Jump to content

45. Деветата симфония на Бетовен с Карл Бьом. (10.05.1943, понеделник, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

45. ДЕВЕТАТА СИМФОНИЯ НА БЕТХОВЕН С КАРЛ БЬОМ

10.05.1943 г.

[понеделник], Изгрева, София

На другия ден след изнасянето на Деветата симфония с Карл Бьом на 10 май, с брат Христо отидохме при Учителя.

Два пъти изнесохме Деветата симфония с Карл Бьом в зала „България“. След заминаването му изпълнихме няколко пъти Деветата симфония с Атанас Маргаритов51.

Аз носех и програмата от концерта, в която беше отпечатана „Одата на радостта” от Шилер. Гласно я прочетох на Учителя и тихо изпях част от моето соло. Прочетох Му и печатания разбор за Бетховеновото творчество от Христо Панчев52.

Брат Христо Му разправи за успеха на Деветата симфония и за присъствието на царицата и Министерския съвет, и чуждите легации.

Аз казах:

- Учителю, първата част трае около 45 минути. Досега при изнасянето на тази симфония солистите чакаха зад кулисите и влизаха на сцената малко преди да запеят.

Карл Бьом още на генералната репетиция поиска кресла и за солистите. Така я изнасяли и в Берлин. Солистите през всичкото време на първата част са седнали на кресла и се намират не зад кулисите, а на сцената. Хорът беше 600 души, наредени амфитеатрално до тръбите на органа чак. Солистите бяха седнали по средата на сцената. Така че повече от 45 минути ние седяхме на кресла по средата на сцената, без да пеем.

Аз имах достатъчно време да се моля и да се свържа с Небето. Видях Ви, Учителю, материализиран. Само главата Ви видях. Тя беше голяма и заемаше двата балкона насреща.

През това време, Учителю, аз се свързах с Вас и свързах се и с публиката.

Казах мислено: Вие всички, които сте дошли тук, трябва да тръгнете в новия път, да станете ученици на Новото учение, да служите на Бога!

След това призовах Духа на Бетховена да ми помогне и той с гения си и любовта си към своята творба.

Изпращах мисли на публиката да просветне съзнанието им и да приложат Божествените Добродетели.

- Учителю, преди да Ви говоря за успеха на Деветата симфония, 2-3 дена преди генералната репетиция имаше 2-3 дена блокада в София.

Радиото по три пъти на ден гърмеше: „Всички солисти на Деветата симфония да се явят на репетиция в зала „България”. Да показват личните си карти и постовете ще ги пропущат. Солистите (изброяваха имената ни)...” Така гърмеше радиото и за целия оркестър, и за целия хор. Бяха събрали хор „Кавал”, хор „Гусла”, хор „Христина Морфова”, хора при Операта и всички черковни хорове.

Учителю, през време на блокадата останах без хляб. Брат Христо не можеше да дойде при мене и погладувах малко.

Учителят ме гледаше с радост.

Аз продължих: Вечерта на премиерното изнасяне на симфонията някои от солистите ме изгледаха накриво, когато се появих със светлосиня рокля. Солистите бяха облечени в черно. Нали Вие, Учителю, ми казахте да не се обличам в черен цвят. Сестра Стойна ми уши светлосиня рокля.

Публиката аплодираше и непрестанно извикваше Карл Бьом заедно със солистите на сцената. На всяко извикване диригентът ме хващаше за ръка и ни повеждаше на сцената, и все търсеше моята ръка, за да ни изведе към сцената, въпреки че аз се криех зад другите. Аз пях чисто и леко, въпреки че ми правеха бележки за синия ми тоалет.

Учителят каза:

- Когато те критикуват за цвета на роклята, ти ще им кажеш: Преди 120 години Бетховен сам дирижира своята Девета симфония, облечен в стар, изпокъсан, избелял от времето зелен фрак.

- Учителю, на първата репетиция с Карл Бьом аз се опитах да пея силно, но той ме прекъсна и каза: Лайхт, лайхт53! Точно както Вие ми казахте.

Учителят пак заговори за Новата симфония на светлото Бяло Братство. Той каза:

- Тя, тази симфония, ще бъде със седем солисти и с хор, и оркестър.

Аз добавих:

- Учителю, симфония може да се направи, като се включат всичките Ваши мистични песни и като се пеят да се играе и Паневритмията.

- И сега, рекох, на по-големи празници може да се играе с хор и оркестър.

- Учителю, казах аз, всяко музикално произведение, написано с тактове, трябва не само да се свири, но и да се пее.

Учителят продължи:

- Хорът ще застане в средата заедно с оркестъра, а другите ще играят.

Брат Христо се извини и излезе за малко. Ние се бяхме уговорили с брат Христо да ме остави сама при Учителя, за да Го попитам за нещо, отнасящо се за мене.

Аз останах сама с Учителя и Го попитах:

- Защо, Учителю, аз чувствам леки болки по различни части на тялото си?

Той се засмя и каза:

- Ти не си болна. Тези места, дето те болят, са пълни с електричество и от съприкосновението с външното електричество се чувства нещо като болка. Както по време на буря и гръмотевици се образува много сухота и електричество, но като се излее дъжд, всичко се успокоява, така става и с тебе.

Дъждът носи магнетизъм. Ти не трябва да се тревожиш. Дето чувстваш болки, сложи си намокрена кърпа в гореща вода, пий очистително и проплакни червата си с 3 до 5 чаши гореща вода.

Аз казах:

- Учителю, брат Христо не ми позволява да мия и чистя стаята си, да не се преуморя и да не си разваля гласа.

Той каза:

- Нищо няма да ти стане, ако се навеждаш и изправяш. Ти си мий и чисти по малко, когато си сама.

- Учителю, аз приучих гълъбчето и канарчето да си спят в една къщичка. Гълъбчето излезе на терасата и една котка го грабна, но аз хвърлих нещо върху котката и тя го пусна. Тя беше пригризала шийката му и крачето му. Откак гълъбчето пострада, то обикна канарчето и сега те си спят заедно, в една къщичка. Канарчето обича да се качва на гърба на гълъбчето и там си почива.

Учителят ме попита:

- Те без другарчета ли останаха?

- Учителю, те останаха без другарчета. Те станаха аскети по Новото учение.

Учителят се смееше и каза:

- Често в птичките влиза някоя напреднала душа, за да се поучи и изправи.

Аз попитах: Как е възможно в такова малко птиченце да влезе човешка душа?

Той ми обясни: На един стол могат да се съберат хиляди духове, а не както тук, в човешкия свят, на един стол може да седне само един човек.

Аз Го попитах: Ами на върха на една игла може ли да се събере една човешка душа?

- Тъй както се събират много микроби на върха на една игла, събират се и много души.

Учителят продължи: Бог е отдалечил прекомерно от нас големите неща, а прекомерно е приближил малките неща.

Например Слънцето е отдалечил, защото е много голямо. Ние виждаме само женското слънце. Мъжкото слънце още не сме го видели.

Гласът е също женски елемент. Всичко, което е изявено, е женско. Например, светлината се грижи с 300,000 километра в секунда. Човек, за да извърви това разстояние, трябва да ходи 16 години по 10 часа на ден. Произвеждането на гласа има нещо общо със светлината.

Аз Го попитах:

- Учителю, мога ли да правя упражнения с гласа си и да достигна светлината?

- Ти и сега, като пееш, я достигаш, защото колоритният глас има ситни и много трептения поради височините си, и приближаващи се до трептенията на светлината.

Учителят продължи: Внушението играе много важна роля при пеенето. Човек не трябва да си внушава, че не може да направи нещо и трябва да има вяра и смелост.

- Учителю, казах Му аз, докато се свиреше първата част и ние солистите бяхме седнали на сцената, аз призовах и Духа на Бетховена и му казах, че и той вече трябва да стане Ваш ученик.

Учителят каза: Е, да, той вече е ученик, защото ти, като пя неговата симфония, го направи ученик на новото учение. Бетховен е имал повече желания от своите възможности.

- Учителю, брат Боев ми подари книга за възпитанието по Вашите методи. Аз я прочетох и много ми се иска да стана малко дете и Вие да ме възпитавате.

Учителят каза:

- Ти и сега можеш да се почувстваш дете и да се възпитаваш по новите методи.

Учителят стана прав и излезе навън да извика брат Христо. Те влязоха в стаята.

Учителят продължи: Ти, рекох, си работила много в миналото. Достигнала си гениалност на физическия свят. Ти имаш гениалност на физическия свят. Сега ние ще ти дадем условия да добиеш гениалност и в Духовния, и в Божествения свят.

Лъчезарний Учителю, благодаря Ви! Господ е пастир мой, не ще остана в лишение. Амин!

___________________________

51) Атанас Маргаритов, Атанас Маргаритов Атанасов, 1912-1998, цигулар, диригент

52) Христо Панчев, 1884-1954, композитор, музиколог

53) Leicht – леко

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...