Jump to content

43. Ученик, изпратен на фронта. (27.04.1943, вторник, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

43. УЧЕНИК, ИЗПРАТЕН НА ФРОНТА

27.04.1943 г.

[вторник], Изгрева, София

На 26 април, втория ден на Великден, пях ролята на Розина в операта „Севилския бръснар” от Росини. Снощи пях с необикновено въодушевление и гласът ми се лееше, и сам си пееше. Даже завистливите ми колеги ме поздравиха, заедно с директора Петко Стайнов.

На другия ден, на 27-и, отидохме с брат Христо при Учителя.

Още при влизането ми аз коленичих пред нозете Му и Му разправих.

- Учителю, цели 4 месеца не бях излизала в тази роля, а дадоха ми само една набързо скърпена репетиция на Великия четвъртък. Някои от колегите отсъстваха, а други бързаха за да отидат на черкова. Репетицията просто не се състоя. Въобще устройват ми се разнообразни клопки, за да се проваля, но Вие, Учителю, Господ и ангелите бдите над мене и ме пазите. Като се вдигна завесата, представих си, както Вие ми казахте, че салонът е пълен с говеда, които пасат и те не само си вдигнаха главите, но неспирващо ме аплодираха и многократно ме извикваха на бис.

Учителят пак ме благослови и ми каза:

- Ние ще ти помогнем да заучиш партията на Деветата симфония от Бетховен.

Брат Христо каза:

- Очаква се всеки момент пристигането на Карл Бьом. Първото изнасяне ще стане на 6 май.

- Учителю, попитах аз, да пея ли много силно, да се форсирам ли, защото оркестърът ще бъде в увеличен състав и хорът - в увеличен състав, събран от всичките хорове в София?

Учителят ми каза:

- Ти пей леко! Не се форсирай, гласът ти ще лети над всичките гласове. Ти пей така, че да се чувства, че имаш още глас, който не издаваш навън.

-Учителю, казах аз, атмосферата е много тежка в Операта. Колегите ревнуват и завиждат. Аз съм много заета. Понякога репетирам до полунощ партията на Деветата симфония от Бетховен. Не мога да идвам на беседи и на екскурзии. Аз ученик ли съм?

- Ти си ученик. Временно сме те изпратили там, на фронта, затова си облечена с военни дрехи. Тука ти снемаш военните дрехи и се обличаш с нежни, копринени дрехи. Още малко време потърпи.

Ето, ти научи нови песни и „Битието”. Тези песни ще станат 12. После ще видим.

При всяко твое излизане на сцената в Операта, като пееш, ти се изкачваш на най-високите планински върхове. Сцената не е лесно нещо.

- Учителю, в Париж изучавах няколко опери на френски език. За това време аз можех да науча още няколко опери.

Учителят каза:

- Фонетиката играе много важна роля при пеенето. Колкото по-често се срещат чистите гласни в един език, толкова той е по-музикален. Ти гледай да спазваш следното правило:

Колкото се може да се стремиш ясно и отчетливо да изговаряш сричките и думите, а те пък от своя страна ще помогнат по-лесно да излезе гласът навън и да лети надалече.

В пеенето има два опорни центъра. Единият е долу, под слънчевия възел; другият е в главата. Ти не трябва да прекъсваш връзката с тях.

- Учителю, помогнете ми да издържа изпитите си в Операта и по-скоро да ликвидирам със света. Да изпълня Волята Божия и да прилагам наученото. Амин!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...