Jump to content

30. „Новото Битие” - Четвърти Божествен ден. Школи по пеене. (12.11.1942, четвъртък, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

30. „НОВОТО БИТИЕ” - ЧЕТВЪРТИ БОЖЕСТВЕН ДЕН.

ШКОЛИ ПО ПЕЕНЕ

12.11.1942 г.

четвъртък, Изгрева, София

Днес времето е ясно и студен вятър отвреме навреме духа. Брат Христо дойде по-раничко - щяхме да ходим заедно в Министерството по работа. Аз настоявах да отложим тази работа за друг път, а да отидем при Учителя. Ние с трамвая стигнахме до Семинарията и през гората се озовахме на Изгрева.

Учителят беше горе в стаята Си. Изглежда, че ни видя през прозореца, защото преди да се покачим по стълбичката, Той вече слезе при нас усмихнат. Отключи вратата на приемната стая и като ни покани да седнем, като той сам седна на креслото Си.

След като разменихме думи по всекидневието, Го попитах:

- Учителю, кое изкуство е по-старо: вокалното или инструменталното?

Учителят Си затвори очите и след като ги отвори, каза:

- Вокалното изкуство, пеенето, е играло важна роля още от дълбоката древност.

Вокалната музика е много по-стара от инструменталната.

Древните посветени, пратениците на Бялото Братство, започнали да служат в светилищата и храмовете и там те са изучавали окултното пеене. Тези светилища са имали за цел да възвърнат человеците към Бога. В тези храмове молитвите са се пеели за очистване и повдигане на человеците. Някогашните светилища и храмове са днешните театри, опери и концертни салони.

Това първоначално изкуство - пеенето, е служело на Бога. Днес то е изменило коренно своето предназначение и задача.

Изкуството „пеене” е първото изкуство.

Това изкуство е донесено от седемтях дъщери на Слънчевия Бог Аполон. Те донесоха пеенето за синовете и дъщерите на Земята. Тези седем дъщери са седемтях тона на гамата. Всичките тези тонове имат по малко страдание. Най-висок е тонът СОЛ, ЛА е по-висок от СОЛ, но е по-тъжен.

Пеенето е донесено от първите ученици на Бялото Братство, от света на ангелите.

Тонът ДО е ангел. Дрехата му е червена.

Тонът РЕ е ангел с оранжева дреха.

Тонът МИ е ангел. Дрехата му е жълта.

Тонът ФА е ангел със зелена дреха.

Тонът СОЛ е ангел с тъмносиня дреха.

Тонът ЛА е ангел със светлосиня дреха и

тонът СИ е ангел със светловиолетова дреха.

Учителят продължи: Има две главни школи по пеене. Едната е еволюционна, другата е инволюционна31.

Инволюционната школа е на света, на удоволствията, на еротиката, на плътта.

Еволюционната школа се дели на 3 главни отдела: 1-ви отдел -Физически, 2-ри отдел - Духовен и 3-ти отдел - Божествен.

Физическият отдел ще се предава на 9 планетни типа по 9+1 различни начини и на 12 зодиакални типа, по 12 различни начини. Значи 21+1 различни начини, методи. Същото се отнася и за Духовния отдел, и за Божествения отдел.

Ученикът на Еволюционната школа трябва да е роден с гласови богатства и да има постоянство и търпение. Той трябва да има концентрирана и положителна мисъл. Той трябва да притежава благородни чувства и добро сърце.

Има три вида певци: гениални, талантливи и обикновени.

Всеки човек може да стане обикновен певец.

Ти трябва да изучаваш мускулите на главата и каква роля имат те при пеенето.

Аз казах:

- Учителю, долната челюст играе много важна роля при пеенето. Също и мускулчетата, които произвеждат движението на гръкляна и езика играят съществена роля при пеенето.

- Ти също обърни внимание на мускулите на устните.

- Учителю, устните играят важна роля за дикцията и за изнасянето на тона в маската.

Учителят поясни:

- Колкото по-ясно произнесеш една дума, толкова по-лесно тонът се изкачва от гортана в горните кухини на лицето и главата, черепа. След усилена деятелност мускулите трябва да се поставят и в покой.

Аз извадих от чантата си една школа по пеене - „Вакай” („Vacai“), италианска, и преведох от френски език каквото пишеше в увода на школата.

Авторът подчертаваше, че от неговата школа са излезли прочути певци. Авторът също наблягаше, че той не поставя гласа с вокали32, но със срички, думи и цели изречения. Например в първия урок преводът на текста беше: „Един ловец отишъл с кучето си в гората...”

Учителят ме прекъсна с думите:

- Тази школа не може да бъде хубава, щом ловецът е отишъл с кучето си в гората да убива животните. Той се обърна към мене и каза:

АЗ ЩЕ ТИ ПОКАЖА И ТИ ЩЕ НАПИШЕШ ЕДНА НОВА ОКУЛТНА

ШКОЛА ПО ПЕЕНЕ С ВЪЗХОДЯЩИ, ПОЛОЖИТЕЛНИ ИДЕИ И ДУМИ.

Ти скицирай главите.

- Колко да бъдат, Учителю?

- Или 28, или 39 глави.

Аз попитах:

- Учителю, Третият ден на „Битието” от МИ ли започва? Аз си го пея, но искам точно да определя гамата.

Учителят извади цигулката Си и докато я настройваше, каза: Четвъртият ден от „Сътворението на света” ще започне от тона ФА.

Първият Божествен ден ще се пее andante33. Свързани да бъдат тоновете.

Аз казах:

- Може ли Andante cantabile34, Учителю?

- Да, хубаво. Вторият Божествен ден, ще се пее Andante, но тържествено да бъде.

Аз казах:

- Andante maestoso.

- Третият ден, продължи Учителя ще се пее както първия.

Четвъртия ден сега ще определим.

Учителят тържествено започна да свири и да пее Четвъртият ден от „Сътворението на света”.

Брат Христо записваше думите, а аз следях мелодията, която пееше и свиреше Учителят. Ето думите:

И рече Бог:

Да грейнат светила на небесния простор.

И стана така.

И направи Бог две светила -

голямото да владей деня, а

малкото - нощта.

И направи Бог, че грейнаха звезди на небесния простор.

И виде Бог, че всичко бе добро.

И стана вечер, и стана утро, ДЕН ЧЕТВЪРТИ.

Учителят повтаряше мелодията и аз пеех с Него.

След кратка пауза аз казах:

- Учителю, тази мелодия не трябва ли да се пее moderato maestoso35, решително?

Той каза: Хубаво, и пак започна по-тихо да свири с цигулката Си мелодията и аз вече сама я пеех.

- Учителю, Адам пеел ли е в Райската градина?

Учителят каза:

- Първият Адам е учил пеене в Райската градина и е пеел тоновете само с гласните букви. Съгласните букви се появили, когато той пожела да види Ева.

- Учителю, те пеели ли са заедно?

С Ева Адам е започнал да пее първите дуети в терци. Тогава и животните са говорели както Адам и Ева.

Първият фалшив тон, първите затворени интервали се появиха, когато се яви и черният адепт. Тогава Адам изгуби качеството на чистото пеене, на окултното пеене и изпя първия фалшив тон - тона ФА.

Адам и Ева изпяха първата любовна песен без позволението на Господа и Бог изпрати ангел с меч да ги изгони от Райската градина. Като излязоха от райската атмосфера, те изгубиха изкуството си да пеят.

Аз казах:

- Само чрез Новата школа учениците на Бялото Братство ще достигнат съвършеното пеене и ще се върнат в изгубения Рай. Тогава те ще добият ли и безсмъртие, Учителю?

Той каза: Те няма да умират. Те ще станат безсмъртни.

Учителю, благодаря Ви! Да пребъде Божията Любов в светлото Бяло Братство! Амин!

______________________________

31) Инволюция - спиране на развитието и настъпване на обратен процес

32) Вокал - гласен звук

33) Andante (анданте) - ходом, спокойно

34) Andante cantabile (анданте кантабиле) - спокойно, напевно

35) Moderate maestoso - умерено и величествено темпо

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...