Jump to content

20. Отношението между Словото и музиката. Музикалните тактове са човешко изобретение. Човешкият глас е израз на човешката душа. (10.04.1942, петък, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

20. ОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ СЛОВОТО И МУЗИКАТА.

МУЗИКАЛНИТЕ ТАКТОВЕ СА ЧОВЕШКО ИЗОБРЕТЕНИЕ.

ЧОВЕШКИЯТ ГЛАС Е ИЗРАЗ НА ЧОВЕШКАТА ДУША

10.04.1942 г.

[петък], Изгрева - София

Днес брат Христо дойде рано сутринта в града. Аз вече бях готова и го чаках. Минахме през гората.

Учителят изпращаше на прага на вратата един посетител. Покани ни в приемната, след което докато ние седнем, Той за малко излезе. Като се върна, аз Му казах:

- Учителю, в братските песни в песнопойките има допуснати някои погрешки. Чувала съм някои от духовните песни на Хендел, Хайдн и др. не са били написани с тактове.

Учителят каза:

- Светът на Словото се различава от света на музиката; светът на буквите се различава от света на тоновете.

Словото и пеенето са два различни свята. Словото иде от света на синовете Божии, света на принципите, а пеенето иде от света на ангелите, света на чистите същества, света на хармонията.

Двата свята заедно олицетворяват пълнотата на великият Божествен живот.

Този живот обаче се изявява на физическия свят чрез едни и същи органи, които наричаме гласови органи.

- Учителю, казах аз, наричат го някои и гласов апарат.

Учителят продължи.

- В Божествения свят няма тактове.

Словото и музиката се римуват естествено. Небесните музикални форми, като слязат в човешкия свят, претърпяват известни промени и ограничения.

Тактовете са човешко изобретение. Тактовете в музиката отговарят на човешките закони.

- Учителю, например тактът 3/4 (три четвърти) има първото време силно, а второто и третото време са слаби. Ако напишем мелодия в този такт, ние не трябва да слагаме силна сричка на думата под слабо време и слаба сричка под силно време на такта.

Учителю, такива нарушения са допуснати в песнопойката на някои места.

- Ти, рекох, ще ги коригираш и те ще се напечатат отново.

Словата, които се пишат, нагласяват под нотите, мелодията, трябва да отговарят на силните и слабите времена на такта. За това нещо се иска знание.

- Учителю, попитах аз, в Ангелския свят има ли тактове?

- Тактовете са човешко изобретение, каза Учителят. В света на Любовта, Словото и музиката са хармонично съчетани. Когато пойните птички искат да кажат нещо, те само пеят.

Каквото е отношението между музика и Слово, такова е отношението и между музика и движение.

Брат Христо каза:

- В Паневритмията имаме и Слово, и музика, и движение, Учителю.

Аз добавих:

- И там има същите нарушения на някои места, както в песнопойките. Учителят пак каза:

- Те ще се коригират и ще се напечатат отново.

Движението трябва да хармонира с музиката и да се съгласува с нея. В бъдеще певците в Операта няма да изнасят на сцената грешния, порочния живот на хората.

Потомците на третия Адам - хората от Шестата раса - те ще бъдат носителите на новите изкуства, на новите науки от Божествения свят. Всички окултни упражнения могат да се пеят с движения.

- Учителю, Защо ги наричате „упражнения”?

- Това не са още окултни песни. Те са окултни упражнения.

Той ме попита: Например ти как ще изразиш с движение и пеене, че даваш нещо?

Докато аз мислех как да го направя, Той стана прав, протегна щедро и божествено и двете Си ръце, с прибрани пръсти във вид на чашки, подвижи ги отвътре навън и встрани, и бавно и тържествено запя: „Ще нося Божиите блага за всички човешки сърца!” (из упражнението „Мога да постигна що желая”).

Той пак седна и продължи: В Божествения свят движението е музика и музиката е движение.

В Божествения свят Словото е движение и движението е Слово.

Ако поискаш вратата на Рая да се отключи сама, ти застани пред нея и запей! Ще изпееш по всичките правила, с ангелски глас, с любов песента на Любовта, Мъдростта и Истината, и вратата на Рая широко ще се отвори пред тебе.

Всички души, които са се отклонили от пътя на Истината, лутат се и страдат в тъмнина. Само чистите по сърце ще видят Бога.

В този момент почукаха на вратата и Учителят стана. Той поговори на прага на външната врата с една сестра и пак влезе, и седна на мястото Си.

Той каза след минутно мълчание.

- Само гениалните души имат и вътрешна, и външна светлина.

Слънцето има и вътрешна, и външна светлина.

Земята има само вътрешна светлина. Тя ще добие и външна светлина, когато бъде населена само от гениални, напреднали същества. Тогава тя ще започне да свети като Слънцето.

- Учителю, кой е най-светлият център на човешкото тяло, попитах аз?

- Този център се намира между двете очи, в основата на носа, каза Учителят. Един ясновидец може да види дали този център свети в човека. Ако този център загуби светлината си, това показва, че човека се е откъснал от Божественото дърво и като падналия плод започва да гние, да се разлага и да мирише.

В Духовния свят ангелите и светлите напреднали души непрестанно славословят Бога и Неговото Име. Те възпяват Неговата съвършена Мъдрост, Истина и Любов. Тук на земята се виждат плодовете на Божествения живот в красивите форми на природата, в красивите чувства, във възвишените мисли, във вдъхновението и в творчеството.

- Учителю, на Небето има ли хорове?

- Там светли същества, ангели пеят.

- Ами дирижира ли ги някой, Учителю?

- Те пеят без диригент.

Когато окултните певци достигнат съвършенството на ангелите, те ще пеят без дирижиране. Бог ще ги дирижира.

Диригентът трябва да бъде чист и съвършен. Той трябва да бъде малко по-долу от ангелите. Само такъв човек може да бъде диригент.

Може да правите така: На репетициите да има диригент, а на концерта диригентът да седне в публиката и с мисълта си да дирижира хора и оркестъра. Това наричам аз дирижиране.

- Учителю, Словото ли се е родило по-рано или музиката?

Той каза: Първичното Слово, това е музиката.

Първите букви на музиката, първите слова на музиката са седемтях тона на гамата, които са излезли от устата на Бога, възприети са от ангелите и са въплътени в човешкия глас.

Пеенето е тясно свързано с мисълта, едно проявление на мисълта. Человеците са започнали да пеят, когато са започнали да мислят.

Бъдещата симфонична музика ще бъде сформирована само от човешки гласове. Певците в тези хорове ще пеят до седем октави. Първите певци са служели с пеенето си в храмовете и светилищата на древните окултни школи.

След малка пауза Учителят продължи: Тоновете са отронки от мисълта на ангелите и всяка отронка, всеки тон, той сам пее и се настанява в подготвеното човешко гърло. В това гърло е поместен и гласовият орган, който е най-сложното проявление на човешкото битие.

Човешкият глас е израз на човешката душа. По него се познава как живее човек; по начина, по който пее тоновете, се познава какво общуване и какви връзки има с Ангелския свят.

Славеите са представители на Ангелския свят. Те са изпратени да пеят 10,000 (десет хиляди) години на человечеството даром. Тия духове изкупват една своя погрешка от миналото си.

Преди грехопадението славеите не са се хранели с мушички и червейчета. След падането на Адам и Ева, и те са съгрешили. След идването на Шестата раса те ще станат пак вегетарианци.

Учителят продължи: Ученикът на новото пеене трябва да знае как да живее, как да се храни, как да диша, как да ходи, как и каква вода да пие и кога да я пие, за да могат гласните струни и неговият гортан20 да се преустроят с нови музикални клетки, които ще дойдат от новото Слънце на новите слънца.

Гърлото на окултния певец трябва да съответствува на видимото Слънце, което е израз на музикалния живот на висшите същества и то пее, и предава музиката на цялата вселена. Това гърло предава мислите и чувствата на ангелите.

Почукаха на вратата. Извикаха ни за обед.

Учителю, благодаря Ви! Господи, помогнете ми да държа Твоите заповеди и да пребъдвам в Любовта Ти. Господи, избави ме, укрепи ме! Амин!

______________________

20) Гортан - гръклян, ларинкс

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...