Jump to content

35. Внушение и самовнушение. (25.03.1943, четвъртък, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

35. ВНУШЕНИЕ И САМОВНУШЕНИЕ

25.03.1943 г.

[четвъртък], Изгрева, София

Днес отидох сама през гората пеш при Светлият Учител. При Него имаше посетители. Аз влязох в салона и почаках много малко време.

Учителят ме прие.

Сестра Думанова беше в салона и мило ми се усмихваше.

Учителят за малко излезе, но скоро се върна и седна на креслото Си срещу мене.

- Учителю, казах аз, присъствах на една генерална репетиция в Операта зад кулисите на сцената. Аз бях свидетелка на предсценичните трепети на една артистка, която за пръв път излизаше на сцената пред публика. Генералната репетиция беше с публика. Билетите се продаваха още предния ден. Тази артистка, види се, внуши си, че не може да пее и когато тя се яви на сцената, действително тя не издаде никакъв звук от ларинкса си. Стоеше като безумна, неподвижно и гледаше втренчено пред себе си. Театралният лекар констатира, че тя е абсолютно здрава.

Учителю, почти изживях нейното състояние и не ми е ясно какво е станало с нея.

Учителят помисли малко и каза:

- Внушението играе важна роля при пеенето. Това внушение може да се предаде отвън или отвътре - от самия певец. Отрицателното внушение и самовнушение са гибелни за гласа.

Всеки певец трябва да познава своя гласов орган. Певецът трябва да познава и връзката на гласовия орган с Душата и Духа. Тя, певицата, не е направила връзката си с Бога, с невидимите същества.

Пази се от отрицателните внушения и самовнушения. Тези внушения идат от Черната ложа.

Учителят продължи: Пеенето и свиренето превръщат енергиите.

Пеенето е сила, пеенето е магия.

Без пеене не съществува права мисъл.

Никой не може да влезе в Рая, ако не може да пее.

Добрите певци са и добри хора.

Лошият човек не може да пее.

Бъди добър певец, че като изпееш една песен на публиката, да събудиш Божественото в тях.

В Пеенето е скрита азбуката на Новото учение.

Пеенето е Божествено благословение.

Аз попитах:

- Учителю, да запиша ли „Новото Битие”? С ноти?

- Не, каза Той. Ти сега така го пей, както си го научила, то ще му дойде времето. Ние ще го изнесем пред братята и сестрите след сутрешната беседа. Аз ще го свиря и ти ще го пееш, после ще го изпеем на едно място, дето има седем морета и планини, и равнини.

- Че кое ли ще е това място, Учителю?

Той се усмихваше.

Аз извиках възторжено:

- Рила, Учителю!

Учителят отговори и рече:

- Човек, на когото постъпката е чиста, не прави погрешки и тогава той пее. Когато човек мисли, той пее. Когато човек постъпва добре, той пак пее.

- Кой е основният тон на мекотата?

Учителят ми отговори:

- СОЛ. Без Любов никой не може да пее.

Никой не може да пее правилно, ако не са хармонични мислите, чувствата и постъпките.

Господ казва чрез един от древните пророци: „Обърнете се към Мене, за да се научите да живеете добре.”

Добрият живот включва в себе си прави мисли, чувства и постъпки, и пеенето, и свиренето, и поезията.

Аз казах:

- Пред прозореца ми, на дървото, миналата пролет идваше един славей. Той пееше чудни вариации. Като го слушах, аз почувствах, че колоратурното пеене на физическия свят е подражание на славея; в Духовния свят е подражание на ангелите.

Учителят каза: Славеите дават добри уроци на хората. В техните вариации има много трели46.

Не всички певци знаят изкуството да пеят трели. Трелите не се постигат със заучаване или упражнения на ларинкса. Трелите са украшенията на музиката.

Учителят се обърна към мене и каза:

- Ти да внимаваш: не раздавай от капитала си.

- Учителю, да се направи от „Новото Битие” една композиция с хор, оркестър и солисти и да се изпълни на открито.

Учителят много се зарадва и каза:

- Певците да не се явяват изведнъж. Най-напред ще излезе един певец и ще запее сам и после втори, и т.н. Певците да бъдат седем.

Аз попитах:

-Учителю, какъв глас да бъде първият певец. И къде ще се изпълни?

- Най-напред ще излезе да пее един бас.

Това творение ще се изпълни в трите свята.

На излизане Учителят каза:

- Ти скицирай всичко това, то ще се пее и с движения, добави Той.

Пристигнаха Венцислав Янков и брат Христо. Той поиска да посви-ри на пианото в салона.

- Учителю, и аз искам да Ви пея, казах аз.

Учителят каза:

- Добре - и стана, и ни покани в салона.

Ние се изкачихме на сцената. Най-напред Венцислав изпълни пиеси от Бетховен, Бах и Шопен. Аз изпях „Имаше человек”, „Страшен беше вятърът” [„Езикът на живата природа”] от Учителя и „Каста Дива” от Винченцо Белини47.

През време на пеенето и свиренето един брат, [Борис] Дряновски, правеше снимки.

След концерта Учителят пак ни покани в приемната стая и Учителят извади най-хубавата Си цигулка, купена от една заложна къща, като Учителят изпратил брат Христо и брат Порфирий да я купят. Тази цигулка е била заложена от един руски княз.

Той започна да свири на нея тихо, нежно и абсолютно чисто. После Той се вдъхнови и свиреше божествено. Той свиреше „Мирът иде”, „Българската идилия” и завърши с Първия ден от „Битието”.

Аз носех в чантата си беседите от томчето „Открити форми”. Вътре имаше едно упражнение „Слушам”. Аз тихо го изпях.

Учителят каза:

- Това упражнение не е хубаво да се пее, защото буквата Ш в думата „слушам” го прави материалистично.

Учителят пожела да му дам томчето „Открити форми”. Той запрелиства няколко страници и вътре откри някакъв дефект в печатането. Той каза на брат Христо да вземе друго томче от брат Боев. Когато го донесоха, Той ми го подари и каза:

- Ако ти кажат, че някой тон не е точен, ти ще им кажеш: „Вашите камертони не са точни”. Ето твоя камертон. И Той събра пръстите на дясната Си ръка и издаде само показалеца и средния Си пръст, и ги чукна по коляното си и ги приближи до ухото Си, като че ли слуша звученето.

Венцислав каза:

- Учителю, в катедралите в Берлин съм виждал творби от Бах, Хендел и Хайдн, написани без тактове.

- Тази музика е мистична, каза Учителят.

Венцислав каза:

- Учителю, сложете тука едно пиано и аз искам само на Вас да свиря.

- И аз искам само на Вас да пея, казах аз.

Учителят каза:

- Хубаво!

На 25 февруари изнесохме с Венцислав малък концерт пред Учителя.

Брат Борис Дряновски ни направи снимки заедно с Учителя. Ние и тримата целунахме ръката на Великия Учител и Му благодарихме.

Господи, помогни ми да стана силна в Доброто, за да добия съвършенство! Амин!

_____________________________

46) Трели - мелодична украса от бързо и преливно повтаряне на съседни тонове

47) Винченцо Белини / Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini, 1801-1835, композитор

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...