Jump to content

21. Музикалната Пентаграма. „Химнът на слънцето“ (Будя! ...). Молитви. (05.05.1942, вторник, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

21. МУЗИКАЛНАТА ПЕНТАГРАМА.

„ХИМНЪТ НА СЛЪНЦЕТО” (Будя! ...)

Молитви

05.05.1942 г.

[вторник], Изгрева, София

Днес времето е ясно, слънчево. С брат Христо се уговорихме да се срещнем нагоре, на трамвайната спирка и да отидем при Учителя. През гората отидохме на Изгрева.

Той слезе по стълбичката отгоре. Лицето Му светеше. Около главата Му сияеше блестящ ореол. Той ни покани в малката приемна стая.

Още като седнахме на определените ни места, Учителят каза: Днес времето е музикално. Има присъствие на музикални гении.

- Учителю, казах аз, ако си спомняте, Вие преди известно време ми казахте да скицирам Пентаграмата с петолинии. Ние заедно с брат Христо работим. Ето - извадих лист, - начертах цялата Пентаграма с петолинии. Много трудно беше да се направят ъглите. Сега, Учителю, да нанеса ли мотиви от Вашите песни върху нея?

Учителят си затвори очите и мислеше. След това Той каза: Във външния кръг ти можеш да сложиш:

„В начало бе Словото,

„Ще се развеселя”,

„Имаше человек”,

„Бог е Любов” и др.

- Учителю, аз по вътрешно чувство усещам кои песни са Ваши.

Например в песента „Ранен час” има едно място - и запях това място. Шлагерно е, Учителю! Тази песен не може да бъде Ваша.

Той каза:

- Ех, те, рекох, се учат още, опитват се да пишат. За да достигне човек съвършенство в духовната, окултната музика, той най-напред трябва да мине през светската музика, там да заеме първо място. Тогава ще му се открие и окултната музика.

Учителят дълго време внимателно разглеждаше Пентаграмата.

Аз попитах:

-Учителю, в най-вътрешния кръг да нанеса ли мотивите на Вашите български песни? Ами в триъгълниците кои песни да сложа?

Учителят радостно ни погледна.

-Там ще сложиш, рекох, новите песни.

Аз се канех да Го питам кои нови песни и озари ме мисълта, че те са песните, които сме пели досега, които съм нотирала досега.

Преди два-три дена брат Христо ми донесе едно листче, напечатано Слово, на пишуща машина. Тук ще го закопчея с игличка. Заглавието е „Химн на Слънцето”, отдолу пишеше: „Молитва при изгряването”.

- Учителю, казах аз, думите не са наредени в стихове, но те ще могат ли да се пеят?

Учителят отвори кутията и извади цигулката Си, и засвири една Божествена мелодия. След късо мълчание Той вече пееше и свиреше. Аз на ума си пригласях с Него и бързо започнах да записвам мелодията.

Думите са:

ХИМН НА СЛЪНЦЕТО

Молитва при изгряването

Будя!

Изгрява моето Слънце в моята душа.

Да се слави Името Божие!

Будиш!

Изгрява Божието Слънце в мен в сърцето.

Да дойде Царството Божие!

Буди!

Изгрява Слънцето на моя дух.

Да бъде Волята Божия!

Будим!

Изгрява Слънцето на нашите ангели.

Да се въдвори Царството на Отца нашего на светлините.

Будите!

Изгрява Слънцето на Великия Господ на Мира в нашите души.

Да обнови нашата душа със Своята сила.

Будят!

Изгрява Слънцето на всички Слънца на нашите духове.

Да ни даде Господ живот, здраве и свобода.

МОЛИТВА

Вярвам в Тебе, Господи, Който си ми говорил в миналото.

Вярвам в Тебе, Господи, Който ми говориш сега.

Вярвам в Тебе, Господи, Който ще ми говориш в бъдещето.

*

Да се слави Името Ти и в Твоята Слава да живеем ние.

Да се въдвори Царството Ти и ние да участваме в Твойта радост.

Да бъде Волята Ти, както на небето горе, така и долу на земята.

И ние да работим с Тебе наедно!

Амин - така да бъде!

Учителят свиреше и пееше! И ние пеехме.

- Задачата на ученика на новото пеене е да намери начин как да въплъти това Слънце в човешкото гърло, каза Учителят.

Учителят посочи цигулката Си и каза: Цигулката със своя тембър най-много се приближава до човешкия глас. Всички майстори на инструменти са се стремели да имитират човешкия глас. То ще бъде недостижимо, защото при пеенето участвуват човешкото съзнание и човешката воля.

Във всичките клетчици и нервички на гласните струни и на целия гортан (гласов орган) има едно съзнание, което съзнание влиза във връзка и резонира със съзнанието на висшите същества от Ангелския свят.

Човек е колективно същество и през него се проявява цялата вселена.

Съвършеното пеене не може да се постигне без любов към Бога.

- Учителю, един оркестрант от Операта, обоист21, ме пита защо не му стига въздухът при свиренето на по-дълги музикални фрази. Същото нещо изпитват и някои певци - мои колеги и мои ученици. Обаче когато певецът провери дали дробовете му са останали без въздух, оказва се, че в тях има още достатъчно въздух.

Учителят каза:

- Когато певецът диша, той трябва да се свърже с диханието на Бога. Ще дишаш с ритъма на Бога. Спокойно ще дишаш. Всички същества в природата дишат.

Човек не диша само с физическото си тяло. Той диша и с другите си духовни тела. Ако човек остане известно време без въздух, той напуща физическото си тяло. Ако човек живее чист и свят живот, той се свързва с диханието на Бога и ангелите. Който живее духовен живот, той диша добре. Който живее повече със стомаха си, с търбуха си, той няма правилно дишане. Не всички певци дишат правилно.

- Коя е причината, Учителю?

- Те не се свързват със своя двойник. За да може да издържа певецът на дълги мелодии, той трябва да се свърже със своя етерен двойник. Всъщност издържането зависи от етера.

Птичките имат малък обем за въздух, а изпяват дълги вариации без прекъсвания.

Човек не диша само с дробовете си. Той диша и с порите си, и с ума си, и с мозъка си, и със сърцето си, и с волята си, и с душата си, и с духа си. Колкото по-високо изкачим съзнанието си, толкова повече въздух приемаме, задържаме и изпущаме от дробовете си. Ти приемаш Божествената прана и я изпущаш в музикални тонове.

Ако пееш пред публика, която ти праща лоши мисли, ти приемаш техните мисли и след пеенето си се чувстваш незадоволена, изпразнена. Затова ти трябва да се ограждаш с един, два, три и повече магически кръгове. Когато се оградиш с Божествените магически кръгове, ти ще се избавиш от тези влияния.

Учителят ми каза няколко формули, които си остават за мене, затова няма да ги напиша.

- Ако пееш пред публика, която те обича и ти праща добри мисли, и ако тази публика стои на висок духовен уровен [ниво], ти ще почувстваш радост и разположение, и разширение след пеенето си.

Въздухът в света, в големите градове, във високите апартаменти, кооперации, обществени заведения, е напоен с нисшите мисли, чувства и желания на грешни хора.

Ти ще произнасяш тези формули. Мислено ще очертаеш окръжност около себе си и мислено ще свържеш горната част на главата си (Учителят посочи горната част на моята глава, за което аз станах от стола си) със Слънцето. Оттам ще потекат възходящи енергии и светли влияния. Най-чистите места за образуване на духовна връзка с напредналите същества, с ангелите, са планинските върхове.

- Учителю, как да се употреби въздухът в дробовете за дълго време?

Учителят каза:

- Ако се пее с много въздух, без участието на клетниците в гортана, тонът ще бъде рядък и няма да прозвучат всичките обертонове. Идейният певец трябва да използва всяка Божествена частица в тон.

- Как да си го обясня, Учителю?

- Ти няма да изпущаш неизпят въздух между гласните струни.

Учителят изпя ДО, МИ, СОЛ, ДО по този начин.

Той продължи: Тонът не се предава само чрез въздуха.

Тонът се предава само чрез етерното пространство. Ти трябва да покажеш на другите как да приемат повече етер в дробовете си.

- Учителю, като приемам повече въздух, не приемам ли и повече етер?

- Не! То е цяло изкуство. Аз ще ти покажа няколко упражнения с формули. Когато започнеш да пееш, ще погледнеш нагоре с любов към Него, ще свържеш този център (Учителят стана и пак сложи ръката Си на главата ми) със Слънцето и ще стъпиш здраво на нозете си.

Енергиите отгоре ще започнат правилно да текат през тялото ти. Ще отвориш устата си с Любов и ще запееш с Любов. Ще вдишаш с любов и ще издишаш с любов. Средата, в която Любовта се проявява, е обширната, великата Душа и мощният Дух, който е едно с Бога.

Любовта слиза при нас чрез етерното пространство. Любовта се предава през нас чрез етерното пространство, чрез етера ние я изявяваме на другите души.

Висши същества пеят в човека и в гортана му, не е той самият. Дръж връзката с тия същества, обичай ближния си, обичай Бога, Който живее във всичко живо.

Не гледай, не виждай погрешките на хората. Не ги съди. Виждай само Божественото, красивото в тях.

- Учителю, помогнете ми, когато му дойде времето, да науча и другите да пеят по новия начин.

- Когато те освободят от Операта, то ще стане. Ти и сега, като им пееш, пак ги учиш. През тебе аз виждам, че пее една много известна певица от миналото, тя влиза в тебе и пее.

Наблюдавай и изучавай песента на птиците в гората.

Благодаря Ти, Господи! Да бъде Волята Ти! Благодаря, Учителю, да се прослави Името Ви! Благодаря на невидимите същества.

Да дойде царството Ти, Господи, на земята! Амин!

________________________

21) Обоист - музикант, който свири на обой; обой - дървен духов музикален инструмент във форма на коническа тръба, с отверстие и клапи, приличен на кларнет

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...