Jump to content

23. Концерт на Изгрева на 16 юни 1942 г. Мнението на Учителя. 61 (16.06.1942, вторник, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

23. КОНЦЕРТ НА ИЗГРЕВА НА 16 ЮНИ 1942 г.

МНЕНИЕТО НА УЧИТЕЛЯ

16.06.1942 г.

[вторник], Изгрева, София

На 16 юний в 51/2 (пет часа и половина) часа след обяд, изнесох вокален концерт в салона на Изгрева пред Учителя. Присъстваха братя и сестри от Изгрева и от града. Концертът беше отличен. Аз пях с голямо вдъхновение и финес. Програмата ми беше:

1) „Молитва“, която Учителят ми изпя на 13.10.1940 г.

2) „Ще се развеселя” - с флейта.

3) „Венир Бенир” - с флейта.

4) Ария на Джилда - из операта „Риголето” от Верди.

5) Два номера от Паневритмията, моя разработка с каденци

6) „Страшен беше вятърът“ от Учителя.

Когато се изкачих на сцената и се готвех да запея, Господ ми каза да сляза по пътеката в салона и да целуна ръката на Учителя. Така и направих. Слязох от сцената, минах по пътеката, задръстена от почудени от постъпката ми хора, отидох пред Учителя, който беше седнал пред катедрата и Той, Великият Учител, стана прав, и аз Му целунах ръката, и пак се изкачих на сцената, и тогава запях.

Учителят от време на време си затваряше очите и следеше всяка моя песен и всеки мой жест.

След като се свърши концертът ми, аз отидох при Него и Му целунах ръката. Той стана прав, задържа ръката ми в Своята ръка и каза:

- Ти пя много хубаво! Ти можеш да изнесеш този концерт навсякъде по света.

Той ме погледна в очите и каза: После елате при мене с брата.

Аз отново се качих на сцената. Много братя и сестри се трупаха около мене и ме поздравяваха.

Заедно с брат Христо ние влязохме в приемната стая, където Учителят ни очакваше. При Него останахме много до късно.

Той каза:

- Ти, рекох, много добре си подредила номерата си.

Учителят стана прав и показа някои движения, които съм правела през време на пеенето си.) Той ми показа и други движения.

Аз казах:

- Учителю, аз несъзнателно правя тия движения.

Той събра пръстите Си, като че ли държеше семка в ръката Си и каза:

- Това движение, дето го правиш, е хубаво - като че ли посаждаш семе в сърцата им. Високите ти тонове от ДО нагоре слизат от много високи светове.

Преди започването на концерта аз бях много сериозна и Той каза: Тази сериозност е на място, защото преди да твори, човек става сериозен.

Учителят продължи: Каденците и разработката] на Паневритмията бяха много хубави. Ти спазваше точния ритъм. Около тебе имаше, над главата ти, светли гениални същества.

Ти изпълни нашите упражнения като окултни песни. За това нещо се иска знание. Само един майстор на пеенето може така да ги изпълни. Ти пееше с душата си. Ти отчетливо и ясно произнасяше думите, които пееш. С този глас ти си работила в светилищата и храмовете в древността.

- Учителю, казах аз, арията на Джилда без малко нямаше да я пея, като помислих, че ще бъде неподходяща за тукашен концерт.

Учителят каза: Тя от кого е?

- От Верди, Учителю.

- Тази мелодия, каза Учителят, е духовна мелодия и думите й са също с духовно съдържание. Когато пееш думите „Скъпо име”, представи си, че ги пееш за Господа.

- Учителю, преди няколко години аз помолих Господа с всичката си душа да пощади и възвърне живота на едно мое близко същество, но Той не чу молбата ми и това същество след няколко часа издъхна в ръцете ми.

Учителят помисли малко и каза:

- Бог винаги отговаря на молитвите ни, но ние никога не трябва да определяме времето и часа. За този случай, дето казваш, не е трябвало да стане. Той ще те чуе в друг подобен случай.

Учителят вдъхновено каза: Ти нали чувстваш едно разведряване на ума, след като си пяла?

-Да, Учителю, например след този концерт аз чувствам как умът ми става по-активен.

- Вие там в Операта, каза Учителят, пеете с движения, играете на сцената. Всяко едно от тези движения трябва да изразява един музикален тон. Движението е естествено и съдържа велика сила само когато то съвпадне с музикалния тон, който му съответствува.

Аз попитах Учителя защо някога, след като съм пяла в Операта отлично, връщам се дома тъжна, ограбена, отчаяна.

- Туй е, защото ти приемаш чуждите скърби, а те ограбват твоето веселие и твоя мир и хармония. Ти трябва да се оградиш с три магически кръгове, със силните формули; да черпиш сили само отгоре.

Учителят още ми говори, но не ми е позволено всичко да напиша. Той стана, отиде зад паравана и ни подаде, в една голяма книга, чист пшеничен хляб и сирене, като ни каза: Хапнете си, рекох, това.

Ние с брат Христо влязохме в салона, на сцената, и сладко ядохме на мястото, където преди малко пях.

След този концерт известно време аз не видях Учителя.

На 9.07.1942 г. (след концерта ми), Учителят говорил пред братя и сестри за пеенето ми, когато се изкачили на Ел-Шадай, Витоша. Отделно на Изгрева Той пак говорил и пред група братя и сестри.

На Ел-Шадай брат Боян Боев стенографирал разговора на Учителя и ми го изпрати в едно писъмце по пощата. Ето какво ми изпрати брат Боян Боев (Копие):

„Разговор с Учителя на екскурзия на Витоша за концерта 16.06.1942 г. на сестра Табакова. Учителят каза: „Тя пя много хубаво.”

На един брат Учителят каза: „Вие трябваше да дойдете на нейния концерт. Нашите сестри и братя се насърчиха, като чуха как трябва да се пеят нашите песни и Паневритмията. Тя спазваше ритъма. Тя може да изнесе един концерт в зала България.

Другите певци, които бяха на нейния концерт, се насърчиха, че може да се изнесе нещо хубаво. Тя се държи много естествено. Имаше и движения, много свободно си държеше ръцете при концерта. Музиката слиза от горе, като светлина...”

Любезна сестра Табакова, изпращам Ви горния малък дар от нашата Витошка екскурзия. Учителят каза някои хубави думи за Вашия концерт, пред всички. Пожелавам Ви всичко хубаво и светло! Наскоро бях на Рилските езера, които представляват седмострунната арфа на Рила. Рилските езера Ви поздравяват и Ви канят да посетите техните Слънчеви дворци.

Изгрев, 9.07.1942 г. С братски поздрав, Б. Боев.”

На 5 юлий видях Учителя, като отидох да Го слушам на първата сутрешна беседа след завръщането Му от езерата. Брат Стоименов, който си имаше един стол пред катедрата на Учителя и на който стол никой не сядаше, освен той.

Като влизах в салона ме посрещна пред вратата и ми каза: Сестра, седнете на моя стол! Аз Ви го отстъпвам! Аз му благодарих и седнах на стола. Учителят още не беше влязъл в салона. Брат Стоименов, вместо да седне на друг стол, той седна на горното стъпало на катедрата.

Когато Учителят се зададе от вратата, за да се качи на катедрата с Библията в ръцете Си, всички станахме прави. Стана прав и брат Стоименов, като слезе от стъпалото на катедрата, за да даде път да мине Учителят по него. Значи аз бях седнала най-отпред благодарение на жертвата, която правеше брат Стоименов. Неописуема радост изпитвах да срещам от време на време погледа на светлия Учител, отправен и към мене.

На тази беседа Учителят говори, че в бъдеще певците ще пеят от пет до седем октави. Той каза също, че отрицателните мисли приличат на стършели, хапливи мухи. Ако натиснем с пръст едно комарче, то ще помисли, че някоя голяма канара го е притиснала, като е паднала отгоре му. Така чувстваме и ние, когато някое разумно същество ни притисне с пръста си.

Накрая, преди да привърши беседата Си, Учителят се вдъхнови необикновено и изпя красиво една Божествена мелодия, много прочувствено и необикновено.

За първи път Учителят пя на беседа в 10 часа сутринта в неделя.

На обед останахме с брат Христо там. След беседата се качихме веднага с Него през вратата на стаята Му, горе. Никога не мога да забравя Неговия израз след беседа. Той е вдъхновен, подмладен и преизпълнен. Тогава Той много щедро раздава и благославя.

След обеда, след 21/2 [два и половина] часа, Учителят ни прие заедно с брат Христо.

- Учителю, казах аз, брат Стоименов ми отстъпва стола си до катедрата, където Вие говорите. Аз чувствах, Учителю, как небесни струи ме обливаха през всичкото време, докато Вие говорехте. Аз чувах и небесна музика. Когато повдигнах към Вас очите си, видях светъл, блестящ ореол около главата Ви и около цялото Ви тяло.

Учителят слушаше със затворени очи.

Аз продължих: Сега в Операта гостуват маестро Говони24 и [Винченцо] Чинкуе от „Скала ди Милано” [Teatro Alla Scala di Milano], Маестро Говони е главен режисьор, а маестро Чинкуе е диригент в Скалата. Режисьорът Говони е с побеляла коса. Той е бил певец в Скала ди Милано. Те са дошли заедно с Неаполитанската опера „Сан Карло”, която понастоящем гостува на нашата Опера, за разговорите ми с техните първи артисти и пр.

- Те ме прослушаха, Учителю! Изпях им арията на Джилда из операта „Риголето” . Те и двамата ми предрекоха голямо бъдеще. Те се възхищаваха от необикновено красивия тембър на гласа ми.

Аз още много неща, подробно разправих на Учителя. Например за репетициите на Опера „Сан Карло” , за разговорите ми с техните първи артисти и пр.

Учителят каза:

- Ти би могла да отидеш за известно време на специализация в Италия.

- Учителю, което ще науча тук, при Вас, никъде няма да го науча по земята.

Най-много се зарадвах, когато Учителят ми каза: „Аз носех шапката само при слънчево време на езерата.”

Той ми говореше за шапката, която Му бяхме подарили с брат Христо миналото лято.

Учителят ме изгледа и каза:

- Когато някой ти каже обидна дума, например ако ти каже „куче”, ти ще отнемеш първата буква „к” и се получава думата „уче”.

- Учителю, казах аз, писателят Русалиев ме слушал в Операта и на другия ден ми поднесе в дома ми сбирка свои стихове и ми изрази своите почитания и любов към изкуството ми и мене.

Учителят се смееше със сълзи на очите. Дълго време Той се смя.

Когато Учителят се завърнал от езерата, на другия ден Той бил на балкона. В този момент брат Христо минавал край салона, слизайки в града при мене. Учителят го повикал и му казал: „Небето пожела сестрата да повтори концерта на именния ми ден“. Брат Христо радостен дойде при мене и ми каза да се готвя за този концерт.

Аз желая, като новороден младенец да пия чистото Словесно мляко и с песен да славя Името Ви, Господи, кроткий Учителю! Амин!

_______________________

24) Марчело Говони / Marcello Govoni, 1885-1944, оперен певец, бас, баритон, тенор, режисьор

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...