Jump to content

4. Каденци (30.06.1940, неделя)


Ани

Recommended Posts

4. КАДЕНЦИ

30.06.1940 г.

[неделя], София - Изгрева

Денят е хубав, ясен и светъл. От известно време търсим удобно време да пея пред Учителя.

Тази сутрин брат Христо дойде по-рано от обикновено и весело ми каза, че още днес ще пея пред Учителя. Аз бързо се облякох, разпях се докато се обличах, взех със себе си нотите и отидохме на Изгрева.

Из пътя брат Христо ми разправи как отишъл при Учителя да определи Той деня и часа, когато ще пея, и Той му казал да мине рано на другата сутрин, защото братята и сестрите се готвели да отидат с Него на Витоша (денят беше четвъртък [27 юни]).

Рано сутринта когато брат Христо отишъл при Учителя, той бил сам. Всички братя и сестри тръгнали напред за Витоша (така тръгват те обикновено), но Учителят в последния момент отказал да отиде на тази екскурзия, въпреки приготвената раница и термоси с гореща вода.

Така че, когато ние дойдохме на Изгрева, около Учителя имаше само двама-трима души. Бяха само бати Ради, сестра Савка и брат Гали5.

Учителят слезе долу в салона и аз се качих на сцената и изпях арията на славея из операта „Сватбата на Жанет” от Бизе - с много вариации, имитиращи славея. Пях великолепно. Учителят сияеше радостен.

Аз слязох от сцената и Му целунах ръката и казах, че искам да си отпочина. Учителят тихо каза на сестра Савка да ме заведе в стаята си.

Преди да изляза с нея, Той продължително ме изгледа и каза:

- Една известна голяма певица от миналото влиза в тебе и пее през тебе. Много гении привлече ти с пеенето си. Тези гениални, напреднали души бяха около главата ти. Ти правиш естествени движения. Добре се държиш на сцената. Аз ще ти покажа как да се ограждаш.

Когато сме излезли от салона със сестра Савка, Учителят много говорил на тримата присъстващи за пеенето ми. Той казал, че този глас е работил хиляди години в светилищата и храмовете на древността.

Сестра Савка ме заведе в стаята си, извади от гардероба една мека жълта дреха, нещо като пенюар или нощница, накара ме да съблека хубавата копринена рокля, за да не я измачкам и си легнах на леглото й. След това тя отвори един шкаф с двойна стъклена врата и ми подаде от там „Новата Ева“, беседата от Учителя.

Аз си почивах, легнала на леглото й, четях, а тя седна пред една масичка и почна да пише нещо. След един час и половина се облякох и сестра Савка ме заведе в приемната на Учителя. Там при Него беше и брат Христо.

Учителят ни покани да седнем и Той каза:

- Ние ще те изпратим на едно място, дето ти ще свършиш една Божествена работа.

Аз се обезпокоих и си помислих да не ме изпрати някъде надалеч, и казах неспокойно:

- Учителю, много пречки има да вляза в Операта. Трудно ще стане това.

Учителят продължи:

- Там сега те си служат с интриги и Бог всичко ще очисти. Когато наближи времето птичките да запеят и природата започне да се пробужда, те ще те назначат.

(И точно така и стана: на 5 февруари 1941 г. ме назначиха в Народната опера.)

Учителят стана прав, отвори кутията на цигулката Си и като я настрои, каза, преди да започне да свири:

- Колоритният глас (Той наричаше колоратурния глас „колоритен”) е като цигулката.

Учителят засвири една тъжна мелодия, нещо като каденца6 и непосредствено след нея свиреше и от време навреме, с прекъсвания, пригласяше тихо и дълбоко с гласа си мелодията на „Имаше человек” само до половината. Той пак започна да свири отначало същата тъжна каденца, но сега и аз пеех с цигулката му.

Аз разбрах, че тази мелодия е като встъпителна към песента. Извадих нотна тетрадка и я записах.

След това Учителят изсвири няколко такта от молитвата „Фир-фюр-фен“, като ни поясни:

- Тази молитва трябва да се започне тържествено.

Когато изсвири първата част на молитвата, Учителят се поспря малко и започна да свири една варираща каденца по 2-3 различни начина. Аз пеех със звуците на цигулката Му.

Учителят спря да свири и каза:

- Тази мелодия може да се свири между двете части на песента. Аз записах и двете каденци - за мене, за моя глас, те не бяха трудни за изпълнение.

-Учителю, казах аз, когато изнеса концерти, аз ще изпея „Фир-фюр-фен” и „Имаше человек” с тези каденци.

Учителят поясни:

- Който, рекох, не може да ги изпее, може да ги изсвири в акомпанимента.

- Учителю, казах аз, и флейтата може да ги свири. Той ме погледна право в очите и ми каза:

- Ти ще ги изпееш и по радиото.

Аз си помислих за трудностите, но веднага се успокоих при мисълта, че Господ всичко може. В Операта вече бяха започнали първите намеци, нападки заради моите идеи. Аз не се оплаквах още на Учителя, но Той прочете мислите ми и аз подскочих на стола си от учудване.

Той каза:

- Който не те приеме с любов, Мене не приема, защото ние те изпратихме там. Ако те нямат любов към тебе, няма да им върви. Работите им вместо да се уреждат, ще се объркват. Ти не говори много с тях. Само пей и дръж връзката си с Небето.

Ние с брат Христо станахме да си отиваме и той каза:

- Учителю, тя обича пеенето и музиката и е много чувствителна.

Часът вече беше седем и половина. Ние целунахме святата ръка на Великия Учител, благодарихме му и слязохме през гората в града.

Благодарим Ви, Учителю, Господи, Боже мой, просвети ме, направи Божественият светилник да свети над главите ни! Амин!

Забележка: На 5.07.1940 г. изнесох радиоконцерт. В програмата сложих „Фир-фюр-фен” с каденца от Учителя. Като Го попитах какво име да сложа в програмата, Той каза: Сложи Беинса Дуно. Акомпанираше ми Асен Найденов, първият диригент на Операта. Учителят ми показа как да изпълня Молитвата, като ми я пееше. Той слуша концерта и беше много доволен.

Някои от колегите ми ме питаха откъде имам тази хубава молитва.

_____________________

5) Гавраил Велев Величков, 1909-1985, известен с името дадено му от Учителя - Галилей.

6) Каденца - хармоническо последование, от два или повече акорда, с която се изразява преминаване от неустойчивост към устойчивост

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...