Jump to content

14. Принципите на композирането и Божествената Любов. (20.09.1941, събота, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

14. ПРИНЦИПИТЕ

НА КОМПОЗИРАНЕТО И БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ

20.09.1941 г.

[събота], Изгрева - София

Дълго време не можах да се откъсна от работата си в Операта. Имах и често радиоконцерти. Много се преуморих. Ваканцията бързо дойде и аз отидох в провинцията на почивка.

Днес, на 20 септември, сме пак с брат Христо на Изгрева. Учителят веднага ни прие. Дълго време с Него говорихме за трудните ми задачи в Операта. Той ми каза:

- Ти гледай с по-малко разноски да работиш там. Ние те пращаме временно там! Не раздавай от капитала си, работи само с лихвите!

- Учителю, казах аз, съжалявам, че не дойдох с Вас на екскурзия.

Той каза, усмихвайки се:

- Аз носех шапката там, на планината, само при „слънчево време”. Цялото Му лице сияеше от чистота и святост.

Аз казах:

- Много се радвам, Учителю!

Той продължи да говори за музиката.

- Колоритните тонове са израз на мисълта. Идейното е връзка между материалното и реалното. За да изпееш и развиеш по Божествените правила един тон, ти трябва да бъдеш уверена, че само по този начин може да се изпее този тон. Да нямаш никакво колебание или раздвояване, че може да се изпее и другояче.

- Да, Учителю, казах аз, особено пределните височини могат да се изпеят само по този начин.

Учителят продължи.

- Ако пееш правилно тона ФА, ти ще можеш да помогнеш на човека на физическия свят. Например красиво ще го прегърнеш, ще го излекуваш. Ако не пееш правилно тона МИ, ти не можеш да целунеш искрено някого.

- Учителю, как могат да се лекуват люлеещите и тремолиращите гласове?

Той каза:

- Никой не може да даде повече от това, което носи от миналото си. За тремолото и люлеенето на гласа са причина нервите, дисхармония в чувствата, неправилен живот в миналото и сега. Има още и някакво нарушение между нервните възелчета в мозъка, в центъра на музиката и нервичките в ларинкса.

Ние имаме тук - и посочи челото Си - там, дето е центърът на музиката - 25,000 клавишчета. Мускулите на лицето, на челюстите, на гласовия орган и нервите на тези мускули играят съществена роля при пеенето.

Ти трябва да ги изучаваш. Долната челюст е една масивна кост, която се отваря и затваря. Тя служи за основа на тоновете.

Ти трябва да изучиш ролята на мускулите на лицето, които вземат участие при пеенето и при изговарянето на гласните и съгласните, и сричките на думите.

За да се изпее чисто един тон, той трябва да съвпадне с вътрешните и външните вълни на своя фокус. Когато се задмине или не достигне този фокус, се получава нечист, неточен тон. Тогава липсва нещо и в тембъра на такъв тон, той не е вече достатъчно ясен.

- Учителю, дойдоха при мене едни родители и пожелаха да предавам пеене на дъщеря им, 15-годишна. Аз не им отговорих ще се съглася ли, защото исках да се посъветвам с Вас. Знайно е, че гласът претърпява мутации през пубертета. Какво ще кажете, Учителю, да откажа ли?

Той помисли малко и каза:

- Още преди средните векове в манастирите са се обучавали малки послушници на изкуството пеене. Тогава, според италианската школа, техните гласове звучели като инструменти. Според мене, продължи Учителят, ако децата вземат уроци по пеене още от ранното си детство, ще се развият много добри певци и музиканти.

- Учителю, ами ако през пубертета гласът се измени?

Учителят не ми отговори с думи, но аз прочетох мисълта Му.

- Учителю, Вие цитирате в една беседа думи от Евангелието: „Сине Мой, дай Ми сърцето си”, казва Бог.

Учителят ми каза:

- Човек не трябва да се привързва към никое смъртно същество, но да служи на Бога. Ти нямаш право да откъснеш едно цвете само за себе си.

- Учителю, композиторите от миналото изхождали ли са от същите принципи, за които Вие говорите, при композирането?

Учителят отговори утвърдително и продължи.

- Нито един от композиторите не е познал Божествената Любов. Някои от тях са станали жертва на човешката любов.

Моцарт е весело, палаво дете. Музиката му благоухае и в нея обладава синият цвят. Той не е разбрал Божествената Любов.

Името му значи: МО - означава черен, смърт; ЦАРТ - значи цар. Обратното взето значи, че детинството си е живял като цар. Свирел е в дворците на императори и князе, а края на живота си е живял в черна мизерия.

Бах е с широко благоутробие. Спокоен е. Неговата музика излъчва това спокойствие и широта. Той е много плодовит. Представата за неговата музика е една богата градина със свежи зеленчуци и плодове, добре напоена.

Буквата Б в началото на името му - показва покълване, растене.

Бетховен е неспокоен, силно честолюбив, амбициозен и горд. Невидимият свят е оставил Бетховена в нищета и страдания, за да търси Истината с музиката си.

Учителят каза: Ако съдбата беше го поставила при благоприятни условия, той нямаше да остави това творчество на человечеството. Бетховен през целия си живот не е познал Божествената Любов.

На края на живота си, когато е композирал Деветата симфония, когато е работел над текста на Шилера - „Одата на радостта”, за братство и любов между человеците - Невидимият свят му открехнал за миг само едно малко прозорче, през което той зърнал Любовта, преди да си замине от земята.

- Учителю, кои планети са влияели на Бетховен?

- Той е имал влиянието на Венера, Юпитер, а по-късно се явява и Сатурн.

Шопен също не е познал Любовта. В неговите ноктюрни и валсове има нещо болезнено, сантиментално.

Неговите композиции трябва да се свирят пред богати охранени хора със затъпени чувства. Под влиянието на неговата музика те ще отворят сърцата си и ще развържат кесиите си.

Лист - името му започва с буквата Л. Той е имал любов към музиката и към приятелите си.

- Учителю, кажете ми нещо за лекуване и обновление, когато съм неразположена гласово.

- Ще пееш тона ЛА, като ще прекарваш ръката си от рамото надолу до китката на ръката си с буквите А, Е, И, О, У - първо с дясната, после с лявата ръка. Ще дойдат отгоре сини и бели ангели и ще те излекуват.

- Учителю, ами ангелите имат ли бои, цветове?

- Ангелите са розови, сини, аметистови, жълти и блестящо бели, по-блестящи и от Слънцето.

- Учителю, благодаря Ви! Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобратствува, не дири своето си, не се раздражава, не мисли зло, сърадва на Истината, всичко претърпява, на всичко хваща вяра, на всичко се надее, всичко търпи, Любовта никога не отпада! Амин!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...