Jump to content

18. Отменената репетиция. (10.03.1942, вторник, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

18. ОТМЕНЕНАТА РЕПЕТИЦИЯ

10.03.1942 г.

[вторник], Изгрева - София

Днес отидох в десет часа без четвърт на репетиция в Операта. Добре, но бях изненадана от обстоятелството, че бях записана на листа за програмата, да започна репетиции за ролята на Есмералда в операта „Продадена невеста” от Сметана. Аз замръзнах просто на мястото си и в първия момент не знаех какво да правя. За горната репетиция трябваше да се явя в 1 часа на обяд. Досега Карова17 пееше тази роля, но откакто й дадоха Марженка [роля в същата опера], ето че писаха мене за ролята на Есмералда.

Аз реших да се боря и да се отърва от тази роля. Преди известно време бяха ми дали Амур в операта „Орфей”, но аз щастливо се освободих от нея, също и от Велгунда от операта „Рейнско злато” от Вагнер. Сега всеки ще се запита защо не искам да пея тези три роли. Защото трябва да изляза на сцената с неприкрити, твърде разголени костюми и да се излагам на простудяване. И неподходящо е за мене, като ученик на Новото учение. До 12 часа имаше време и аз реших да отида сама при Учителя. С трамвая се качих до Семинарията и оттам, тичайки преминах и гората. Озовах се на поляната на Изгрева, гдето Учителят беше седнал на една скамейка. При Него беше и брат Боян Боев18 с листове в ръцете си. Аз все тичах, и през поляната пак тичах, едва сдържайки сълзите си. Разправих бързо и развълнувано всичко на Учителя, гледайки Го в очите. Той ги затвори, постоя известно време така и тихо ми каза:

- Успокой се, рекох. Тази роля ти ще я изпееш на сцената! Те ще те облекат с трико. Ученикът трябва да слезе и в калта, за да спаси някоя душа; като се изкаля, после ще се измие.

Аз останах смаяна от отговора на Учителя.

Той каза: Няма нищо, ще пееш тази роля. Те после ще те освободят от нея. Ти приемай с благодарност всичко, което Бог ти праща там и по-скоро ще ликвидираш с тях.

Всичката ми тревога отлетя някъде. Аз се успокоих, щом Учителят ми казва. Аз Му казах, че бързам за репетиция и като Го попитах колко е часът, възкликнах, че съм закъсняла вече.

- Ще ме глобят, Учителю!

- Няма да те глобят, успокои ме Той.

Аз Му благодарих, целунах Му ръката и още по-бързо затичах през гората за града. В началото на гората срещнах сестра Савка с още една сестра, които се връщаха от града. Като ме видя, тя каза: Кое е това птиченце, което хвърчи през гората?

Когато влязох във фоайето на Операта, върху програмата предстоящата репетиция беше зачеркната с червено мастило и пишеше: „Отменена!”

Благодаря на Небето, дето ме срещна с Великия Учител. Научи ме, Господи, в пътя Си, да ходя благопристойно в Истината Ти! Амин!

________________

17) Нели Карова, 1911-2003, оперна певица, сопран, педагог.

18) Боян Димитров Боев, 1883-1962

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...