят Дънов не проповядва теоретична и отвлечена философия, а излъчва пълната наука на живота, която почива на ЛЮБОВТА: именно ЛЮБОВТА и почитта към природата ни разкриват нейните най-съкровени тайни; именно ЛЮБОВТА към ближния създава братството между людете, което горещо се желае от всички; а пък ЛЮБОВТА към БОГА ни свързва с всички сили на всемирния живот, дава ни радост и здраве, осмисля нашето съществувание и повишава неговата стойност. Тая възвишена философия се предава чрез музиката и паневритмията - отлични БОЖЕСТВЕНИ изкуства, чрез които човек се съобщава наистина с най-откритите СИЛИ, които управляват света. Песните и ритмичните упражнения на УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ са художествени творби, толкова прости и същевременно толкова мощни, че никой измежду нас, при величието на Рилските езера, не е могъл да противостои на оная трептяща магия, която образуваше от 400-тях души участници в дивно живо единство.

Непринудената любезност и естествената топлота на българското сърце, отглеждани от дълги години чрез словото, влиянието и присъствието на УЧИТЕЛЯ Дънов, са създали образец на човешко братство. Какъв рядък урок ние можахме да почерпим от примера и допира с нашите братя българи във всекидневния живот! От това духовно братство, основано на най-възвишените начала в живота, ние дойдохме тука да почерпим пример, да вземем семе, за да го посеем в душите си и в родината си. Като изпълняваме това, ние съзнаваме, че работим за бъдещето, което ще бъде дело на живата ЛЮБОВ, на живата наука, на живото изкуство, на живата религия. Орфей се завърна на земята не вече да опитоми зверовете със звуковете на своята лира, а да слее и обедини людете с песните, паневритмията и примера на евангелската, БОЖЕСТВЕНА ЛЮБОВ. Следващите години ще стегнат и умножат тия връзки на топлота и светлина, ще обединяват занапред все повече Франция и България. Нашата радост е безгранична, загдето ние имаме предимството да бъдем между първите звена от тая верига на ЛЮБОВТА. Тая верига от чисто злато ще се разпростре надлъж и нашир, напук на вcu общи страдания, които ни чакат. Тя ще стане един ден мрежа (здрава тъкан, която ще покрие вcu народи, ще ги обедини в едно велико семейство и ще им донесе най-после мир и щастие! ”

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...