Jump to content

Година V (1925-1926), т. III: „Условия за разумния човек“


Recommended Posts

Година V (1925-1926), т. III: „Условия за разумния човек“

64. В окултната школа е забранено да се говори за недъзите на учениците.

65. Първото правило в живота: Бъдете доволни от най-малките неща, които Бог ви дава.

66. Не прилагате ли новите идеи в живота си, вие няма да имате подкрепата на невидимия свят.

67. Постъпвате ли според законите на окултната наука, вие ще опитате учението, ще се доберете до практически резултати.

68. И тъй, ако искате да бъдете ученици на Всемирното Братство, откажете се абсолютно от съмнението и подозрението.

69. Учениците на Любовта трябва да работят абсолютно безкористно и с любов.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...