Jump to content

65. Чорапи за Боян Боев. (22.08.1944, вторник, село Светляево /Мърчаево/)


Ани

Recommended Posts

65. ЧОРАПИ ЗА БОЯН БОЕВ

22.08. 1944 г.

[вторник], село Светляево (Мърчаево)

От една седмица аз плета чорапи за брат Боян Боев от дебела памучна прежда. Попитах сестра Рилка как се плетат такива чорапи. Тя ми каза да ги започна отгоре надолу, защото ако ги започна отдолу нагоре, като се скъсат, няма да могат да се наплетат.

Нищо, казах аз, искам да ги започна отдолу нагоре. Рилка ми каза да ги започна с 11 бримки. Аз ги започнах с 10 бримки. Въобще в плетенето на чорапите аз се стремях да прилагам идейното, възходящото и науката за числата според кабалата66 на Учителя. Най-после оплетох ги, опрах ги, огладих ги и отидох при Учителя да ги благослови, преди да отида при брат Боев да му ги поднеса.

При Учителя отидох сама в три и половина часа следобед. Сестра Юрданка Жекова тъкмо Му приготвяше ядене от чисто кафе и яйца.

Аз почаках в трапезарията и след като Учителят се нахрани, ме потърсил и попитал къде съм.

Сестра Юрданка дойде в трапезарията при мене и ми каза, че Учителят ме чака да влезна при Него. Аз влязох и целунах Неговата свята десница и Го поздравих.

Той ми посочи стол да седна. Аз Му казах, че за малко време съм дошла с една молба.

Учителят ми каза:

- Кажете, рекох, молбата си.

Аз разтворих тънката книга, в която бях увила чорапите и казах: Учителю, тези чорапи съм изплела за брат Боев. Моля Ви, пипнете ги с ръцете Си и благословете ги, преди да му ги поднеса.

Учителят Си затвори очите и сложи Божествената Си ръка върху чорапите, които бяха положени върху двете ми ръце.

- Учителю, аз ги оплетох по законите на числата и кабалата. Например вместо да сложа по 22 бримки на игла, както ме учеше сестра Рилка, аз сложих по 21 бримки на игла. При свиването на тези бримки също спазвах този закон. Започнах да ги плета отдолу, от пръстите нагоре. Рилка ми каза, че като се скъсат чорапите, няма да могат да се наплитат. Но аз ги започнах от пръстите нагоре, въпреки това.

Учителят радостно ме гледаше като Му разправях.

- Аз искам, Учителю, на Вас да оплета, но не разполагам сега с фина прежда. За Вас тази прежда е дебела.

Аз Му благодарих и излязох да търся брат Боев. Сестрите ми казаха, че е в долната ливада. Аз стигнах до оградата и извиках брат Боев. Той се появи, мина през входа и дойде при мене, и попита:

- Какво обичате, сестра?

Аз му подадох чорапите и му казах:

- Брат Боев, Учителят ги благослови с ръката Си. Сега Ви ги поднасям. Той ми каза да Ви намеря и да Ви ги предам.

Нямам думи да опиша радостта на брат Боев. Той все повтаряше:

- Няма любов като Божията Любов. Благодаря Ви, сестра. Бог да Ви благослови!

Той предложи:

- Елате с мене.

Ние се покачихме по пътеката нагоре и се озовахме на двора пред масите за хранене.

Брат Боев каза:

- Седнете, сестра, аз ей сега ще дойда и ще Ви прочета нещо от Учителя.

Аз седнах на скамейката пред дългата дървена маса, на която се хранеха Учителят и братята, и сестрите. Брат Боев пъргаво припкаше към своята стая. Тогава той не носеше патерици. След малко той се появи на пътеката и носеше в ръцете си листа, написани със стенографен шрифт.

Той седна от дясната ми страна и започна да ми чете и обяснява тези стенограми. Всичко, каквото Учителят е говорил в общи разговори в село Светляево, брат Боев го е стенографирал.

Аз издигнах главата си от сложените пред мене листове и видях, че Учителят ни наблюдава, застанал на горното стъпало на стълбата. Той слезе долу пред нашата маса. Започна да се разхожда пред масата и ни наблюдаваше. Учителят мина три пъти пред нас, като все гледаше в нас и се разхождаше пред нас.

Една сестра се показа на горното стъпало и повика брат Боев на закуска. Брат Боев стана прав, покани ме и мене, но аз много любезно отказах, защото свечеряваше се вече и трябваше да си отида.

Брат Христо ме чакаше вече за вечеря. Аз сърдечно се ръкувах с брат Боев, изтичах пред Учителя, целунах Му благословената десница и като Му благодарих, отидох си през ливадата у Рилкини.

Господи, при Тебе има здраве, щастие и блаженство, светли мисли, светли чувства. В Тебе, Господи, е всичкият ми живот! Амин!

__________________________________

66) Кабала (от иврит: קַבָּלָה - „получаване”) - окултно и езотерично течение в юдаизма за тълкуване на текстовете на Тора (5-те книги на Мойсей или Закона в Стария завет) или книгите „Битие”, „Изход”, „Левит”, „Числа”, „Второзаконие”; - Древно гадателско изкуство прераснало в религиозно-философска окултна система или шифър, който мистично разкрива смисъла и значението на буквалния прочит на думите - Словото Божие. „Зохар” е най-важната книга, обясняваща Библията дума по дума и посланията й.; - Тълкуване на букви и цифри

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...