Jump to content

33. Ерик Ортман-диригент. (05.03.1943, петък, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

33. ЕРИК ОРТМАН - ДИРИГЕНТ

5.03.1943 г.

[петък], Изгрева, София

Няколко дни минаха от срещата ми с Учителя.

Брат Христо всеки ден ходеше у Янкови и да лекува Венцислав Янков. Те решили той да идва при мене и когато брат Христо го лекуваше (правеше му паси), аз излизах от стаята си на коридора или отивах в банята и там чаках, докато ме повикат.

На 27 януари вечерта Венцислав беше в ложа в Операта и слушаше операта „Фиделио” от Бетховен (аз пеех в ролята на Марцелина). А на другата вечер, в четвъртък, аз и брат Христо слушахме концерта на Филхармонията, със солист Венцислав Янков в зала „България” и диригент Ерик Ортман43, генералмюзик [главен музикален] директор на Берлинската Фолксопера. Операта „Фиделио” също беше дирижирана от Ерик Ортман, с грамаден успех. Аз пях великолепно.

През големия антракт на концерта на Филхармонията, ние с брат Христо поздравихме Венцислав и диригента. Аз прошепнах на Венцислав едни думи, които ми се внушиха от едно виеше присъствие и той си затвори очите, и остана така един миг.

Публиката не стихваше. Много пъти извикваха на сцената Венцислав и Ерик Ортман.

На другия ден брат Христо и Венцислав дойдоха в моята стая. Венцислав свири на пианото ми. Канарчето кацна на главата му и дълго време не отлиташе оттам. След като се наобядвахме, аз пях из оперите „Вълшебната флейта” и „Севилския бръснар”, и той ми акомпанираше. Той ни разправи, че в Берлин имало един прочут лекар, който само лекувал видни диригенти, артисти, певци и др. Неговата метода била донесена от изток, от Индия. Много мъчно се влизало при него. Този лекар се наричал доктор Шмидт.

Двамата братя Янкови живееха в Берлин с майка си, а баща му -първи флейтист в Операта, живееше сам. Той често отиваше в Берлин при децата си и жена си. Напоследък [Богдан] Филов и [Борис] Йоцов го командироваха за една година в Берлин. Той занесе в Берлин една дебела тетрадка, дадена му от брат Христо, който по тяхно настояване беше направил хороскоп и на двамата братя. Баща им Янко Янков споменал пред синовете си за Учителя и брат Христо.

По него време Любомир и Венцислав Янкови често посещавали доктор Шмидт. И Фуртвенглер44 ходел при него. Доктор Шмидт писал и говорил нещо против Хитлер и го затворили. Венцислав особено силно чувствал липсата от срещите си с доктор Шмидт, който му правел някакви окултни медицински сеанси.

Когато пристигнал в България с Ерик Ортман, той не бил добре с нервите си. Афишите бяха разлепени по цяла София, а той се заключва в стаята си и не иска да яде, нито пък иска да свири. Когато баща му заведе при него брат Христо, той се успокои се и Венцислав вече всеки ден идваше при мене, и брат Христо го лекуваше.

На 5 март 1943 г. ние и тримата отидохме при Учителя. Тази среща с Учителя беше вече втора за Венцислав (той ходи първия път само с брат Христо). Ние пристигнахме точно по времето на обяда. Аз седнах от дясната страна на Учителя, а брат Христо и Венцислав - насреща Му.

По време на обяда Учителят каза: Няма по-лесно от изкуството да се живее и няма по-мъчно нещо от изкуството да се живее. Важно условие за това е чистотата.

Красота има само там, дето има чистота.

След обеда влязохме в салона. Венцислав свири божествено на пианото. Братя и сестри се струпаха в салона да слушат.

Аз изпях песента „Венир Бенир” и „Виланелла” от Дел Аква45. Акомпанираше ми Венцислав Янков.

Господи, помогни ми да проявя Божията Любов, да проявя Божията Мъдрост, да проявя Божията Истина, да проявя Божията Правда и да проявя Божията Добродетел. Амин!

_____________________________

43) Ерик Ортман / Erich Orthmann, 1894-1945, композитор, диригент

44) Вилхелм Фуртвенглер / Wilhelm Furtwangler, 1886-1954, композитор, диригент

45) Ева Дел Аква, Ева Дел’Акуа / Eva dell’Aqua, 1856-1930, оперна певица, колоратурен сопран, композитор

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...