Jump to content

29. Не раздавай капитала си! Живата картина. (28.10.1942, сряда, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

29. НЕ РАЗДАВАЙ КАПИТАЛА СИ! ЖИВАТА КАРТИНА

28.10.1942 г.

[сряда], Изгрева, София

Днес, на 28 октомври 1942 г. отидохме с брат Христо при Великия Учител точно на обяд. Той отиваше вече в трапезарията да се храни и ние седнахме на масата до Него: аз - пред Него и брат Христо - до Него. През време на яденето стана дума за предстоящата премиера в Операта - „Отвличане от сарая” от Моцарт. Премиерата щеше да се изнесе на 3 ноември, в понеделник [т.е. вторник]. Аз пеех една от главните роли, Блондхен.

Учителят ми каза (Той прочете мислите ми):

-Ти напразно се безпокоиш. Онази, гениалната певица, която влиза в тебе, тя ще пее и играе на сцената. Той повтори онова, което и друг път ми беше казвал, че една гениална, много известна певица пее през мене.

Аз бях много тъжна. Предната вечер брат Христо ми донесе едно птиченце - червеношийка, което той бе купил на пазара. Аз го сложих в къщичката при гълъбчетата, но сутринта го намерих умряло. Много плаках за него.

Учителят ми каза, че то се е освободило, щом си е заминало и то така, било му е мъчно без другарче.

След като се наобядвахме и след обичайните общи песни от сестрите и братята пред Учителя, Той ни покани в приемната Си стая. Като седна на креслото Си, Той ми каза:

- Ти сега трябва да пестиш силите си. Не раздавай от капитала си! Ти, като онзи петел в баснята, не давай сиренцето си. Един петел

кацнал на един клон с парче сиренце в клюна си. Лисицата го видяла и седнала под дървото, и ласкаво му казала: Петльо, ти си толкова голям певец, като тебе няма втори на земята.

Петелът, поласкан от похвалите й, отворил клюна си и изкукуригал, но изпуснал сиренцето си и лисицата го лапнала. Тя го похвалила за хубавия му глас.

На другата година лисицата пак пожелала да чуе гласа на петела, но той си научил урока: най-напред изял сиренцето си и после изкукуригал. Лисицата не останала доволна от пеенето му и се произнесла, че миналата година гласът му бил хубав, но сега го загубил.

Учителят ми поясни:

- Лисицата е светът. Ти задоволявай света, но не си давай сиренцето! Давай им само половината сиренце.

- Учителю, изплаках аз, освободете ме от Операта!

- Не, каза Той, ти трябва да минеш това посвещение, този курс.

- Учителю, преди няколко дена пях в операта „Марта” ролята на Педи Хариет. Пях добре, без да подозирам, че в министерската ложа дошли да слушат операта министрите Филов, Йоцов и други от Министерския съвет. На другата сутрин [Бодан] Филов и [Борис] Йоцов рано сутринта се обадили на директора Петко Стайнов по телефона да ми се дава по-голяма преднина!

Аз продължих: Учителю, аз не искам много да блестя! Защото се създават неприятели, които ми завиждат.

Учителят каза:

- Виновна ли е светлината, че като се пречупи в брилянта, прави го да блести?

Учителят тихичко изпя две песнички. Едната песничка беше от напечатаните, а другата беше от новите. Съдържанието беше за едно бистро изворче.

- Учителю, казах аз, миналата вечер сънувах чуден сън. След този сън аз пях с рядък успех в операта „Марта“. Да Ви разкажа ли съня си?

- Разправи го, каза Учителят.

- Сънувах, че виждам на земята сложена грамадна картина със златна рамка. Рамката беше много широка, дебела, скулптурно изработена. Когато се приближих да я разгледам, картината оживя, всичко в нея нарисувано започна да мърда, да се движи.

Ето какво представляваше картината:

На ИЗТОК беше нарисувано Рождеството Христово, яслите, Витлеемската звезда на небето, Дева Мария, детето Христос, Йосиф, животните и тримата влъхви, и овчарите. Ангели пеят на небето.

На ЗАПАД на картината бе нарисуван Христос на 12 години в Храма. Стари книжници и равини с големи бради учудени Го слушат.

Вратата е полуотворена и майка Му Мария си подава тревожно лицето, дошла да Го търси.

Нарисувано бе и великолепието на Храма в Йерусалим.

На СЕВЕРНАТА част на картината беше нарисуван Христос на кръста: Божественото Му лице изнурено от нечовешките Му страдания, кръв тече по челото Му и по страните Му. Кръв тече и от раните на ръцете Му, разтворили се от тежестта на тялото Му. Кръв тече и от продупчените Му нозе.

Долу, в подножието на кръста, видях майка Му Мария, Йоан, Марта и Мария - сестрите на Пазара, и Мария от Мигдал.

Над светлата Му глава ясно личеше надпис на староеврейски език.

От двете Му страни бяха нарисувани двамата разпнати разбойници. Войниците хвърляха жребие за плащеницата Му и още се гавреха с Него.

На ДОЛНАТА, ЮЖНАТА, част на картината беше нарисувано Възкресението Христово, камъкът, отвален от изсечения в скалата гроб. Христос високо на небето се възнася и долу се виждат заспалите войници.

Аз прескочих рамката на картината и влязох вътре в нея.

Отвори се пътека и тръгнах по нея, по посока към центъра на картината. Като стигнах центъра, аз се спрях и се замислих накъде да тръгна.

Реших да се отправя към Изток. Когато се движех към мястото, където е Рождество Христово, по пътя срещнах бягащи, уплашени, угрижени хора и чувах, че бягат от бомбардировките. Те носеха по нещо в ръце си или пък носеха багажите си с каруци, коне, магарета или пък автомобили.

След като изминах едно не много дълго разстояние, където хората намаляха, ето че Ви срещнах, Учителю!

Вие дълго време ми говорихте и аз, заедно с Вас, вече вървях пак към центъра на картината. След това слязохме на юг, надолу, към Възкресението Христово. През всичкото време брат Христо ме придружаваше.

Аз се събудих. Из пътя, Учителю, Вие ни говорихте, но аз не помня нищо.

Учителят внимателно ме изслуша и каза:

- Този сън ще се изпълни в дълъг период от време, в едно далечно бъдеще.

Ние с брат Христо целунахме ръката на Учителя и си отидохме.

Учителю, светската музика не ме привлича вече, откакто чух чрез Вас небесната музика.

Учителю, Вие непрестанно пеете в Душата ми. Аз чувствам как старото се събаря и новото се строи. Амин!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...