Jump to content

16. „Новото Битие” - Първи Божествен ден. „Петолинието е пентаграмата в музиката”. (7.12.1941, неделя, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

16. „НОВОТО БИТИЕ” - ПЪРВИ БОЖЕСТВЕН ДЕН.

„ПЕТОЛИНИЕТО Е ПЕНТАГРАМАТА В МУЗИКАТА”

7.12.1941 г.

[неделя], Изгрева, София

Днес съм свободна. Репетициите ми се отмениха. Ние с брат Христо дойдохме на Изгрева и той ме заведе при Учителя. Той като че ли ни очакваше. Щом се озовахме пред вратата на салона и Учителят слезе по стълбата, и ни прие в долната стая.

Ние пак говорихме за Операта. Учителят каза на брат Христо да отиде в Министерството за една работа вместо мене.

Аз попитах:

- Учителю, на Небето има ли нотни знаци?

- Нотните знаци, каза Той, са белези на живи, колективни душички. Всеки нотен знак изразява един тон.

Всеки тон е живо, разумно, колективно същество. Всеки тон съдържа живи душички. Тези живи душички са обертоновете.

Всеки тон съдържа 16 обертона. Ако не се обади един от обертоновете, тонът става фалшив, той губи нещо и от своя цвят. Обертоновете са ангелчета.

Учителят си гледаше пръстите на ръцете и продължи - На физическия свят имаме 16 обертона, но има обертонове и в Ангелския и Божествения свят. Обертоновете се явяват в един строго определен ред.

- Учителю, защо например най-напред прозвучава октавата? А не някой друг тон (интервал)?

Учителят се засмя и отговори.

- Като прозвучи октавата му, обаждат се съществата от Ангелския свят. Когато тонът прозвучи на физическия свят, същевременно той прозвучава и в Ангелския (Духовния), и в Божествения свят с обертоновете си.

Нашите уши не са пригодени да чуят тоновете в Ангелския и Божествения свят. Само душата може да ги чуе. Там тоновете се и виждат.

- Учителю, как са се образували тези обертонове?

- Например, ако хвърлиш камък в спокойна вода, образуват се концентрични кръгове. Всеки кръг е един обертон. Това става във въздуха, вместо във водата.

Първият, основният тон, е мъжки - слънчев, продължи Учителят.

Секундата пък е женският тон (принцип).

Терцата е детето.

Четвъртият тон е по-твърд.

- Учителю, защо нотните знаци се пишат само на пет линии?

- Нали има и други, спомагателни линии? Отгоре и отдолу на петолинието.

-Да.

- Учителю, защото петолинието не е достатъчно за високите и ниските тонове.

Петолинието, каза Учителят, е пентаграмата в музиката.

Петолинието изразява съвършения музикант на физическия свят.

Петолинието изразява неговите добродетели: Истина, Правда, Любов, Мъдрост, Добродетел.

- Учителю, тогава Пентаграмата може да се напише с пет линии, вместо с две успоредни линии.

- На тези пет линии можем да напишем мотивите на песните, каза Учителят. Ти, рекох, скицирай това.

Той продължи: Певците, които пеят под петолинието, се качват отдолу нагоре. Онези пък, които пеят над петолинието, те слизат отгоре надолу.

- Учителю, защо Пентаграмата има начупени линии?

- Тук, при тази Пентаграма, работят други сили. Петолинието е нужно за физическия свят, както и нотните белези, а Пентаграмата е за Космическия свят.

В Божествения свят всичко е живо. И Словото, и То е живо.

В Божествения свят няма букви и срички. Нотните знаци, петолинието и буквите са за физическия свят.

- Учителю, светските певци полагат големи грижи за гласовете си.

Учителят поясни:

- Те го пазят от една страна, а от друга страна го развалят. С неправилния си живот те погубват гласовете си. Те злоупотребяват с мислите си, чувствата си и постъпките си.

В човешкото гърло са складирани най-големите богатства от Божествения свят. Никой не подозира какви богатства са вложени в гърлото му. Разумни същества, ангели живеят в гърлото на чистите, идейните певци. Тези ангели са наредени там по служби, на йерархии.

Ти пази хармонията между мислите си и чувствата си.

Хармония да има и в постъпките ти! Обичай Божественото в хората! Обичай душите им! Дръж в съзнанието си светли и благородни мисли.

Учителят продължи: Вокалното изкуство е играло важна роля още от дълбоката древност.

Пеенето е непреривно свързано с вярата у човека към Бога.

Вярата е вродена у човека. Човек не може да живее нито един миг без вяра, следователно и човек не може да живее нито един миг и без пеене.

Първите религиозни обреди в предисторическите храмове са били извършвани от избрани служители, които са посвещавали живота си да служат на Бога. Там те са изучавали специални школи на храмовото пеене.

Мойсей получи скрижалите на планината Синай с един възторжен химн на Божията Сила, Мъдрост и Правда.

- Учителю, попитах аз, Аарон пеел ли е?

- Аарон е бил много музикален. Той имал красив бас. Когато е говорел, словото му се е изливало като музика. Всички светни и пророци са имали хубави гласове. Някои от тях са свирели на някакви инструменти.

- Учителю, цар Давид какъв глас е имал?

- Цар Давид е бил и певец, и композитор. Неговата музика се е предавала от уста на уста. Той е пеел псалмите си вдъхновено и е излъчвал лечебни сили. Цар Саул се е лекувал от неговото пеене. Той бил тенор.

- Учителю, Христос пеел ли е?

- Христос донесе на земята новото пеене. Той коригира фалшивия тон на Адама със Своята саможертва на кръста и Любов към человечест-вото.

Христос внесе в пеенето най-мекия елемент - Благостта и Милосърдието!

Първите тайни на мистичната школа по пеене Той откри на своя пръв ученик Йоан и на Мария, и Марта - сестрите на Лазара - с една магическа песен.

Учителят извади най-хубавата Си цигулка и засвири една мистична мелодия. Той запя след малко същата мелодия с думи. Аз започнах да записвам първо думите и после и мелодията.

Учителят спря да свири и каза:

- Ти можеш да запишеш само думите. Мелодията ще заучиш наизуст. Тази песен е много дълга. Ти за колко дена можеш да научиш една опера?

- За около 20 дена мога да науча наизуст една оперна роля, защото съм имала такава опитност.

- Ти, когато заучиш тази мелодия, каза Учителят, ние ще изненадаме братята и сестрите след беседата в салона. Ти ще я пееш и Аз ще свиря с цигулка.

Забелязах в този момент, че брат Христо се просълзи от радост и благодареше на Учителя. Ние с него записахме думите:

В начало Бог създаде небето и земята.

А земята бе пуста и неустроена, нямаше ред по нея.

И тъмнина бе върху бездната.

И Дух Божий се носеше над водите на живота.

И рече Бог:

Да дойде красивата Виделина.

И тя се яви в своята светлина.

И видя Бог, че тя бе добро.

И Бог раздели светлината от тъмнината.

И нарече Бог светлината „ден” , а тъмнината - „нощ” .

И стана вечер, и стана утро, ПЪРВИ ДЕН!

Тези са думите, които Учителят пееше с Божествения Си глас, като същевременно пригласяше с цигулката Си. От скоро време бях започнала да чета Библията, като започнах от началото.

Аз казах, Учителю, аз чета Библията наред като започнах от началото. В Битието на Мойсея, доколкото си спомням сега, не е писано „красивата” виделина. Учителят ни обясни най-свещеното нещо, което съм чула досега от Него.

- Бог, каза Той, сега сътворява света по нов начин.

Бог създава нов, друг свят, по нов начин.

Бог създава сега света на Любовта, на Мъдростта и на Истината!

Много неща ни говори Великият Учител, които неща не ми е позволено да ги напиша.

Учителят с голямо търпение повтаряше мелодията, за да я науча наизуст. Брат Христо също пригласяше с нас.

- Ние ще го изпълним в 5 часа сутринта пред братята и сестрите, каза пак Учителят.

Като си отивахме в града, по пътя, още мелодията все звучеше в ушите ми. Щом влязох в стаята си, аз я изсвирих и изпях на пианото си. Бях много радостна и щастлива!

Брат Христо дълбоко изживяваше всичко това.

Аз му казах:

- Не зная, брат Христо, ще ми бъде ли възможно да пея толкова рано, в 5 часа.

Той ми отговори:

- Учителят ще ви даде сили и възможности.

Учителю, целувам Вашата благословена десница! Благословете гърлото ми, Учителю Великий! Аз виждам колко много Ви обича Бог! Амин!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...