Jump to content

22. Пеенето и говорът. (23.05.1942, събота, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

22. ПЕЕНЕТО И ГОВОРЪТ

23.05.1942 г.

[събота], Изгрева, София

Тази сутрин отидох през гората при Светлия Учител. Брат Христо ме пресрещна в началото на гората. По пътя купих една кошничка ягоди за Него. Когато пристигнахме на Изгрева, казаха ни, че Учителят никого не приема, даже не слиза да се храни.

Брат Христо ми изнесе един стол от салона и аз седнах долу, пред стълбата, която водеше за стаята Му. Сложила бях кошничката с ягодите пред нозете си, на земята. През това време брат Христо седна на масите, дето всички се хранеха обикновено и поведе разговор с госпожа Кършовска22, която беше дошла нарочно, за да се срещне с Него.

Една сестра се изкачи по стълбата и почука на стаята на Учителя. Той отказа да я приеме. Чух Го, като й каза: „Зает съм“!

Сестра Димитрина Захариева се изкачи по стълбата и почука на вратата Му. Учителят отвори вратата и много строго й се скара, и я изпъди с думите, че е много нахална.

Тъкмо се канех да прекъсна разговора на брат Христо с г-жа Кършовска, ето Учителят заслиза по стълбата и любезно, и усмихнато ме покани в приемната стая, долу, заедно с брат Христо. Аз сложих кошничката пред нозете Му. За да ги купя, бях изхарчила последните си левчета, защото утре щях да получа заплатата си.

Той се усмихна и ме попита:

- Те пели ли са, като са расли?

- Да, Учителю, отговорих Му.

- Тези точици по повърхността им са написани нотички.

Говорех за семенцата им.

- Учителю, попитах аз, защо в света съществуват различни школи по пеене?

Учителят отговори:

- Те външно са различни, но всъщност са еднакви, защото са човешки. В човешкия свят има външно разнообразие, а вътрешно еднообразие. В Ангелския свят има външно еднообразие, а вътрешно разнообразие.

- Учителю, материята, от която е съставено гърлото у певците, еднаква ли е у всичките певци?

Учителят каза:

- На едни Господ е дал къща от груб материал, с малки прозорци, през които влиза по-малко светлина. На други Бог е дал обширни, светли къщи от фина материя.

Идейните певци имат около вътрешното си небце и езика, в своя гортан хиляди светли ангелчета, които под един знак започват да вибрират. Те се движат хармонично, танцуват и пеят.

Ако сте ясновидци, ще видите да излизат от устата на такъв певец красиви топки, боядисани с всичките цветове на небесната дъга. Тези топки са живи. Те се уголемяват излитайки и изпълват цялото пространство около певеца. Над него, около него, се движат напреднали, светли гении. Те пеят чрез певеца - той е инструментът, чрез който те се проявяват.

- Учителю, какво да правим, за да не изгубим тези ангели, които живеят в човешкото гърло?

- Да любиш Бога, да не се привържеш към никое смъртно същество. Да любиш всичките части на Бога: хората, малките буболечици, мушичките, тревичките, камъчетата, водните капчици, прашинките, малките цветенца. Да помогнеш на мравката, като се дави. Улови я, извади я от водата!

Както тялото ти, тъй и устата ти да бъдат светилища, от които да излизат красиви и хармонични слова. Ще внимаваш какво влиза и какво излиза от устата ти.

- Учителю, като се изсвирят едновременно два съседни тона, защо звучат тъй неприятно? Например ДО и РЕ. Вие бяхте ми казали, че първият тон в обертоновете е мъжки, а вторият тон е женски.

Учителят каза:

- Такова е съзвучието между мъжа и жената, докато се яви детето или терцата, третият тон - МИ. Защо? Защото те винаги вървят в противоположни посоки.

Той продължи: От ДО до РЕ имаме първо измерение; от РЕ до МИ имаме второ измерение; от МИ до ФА имаме трето измерение. Образуват се последователно права, плоскост и куб.

В бъдеще гениалните певци ще пеят наведнъж по 3, 4, 5, 6 тона.

- Как е възможно това, Учителю?

- И сега, каза Той, при бързи упражнения се получава същото. Гласните струни в гласовия орган са създадени от Духовния свят. Всичките клетки на гласовия орган са материя на ангелите. Светлината е сгъстената енергия от тяхната песен, която те ни изпращат тук, на земята.

Учителят продължи: Ангелите нямат тази форма, както ги рисуват художниците. Те не свирят, но само пеят. Те имат милиони крилца от светеща материя.

Божественото пеене не се критикува. Който слуша с критични мисли, той нищо не може да чуе. Ти най-много ще се пазиш от тези, които идват при тебе с цел да те критикуват. Те са от Черното братство, нищо повече.

Пеенето и говорът се изразяват с един и същ орган, с едни и същи струнички, затова пеенето и говорът са брат и сестра. Когато те искат да те учат да пееш силно, ти им кажи „Не!”.

Окултният певец трябва да пее меко, картинно и с цялата си душа. Първото нещо е, че те ще искат да огрубеят гласа ти, но ние няма да им позволим да постигнат това. Когато искат да ти внушат методите на Черната ложа, ти ще им кажеш: „Аз съм мобилизирана в Божественото пеене и мога да пея само по правилата на Божествената музика.”

- Учителю, четох в една книга, че в древните манастири имало кастрати23 - млади монаси-певци, които до дълбока старост пеели божествено, като сопрани били високи гласовете им.

Учителят каза:

- Кастрирането има връзка със запазването височините и гъвкавостта на техните гласове. Действително нечистият живот огрубява гласа и накрая го погубва. Тези полови енергии, без да става нужда от скопяване, могат да се трансформират нагоре към главата и човек да се чувства по-здрав от всякога. Гласът му ще бъде ясен, винаги млад и пластичен до дълбока старост. Височините също се укрепват и запазват.

- Учителю, кой е най-високият тон на Божествените гами?

- Той е самият глас на Бога. Този тон никой не Го е достигнал. Никой още не Го е чул. Онези, които Го любят, те чуват Неговия тих глас вътре в себе си, но той не е най-високият Му тон. Този тон ще Го чуят онези, които са чисти и съвършени и които се слеят с Него, и станат едно с Него -Евангелието на Матея, 5 глава, 8 стих: „Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.”

Бъдещите певци от Шестата раса - напреднали души, които са ликвидирали с всичките човешки слабости, те ще бъдат малко по-долу от ангелите.

Тялото им ще бъде олтар, храм Божий.

Гърлото им и устата им ще бъдат храм на Бога, жилище на ангелите.

Очите им ще светят с Божествената светлина на Любовта. През тях ще пее цялото Небе.

Всичките ангели ще пеят през тези певци. Те ще бъдат живи слънца. Пътят им на земята ще бъде само любов и песен. С песента си тези Божествени певци ще славят Бога, ще лекуват всички болни, ще изправят физическите и морални недъзи на хората, ще трансформират тежките им състояния и ще възкресяват мъртвите.

- Какво работи Бог, Учителю?

- Бог непрестанно пее и създава нови светове и вселени. Непрекъснато старото се руши и новото се създава.

Учителю, благодаря Ви! Помогнете ми да изпълня Волята Божия! Както ангелите на небето, така да извърша Божията Воля на земята с изкуството си! Амин!

_________________

22) Цветана Мицеева-Кършовска, 1915-2013, художник

23) Кастриране - практикувало се в Италия до началото на XIX век -църковните певци се скопявали за да запазят високия си глас.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...