Jump to content

19. Музикалните ключове. (19.03.1942, четвъртък, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

19. МУЗИКАЛНИТЕ КЛЮЧОВЕ

19.03.1942 г.

[четвъртък], Изгрева, София

Днес преди обед влязохме в приемната стая на Учителя заедно с брат Христо. Учителят имаше весело разположение и каза, че днес времето е музикално.

Днес Учителят ни говори за музикалните ключове. Той каза:

- Ключовете, за които говори официалната музикална наука, са едни, а ключовете - мистичните музикални ключове, се дават на ученика при посвещението. С тия ключове ученикът отваря вратите на свещения живот на Бога.

Учителят продължи: Магическият ключ, който оправя живота, е ключът на Любовта.

- Учителю, ами каква роля имат музикалните ключове, с които днес си служим в музиката?

Учителят продължи:

- Ключовете в музиката имат една задача: да покажат на хората как да трансформират силите си. Всичките музикални ключове са слезли от един висок свят.

- Учителю, например тонът ЛА, който се пише на второто междулиние при ключ СОЛ, е тонът ДО в басовия ключ ФА, който пък е тонът СИ в сопрановия ДО ключ, който ключ се пише на третата линия на петолинието. Има още теноров ДО ключ и алтов ДО ключ. Има и други ключове, които не се употребяват.

Учителят каза:

- Ти искаш например да отключиш сърцето на някой закоравял егоист. Започни с ключа ФА - на МЪДРОСТТА, сетне започни с ключа СОЛ - на ЛЮБОВТА и най-сетне с ключа ДО - на ИСТИНАТА. Невидимият свят е превел тези ключове на земята.

- Кой е ключът на сърцето, Учителю?

- Ключът на сърцето е ключът на Любовта - СОЛ.

Ключът на ума е ключът на Мъдростта - ФА.

Ключът на волята е ключът на Истината - ДО.

- Учителю, ами подразделенията на ключа ДО?

- Те отговарят на волята в човека на физическия, Духовния и Божествения свят.

Ключът СОЛ е най-грациозен. Той прилича на красив ангел с навити като спирала сини очи. Този ангел застава в началото на петолинието и със своята магическа пръчица посочва местата на всичките нотни знаци.

- Учителю, ученикът трябва да се научи да чете, бързо да дешифрира ноти във всичките видове ключове. Например 5-6 такта в ключа ФА, 2-3 такта в ключа СОЛ и няколко такта в трите вида ДО ключ.

Тези видове упражнения са много полезни за бързо транспониране19.

Учителю, моят професор по солфеж Емил Депорт, композитор и диригент на собствен оркестър в Париж, нареждаше ни в кръг по средата на една голяма зала. Този кръг беше от 5-6 реда. Той сядаше в средата на кръга, на въртящ се стол и посочваше бързо с палката си кой да започне да дешифрира (да пее ноти от първо виждане). Ние всички държахме отворени солфежи в ръцете си, а той се въртеше със стола си и бързо посочваше: „Вие, вие, вие” и т. н.

Учителят каза:

- Ти имаш връзки с тях от миналото си, когато си работила във Франция.

Учителят продължи: Когато си заминете от Земята и отидете в Невидимия свят, няма да ме видите, докато не ви подложат на изпит. Вие трябва да издържите този изпит.

Ще ви изпитат пред специална комисия можете ли да четете на всичките видове ключове:

на Любовта - СОЛ;

на Мъдростта - ФА;

на Истината - ДО сопранов;

на Правдата - ДО алтов и

на Добродетелта - ДО теноров.

Когато комисията провери, че можете да пеете на тези ключове, вие ще Ме видите. Ще видите и Славата Божия. Ще ви се отворят духовните и Божествените очи.

- Учителю, Вие такъв ли ще бъдете там, на Небето, или ще имате друг вид?

Учителят се усмихна и каза:

- Аз ще се променям и вие ще Ме познавате.

Апостол Петър държи ключа на Рая, на Любовта - СОЛ. Има и един ключ на Ада - ФА. Юда предаде този ключ на вратаря на Ада. Има и още един ключ, с който се отварят дверите на престола Божий. Там живее и Христос.

Вие, музикантите, работите с тези ключове. Невидимите музикални същества си служат с тях, да отварят дверите на всички слънчеви системи. Всяка звезда, всяка планета, всяко слънце си имат ключ. Всяка звезда е музикален тон, написана нота на небето. Целият космос, цялата вселена са облени с една непрекъсната Божествена музика.

- Учителю, попитах аз, композиторите долавят ли тази небесна музика?

- На земята достигат само някои откъслеци, преводи от тази Божествена музика чрез гениите на музиката. Тези мелодии губят от Божественото, докато се напишат с ноти.

- Учителю, в Божествения свят има ли нотни листа?

- На Небето нотните листа са живи. Небесното пространство е лист, на който са написани нотите с ръката на Бога. Тези ноти са цели светове.

Всяка звезда на Небето е написана нота.

Тук на Земята има преведени 24 гами, които са дадени от двадесет и четирите старци, за които пише пророк Йоан в Откровението си.

- Учителю, Адам и Ева познавали ли са тези ключове?

- Бог, Господ, даде на Адама ключа на Любовта, но той го изгуби.

Сега с музиката на Шестата раса человечеството ще намери загубения ключ на Любовта.

Думата „Любов” е само превод на истинското име на този ключ, който Адам изгуби в Рая. Скрита е тази магическа дума и тя трябва да се намери. Щом се намери магическият ключ, и думата ще се намери. Бог ще се изяви чрез нас.

Всеки нов ден започва с нов тон от гамата; всеки нов ден започва с нова гама. Заедно с този тон, с тази гама, ни се изпращат енергии от Разумния свят.

Мое откровение: В България живя и работи великият Учител на Всемирното Бяло братство. Той донесе новия живот и откри магическия ключ на Любовта. Българите още не Го разбират и не Го приемат. Българите имат една светла звезда на Небето поради Учителя, защото Небето е определило Той да работи в България. Блажени тези, които Го разбират и прилагат Неговото Божествено учение!

Господи, Учителю, благодаря Ви! Амин!

___________________________

19) Транспониране - пренасяне на тоновете на едно музикално произведение или откъс по-високо или по-ниско, при което се запазват интервалните отношения, но се променя тоналността.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...