Jump to content

17. Мелодия за „Мирът”. („Мирът иде вече..”). (17.01.1942, събота, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

17. МЕЛОДИЯ ЗА „МИРЪТ”

(„МИРЪТ ИДЕ ВЕЧЕ...” )

17.01.1942 г.

[събота], Изгрева, София

Тази сутрин отидохме рано при Учителя. Спах предната вечер на Изгрева. Ние с брат Христо седнахме на посочените ни столове от Учителя и аз тихичко изпях Първия ден от „Сътворението на света”.

- Аз си го свиря и на пианото, Учителю! Ако се нотира, ще може да му се направи акомпанимент.

- Не, сега тази песен няма да се нотира, каза Учителят. Ти ще си записваш само думите.

Първият ден започва от тона ДО;

Вторият ден ще започне от тона РЕ. И така, докато се изпеят седемтях дена.

Вторият ден ще бъде по-сложен, но по-къс.

- Учителю, по какво познавате дали времето е музикално?

- Тогава има прииждане на музикални гении. Когато нашите движения и нашето пеене е естествено, тогава от Невидимия свят слизат гении и те започват да ни преподават от Божествения свят онази висша наука на ангелското пеене.

- Учителю, посещават ли Ви реално ангели?

Той се усмихна и каза:

- Тук на земята аз срещам въплътени ангели. Те слизат на земята, за да извършат някоя Божествена работа.

- Учителю, четох в беседите Ви, че ангелите са завършили своята еволюция и че те всички са добри певци.

Учителят каза:

- Ангелите са светли, чисти същества. Човешкото пеене на земята е кряскане в Духовния свят. Човек живее в много гъста материя на земята. Тялото му също е направено от груба материя, която още повече огрубява от неправилния живот.

Ангелите се делят на йерархии. Когато те пеят, в същото време те светят със силна, ослепителна светлина. Така светят ангелите от най-високите йерархии. Колкото по-надолу слизат, толкова тяхната светлина се намалява и се обръща в някакъв цвят.

- Учителю, ангелите имат ли криле? Художниците ги рисуват с криле от перушина.

Учителят каза:

- Ангелите имат криле от светеща материя. От същата светеща материя е направено и подвижното им тяло. Те непрестанно се уголемяват и намаляват, и стават по-малки дори от един атом. Всичките техни движения се придружават от вълшебно небесно пеене.

Учителят започна да настройва цигулката Си и започна да свири една мелодия. Аз чух, че от цигулката му се произвеждаха тоновете на няколко цигулки, а след малко време чух вече цял оркестър, който накрая, постепенно затихвайки, съвсем изчезна.

Брат Христо каза:

- Много хубава е мелодията, Учителю!

Той пак провери струните на цигулката и поясни:

- Тази мелодия е за „Мира”.

Брат Христо се сети, види се, коя е мелодията, защото запя същия мотив с думите:

„Мирът иде вече, мирът иде вече,

мирът иде вече, тъй наш Господ рече.”

Учителят сияеше.

- Ето сега, каза Той, съществата постепенно започват да слизат отгоре, сутрин рано, преди изгрева на слънцето. И Той засвири, най-напред толкова тихо, че ние едвам Го чувахме и постепенно засилваше мелодията до форте, фортисимо, и постепенно затихваше, докато даде илюзията, че музикантите се отдалечиха16.

- При фортето, каза Учителят, имаме обедно време и после постепенно идването на вечерта. Тази мелодия, ако се изсвири и изпее от цял един оркестър и хор единно, и с вяра, ако се изпълни, мирът ще дойде между человеците. Ти, рекох, изучи правилата за композиране и я композирай тази мелодия. Можеш и да я дирижираш.

Аз весело се смеех с глас.

Учителят продължи:

- С музиката аз изследвам мисълта на човека. Аз Си свиря тихо и правя своите изследвания. Моето свирене има отзвук, защото се свързвам с великия свят, даден от Бога, затова вие не чувате една цигулка, а множество цигулки. Тоновете на тези цигулки се сливат в един акорд.

Божественият свят е хармония и музика.

Когато мислите на хората са светли, те се сливат в един общ акорд и пеенето им, и свиренето им е хармонично.

Аз попитах:

- Откога съществува музиката на земята, Учителю?

Той помисли малко и каза:

- Музиката е слязла на земята отпреди 4000 години преди Христа. Атлантската раса не е била музикална. Затова и стана потъването на Атлантида. Който иска да живее дълги години, той трябва да пее. Добрият човек е музикален. Лошият човек не е музикален.

-Учителю, казах аз, някои професионални певци употребяват груба и нечиста храна, за да се засили гласът им.

Учителят поясни.

- Само чистият и правилен живот на човека придава сила и мощ на гласа - прави, чисти мисли, чувства и постъпки. Викането нищо не е за Небето. Там не се интересуват от такова пеене.

Ако един ангел слезе на земята и изпее една магическа песен (формула), гробовете ще се отворят и мъртвите ще възкръснат, болните ще оздравеят, слабите ще станат силни, лошите ще станат добри, гладните ще се наситят, жадните ще утолят жаждата си, слепите ще прогледнат, немите ще проговорят и глухите ще прочуят.

- Учителю, то ще стане като второто пришествие.

Той каза: На Земята има девет концентрични сфери.

Във всяка една сфера ще има по едно пришествие.

- Учителю, по какво да разбера, че това, което мисля, чувствам и постъпвам, е по Бога?

— Ще изпееш тона ФА в три октави, когато разрешаваш нещо от материален характер, на физическия свят. И като пееш, ако изпиташ едно приятно чувство под лъжичката (слънчевия възел) и има хармония между мислите ти и чувствата ти, ще постъпиш право.

След това ще изпееш тона СОЛ в три октави за въпроси, свързани с Духовния свят; и ще изпееш тона СИ в три октави за въпроси из Божествения свят.

Когато пееш тези тонове, ти, като затвориш очите си и се вглъбиш навътре, трябва да видиш един светъл център между двете си очи. Този светъл център ще излезе извън тебе, ще се уголеми и ще обхване голямо пространство и в този миг ти ще видиш и ще чуеш Божествено пеене, мелодии. Това го давам само за тебе!

Учителю, любимий Учителю, целувам Вашите свещени нозе, целувам Вашите благословени ръце, целувам Вашия светъл поглед!

Благодаря Ви, Учителю! Дайте ми сили! Бъдете винаги пред мене! Не заставайте зад гърба ми! Помогнете ми да изпълня Вашата и на моя Отец Свята Воля! Амин!

______________________________

16) f - форте (forte - силно); ff - фортисимо (fortissimo - много силно); fff - форте-фортисимо (още по силно от ff); morendo - замирайки.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...