Jump to content

8. Божественото прониква навсякъде. (6.04.1941, неделя, третият ден на Великден, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

8. БОЖЕСТВЕНОТО ПРОНИКВА НАВСЯКЪДЕ

6.04.1941 г.

[неделя], Изгрева, София

На 6.04, третият ден на Великден, дойдохме с брат Христо при Учителя. Влязохме при Него в 11,30 часа и излязохме в 1,30 часа. Тук останахме и на обяд. Учителят започна да ни говори за музиката, след като ми даде напътствия и съвети как да се държа в Операта и как да отговарям на въпросите им. Той рече:

- Външните условия, средата, сега са лоши за проява на музиката, но при Новото учение тези условия ще се изменят.

Аз станах права и запях валсовете от Паневритмията, които бях приготвила с мои каденци.

Учителят си затвори очите и внимателно ме слушаше.

След кратка пауза изпях Молитвата, която бях нотирала на 13.10.1940 г. Докато я пеех, Той остана все със затворени очи. Като спрях да пея, той каза:

- При музиката и пеенето с най-малко средства ти проникваш направо в сърцата на хората. Една добре изпята Молитва се подема от хиляди напреднали същества и след като се преработи от ангелите, се поднася в съвършена форма пред лицето на Бога.

Аз го попитах как да се моля и кога трябва да се моля.

Той каза:

- Най-правилното положение през време на молитвата е главата да бъде горе и краката - долу, значи вертикално положение. Човек може да се моли и когато го бесят с главата надолу или когато го бият, прострян на земята. Всякога човек може да се разговаря с Бога.

Учителят продължи: Има, рекох, три вида гениалност - на физическия свят, астрална и Божествена, умствена в Божествения свят.

Учителят ме разглеждаше внимателно и каза:

- Ти имаш, като се обърна към мене, гениалност на физическия свят. Сега остава да работим с тебе да достигнеш гениалност в духовния и в Божествения свят. Ти имаш влиянието на Венера със Слънцето и силно обичаш да бъдеш независима и свободна. Заради свободата си си готова да застанеш най-отзад на опашката. Ти стой далеч от хората, както слънцето стои далеч от тях.

Учителят ме попита: Например как ще дадеш рандеву [среща] на слънцето? Като го причакаш някъде, откъдето изгрява или откъдето залязва и отдалеч ще му се радваш, отдалеч ще му се любуваш. Ти трябва да бъдеш смела, строга и категорична към онези, които искат да изменят на принципите си. Божественото може да проникне и в най-малките междини. Ако например сложим в един съд оловни и железни стърготини, оловото и желязото като по-тежки остават отдолу. След това слагаме пясък, който се намества между тях и отгоре като залеем вода, тя ще се намести между тях; и ако налеем спирт, той ще се намести между частиците на водата.

Аз попитах Учителя защо птичките, като вземат вода, почакат; вземат си една глътчица, пак почакат; погледнат нагоре и чак тогава я глътват.

Учителят започна да се смее, погледна брат Христо и каза:

- Те пазят гърлото си да не изстине и като поглеждат нагоре, благодарят на Бога за водата. Те първом си стоплят водата в гърлото и после я гълтат.

На тебе, рекох, ти предстои един доста труден изпит с диригента Асен Димитров. Тук ще те изпитат дали си силна или слаба.

Учителят ни посочи неговата печка и продължи: Желязото го каляват при висока температура, за да не се пука и да не се дращи отпосле.

- Учителю, попитах аз, Мария-Магдалина била ли е сестра на Лазара и Марта?

- Да, била е тяхна сестра.

- Учителю, вестниците много пишат за излизанията ми на сцената в Операта.

Учителят се усмихна и поясни:

- Ти по-добре знаеш как си пяла от критиците, които те слушат. Слънцето няма нужда да бъде възхвалявано. Неговата светлина сама говори за него. Ти не обичаш многото репетиции. За тебе са достатъчни само 2-3 репетиции. Ти си пяла и играла в древните храмове и оттам носиш това голямо изкуство.

Всеблагий Боже, лъчезарний, светлий Учителю, помогнете ми да извърша волята Ви! Амин!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...