Jump to content

44. Пеенето е творчески акт. (03 [т.е.02].05.1943, неделя, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

44. ПЕЕНЕТО Е ТВОРЧЕСКИ АКТ

3 [т.е. 2].05.1943г.

[неделя], Изгрева, София

В неделя аз пак отидох на Изгрева на беседа.

Веднага, като се наобядвахме, влязохме брат Христо и аз при Учителя. Аз пак се просълзих и заплаках. Изживявах чужди състояния.

Брат Христо Му каза, че аз не съм обядвала, защото докато те се хранеха, ние чакахме в салона.

Учителят веднага стана, отида зад паравана в стаята и започна да търси нещо. Той отряза четвърт пшеничен хляб, сложи го в една розова кесия и ми го подаде. Ние с брат Христо наблюдавахме движенията Му. Аз си помислих: Движенията Му са чисти като на едно дете. Забравих скръбта си.

Учителят ми обясни:

- Ти напразно се безпокоиш и се страхуваш от най-малки неща. Злите мисли на хората са като мравчената киселина. Ти не им обръщай внимание. Бъди смела и имай повече вяра. През антрактите, когато ти е тежко в средата на твоите колеги, ти изпявай по едно мотивче от мистичните песни. Ако ти направиш това, техните състояния ще се сменят.

Аз попитах Учителя нещо за брат Христо и Той ми обясни, и продължи:

- Ти, понеже имаш много злато от Слънцето, преди да започнеш да пееш, свържи се с него!

Ти приличаш на едно малко лъвче, което един овчар намерил в една хралупа и го прибрал при овцете си. И то дълго време живяло кротко с овцете. Децата на овчаря обичали да си играят с него. Веднъж то намерило отворена вратата и излязло до близкото езеро. То се огледало във водите му и като видяло, че е ЛЪВ, така силно изревало, че всички се разтреперили от страх и се разбягали.

Добрият певец владее до съвършенство не само всичките клетки на своето тяло, но той владее също и трите основни вида дишания и умело ги употребява според вида на пеенето си.

Например, при високите тонове ти трябва да прибереш навътре коремните мускули и диафрагмата и същевременно да разтвориш плаващите си ребра.

При пеенето положението на гласовия орган трябва да бъде такова, каквото е при вдишването на въздух.

Положението на носните и лицевите кухини трябва да бъде такова, каквото имаме, когато миришем нещо. Да усещаш нещо като прозявка, но тази прозявка да не бъде в гърлото, но само във вътрешните носни кухини, както при прозявка.

Певецът трябва да започне да пее тъй, като че ли дишането се продължава и като че ли изпитва силна радост.

- Учителю, казах аз, не съм мислила върху тези неща, но чувствам, че ги правя несъзнателно. Защото имам чувството, че ако почна да мисля как да пея, няма да мога да пея.

Учителят продължи:

- При пеенето се получава една борба при вдишването и издишването, което ритмично отстъпва пред напора на изпетия тон при издишването. Тази борба се изразява в централната нервна система.

Пеенето е един психически процес, при който вземат участие Душата и Духът. Всичките клетки на вътрешните органи трябва да се нагласят според характера [на онова], което ще пее певецът и ще се отрази върху характера и качеството на тоновете.

Пеенето е творчески акт между мислите и чувствата на певеца, контролирани от неговия слух. Певецът трябва да има творческо въображение.

Господи, Учителю, помогнете ми да виждам само доброто в хората! Доброто да живее в мене! Амин!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...