Jump to content

10. Обертоновете и аромата на акордите. (12.05.1941, понеделник, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

10. ОБЕРТОНОВЕТЕ И АРОМАТА НА АКОРДИТЕ

12.05.1941 г.

[понеделник], Изгрева - София

Днес към 1 часа по обед отидохме при Учителя с брат Христо. Той беше на балкона. Поздрави ни и ни покани да влезем в трапезарията да се нахраним. След като се нахранихме, той ни прие и ние останахме при Него до 5 часа. С Учителя най-напред говорихме по въпроси, свързани с моята работа на сцената на Народната опера. Сега аз ще предам само разговора ни по музиката.

- В бъдеще, каза Учителят, певците от Шестата раса ще имат регистър от 5 до 7 октави.

Аз възкликнах от учудване.

Учителят продължи: Тембърът на гласа е в зависимост дали двойникът на човека е в гърлото му и дали всичките обертонове на дадения тон звучат напълно. Добрият певец има много злато.

Аз, каза ми Той, ще ти дам злато в джоба ти! От време на време ти ще вадиш от това злато и ще го броиш, като дрънкаш златните монети. Те, като чуят звъна на златото, повече ще работят върху себе си. Всеки звук от тези монети е един съвършен музикален тон.

Учителят много вдъхновено продължи:

Човешкият глас е женски елемент. Също и светлината е женски елемент. Също и Слънцето е женски елемент. Мъжкото Слънце още не сме го видели. Ние виждаме само женското Слънце.

Всичко, което е изявено, е женско, а което не се вижда, е мъжко.

Произвеждането на човешкия глас има нещо общо със светлината. Гласът се предава най-напред в етерното пространство, преди да стигне до нашите уши, защото той после се предава във въздуха.

- Учителю, образуването на тона е много сложен процес. Аз желая да пея, без да мисля как трябва да образувам тона.

Учителят продължи:

- Лицевите кухини играят важна роля при пеенето. Ангелите ни говорят чрез колоритния (колоратурния) глас. Този глас слиза от много високи светове и е езикът на ангелите. Колоритният глас събужда мисълта на човека. В бъдеще ще се създадат специални училища, където ще се изучават окултните песни и упражнения със специални движения.

Брат Христо попита:

- Учителю, Вие казахте в беседата, че терцата е с един потенциал.

Учителят поясни:

- Терцата е построена върху примата с един потенциален тон. Квартата е с два потенциала, а квинтата е с три потенциала.

Аз станах права и вдъхновено изпях арията на Лучия ди Ламермур от Доницети като се движех из стаята и играех тъй, както и на сцената.

След като привърших, той каза:

-Тази мелодия е от Ангелския свят. Учителят стана прав, приближи се до мен и каза: Например как ще изпееш с движение: „Студът всичко дава” (из песента „Студен си ти” )? Той протегна грациозно ръката си и изпя: „Студът всичко дава”.

В това даване аз почувствах изобилието и щедростта на Бога. Попитах:

- Учителю, каква е задачата на Операта според Вас?

- Операта, каза Той, сега има едно предназначение, но в бъдеще ще има друго предназначение. Тя ще се преустрои основно. Тези, които пият вино и живеят леко, не могат да пеят. Не е виното, което пее в природата, но водата пее из всяко кътче из природата - в чистите планински изворчета, в морето, в пълноводните реки, във водните капчици и пр.

Не може да се пее без красота. Във всичко трябва да има красота. Красотата винаги е придружена от грозотата. Грозотата е сянка на красотата.

За колоритното пеене певецът трябва да има връзка между слънчевия възел, мозъка и мисълта му; между мислите и чувствата да няма противоречие; да няма никакво раздвояване между симпатичната нервна система (слънчевия възел) и мозъка. Когато колоритните тонове звучат правилно в маската, участва мисълта.

Трябва да се създаде възможност, от страна на певеца, всеки тон да развие своите обертонове. Тогава тонът е чист.

- Учителю, попитах аз, ароматът на розата на кой акорд отговаря?

Учителят си затвори очите и каза: ла бемол мажорен акорд. Някои души се привличат от този акорд, от нейния аромат.

- Каламфирчето (така наричаше Учителят карамфилчето) има фа миньорен акорд; лилията има си бемол миньор.

Учителят продължи:

Чрез аромата на цветята ангелите ни предпазват от негативните влияния.

- Учителю, кокиченцето с какъв акорд е свързано? - Ми миньор акорд.

- Ами лилавата теменужка? - Си миньорен акорд.

- Минзухарчето? - Ре мажорен акорд.

- Босилекът? - Ла миньорен акорд.

- А лалето? - До мажорен акорд.

Часът вече стана 5. Ние целунахме ръката на Великия Учител.

Господи, Учителю, облягам се на Вас и винаги ще Ви търся, и ще Ви чакам през вечностите и безкрайностите. Амин!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...