Jump to content

7. Астрологични качества на гласа. Упражнения за пеене. Характеристика на тоновете. Песента „Ти ще сполучиш в света” (Красив е живота на ангелите) (24.01.1941, петък, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

7. АСТРОЛОГИЧНИТЕ КАЧЕСТВА НА ГЛАСА.

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПЕЕНЕ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТОНОВЕТЕ

Песента „Ти ще сполучиш в света”

(Красив е живота на ангелите...)

24.01.1941 г.

[петък], Изгрева - София

Днес духаше остър източен вятър. Снежинки палаво се въртяха във въздуха и беше много свежо.

Учителят ни прие веднага. Аз му прочетох всичко, което той ни беше говорил по-миналия път. Въобще аз записвам нашите разговори най-усърдно. Когато говоря с него, в приемната стая, аз държа тетрадка в ръката и записвам всичко. Аз правя всичко това за да го зарадвам.

Когато записах първия ни разговор и му го прочетох, той се просълзи от радост и ми каза: Само онзи може да пее, когото Бог люби и който люби Бога. Без любов няма музика, няма пеене. Ти ще се свържеш с Бога и тогава ще пееш.

Учителю, попитах аз, какви качества трябва да притежава гласът на певеца?

- Основните качества на гласа са:

1) Топлина,

2) Светлина и

3) Сила, които астрологически отговарят на Слънцето.

Тези три качества можем да съпоставим с други три качества на Слънцето:

1) Мекота,

2) Яснота и

3) Метал.

Освен тези качества, ОБИКНОВЕНИЯТ ПЕВЕЦ трябва да притежава още 6 качества, второстепенни:

1) Лекота - която астрологически отговаря на Луната;

2) Обем - който отговаря на Юпитер;

3) Интензивност - която отговаря на Марс;

4) Цвят или колорит - което качество отговаря на Венера;

5) Вибрато10 - което качество отговаря на Меркурий;

6) Точност - което качество отговаря на Сатурн.

Аз бързо пиша всичко, което Учителят ни говори. Брат Христо и той извади листчета и пише.

Учителят каза:

- Всичките тези качества трябва да притежава гласът на обикновения певец.

За ДАРОВИТИЯТ ПЕВЕЦ имаме пак трите основни качества на Слънцето:

1) Топлина,

2) Светлина и

3) Сила.

Останалите шест качества са:

1) Подвижност - Луна;

2) Активност - Марс;

3) Нежност, финес - Венера;

4) Широта - Юпитер;

5) Пъргавина - Меркурий и

6) Концентриран тон - Сатурн.

- Значи качествата за обикновения певец и за даровития певец са девет, казах аз.

Учителят продължи: За ГЕНИАЛНИЯ ПЕВЕЦ необходими са освен първите три качества:

1) Топлина или мекота,

2) Светлина или яснота и

3) Сила или метал.

Освен горните девет качества, певецът трябва да притежава още качествата на седемтях добродетели:

1) Надеждата или въображението - които астрологически отговарят на Луната;

2) Правдата - на Марс;

3) Любовта - на Венера;

4) Вярата - на Юпитер;

5) Разумността - на Меркурий;

6) Мъдростта - на Сатурн;

7) Истината - на Слънцето.

Когато има нарушение на едно от тия качества, гласът боледува. Има начини, с които могат да се лекуват тези дефекти (заболявания).

Ученикът на новото пеене трябва да притежава добро сърце и благородни и възвишени чувства и идеали, светъл ум и красива мисъл, диамантена воля и постоянство. Когато се изкачиш в Божествения свят, ти ще пееш и ще се изкачваш все нагоре, ще обикаляш всички планети и слънчеви системи.

- Учителю, ами какви упражнения да правя?

- Упражненията и гамите. Ще ги пееш само нагоре, докато стигнеш най-високия тон; а когато започнеш да слизаш надолу, съзнанието ти трябва да бъде будно. Ще задържиш в съзнанието си една Божествена идея и с нея ще започнеш да слизаш надолу, и мисълта ти да бъде свързана със слънцето.

- Учителю, моля Ви, покажете ми с пример.

- Например ти ще си представиш, че си ангел и слизаш отгоре да помагаш на душите. Ти се свържи със съзнанието на едно светло същество.

Учителят ме попита:

- Що е гама?

И аз му отговорих така, както е писано в музикалните учебници.

Учителят каза:

- Тонът ДО е посяването на семето в земята.

Тонът РЕ е процес на покълването.

Тонът МИ е показването на стръкчето или стъблото извън земята.

Тонът ФА е поникването на листа, клонки и пъпки.

Тонът СОЛ е цъфтенето.

Тонът ЛА е връзването на плодовете и

Тонът СИ е вкусването на тия плодове, ь

Тонът ДО има отношение към жизнените енергии в природата и когато човек слуша или изпява този тон, той се свързва с тези енергии;

Тонът РЕ има отношение към човешката индивидуалност и когато човек слуша или пее този тон, в него се пробужда индивидуалното съзнание;

Тонът МИ има отношение към човешката мисъл и когато човек слуша или пее този тон, свързва се с разумните същества в природата и започва правилно да мисли;

Тонът ФА пробужда у човека разбирането за разумното използване на материалните условия;

Тонът СОЛ пробужда у човека възвишени мисли, стремежи и копнежи към великото в живота;

Тонът ЛА дава широта на човешкото съзнание и простор за полета на човешката мисъл, а тонът СИ има отношения към висшите човешки чувства.

От тези разбирания трябва да се изхожда и при композирането.

- Учителю, попитах аз, тоновете на гамата имат ли цвят?

- Всеки тон има различни трептения, които са свързани с неговия цвят. Тонът ДО има червен цвят и отговаря на скъпоценния камък сардий или рубин.

Тук Учителят поясни нещо за скъпоценните камъни, свързани с имената на дванадесеттях сина на Якова и дванадесеттях Израилеви племена, като говореше на брат Христо.

След кратка пауза Учителят продължи:

- Тонът РЕ има оранжев цвят и отговаря на скъпоценния камък сардоникс;

Тонът МИ има жълт цвят и отговаря на халкедона и хризолита;

Тонът ФА има зелен цвят и отговаря на смарагда;

Тонът СОЛ има тъмносин цвят и отговаря на верилия;

Тонът ЛА има небесносин цвят и отговаря на сапфира и

тонът СИ има светловиолетов цвят и отговаря на аметиста.

- Учителю, казах аз, в официалната теория на музиката не са познати тези качества на тоновете.

Учителят продължи: Гамата в Божествения свят има друго съотношение.

Всеки тон в Божествената гама е жив. Той е една вселена, една звезда, една планета с живот в себе си. Там като пееш тоновете, ти с изпяването на всеки тон се изкачваш нагоре и посещаваш всяка планета и всяка звезда. Който само помисли да се върне назад, връщат го на земята и отново той се въплътява.

Ти като се упражняваш, ще държиш в съзнанието си мисълта, че отиваш при Бога, при ангелите, при напредналите същества. А като започнеш да пееш упражненията надолу, ще си представиш, че си слънце, което изпраща нашироко лъчите си и помага на всички същества. Представи си, че си ангел, който слиза отгоре да помага, да лекува, да носи божиите блага в мрачните жилища на хората.

- Учителю, като ми казахте да изучавам пеенето на славеите, ние с брат Христо открихме, че те правят най-различни вариации. Те почти не повтарят същата вариация. С брата изброихме 32 вариации у славея, а четохме в една книга, че един професор изброил 116 вариации у славея.

Учителят каза:

- В днешно време певците не знаят още да пеят. Гласът им има един металичен оттенък, който не иде отвътре.

Четири състояния има, през които трябва да се изхожда при пеенето. Те са: на подсъзнанието, на съзнанието, на самосъзнанието и на свръхсъзнанието.

Според Мене, каза Учителят, високият, колоритният глас (Учителят наричаше колоратурния сопран „колоритен” ) иде от върховете надолу и трептенията му са по-ситни.

Басът е долина и трептенията му са най-едри и е магнетичен.

Тенорът представлява хълмисти поляни, а алтът представлява полета.

Колоритният глас е слънчев глас, глас на светлите мисли, на ангелите.

В човека има около 40 милиарда клетки, които са живи душички. Те са групирани около душата.

- Учителю, те музикални ли са? Тия клетници дават ли си концерти?

Той се засмя и каза, като посочи с пръст музикалния център на главата си:

- Преди ние да запеем, те отвътре вече пеят и ние предаваме това, което те са вече изпели.

- Учителю, когато Христос е бил на земята, Той пеел ли е?

- Христос изпя тона ДО, когато изгря Витлеемската звезда и Той се въплъти на земята.

След това Той изпя тона МИ, когато излезе да проповядва и събра учениците си.

И накрая Той изпя тона СОЛ, когато издържа последния Си изпит на кръста и каза: „Господи, на Тебе предавам Духа си” и възкръсна.

- Учителю, ангелите на небето пеели ли са, когато Христос възкръсна?

Учителят запя тази песен:

Красив е живота на ангелите.

Красив е живота на нашата душа.

Ти ще сполучиш в живота,

Ти ще сполучиш в живота.

Слушай гласа на ангелите

И ще сполучиш в живота.

Красив е живота на ангелите.

Учителят я повтори и потрети.

Аз я нотирах и тихо пригласяхме на някои места. Песента ни харесваше. И брат Христо тихо пееше.

- Учителю, казах, бях чела, че Скрябин бил построил едно пиано и като свирел на него в тъмна стая, всеки тон светвал с малка лампичка, боядисана според цвета на тона. И така преобладаващият цвят в една композиция бил или виолетов, или зелен и прочее. Например какъв ще е цветът на песента, която ние току-що изпяхме?

-Тя има син цвят. Тази песен има положителни думи.

- Учителю, попитах аз, как да пея песните ви? Братя и сестри говорели на брат Христо, че не харесвали както пея песните и не харесвали и двете каденци, които вие ми изсвирихте на цигулката си.

Учителят широко се усмихна.

- Ти ще им кажеш: „Аз слизам отгоре, от света на ангелите.” Колоритният глас иде отгоре и слиза надолу. Песните ги пей така, както ги чувстваш. Ти добре ги изпълняваш. Душата ти пее.

- Учителю, кога да изнеса песни, които вие свирите и изпяхте?

- Ще им дойде времето и ще ги пееш.

Благодаря Ви, Учителю. Благославяй, душе моя, Господа. Амин!

Забележка: На 5.02.1941 г. ме назначиха в Софийската Народна опера. Учителят ми пожела много хубави неща.

_______________

10) Вибрато - леко, вълнообразно колебание на тоновата височина, което се изразява в леки отклонения от основния, звучащия тон.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...