Jump to content

5. Човешкият глас и Ангелската музикална школа (6.01.1941, понеделник, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

5. ЧОВЕШКИЯТ ГЛАС И АНГЕЛСКАТА МУЗИКАЛНА ШКОЛА

6.01.1941 г.

[понеделник], Изгрева - София

Днес, на 6 януари, посетихме с брат Христо, Учителя на Всемирното Светло Бяло Братство. Гората и целият Изгрев бяха побелели от пресен сняг.

Учителят пъргаво слезе от стълбата и гледаше ни с Божествена любов. Той ни покани в долната приемна стая.

Дълго време ние говорихме за Операта и театрите. Учителят ми даде напътствия как да се държа с хората там, как да отговарям на въпросите им, изпълнени със съмнение и нечистота. Тук аз ще предам разговора ни по музиката. Ние се изпълнихме с Неговия божествен поглед и той започна да говори и рече:

- Който не знае да пее, не може да влезе в Новия рай, в Новата земя, в Божественото царство на Любовта.

Всички живи същества на земята имат гласови органи (струни), само рибите нямат такъв гласов орган. В тяхното царство цари гробно мълчание и студенина. Те живеят при най-малката топлина. Техните чувства не са развити. Всяко живо същество издава някакъв звук, само те мълчат. Растенията и плодовете пеят, когато растат. След хиляди години на мълчалива жестокост във водата, рибите стават птици и влизат в Божествената школа на въздуха. Там те усъвършенстват и разработват своя гласов орган.

- Учителю, казах аз, често следим и изучаваме пеенето на различните птици в гората.

Учителят продължи:

- Те по цели дни и нощи непрекъснато се упражняват. Техният идеал е славеят, те се стремят него да достигнат.

Брат Христо каза:

- Веднъж броихме със сестрата вариациите на славея и стигнахме до 32 вариации.

- В своето пеене птиците спазват известни закони, каза Учителят. Техните упражнения са еволюционни.

- Учителю, казах аз, при разпяването ние се изкачваме през полутон нагоре със секвенции7 до крайния, най-високия тон и по същия начин през полутон слизаме до най-ниския тон на нашия регистър. Такива упражнения съществуват и при всичките инструменти, целящи да развият техниката на изпълнителя.

Учителят каза:

- В Божествения свят гамите се движат само нагоре.

Който пожелае да пее като слиза надолу, пращат го на земята и той се въплътява наново.

- Учителю, Вие казвате, че ангелите пеят, но те не свирят ли понякога?

- Не, те само пеят. Инструментите са човешко изобретение.

Всички инструменти се стремят да достигнат човешкия глас.

Човешкото гърло е Божие дело, Божие изобретение, най-съвършеният инструмент. Изключение правят само клавирните инструменти.

- Учителю, попитах аз, хората могат ли да достигнат изкуството на ангелите? На ангелското пеене?

-Ангелската школа по пеене не е достояние още за хората, в света, защото те не са чисти. Само чистите души ще видят Бога. Само чистите души могат да достигнат ангелското пеене.

Брат Христо попита:

- Ангелите правят ли упражнения, Учителю?

- Когато ангелите запеят, създават се нови светове, въплъщават се нови души, цъфтят нови цветенца, раждат се нови същества по лицето на земята и по всичките планети и звезди; раждат се светли мисли, чувства и благородни подтици в хората. Когато ангелите запеят, създават се нови вселени, нови слънца.

- Дирижира ли ги някой, Учителю?

- Не, те нямат нужда от диригента, защото живеят в света на съвършената Божествена хармония. В бъдеще певците и музикантите от шестата раса ще изнасят концерти без диригенти.

- Учителю, защо съществуват различни школи по пеене?

- Колкото професори, толкова и школи има, каза брат Христо.

Учителят каза:

- Има само една съвършена школа по пеене. Тя е ангелската школа. В нея школа следват малките птички-песнопойци. Когато те заспиват вечер, те се изкачват горе, при ангелите - вземат от тях урок по пеене. И като се събудят сутрин, започват да чуруликат по-нови и по-съвършени каденци.

- Аз ще те науча и ти ще покажеш на другите новото, ангелското пеене.

С много пеене, с много свирене нищо не се постига. То е механическо пеене и свирене. Не, ти ще отидеш вечер, като заспиш, в това Божествено училище и докато тялото ти почива, ти цялата вечер ще пееш и ще се учиш по новите методи и като се върнеш в тялото си сутринта, както птичките ти ще чуруликаш по нов начин.

Брат Христо все записва разговора ни за музиката.

- Учителю, казах аз, помогнете ми да вляза в рая и никога да не изляза из него.

Учителят се усмихна: Ти пей! По-малко говори! Все пей и няма да излезеш из рая, в който се намираш сега.

Ако Ева беше пяла, когато дойде черният адепт при нея, той нямаше да посмее да се приближи. Той щеше да забрави за какво е дошъл. Тя щеше да го омая с божественото си пеене и щеше да го направи ученик.

Първите человеци не приложиха пеенето в райската градина и затова ангел с огнен меч ги изпъди из рая. Те трябваше да научат всичките животни да пеят. Ева трябваше да ги научи да пеят.

Сега само чрез музиката человечеството ще се върне в рая. Не сегашната, светската музика, но новата музика, новото пеене, което слиза всеки ден отгоре заедно със светлината на първия лъч на слънцето. Човек е потънал в гъстата материя на греха.

- Учителю, какви качества трябва да притежава ученикът, за да се посвети на новото пеене?

- Той трябва да носи богатството си от миналото, да има хубав глас.

- Учителю, сега репетирам с флейтиста Илия Кръстеняков8 и пианиста Петър Ступел9, за да изнесем един концерт пред Вас, Учителю, на Изгрева.

Учителят се усмихна и каза:

- Днес, рекох, коя дата е?

Брат Христо отговори:

- Днес е шести януари.

Учителят каза:

-  Концертът, ако може, изнесете го на 9 януари [1941]. Аз веднага извадих едно малко листче от чантата си и като написах на него датата, подадох го на Учителя. Той внимателно го прочете.

На листчето беше написано:

„Уважаеми братя и сестри, в четвъртък, на 9 януари, в 8 часа вечерта ще изнесе концерт сестра Цветана (Лилиана) Табакова пред Учителя. Ще бъде акомпанирана с флейта от г-н Илия Кръстеняков, на пианото от г-н Петър Ступел. Поканваме ви с любов всички.

Програма:

1. „Фир фюр фен” от Учителя - молитва, с каденца от Учителя.

2. „Молитва” от Учителя.

3. „Ще се развеселя” от Учителя - с флейта.

4. „Имаше человек” от Учителя - с флейта и каденца от Учителя.

5. Ария от операта „Сомнамбула” от Винченцо Белини.

6. Ария на операта „Лакме” от Лео Делиб - с флейта.

7. „Птичката в гората” от Вилхелм Таубер - с флейта.

8. Химн от арфа - Илия Кръстеняков с флейта.

9. „С детска радост” - Илия Кръстеняков с флейта.

10. „Венир, бенир” от Учителя - с флейта.

Учителю, Ръководителю мой, благодаря! Амин.

______________________________

7) Секвенция - повторение на някой мотив на различните степени на възходящи или низходящи гами

8) Илия Василев Кръстеняков, с псевд. Иля Болгар, 1899-1973, флейтист, пианист, щрайхист (китара, цитра, мандолина), композитор, педагог

9) Петър Исаев Ступел, 1923-1997, пианист, композитор

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...