Jump to content

48. „Новото Битие” - Пети Божествен ден. (30.05.1943 г., неделя, София - Изгрев)


Ани

Recommended Posts

48. „НОВОТО БИТИЕ” - ПЕТИ БОЖЕСТВЕН ДЕН

30.05.1943 г.

[неделя], Изгрева, София

Днес имах само един час репетиция, от 10 до 11 часа преди обед. Аз помолих брат Христо да ме чака в една сладкарница близо до Операта. След репетицията като птичка хвръкнах вън, по-скоро да отида при Великия Учител.

Ние с брат Христо пристигнахме на обяд на Изгрева. Дежурните сестри ме сложиха от дясната страна на Учителя, а брат Христо седна срещу Него. От другата Му страна беше седнал един възрастен брат.

Аз Му целунах ръката и казах: Учителю, Вие ми казахте да си избера един ден до края на месеца за „Битието” да дойдем.

- Хубаво! - каза Учителят. Днес времето е музикално.

Ние се хранехме в мълчание. Чуваше се лекият звън от лъжиците, чиниите и дъвченето на братята и сестрите.

Учителят казва:

- „Храненето е музика” и действително уверих се, че храненето е музика.

След обеда и молитвата братята и сестрите се събраха около Учителя и запяха песни. Очите на всички бяха отправени към Него.

Учителят тихо ме попита:

- Харесват ли ти песните?

- Да, Учителю, отговорих аз. Харесват ми песните и братята, и сестрите ги пеят сърдечно.

Учителювото лице сияеше.

Той ни покани в приемната стая.

- Учителю, казах аз, миналата вечер пях в Радиото. Програмата ми беше: песни от моя професор по солфеж от Парижката консерватория Емил Депорт54, песни от Габриел Форе55 и песни от Едуард Григ56. Учителю, не съм срещала досега песен, в която да се възпява любовта на девицата към Бога.

Композиторите и поетите много красиво възпяват любовта към някой юноша с красиви вежди и пламенен поглед, но никой не е възпял любовта на девицата към Бога.

Аз тихичко изпях на френски език „Chanson d’amour” [„Песен за любовта”] от Едуард Григ.

Учителят настрои цигулката Си и каза:

- Не всеки глас може да се предава добре по радиото. И поясни: Има гласове, които звучат грубо в радиото. И най-малките дефекти на гласа личат силно в радиото, в радиоапарата.

Учителят изсвири на цигулката си Петия Божествен ден на „Новото Битие”. Той прекара лъка Си по празните струни на цигулката Си и каза:

- Новото Битие, Сътворението на света се отнася за целия космос. То се отнася и за отделния индивид. Сътворението на света ще измени битието на отделния човек, на народите и на расите.

В Петия ден Бог създаде рибите и птиците.

Учителят свиреше мелодията без да я пее. Като изсвири първия такт, Той се спря и каза думите: „И рече Бог”. Учителят вече пееше и свиреше мелодията.

Думите записваме с брат Христо:

И рече Бог:

Да се родят във водата

риби и морски чудовища

и птици да хвъркат над земята

по небесния простор,

всеки според вида си.

И виде Бог, че всичко бе добро.

И благослови ги Бог.

И стана вечер, и стана утро, ПЕТИ ДЕН.

Учителят повтори и потрети Петия ден.

Аз тихичко пеех с Неговата цигулка и сълзи течаха от очите ми.

Брат Христо тихо пригласяше.

След кратка пауза Учителят ме попита:

- Ти, рекох, познаваш ли брат Михаил57 от Париж?

- Не, Учителю, отговорих аз. Чувала съм за него от брат Христо и от други братя и сестри да ми говорят за него. Аз лично не го познавам и никога не съм го виждала, даже и на снимка.

Учителят търсеше нещо по масата и го намери. Той ми поднесе една малка книжка на френски език и ме попита:

- Ти нали четеш френски език?

-Да, Учителю, отговорих аз.

Учителят продължи:

- Ти прочети тази книжка, че да видим ще ти хареса ли написаното в нея.

- Добре, Учителю, ще прочета книжката, казах аз.

Времето беше напреднало. Трябваше да се подготвям за сутрешната репетиция в Операта. Аз извадих от чантата си една моя снимка, на която бях написала на задната страна слова за Учителя и Му я поднесох.

Той внимателно я разгледа, постави снимката на вратичката на бюфета, като внимателно я закрепи между рамката и стъклото. На другата вратичка на бюфета имаше едно листче, също така прикрепено.

Тази снимка бях направила във фото „Изкуство” в 4 различни пози. Художествената управа на Операта искаше да представя тези снимки за програмите, афишите и вестниците. Секретарят на Операта Георги Димитров даже ми направи забележка защо не съм представила снимки с деколтета като другите артисти, а така с тая бяла якичка съм приличала на пансионерка, а не на артистка.

Благодаря на светлите същества и на гениите на музиката, дето ме срещнаха с Великия Учител, с великото Му творчество и да слушам, и да пея, когато цялото Небе пее през Неговата цигулка и светлия Му глас.

Преди да напусна приемната, Учителят ме попита:

- Вие кога запразднявате?

Аз отговорих:

- На 20 юли, Учителю.

Той каза:

- Като запраздните, ти си вземи в едно куфарче най-необходимото за спане и ела тука.

Господи, благослови ме да бъда чиста като светлината, да бъда прозрачна като водата, да бъда обилна като Любовта, да бъда светла като Истината, да бъда хармонична като Мъдростта и да бъда твърда и устойчива като Добродетелта, и да бъда непоколебима като Правдата. Амин!

__________________________________

54) Емил Депорт / Émile Desportes, 1878-1944, композитор, диригент

55) Габриел Форе / Gabriel Urbain Fauré, 1845-1924, пианист, органист, композитор, педагог

56) Едуард Григ / Edvard Hagerup Grieg, 1843-1907, композитор

57) Михаил Димитров Иванов / Омраам Микаел Айванхов, 1900-1986

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...